Mivel mi határozzuk meg, hogy mire gondolunk, 
ezért a boldogságunk szükségszerűen saját kezünkben van. 
Senki sem tölt gondolatokat a fejünkbe. 
Ahhoz, hogy boldogok legyünk, a boldog gondolatokra kell koncentrálnunk.
 Mégis milyen gyakran tesszük az ellenkezőjét! 
És milyen gyakran előfordul, hogy fel sem figyelünk arra, ha megdicsérnek minket, 
 viszont még hetek múlva is egy barátságtalan megjegyzésen rágódunk!
 Ha megengeded, hogy egy rossz élmény vagy egy kellemetlen megjegyzés kösse le gondolataidat,
 akkor ennek viselni fogod a következményeit. 
Emlékezz rá: te kontrollálod a gondolataidat. 
A legtöbb ember csak pár percig emlékszik a dicséretekre és évekig a sértésekre. 
Gyűjtik a szemetet, olyan hulladékot hordanak magukkal, 
amivel húsz évvel ezelőtt dobálták meg őket.

Andrew Matthews


Az élet csoda! Fantasztikus, kiismerhetetlen csoda!
 Csak az a baj, hogy nem minden csoda boldogít.

Müller Péter

Mindent másképp látsz az Élet szemüvegén át. 
A bajról kiderül, hogy jó, hogy van. 
A nehézségekről kiderül, hogy nem véletlenül vannak az életedben. 
A próbatételekről, hogy nevelnek, s erősebbé tesznek
.
Müller Péter

Az élet tengerét mélyben lévő áramlatok mozgatják, amelyekhez nincs köze a felszíni tudatosságnak. 
Az embernek fogalma sincs arról, hogy léteznek, azt hiszi, csak az van, amit ő tud és ért.
 Csak az első jéghegynél veszi észre, hogy a hajója nem oda megy, ahová gondolta.

Müller Péter

Van egy kisbetűs és van egy nagybetűs életed. 
Egy hétköznapi életed - és egy ÉLETED.
 Ha rád nézek, két embert látok. 
Téged, és azt, akit úgy hívok magamban, hogy TE. 
Mindkét látás fontos - de a második az IGAZI.

Müller Péter

Gyönyörködj kedvesed arcában - ki tudja, meddig láthatod. 
Örvendj az életednek - ki tudja, meddig tart még. 
A horizonton lebukó nap a leggyönyörűbb.

Müller Péter


A hallgatás minden. A hallgatásról szól az egész. Én így gondolom. És ez alatt azt értem, hogy mielőtt 
dolgozol, miután dolgozol, miközben dolgozol, a gyerekeiddel, a férjeddel, a barátaiddal, az anyáddal, az apáddal... így tanulhatsz meg mindent.
Meryl Streep

Csak akkor kell tanácsot adnunk, ha társunk ezt kéri tőlünk, de akkor sem lekezelően. A legtöbb embernek fogalma sincs, mit jelent mások meghallgatása. Sokkal eredményesebbek vagyunk a gondolkodásban és a beszédben. A hallgatás művészetének elsajátítása éppoly nehéz lehet, mint egy idegen nyelv megtanulása, de megéri a fáradságot.
Gary Chapman

A hallgatás a bölcsesség jele, de egyedül a hallgatás még nem bölcsesség.

A hallgatás a férfi ékessége.
Anton Pavlovics Csehov

A valódi türelemmel párosult szelídség és hallgatás megnyitja a lelket a lélekvilág számára.
Rudolf SteinerAZ ÉLETRŐL

Az élethez türelem kell. 
De a csodához bátorság kell. 
Az egyszerű, a csendes csoda, mikor valaki elég bátor ahhoz,
 hogy az életben türelmes legyen. 
De ez nagyon nehéz.

Márai Sándor

Mert mi fontos? Az élet.
Más semmi, csak az az egy. 
Az élet: a nyugodt és megelégedett élet,
 melyben az ember békét köt önmagával és a világgal, 
és nem vágyik sehova és semmire, még arra sem, hogy teljék az idő. 
Ezt talán boldogságnak lehetne nevezni, pedig nem az. 
A boldogság már nyugtalanító és aggodalmat ébreszt. 
Félelmet, hogy egyszer véget ér.
 A nyugalom az maga a végtelenség, bölcs, szelíd, emberséges élet:
 úgy folyik, hogyha közben véget érne, nem is venné talán észre az ember.

