ÁLDÁS TESTVÉREMNEK

 Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten. 
Fogadd testvérem, testvéred áldását, 
amelyet erősítsen meg az Úr. 
Az Atya mindenhatósága őrizzen téged, 
a Fiú bölcsessége világosítson, 
 Szentlélek szeretete gyullasszon fel téged. 
Lángolj a mennyei szeretettől s a földieket 
helyesen használva egyedül Istennek szolgálj. 
Adjon neked hosszú életet, és minden égi és földi áldással 
áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. 
Béke Veled!

Forrás ~ Internet


PATER NOSTER
 
Az Úr imádsága ~ Miatyánk


Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.

 
Amen.
 
Pater noster, qui es in coelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.
 
VIDEÓ
 
 
Forrás ~ Internet 
 IMÁDSÁG

 Végtelen jóságú Mennyei Atyám!
Add, hogy benső szellemi látásom -
Szellemi szemem megnyíljon!

Áldd meg értelemvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni Bölcsesség
- az élő hit által -
bennem örök bölcsességgé váljék!

Áldd meg érzelemvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni Szeretet
- az élő alázat által -
bennem örök erővé váljék!

Áldd meg akaratvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni Erő
- az élő remény által -
bennem örök erővé váljék!

Áldd meg földi életemet!
Hogy testetöltésem célját,
a szeretet két fő parancsának betöltését
minden élethelyzetben felismerjem
és mind magasabb fokon betöltsem!

Áldj meg minden ügyet,
melyet szolgálok!
Áldj meg mindenkit,
Akivel kapcsolatba kerülök!

Hogy mindenben minden
Szent akaratod szerint történjen,
Bennem és általam.
Amen.
 
A SZÍVEMET ÁTADOM ÉN

A szívemet átadom én,
Ó nézd, leteszek mindent lábad elé.
Mi nélküled benne volt kár és szemét,
Uram szívemet átadom én.

A szívemet átadom én,
Ó nézd, könyörög lelkem új életért.
És elhiszem üdvömért véred elég,
Uram szívemet átadom én.

A szívemet átadom én,
Ó halld, kiáltok hozzád Szent Lelkedért.
Most tölts be hát teljesen, szentté tegyél,
Uram szívemet átadom én. Amen.

 Forrás ~ Internet


A SZÍVEMET ÁTADOM ÉN

A szívemet átadom én,
Ó nézd, leteszek mindent lábad elé.
Mi nélküled benne volt kár és szemét,
Uram szívemet átadom én.

A szívemet átadom én,
Ó nézd, könyörög lelkem új életért.
És elhiszem üdvömért véred elég,
Uram szívemet átadom én.

A szívemet átadom én,
Ó halld, kiáltok hozzád Szent Lelkedért.
Most tölts be hát teljesen, szentté tegyél,
Uram szívemet átadom én. Amen.

 Forrás ~ Internet
KŐ AZ ÚTON

Gondolod, kerül életed útjába
egyetlen gátoló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
se, hogy lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
hogy te megállj mellette…

Nézd meg a követ, azután kezdj el
beszélni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,
utadban minden kő áldást hozott.

Németből fordította ~ Túrmezei Erzsébet

Forrás ~ Internet


Hamvas Béla ~ Oszd meg, amid van!

A legenda beszéli, hogy négy bölcs addig imádkozott, amíg elérte, amit kívánt: a mennyországba léphetett az üdvözültek közé.

Teljes napot tölthettek itt a boldogok között, napkeltétől napnyugtáig élhettek elíziumi életet.

- Az első bölcs az élményt nem bírta el, és belehalt;
- A második elméjében megzavarodott;
- A harmadik az élményt magába zárta, őrizte élete végéig, s a megszerzett boldogságot magának tartotta meg.
- Csak a negyedik bölcs távozott egészségesen és épen, mert a látottakat arra használta fel, hogy azon, aki hozzáfordult, segítsen.

A szenvedés köréből mindenki szabadon kiléphet, ahogy tud,
és a boldogságot elérheti. De azoknak, akik az üdvözültek világát megismerik, negyedrésze a nagy élményt nem tudja elviselni és belepusztul. Minden nap látni olyan embert, aki a mennyország kapujában összeesett és meghalt.

