Tuba Rózsa fényképe.

 SZÉP ÉS IGAZ ~ 'A NAGY TITOK'

A nagy titok: úgy járni végig életutunkat, hogy ne kopjunk el. Erre az olyan
ember képes, aki nem az embereket és a tényeket veszi számításba, hanem minden élményét önmagára vetíti vissza, és a dolgok végső okát önmagában keresi.

Aki a saját megtisztulásán munkálkodik, attól senki sem rabolhatja el eszméit.
A jó és az igaz eszméjének hatalmát bensőjében éli át. Ha úgy látja is, hogy
túl kevés az, amit ebből kifelé tud árasztani, máris tudja, hogy hatása attól
függ, mennyire tiszta bensőjében. Az eredmény talán még nem mutatkozik,
vagy rejtve marad a szeme előtt. Ahol erő van, az hat is.

A nap egyetlen sugara sem vész kárba. De a növénynek, amelyre árad,
idő kell a sarjadáshoz, és aki vet, nem mindig éli meg az aratást.
Minden értékes hatás hitből való cselekedetekből származik.

Soha nem szabad eltompulnunk. Akkor járunk az igazságban,
ha a konfliktusokat egyre mélyebben éljük át,
és egyre gyermekibb hittel fogadjuk.

Albert Schweitzer


Forrás ~ Internet