Wass Albert

Az életednek van egy titkos csúcsa,
Mely rejtve őrzi boldogságod,
Egy sziklafok, ahonnan Te az élet
Töretlen teljességét látod,
Hol imádkoznál hosszan, térden állva,
Mert onnan végtelen a panoráma.
Reményik Sándor

És ha így lesz is, ha valóban elveszítem, akkor is nyertem egy boldog napot.
 És ha arra gondolok, milyen szörnyű ez a világ, akkor egyetlen boldog nap is maga a csoda.

Paulo Coelho

Az élet hosszú útján a hűség a legjobb útitárs.
Buddha

Nem az a baj, hogy nem élünk örökké, hanem, hogy nem érdemes, 
sőt: irtóztató lenne örökké élnünk. 
Azt, ami életünkből ismerős, az ismeretlenség övezi. 
Ha ez az ismeretlen ismerőssé válna, 
elviselhetetlen lenne életünk ismert része is.

Pilinszky János
 
Nagy Ferenc ~ Édesanyám

Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból..

Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sír az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,
Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.
A amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.


Pilinszky János ~ Az odaadó szeretetről

Nem csak a tudós törekszik pontos ismeretre, hanem a költő is. Ennek a megismerésnek a neve: szeretet.
Oda akarom adni magamat valaminek, vagy valakinek. Szeretni akarom, hogy megismerhessem, és meg akarom ismerni a világot, hogy szerethessem.
Fel akarom fedezni és meg akarom segíteni a dolgokat, hogy ajándékképp visszakapjam tőlük önmagamat. Hogy élni segítsenek.
Ez azonban csak akkor lehetséges, ha mezítelen valóságukban szemlélem őket, sőt: bajukban, szegénységükben, árvaságukban, azon a ponton, ahol szükségük van rám.
A szeretet a legpontosabb diagnoszta. Csak a mezítelenül őszinte ember képes a valóság egy mezítelen darabjának bizalmába férkőzni, és cserébe kiérdemelni annak viszont bizalmát.
Az írás nem beszámoló a világ megoldott tájairól, hanem cselekedet: nem konyhakertészet, hanem expedíció.
A költő szeretni kívánja a világot, igyekszik az univerzumnak legesettebb csillagai felé fordulni.
Az éhezőkért és mezítelenekért jött a világra. S dicsősége, ha minél nagyobb mezítelenséget ruházhat fel, s minél esendőbb kezekből kapja meg viszonzásul a maga ünneplőruháját..
De erről már nem beszél. Csak a megközelítés folyamatártól szólhat a költemény.
A szeretet csodáját, ha bekövetkezik, némaság kell, hogy óvja-takarja. Ami drága, azt nem koptathatjuk, azzal birtokoljuk, hogy nem érünk hozzá egy pillanatra sem.

A jóra való fürgeségről
Mert nemcsak a jóra való restség van. Másik vétek a jóra való fürgeség, az a hebrencs túlbuzgalom, mellyel egyes emberek minduntalan felugranak helyükről, vagy munkájuk mellől, vagy életviszonyaik közül, hogy valami jót tegyenek - kutyafuttában letörölnek egy könnyet, telefonon elintéznek egy halálesetet vagy házassági válságot, kézszorítással, elmenőben kifejezik részvétüket egy gyermek halála miatt a gyászoló szülőnek, s általában beavatkoznak, de csak úgy fürgén és mellékesen, a mások nyavalyájába.
A rákbetegnek azt mondják, hogy egyen sok görögdinnyét, s annak, aki tönkrement, tanácsolják, okvetlen nézze meg Chaplin legújabb mozgóképét. A jóságnak és a részvétnek ezek a mozgó-árusai silány és nem egészen veszélytelen áruval kereskednek. Krumplicukrot adnak a szenvedőnek. Ne fogadd el jóságukat, köpd ki az olcsó krumplicukrot, mellyel megkínálnak.

Márai Sándor


 JÓCSELEKEDETEINK


Az embernek megváltozik az élete, ha megváltoznak a gondolatai.
 Ha más töltést kap a gondolat, akkor más irányt vesz az akarat, a cselekvés, 
hiszen cselekedeteink: láthatóvá vált gondolataink. 
Ha pedig más irányt vesz a cselekedet, 
más irányt vesz az élet is - és így másképpen alakul és alakít.