A másik negyedrész megkótyagosodik. Ilyen fanatikus bolondot is látni eleget.

A harmadik negyed rész a boldogságot magába zárja, és önmagának tartja meg, és nem ad belőle másnak...

A boldogságot csak a negyedik bölcs bírta el. Mert a gazdagságot, örömet, tehetséget meg szabad szerezni, de jaj annak, aki hozzá nem elég erős.

Egy része belehal, egy része eszét veszti, egy része a kincset magába ássa, és senkinek sem ad belőle. Az elíziumi kertek fénye benne sötétséggé változik.

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle...
Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg.

Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Amiből másnak nem adsz, legyen az arany, iszappá válik; legyen szent fény, átokká válik; legyen gyönyör, halállá válik...

Forrás ~ Internet


ÁLDD MEG KEZEM

Áldd meg kezem, simogasson,
Áldd meg szám, hogy vigasztaljon,
Áldd meg szívem úgy szeressen,
Viszonzást már ne keressen.
Áldd meg minden gondolatom,
Benne Fényként az ragyogjon,
Isten az, ki Él mindenben s ki elhiszi
ÉLHET BENNE!
Amen. 

Forrás ~ Internet A LÉLEK IMÁJA

Mindenki lelkében létezik egy ima,
Mit nem kell könyvből tanulnia.
Elég ha a csendben némán elmerül
S a szavak előtörnek oly rendületlenül.

Mik aztán maguktól mondatokká válnak,
Részesei lesznek egy szív dobbanásnak.
S lassan átjárják az egész lényed,
Érzed ugye, ahogy megroggyan a térded?

A kezed is önkénytelen összekulcsolod,
Ne bánd ha imádat némán ordítod.
S ha könnyes már a szemed, mivel nézel az égre,
Esendő vagy Ember, nincs, kinek nincs vétke.

Imádkozz hát a magad Istenéhez,
Bűneid bocsánatára, tán ez is elég lesz.
S a hited, ne veszítsd el soha,
Egy életed van, bár a sors néha mostoha.

Cipeld hát, még ha nehéz is kereszted,
Utad végén megtudod, miért kellett így tenned.
Addig imádkozz, mert létezik egy ima,
Mit a léleknek nem kell, könyvből tanulnia.

Forrás ~ InternetKilenc dolog, amit édesanyád soha nem mondott el neked!

'A hallgatás hit, amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni, amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess, amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged, mert elegendő neked, hogy az Úr megért, a hallgatás hit.' 
Teréz anya
Az anyai szerep a legnehezebb a világon, hisz a gyermekáldással 360 fokos fordulatot vesz a nő élete, ekkor még inkább értékelni fogja a módot, ahogy édesanyja őt felnevelte. Lássuk, mit nem mondott el neked édesanyád.

1. Sokszor megríkattad: sírt, amikor megtudta, hogy gyereket vársz. Sírt, amikor megszült téged. Sírt a boldogságtól, sírt a fájdalomtól, az aggodalomtól, sírt, mert a legközelebb érez magához. Érzi a fájdalmad, az örömöd, és mindenben osztozik veled.

2. Mindig az utolsó palacsintát akarja:amikor látta rajtad, hogy mindent odaadnál az utolsó palacsintáért, nem volt képes megenni. Tudd, hogy boldogabb lesz, ha téged boldognak lát.

3. Anya szeretne lenni: fájt neki, amikor rakoncátlankodtál a hasában, fájt, amikor megszült. Rosszul esett neki, amikor játszópajtásaid visszautasítottak és nem volt kivel játssz, fájt neki, amikor elestél és megütötted a térded. Veled szenvedett, amikor először voltál szerelmi csalódott, és most is fáj neki, amikor szomorúnak lát.

4. Folyton aggódott: mondhatsz bármit, mindig azért aggódott, hogy jó anya lesz-e, tartott attól, hogy helyesen nevel-e, és képes lesz-e megadni neked mindent, amire szükséged van. Aggódott, hogy nem fogsz tudni boldogulni az életben és ő nem fog tudni segíteni neked. Mindig aggódni fog, egészen addig a pillanatig, amíg melletted lesz.

5. Tisztában van azzal, hogy nem tökéletes: minden bizonnyal ő saját maga legnagyobb kritikusa. Tisztában van a hiányosságaival, és néha gyűlöli is azokat. Még nehezebb neki, amikor szóba kerülsz te, hisz tökéletes anya szeretne lenni, ám mint minden ember, követ el hibákat. Valószínűleg máig nem bocsátotta meg magának, hogy néha hibás döntéseket hozott veled kapcsolatban.

6. Sosem fáradt el: születésed után folyamatosan szükséged volt rá, és mindig melletted is volt. Karjaiban tartott akkor is, ha napi feladatait végezte, de még pihenés közben is csak veled volt elfoglalva. Karjai fáradtak voltak, de sosem panaszkodott.

7. Meghasadt a szíve, amikor sírni látott: semmi sem töltötte el nagyobb szomorúsággal, mint amikor sírni látott, és semmit nem tudott tenni, amivel megvigasztalhatott volna.

8. Mindig te vagy az első helyen: reggelizés, zuhanyzás nélkül, kialvatlanul ment munkába azért, hogy te jobban érezd magad. Szükségleteid mindennél előbbre valók voltak, órákat töltött éjszaka az ágyad mellett. Ha nem voltál hajlandó elaludni, hosszú ideig ringatott, hajnalban pedig zokszó nélkül ment munkába.

9. Mindent ugyanígy tenne: nehéz anyának lenni, de a világ mindennél többet ér, amikor először hallod a gyermeked szájából, hogy 'anya'. Az érzés semmivel sem összehasonlítható. Ha visszafordíthatná az idő kerekét, ismét vállalna mindent, az átvirrasztott éjszakákat, a nehézségeket, a nevelésed során előálló problémákat, mert szeret téged. Ezért, amikor találkozol vele, mondd neki: 'Anya, köszönöm'! Tudni fogja, hogy szereted.

Forrás ~ Internet


NE HARAGUDJ

Ne haragudj rám, Istenem,
hogy rosszul kopogtam nálad.
Egyenesen álltam előtted,
és annyira vágytam utánad.

Zárva előttem már a templom,
imádkozni nem hív senki.
Kövek közé hullott mag vagyok,
de nem tudlak így sem elfeledni.

Mint Jézust, mikor megtagadta Péter,
úgy vagyok már én is teveled.
Örökké sír immár utánad a lelkem,
csak Tőled várom az életet.

Ne haragudj rám, Istenem,
hogy rosszul kopogtam Nálad.

Karaffa Gyula

Forás 1 Internet

AMIKOR ÖSSZETESZED A KEZED

Amikor összeteszed két kezed
Halkan imádkozol
Hallgasson meg Istened
Hozzá fohászkodol

Remény és szeretet
Töltse el szívedet
Istent hívod
Segítsen teneked

Amikor összekulcsolod két kezed
Reménykedve imádkozol
Édes Isten segítsen neked
Vele könnyebb az életed

Amikor imára kulcsolod kezed
Isten is segít neked
Nem hagy egyedül árván
Szeretet ölel át,lelked simogatván

Egy percre megáll ez a rohanó világ
Nem húzza lelked lefelé az ág
Egy percre a remény látogat
Ne félj Isten meghallgat

Nélküle árva a lélek
Állunk,mint kifosztott szegények
Nélküle üres az élet
Elveszted minden reményed. Amen.

Forrás ~ Internet

 ISTEN MŰHELYÉBEN

Olyan jó élni Isten műhelyében,
ott formáltatni hűséges kezében
kemény vésővel, döngő kalapáccsal,
szerető, szelíd, szent simogatással.

Látni, hogy íme szobrok száza készül,
néhány vonással naponta egészül.
A Mester keze percre sem pihen meg.
Eszközei munkálnak, nem pihennek.

Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam,
akaratjára soha nem hajoltam,
dacos énemről lepattant a véső.
És hálát adni, hogy még most sem késő.

Csodálni Őt, amint szeretve fárad,
amint nem sajnál drága életárat
odaadni, értem és odaadni másért:
egy megtörésért, hozzáfordulásért.