Gyökössy Endre

Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyant cselekedhetik,
 amelynek tisztaságában nem kételkedik. 
Sem a cselekedet idején, sem a cselekedet után.

Tamási Áron

 Képzeld el, amit kívánsz, és kívánd, amit elképzeltél.
A boldogság vágy, a képzelet hit - a cselekedet megvalósulás.

Tatiosz


A cselekedet tesz emberré, nem a szó.

 Tatiosz
A RAGYOGÓ MADÁR

Kerested erdőn, bérceken,
fiatalságtól részegen.

Álmodtad és tudtad, hogy él,
különb madár a többinél:
elorzott minden drága színt,
smaragdot, türkizt és rubint,
szikrázóbb, mint a gyurgyalag,
begytollán bíboros szalag,
a kékcsókánál kékje szebb,
a jégmadárnál ékesebb.
Véredben él, álmodban ég,
egyetlenegy gyönyörűség.
S míg mohón űzte két szemed,
futott, futott az életed...

S mikor fejedre hó szitál
s szemed téveszti már a színt
s a fényt nem bírja már
s a szép már nem dédelgeti:
egy suhogó hang meglegyint,
s tapogató kezedre száll
s káprázó tollát kelleti
a ragyogó madár!
~ Áprily Lajos ~

A pozitív érzelmek jobban gyógyítanak, mint bármilyen csodacseppek. 
 Bebizonyosodott, hogy a betegségek mögött szellemi erő is van: gyűlölet, harag, keserűség.
Betegek, mert hiányzik belőlük a derű és a szeretet gyógyító ereje.

~ Gyökössy Endre ~


A lelkünk és csakis a lelkünk az, 
ami leláncol vagy felszabadít bennünket.

Buddha

Amikor lelkünk és énünk harmóniában él egymással,
egész lényünk nyugalmat sugároz.
A lélek szavak nélkül is tudja, amit az "én" szavakkal
sem tud kifejezni.

TatioszTörő Zsóka ~ Lelkem dalai
 
Lelkem húrjain szólnak dalaim,
Búsan dúdolva, lágyan remegve,
Szellő szárnyain szállnak lebegve,
Sírják világgá fájó szavaim.

Máskor örömdalt zengnek ujjaim,
Játszom kacagva, múltam feledve,
Minden gyönyörű újra szeretve,
Fényben ragyognak boldog napjaim.

Könnyes nevetés, édes fájdalom,
Érző lelkemen felcseng száz dalom,
Szívem kiteszem, lásd meg életem...

Nézd csak, ez vagyok, vándor énekes,
Szívből dalolok, mert így érdemes,
Szállok szabadon, várlak, jöjj velem...

Tudod, kisfiam, a világon nagyon sok a csalán, a tövis, a gyom. 
Mert az emberek sokkal több rosszat cselekszenek, mint jót. 
És a csalán, a tövis meg a gyom a rossz cselekedetek nyoma ezen a földön. 
De láthatod, hogy pillangó is van azért. 
A sok kicsi pillangó a sok kis jóság hírét hordozza magával. 
És vannak aztán szép, nagy, tarka szárnyú pillangók: ezek a ritka, nagyon jó cselekedetek. 
Minél szebb és nagyobb jót teszel, annál szebb, nagyobb és színesebb pillangó száll föl a nyomában. 
 Nem baj, ha az emberektől nem kapsz érte hálát. 
Minden jótettedet egy pillangó viszi hírül.

Wass Albert

Csak két szeg elég átható ahhoz, hogy lelkünkbe hatoljon: 
a szerencsétlenség és a szépség.

Simone Weil

Ahogy jótettünkben az a rossz, amit számon tartunk,
 úgy bűneinkben az a jó, amit tudatosan megszenvedünk belőle.

Simone Weil

Ha tudsz egy szóval úgy fordítani a dolgon, hogy megvilágosodjék a kérdés, akkor miért ködösítesz?
 Ha tudsz egy mosollyal más arcára mosolyt csalni, akkor miért pártolod a mogorvaságot?
 Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban?