Csodálni Őt, ki annyi büszke lelket
szeretetével örök rabul ejtett.
Sziklatömböket döntött le a porba,
hogy átformálja szépséges szoborba.
Igen, csodálom Őt. Csak Őt csodálom.

 Túrmezei Erzsébet

Forrás ~ Internet


WEÖRES SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJÁN EMLÉKEZÜNK A CSODÁLATOS ÉRTŐ ÉS ÉRZŐ LÉLEKRE!

Weöres Sándor 1913. június 22. - 1989. január 22.

HAIKU ~ EGYSOROS

'Isten rajtad: végtelen könny, Isten benned: végtelen mosoly'
Weöres Sándor

 A JÓSÁGRÓL

Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék
fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek
melegítésére rendelik.

Weöres Sándor

SZEMBE FORDÍTOTT TÜKRÖK ...

'Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,
hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.'

Weöres Sándor


TÍZ LÉPCSŐ

Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid - a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid - az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid - a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid - a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod - a teljesség legyél te magad.

Weöres Sándor

 KI MINEK GONDOL, AZ VAGYOK ANNAK

Ki minek gondol, az vagyok annak…
Mért gondolsz különc rokontalannak?
Jelet látsz gyűlni a homlokomra:
Te vagy magad, ki e jelet vonja.

S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik,
Mert fénye-árnya terád sugárzik.
Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról:
Rajtam látsz törvényt sajátmagadról.

Okosnak nézel? Hát bízd magad rám.
Bolondnak nézel? Csörög a sapkám.
Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz;
Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz.

Szemem tavában magadat látod:
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod.

Weöres Sándor

 VIDEÓ
AZ ÉDESAPÁK NAPJA ~ JÚNIUS HARMADIK VASÁRNAPJA

'Az apák napja Magyarországon június harmadik vasárnapjára esik. Világszerte különböző időpontokban ünneplik. A megemlékezés első szervezője az amerikai Sonora Smart Dodd volt 1910-ben. Apjáról emlékezett meg, aki egyedül nevelte fel hat gyermekét.' 

'Talán nincs szebb a világon,mint találni egy embert,
akinek a lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait,
akiben megbízunk, akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát,
akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak,

és nagyon boldogok legyünk.'

Hemingway 

AZ ÉDESAPÁK NAPJÁN

Te neveltél engem,
Te fogtad kezem.
Miattad vagyok, aki vagyok,
s tudd meg, ezért tisztellek és szeretlek nagyon.

Te adtál nekem életet,
s azon belül lehetőségeket.
Tőled tanulhattam meg mindent,
és még szeretnék is, azt hiszem.

Köszönök mindent neked,
és sajnálom, ha néha rosszat tettem.
Most már nagyon bánom,
hisz tudom, hogy nálad jobb Apa nincs a világon.

Forrás ~ Internet


Aranyosi Ervin ~ Apának lenni

Hogyan is kellene apának lenni,
néhány kis 'porontyot' felnevelni?
Megtanítani szépre és jóra,
becsületre és szép, igaz szóra.

Fiúnak mutatni a példaképet
és erőt adni, mit elvár az élet.
S a lánynak apát, hogy Őbenne lássa,
milyen legyen majd az Ő választása,
hogy később a méltó párjára leljen
s benne milyen értékekre figyeljen.

Hogyan is kellene apának lenni?
Anyát szépen és hűen szeretni.
Tenyéren hordani a kis családot,
megadva nekik az egész világot.

Biztatni azt, aki már belefáradt,
együtt építeni a homokvárat.
Szépséges terveket, álmokat szőni,
s látni a gyermeket lassan felnőni.
S bármi is történik mellette állni,
s ha eljön a napja nagypapává válni.

Hogyan is kellene apának lenni?
Igazi receptet még nem írt senki.
Egyetlen módon igazol az élet:
az, kiknek apja vagy, mind szeret téged.

Forrás ~ Internet
Túrmezei Erzsébet ~ A legnagyobb ...

A legnagyobb művészet tudod e mi?
Derűs szívvel megöregedni.
Tenni akarnál, s tétlen maradni.
Igazad van mégis hallgatni.

Soha nem lenni reményvesztett
csendben hordozni a keresztet.
Irigység nélkül nézni másra,
Ki útját tetterősen járja.

Kezed letenni az öledbe,
S hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segítettél régen,
bevallani alázattal, szépen,
hogy arra most már nincs erőd,
Nem vagy olyan mint azelőtt ...

Forrás ~ Internet 
 
 NAGYAPÁM EMLÉKÉRE

Már csak ködbefulladó ősz haja,
és ráncoktól ölelt mosolya
dereng, lelke oly rég fent kereng,
neki már nincs baja.

Már csak avarillatú lomb alatt,
s álmomban jön el a pillanat,
hogy a gyermekkezemet fogja
s mondja; így óvtalak.

Már csak múltbafoszladó régi kép,
és fülembe zengő szép regék
őrzik, fakult emlékként őt is,
s szavait szent igék.

​Forrás ~ Internet​

 OTT PIHENSZ

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te vagy,
 Utat mutatsz, mert szívünkben örökké itt maradsz.

Forrás ~ Internet

SZÜLETÉSNAPI ÁLDÁS

'Régi magyar áldás'

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt,
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet.

Hogy lehess enyhet adó forrás
A szeretetedre szomjazóknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad
Minden hozzád fordulónak,
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen, ki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged!

Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben,
Örömödben, bánatodban,
Bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg önmagadnak,
És a Téged szeretőknek. Amen.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=ZNPh0PD65KY

Forrás ~ Internet


Almási Gábor ~  Ima családomért

Uram, adj bölcsességet,
Hogy ne törjön meg az élet,
Hogy küzdeni tudjak családomért,
És ítélni mindig tisztán,
Hogy ne bántsam meg,
Ki számít rám,
SZERETTEIM!

Adj türelmet,
Ha házamba lépek,
Saját fájdalmam legyek
eldobni képes,
Hadd hallgassam meg
SZERETTEIM!

Végül add meg, ami lényeg,
Mi összetart minket,
Legyünk bármily kevélyek,
Add, hogy legyen sose véges
SZERETETÜNK!
Forrás ~ Internet


 
SZEGÉNYSÉG ÉS GAZDAGSÁG

'Nincs vagyonod? Nincs házad, telked, értékes tárgyaid? Nincs pénzed? A rigónak sincsen. Mégis ő a legvidámabb teremtés.'

Igaz, neki nem kell cipő és nem kell ruha. Ételért sem fizet, csak füttyel. Lakásért sem fizet. Fiait ingyen tanítja az erdő. A rigónak könnyű, mondod, és igazad van. A rigónak valóban könnyű. Ő ma is úgy él, ahogy Isten annak idején elindította az első rigót. Mi nem úgy élünk. Az első ember nem tudta még, mi a vagyon.

Müller Péter ~ Útravaló

Forrás ~ Internet

Ne add fel!

Ha a te lelki szolgálatod,
Amit az Úr rád bízott
Eredménytelennek látod
Testvérem ne add fel
Hisz te csupán egy eszköz vagy
Aki veti a magot.

Az Úr adja a növekedést,
Hisz Ő készítette el a vetést
Testvérem te csupán a magod vessed
És az Úr útmutatásait kövessed.

Ha belefáradtál a harcokba
És az Úrtól kapott szolgálatodban,
Mennyei Atyádnak mondj el mindent
Ő megérti gondjaid, megerősíti szíved.

Ő az aki mindig új erőt 'pumpál' beléd
Amikor úgy látod hogy nagyon nehéz a lét.
Az Úr megtudja áldani a munkád.

Ő megadja minden szerinte való vágyadat
Isten ismeri szíved minden gondolatát
Ő látja mikor küszködöl, hogy megharcold
A hit nemes harcát.

Ő előtte kedves a töredelmes szív
Bízd Istenre a többit
Ő csak azt várja el tőled
Hogy légy mindhalálig hív.

NEM MONDOTT FEL NEKEM

Szolgálatára angyalok sietnek,
Parancsol viharoknak és szeleknek.
Megérteni, felfogni nem lehet,
Hogy meglátott, parányi porszemet,
És szolgálatába vett.

Szívemben ujjongva dalol a hála.
Kerek világon nincs jobb gazda Nála!
Mikor szolgálatába fogadott,
Nem csak munkát, drága feladatot,
Erőt is Ő adott.