Tatiosz


Ne higgyük, hogy tetteinknek és szavainknak hatása tüstént és várakozásainknak megfelelően jelentkezik. Bűneinknél ez még nem is volna baj, de sajnos fokozottan,
 így van ez a jócselekedetek esetében. 
De ami késik, nem múlik. 
S akinek van türelme a jóságra, az meg is fogja érni, s föl is fogja ismerni gyümölcsét.

Pilinszky János

Az ember millimétert se mozdulhat ki a világ törvényeinek hullámveréséből. 
Senkinek sincs módjában kitörni térből és időből. 
Közös hullám emel és ejt: mindannyian engedelmesek vagyunk. 
De szívünk számára adott a választás, hogy jobbak vagy rosszabbak legyünk a világnál, 
melynek részei vagyunk. 
Ez módunkban áll. 
Hogy kegyetlenebbek legyünk vagy irgalmasabbak a változatlan és megváltoztathatatlan egésznél.

Pilinszky János

Jó akarok lenni mindenkihez.
 Átlépni önmagamon, átlépni önzésemen! 
Kinyílni, szeretni, élni! 
Nem hős akarok lenni, hanem jó.

Pilinszky János


Az igazi egészség és boldogság útja a megbocsátás.
 Ha nem ítélkezünk, elengedjük a múltat, és jövőnket megszabadítjuk a félelemtől.
 Ha így teszünk, meglátjuk, hogy mindenki a tanítónk, és hogy minden pillanat újabb lehetőség a boldogságban, békében, szeretetben való gyarapodásra.

Gerald G. Jampolsky

Mindig van másnap, és az élet lehetőséget ad nekünk arra, hogy jóvátegyük a dolgokat,
 de ha tévedek, és csak a mai nap van nekünk, szeretném elmondani neked, 
mennyire szeretlek, és hogy sosem felejtelek el.

Gabriel García MárquezJószay Magdolna ~ Csupán a szívverés
 
Sokáig álltunk
összekapaszkodva,
mozdulatlan.
Köröttünk mélyen
dörömbölt a csend,
mi zakatolt, csupán
a szívverés
ritmusa odabent.
 
Érezni kezdtem,
ahogy szereteted
sugárzik belém,
ujjongva éledt lelkem,
hisz utat nyitottál felém...
A néma mozdulatból
új erő születik,
minden, ami rossz,
hirtelen messze
távolodik.A szavak nélküli megértés
 
A szavak nélküli megértés
Az elengedett kapaszkodók
A tapasztalatokon érlelődő bölcsesség
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét

A kitartóan váró türelem
Az egyszerűséggel megelégedő jókedv
A lehetőségekből építkező lelemény
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét

Az útitársadul szegődő jóság
Az örömöt plántáló kedvesség
A váratlanul kibomló nagy titok
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét

Az emlékezetbe ölelt idő
A csönd kedves simogatása
Az igaz, tiszta szó ereje
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét
ISTEN ÁLDÁSA

Bármit cselekszünk, hasztalan, -
Csak múló percnek épül;
És eltűnik majd nyomtalan
Isten áldása nélkül!

Ki jóra ösztönöz, segít,
Ki mindnyájunknak atyja,
Munkáink apró köveit
Szilárdan összetartja.

A jó Isten megszenteli
A kezdetet s a véget
Szívünk virággal lesz teli,
Ha az ő napja éltet.

De bármi épül, hasztalan,
Csak múló percnek épül;
És el fog tűnni nyomtalan
Isten áldása nélkül. 
Rudnyánszky GyulaNem az győz, aki kemény marad, hanem aki meglágyul és enged és befogad és felad és feloldja magát. 
Az önfeladás nem a gyengeség, hanem az erő jele.
Hamvas Béla

Az élet olyan, mint a mellény: ha rosszul gombolta az ember, hiába keresi rajta a hibát. 
Ki kell gombolni végig az egészet, és kezdeni elölről.
Wass Albert

Ne üss sebet embertársaid lelkén! 
Ha a Tiedet gondtalanul megkarcolja valaki, ne csinálj belőle nagy ügyet. 
Az agyontapogatott sebek mérgesednek el leghamarabb. 
Ha pedig a seb körül éreznéd már a töprengések gyötrő szaggatásait: vedd elő az akarat kését, izzítsd föl a szellem tüzében és vágd ki vele lelkedből a megtámadott részt. 
Mosd ki a sebet tiszta önbírálattal, bármennyire is csíp és éget. 
Tégy rá feledés-tapaszt és úgy járj vele az emberek között, mint akivel semmi sem történt.
Wass Albert

A türelem tulajdonképpen a szeretet építőművészete. 
Egyfajta "passzív" alkotás, amikor a belőlünk áradó szeretet és bizalom éppen azáltal készteti változásra a másik embert, hogy nem szólunk bele az életébe, nem sürgetjük, nem szabunk neki sem határidőt, sem feltételeket.
 Egyszerűen csak várunk rá. 
Ez a legfontosabb.
Simon András
'A boldogsághoz nem vezet út. 
Az út maga a boldogság.'
 