Szent lelkét adta, segítsen, vezessen,
Sürgessen: soha ne időzzek resten.
Tekintete rajtam volt szüntelen,
Mindenre elég volt a kegyelem.
maga járt velem!

Talált volna annyi hűségesebbet,
Parancsainak engedelmesebbet...
Csoda irgalmát áldja énekem,
Hogy szolgálhattam hosszú éveken,
És nem mondott fel nekem.

Pedig annyiszor megtehette volna!
S én szegény, gyenge, engedetlen szolga
Türelmét, irgalmát dicsérhetem...
Mert ezután sem mond fel... sohasem!
Övé az életem!

Túrmezei Erzsébet
A JÓ FELESÉG

'Ne felejtsd el, hogy egy jó feleség olyan, mint egy zenebohóc: minden hangszeren tud játszani.'

Ezt a mondatot Szepes Máriától, a legcsodálatosabb magyar nőtől hallottam. Ő mesélte el fél évszázados házasságának legnagyobb titkát. Azt mondta, még a legideálisabb párkapcsolatot is csak a nők sokféle szerepet játszani tudó, 'színészi' tehetsége képes összetartani.

Müller Péter ~ Útravaló

Forrás ~ Internet


 Sík Sándor ~ Segít az Isten Anyja!

Az emberélet tengerén ott áll a Mária-kép.
A magasból reánk veti szelíd tekintetét.
És szüntelenül halljuk szavát,
Éjen, ködön, szélvészen át.
- Jöhet ránk bárminő vihar,
Vészek, habok hatalma:
Szívünkben cseng a hangja.
Ragyog a Tenger csillaga,
Segít az Isten Anyja!

Forrás ~ Internet

 FOHÁSZ

Add Uram, hogy jó lehessek,
Soha ne gyűlöljek, csak szeressek!
Virágot lássak télben, hóban,
Ne higgyek a rosszban, csak a jóban!

A kenyérnek falatját megbecsüljem,
A szenvedők könnyét letöröljem.
A holnaptól sohase féljek,
Az embernek jobb jövőt reméljek!

Uram, ki fönt vagy a Mennyekben,
Add, hogy higgyek Benned rendületlen,
Hogy mindig őszintén jó lehessek,
Soha ne gyűlöljek, csak szeressek! Amen.

Forrás ~ Internet


 Reményik Sándor ~ A szépség próbája

Egy könnycsepp szállt fel valaki szemébe,
Mint aranyfelleg alkonyati égre.

Mert dal szállt fel egy másik szív tövéből,
Örvényes, néma, feneketlen mélyről.

A dal kérdezett: igaz dal vagyok?!
A könnycsepp igazolt és ragyogott.

Úgy ragyogott, mint egy gyémánt-pecsét,
Átragyogta a költő kételyét.

A költeményen és a könnyön át
A Szépség találta meg önmagát.

Forrás ~ Internet


IMASZOLGÁLAT

Van egy szolgálat, melyhez nyelv se kell,
Se nagy erő, se kéz, se láb,
És mégis ez jut legtovább.

Ez a szolgálat hangtalan,
Nem gyors, sőt mozdulatlan.
Titokzatos: az nem is tudja tán,
Kiért hűn szolgálsz nap-nap után,
Nem is sejti, mi hozza azt,
Hogy bújára talál vigaszt.

Csak azt érzi, hogy megjavul,
Élte lassan átalakul.
Gyönyörűséges iga ez,
Amely boldogságot szerez.
Így szolgálni könnyen lehet,
Nem kell hozzá csak szeretet.

Nem kell nap. Néhány perc csupán,
Jézus nevével ajakán.
Nem tett, csak hit, lélek-erő,
Akarat, égbe emelő...
Aki végzi annak kiváltság,
És mindnyájunké, mert IMÁDSÁG. Amen.

Forrás ~ Internet

 
 

Túrmezei Erzsébet ~ Nem ejt hibát

Ha különösnek, rejtelmesnek
látszanak Isten útjai,
ha gondok örvényébe vesznek
szívem legdrágább vágyai,
ha borúsan búcsúzni készül
a nap, mely csak gyötrelmet ád …
egyben békülhetek meg végül:
hogy Isten sosem ejt hibát.

Ha tervei igen magasak,
s irgalma kútja mély nekem …
ha a támaszok mind inognak,
ha nincs erő, nincs türelem,
s tekintetem sehol célt nem lát
vaksötét, könnyes éjen át …
egy szikrácska hit vallja mégis,
hogy Isten sosem ejt hibát.

És ha szívem megoldhatatlan
kérdéseknek betege lett,
mert elkezd kételkedni abban,
hogy Isten útja szeretet …
minden elfáradt sóvárgásom
békén kezébe tehetem,
s elsuttoghatom könnyek közt is:
Ő nem ejt hibát sohasem.

Azért csend, szívem! Engedd múlni
a földi múló életet!
Majd a fényben látni, ámulni
kezdesz: Mindig jól vezetett!
Ha a legdrágábbat kívánja,
a legsötétebb éjen át
menekülj a bizonyosságba,
hogy Isten sosem ejt hibát!

Forrás ~ Internet

Erdélyi József ~ Néma imák... 

Legszebbek a néma imák…
Imádkozik minden virág;...
kék imát mond a kék katáng,
kék virága kék Miatyánk.

Gyalogútak, dűlők fele
kék katánggal van most tele;
mélyült keréknyomok között
milljó kék Miatyánk köszönt.

- Ki itt jársz, légy jó emberünk
s néma imát mondj mivelünk;
tekints némán az égre fel, -
egy pillantást megérdemel.

Minden tövön száz kék katáng
mondja némán hogy 'Mi Atyánk'
s hervad hamar és boldogan,
benne mert új élet fogan.

Forrás ~ Internet
Móra István ~ Édesanyámnak

Csendes alkonyat volt, ahogy hazaértem.
Ave Mariára harangoztak éppen.


Ültél a ház előtt a régi kis padon,
Könnyekkel szemedben, sóhajjal ajkadon.


Letérdeltem eléd, közelről néztelek,
Úgy eltévedt rajtam jóságos két szemed...


Kerested a régi derült vonásokat,
Ragyogó szemeim, nevető arcomat.


Az arcom oly törött, a szemem sem ragyog,
Miről is tudtad, hogy a fiad vagyok?


Hazajöttem, anyám, beteg vagyok lelkem,
Anyai szerelmed gyógyítson meg engem.


Taníts meg engemet még egyszer nevetni
Taníts meg remélni, taníts meg szeretni.


Vígy el ahogy régen az első misére -,
Mutasd meg még egyszer az utat az égre.


Ugye megvannak még a glóriás szentek,
Akik énnálam is még többet szenvedtek?


Mutasd meg őrizőm az Isten bárányát,
Mondd, hogy csókoljam meg a feszület lábát.


A nagy kereszt alatt térdeljünk le ketten.
S mondjuk el, mint régen: Hiszek egy Istenben.


Forrás ~ Internet


 NAGYMAMÁM EMLÉKE

Nagymama, Te drága jó lélek,
Bárhogy nyújtózom, többé el nem érlek,
Mert közénk állt a föld, a víz, s az ég,
De hiszem hogy a mennyekben találkozunk még.

Nagymama, többé nem látlak jónak, s szépnek,
A világot nélküled már nem látom épnek,
Mert megtört bennem a világi szeretet,
Mi veled együtt élt, s igazán csak benned létezett.

Nagymama, Te értetted a sanyarú létet,
S bár soha senkitől nem kérted,
Tovább viszünk szívünkben, s feledni nem fogunk,
Egy ilyen áldott emberhez méltóak lenni nem tudunk.

Nagymama, kérlek néha nézz le ránk,
Uram, hallgattasson meg bús imánk,
Találtasson meg az örök boldogság, nyugalom, béke,
Legyen nekünk áldott Nagymamám emléke.
 ~
'Ha egy könnycsepp gördül végig arcunkon
Azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon,
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet'
 
Forrás ~ Internet


Simon András ~ Életed mennybe növekvő virág

Felséges Istenem! Indul egy új hét, új feladatokkal, új lehetőségekkel. 
Hogy mit hoznak az előttem álló napok, nem tudhatom.
 Egyet tudok: a Tied vagyok, és Te velem leszel e hét minden pillanatában. 
Add, hogy se örömben, se gondjaim között, se terheket hordozva ne felejtsem el ezt! 
Áldd meg családomat, munkámat, pihenésemet és segíts mindig a Te ösvényeden járnom!
 Jézusért kérlek. Amen.