- ez Buddha talán legigazabb, de még inkább legbátorítóbb mondata. 
Az életünk egy végtelen út, mely folyamatos keresés, tapasztalás és egyben bizonytalanság is. 
Társaink ezen az úton segítő angyalaink, akik minduntalan jeleket küldenek merre, 
milyen feladatok várnak ránk. 
A SZÍV HANGJAI

A szív jósága olyan, mint a nap melege: életet ad. 
Csak a jóság, a szeretet maradandó. 
Olyan, akár a forrás. 
Minél többet merítesz belőle, annál jobban buzog. 
Légy jó!

~ Henryk Sienkiewicz ~

Az emberi növekedés kezdete az elfogadás és a szeretet.

~ Jean Vanier ~

Szeretni azt jelenti, hogy fény és melegség vagyunk a másik számára.

 ~ Broeckhoven ~

Ahhoz, hogy megváltoztassuk az embereket, szeretni kell őket.
 Csak oda érkezik el a befolyásunk, ahova elérkezik a szeretetünk.

~ Heinrich Pestalozzi ~

Senki sem ismerheti meg teljesen egy másik ember lényegét, csak akkor ha szereti. 
A szeretete teszi képessé arra, hogy meglássa a szeretett személy alapvető vonásait és tulajdonságait; 
sőt mi több, meglássa a benne rejlő lehetőségeket is.

~ Viktor E. Frankl ~

Létezik egy megfoghatatlan ajándék, amely többet ér, mint bármi, amit a kezünkbe foghatunk. 
Ezt nevezem önmagunk odaajándékozásának, vagy jelenlétünk ajándékának.

~ Gary Chapman ~A SZERETET SZAVAI
 
 Az ünnep táplálék, feltöltődés. 
Szimbolikus módon megjeleníti a közösség végső célját, s ebben a minőségben erősíti a reményt, 
és új erőt ad, hogy több szeretettel induljunk neki megint a mindennapi életnek.

~ Jean Vanier ~

Szeretni valakit nem egyszerűen azt jelenti, 
hogy megteszek érte bizonyos dolgokat, szeretni sokkal többet jelent. 
Azt jelenti, hogy megmutatom számára önnön szépségét, 
értékeit és fontosságát, azt jelenti, hogy megértem őt.

~ Jean Vanier ~

Az életben az a legnagyobb dolog, hogy segítünk az embereknek abban, hogy megtanuljanak bízni önmagukban, hogy képesek legyenek felállni kudarcaikból, sérüléseikkel együtt. 
A gyengeségeink gyönyörű dolgok: kimondatják velünk azt, hogy van valami, amit nem tudunk megtenni egyedül, amihez szükségünk van egy másik emberre. 
A gyengeség így válik a közösség és a barátság alapjává.

~ Jean Vanier ~

Szeretni annyit jelent, mint igazán érdeklődni valaki iránt, figyelemmel fordulni felé. 
Tisztelni úgy, amilyen; sebeivel, sötétségével, de képességeivel és rejtett adományaival is.
Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. 
Bolondul remélni; 
'Te nem vagy elveszett ember, tudsz növekedni, szép dolgokat csinálni - én bízom benned.' 
Örülni jelenlétének és szíve szépségének, akkor is, ha még nem látszik. 
Elfogadni, hogy mély és tartós kapcsolatot kössünk vele;
 gyöngeségei és sebezhetősége ellenére.

~ Jean Vanier ~


A tízparancsolatban a Jóisten személynek szóló használati utasítást adott. Ha te jóban akarsz lenni velem, akkor ezt ne csináld, azt meg csináld. De nincs szó erkölcsről, hanem az Istennel való jó viszony feltételeiről. Egyszerűen azt mondja, én vagyok az Úr, ezek a feltételei annak, hogy te velem jóban legyél, ha jóban akarsz lenni. Ha nem tartod be ezeket, akkor nem leszel velem jóban. Ettől még nem vagy gazember, csak hozzám nincs közöd.
~ Müller Péter

Már látom, hogy én nem egy senkihez sem tartozó, magányos lény vagyok, hanem Valakinek a gyermeke. Egy szellemi Atyának a teremtménye, aki bennem él. És azt mondom, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Mert akármilyen az akaratod, jelentsen bár nekem ne csak kellemes dolgokat, de bajt és megpróbáltatást is, mégis tudom, hogy Jó Akarat - mivel szeretsz, és én is szeretlek.
~ Müller Péter

Hozzám csak akkor térhetsz vissza, ha megtisztulsz, ha kiégeted magadból önző szenvedélyeidnek káprázatát, ha megéled minden vágyad csődjét, ha rájössz arra, hogy rajtam kívül csakis álmokat hajszoltál, és méltatlanokat öleltél, mert én vagyok a tiéd és te az enyém; ha rájössz végre arra, hogy mindenben és mindenkiben csakis engem kerestél.
~ Müller Péter


Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

Reményik SándorVolt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének. 
De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer apró, 
csillámló homok-szemcséből, és a homok-szemcséket köddel kötötte össze.
És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta és azt mondták: bolond.
 
És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, 
hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült.
És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak és azt mondták: varázsló. 
És egy napon berohantak az udvarára és ledöntötték az ő oszlopát.
És az ember nem szitkozódott és nem sírt, hanem kiment megint az ő udvarára és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő Istenének. 

Wass Albert


Ne keress olyasmit, amit Isten elrejtett a szemed elől. 
Az ember mindent megtud idejében, és senki sem hal meg korábban egy perccel, 
avagy későbben egy perccel, mint ahogy az ideje szól. 
Eredj haza, végezd a dolgodat, s igyekezz tiszta lenni és becsületes, 
mert azoknak könnyebb a halál.

Wass Albert

Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!

Wass AlbertAz Úristen soha nem csuk be egy ajtót anélkül, 
hogy kinyitna egy ablakot.

Ana Leigh

Az Atya a tenyerén tart minket. 
A halállal áttesz bennünket a másik tenyerébe - ennyi az egész.

Gyökössy EndreKeresztury Dezső ~ Valaki tenyerében

Sokszor nem tudtam, mi derül
ki végre sok titok közül
meglepetésül;
valóság lesz a képzelet,
vad csatazajra ébredek,
harcban ész nélkül;
belezuhantam, visz az ár,
mihez, mert kell, okot talál,
hogy fennmaradjon végül
a gyötrött test, mely elveti
eszméletét: nem kell neki,
mert csupa vér már;
visszaájul, vagy kirepül
a fénybe vagy alámerül,
sűrű, kövér sár
nyeli; új törvény dobja ki,
új áramokba hullani,
hol más fény, más sötét jár.

Kérdezhettem, hol is vagyok,
mit is tegyek, mire a sok
esély, hisz látni
néhány lépésre ha tudok,
sodrások, labirintusok
szédületében bármi
várhat, kő, iszap, parti rét,
s rámveti háló-végzetét
angyal, ördög, akárki.

Sokszor éreztem: vége van,
megölnek, elvesztem magam,
s mindig túléltem;
sokszor éreztem: eltűnök,
s a nap mindújra kisütött,
valaki lenyúlt értem;
mindig úr lett a vadakon
valami nagyobb hatalom,
s elfértem tenyerében.


 Keresztury Dezső ~ Nem a szégyen...

Nem a szégyen, belátás, fegyelem
fogja az esztelen, bokros szivet,
nem a belülről jövő kegyelem
megváltó szava szelidíti meg;

nem a munka, gyógyszer, ájuló tudat,
nem az éjek, bár álmuk csendesebb,
nem, ha virágok nyitják szirmukat,
nem a konok, idegbajos szelek;

nem is a halál - parti iszonyat,
mely, mivel elviselni nem lehet
tovább: robban, ellentétébe csap
s szivárvánnyá bontja a könnyeket...

Ki megsebezte, gyógyítja megint:
az ember, jó embersége szerint.Keserüségemre úgy sincs felelet:
minek adtál ennem, ha nem eleget?
miért vakitottál annyi nappalon,
ha már ragyogásod nem lehet napom?
Pilinszky János

Várok, hogyha váratsz, megyek, ha terelsz,
maradék szemérmem némasága ez,
úgyse hallanád meg, hangot ha adok,
sűrü panaszommal jobb, ha hallgatok.
Pilinszky János

Add, hogy imámban ne kérjek semmit,
de annál inkább hallhassalak
és hallgassalak téged.
Pilinszky János

A világ nem azonos Istennel, csupán teremtménye Istennek,
ezért jelenhetett meg benne a bűn, a szeretet hiánya,
ez a sötét és nyomasztó árnyék.
Pilinszky János
 
Isten szava

A jó Isten hozzánk
sohasem szólt szebben,
soha meghatóbban,
mint a szeretetben.

Szívünk dobogása
az Isten beszéde,
megérti a földnek
minden nemzetsége.

Minden falat, amit
megfelezel mással:
fölér Isten előtt
egy-egy imádsággal.

S míg födeled védőn
hajlik az árvára:
ha szalmafödél is
az az Isten háza.

Mert az Isten hozzánk
sohasem szól szebben,
mint a könyörülő
édes szeretetben.
 
Szeretet az élet, élet a szeretet...

Élni annyi, mint szeretni.
Szeretni látni és megmutatni,
érezni és érzékeltetni,
meghallani és meghallgatni,
magasba szállni és fölröpíteni,
kinyílni és felnyitni,
megérteni és megértetni,
együtt érezni és eggyé olvadni
- és tudni, hogy a szeretet a legmagasabb rendű alkotás.
~ Ismeretlen szerző ~
Az élet sója

Tudod mi a kincs?
Szívedbe tekints.
Lelked meleg mosolya,
Áldott, izzó sugara.

A tarka rét száz virága,
Szemed huncut ragyogása,
Angyalszárnyak suhogása,
Kisgyermekek kacagása.

Madarak csicsergése,
Kikelet ébredése,
Esőcseppek kopogása,
Kandalló tűz ropogása.

Édesanya ölelése,
Szép remények születése,
A Gondviselés létezése,
A természet lüktetése.

A lágy kenyér íze,
Szivárványnak színe,
Bőröd puha bársonya,
A tavasz édes illata.

Vágyad sóvár óhaja,
Tested apró sóhaja,
Nektárcseppek harmata,
Hullócsillag hajnala.

Mosoly, derű, fény,
Áldás, hit, remény,
Mely nélkül az élet,
Nagyon-nagyon szegény.

 
A szeretetnek melege van a természet hidegében,
világossága van az élet sötétségeiben,
és a szeretetnek ajkai vannak,
amik mosolyognak velünk az örömben,
és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.

Gárdonyi Géza
 
MONDD! MI LEGYEK?

Ha senkié nem vagyok, nem vagyok senki,
Nem akarok pusztán a magamé lenni!
Mikor önzetlen törődést nem adhatok,

Olyankor azt sem értem, hogy miért vagyok.

Lennék levegő, ha lélegzetet veszel,
Vagy megbocsátás, amikor rosszat teszel.
Lennék türelmes magány, mindig Rád várva,
Vagy lelki vigasz, a bánatodat látva.

Lennék még öröm is, a boldog napokon,
Önfeledt nevetés, sugárzó arcodon.
Lehetnék nyugalom, egy nehéz nap után,
Vagy szótlan ölelés, minden nap alkonyán.

Lennék játékos szellő, mi a hajadba túr,
Vagy csapongó gondolat, a szavakon túl.
Könnycsepp lennék, elérzékenyült arcodon,
Békesség, túl az értelmetlen harcokon.

Lennék gondoskodás, ami ki nem apad,
Vagy érzelem, ami a lelkedben fakad.
Lennék kívánság, mit szó soha ki nem mond,
Beteljesülés, mitől elmúlik a gond.

Lennék szabadság, ami foglyot sosem ejt,
Ki nem mondott szó, amit csak a szíved sejt.
Lennék dallam is, ami ringó táncba hív,
Vagy két lélek között, egy láthatatlan híd.

Lennék bármi, csak a magamé ne legyek,
Minden lélegzetet, valakiért vegyek!
Lennék szívesen minden, bár csak mondanád!
De ne legyek felesleges szívdobbanás!