Forrás ~ Internet

Szabó Magda ~ Senki sem ígérte ...

'Senki sem ígérte, hogy az élet harmonikus, döccenő nélküli.
Anyám azt mondta, egyet tanulj meg:
Hétfőn hétfő, kedden kedd.
Egyik sem ikertestvér. Hogy mit hoz a kedd, azt ne kezd el siratni félelmedben hétfőn.
Hogy mit adhat a kedd, azt ne tervezd hétfőn.
Hátha nem hozza be.
Az egyik nap ilyen, a másik olyan.
Egyetlen egyet kell megjegyezni, ha harmonikusan élni akarsz.
Ha jót hoz, akkor józanul viseld, hogy most örömöd van.
 Józanul és fegyelemmel. És ha baj van, azt viseld józanul és fegyelemmel.
Engem erre neveltek.'
Gerzsenyi Sándor ~ Küldetés

Aki a sötétben indul,
Lámpást vigyen magával.
Erős legyen annak szíve
Ki küldetést ma vállal.

Kevés a szó. A tett se sok.
Kell hát a teljes élet.
Mit ér a sok haszontalan,
Elillanó ígéret!

Ki másnak is adni akar,
Legyen gazdag szívében.
Fusson, aki látja a célt,
Hátra soha ne nézzen.

A láng ellobban hirtelen,
De a parázs felizzik,
Ha fúj a szél... Az életed
Legyen tűz mindhalálig!

Ha a tömeg közé indulsz,
Békét vigyél magaddal,
és tiszta, mély szeretetet.

Szívvel szeress, ne szájjal.
Légy ízes mindig, mint a só.
Világíts, mint a mécses.
Igazodj formáló Urad
Baráti, jó kezéhez.

Forrás ~ Internet

 IMA A CSÍKSOMLYÓI MÁRIÁHOZ

Üdvözlégy, Csíksomlyói Szentséges Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő anyja! Íme, kegyszobrod előtt térdelve mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Teáltalad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van!

Irgalmas jó Anyám, tekints reám, fogadj engem jóságoddal és megértéseddel! Bizalommal jöttem ide, mint édes, jó Anyámhoz, hatalmas pártfogómhoz, életem vezércsillagához. Végy oltalmadba, és nyújtsd felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon! Hallgasd meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértésektől, légy betegségemben ápolóm és halálomkor vigasztalóm!

A te kegyes oltalmadba ajánlom nemcsak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, jótevőimet és mindazokat, akikért imádkozni tartozom. Nyerd meg mindnyájunk számára a Mennyei Atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben-lélekben megszentülve éljünk e világon, holtunk után pedig veled együtt örvendjünk az örök boldogságban!

Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Amen.

Forrás ~ Internet


MINDENBŐL ELEGENDŐT

Kívánok neked annyi napfényt, hogy ragyogónak lásd az életet.
Annyi esőt, hogy megbecsüld a napsütést.
Annyi boldogságot, hogy lelked viruljon.
Annyi fájdalmat, hogy az élet apró örömei is nagyobbnak tűnjenek.
Annyi nyereséget, hogy megelégedj a vágyaiddal.
Annyi veszteséget, hogy értékelni tudd, amid van.
Annyi üdvözlést, melyek átsegítenek a végső búcsún.

Forrás ~ Internet

 KÍVÁNOK NEKED ELEGENDŐT

Kívánok Neked elegendő szeretetet a Szívedbe és elegendő közösséget Lelkeddel.
Kívánok Neked elég fényt, hogy megvilágosítsa leckéidet,
és elég sötétséget, hogy elvezessen bölcsességedhez.
Kívánok Neked elegendő adást, hogy megnyissa szívedet,
és elegendő ajándékot, hogy hazavezessen Téged.
Kívánok Neked elegendő vagyont, hogy gazdagítsa égi bankszámládat,
és elegendő szolgálatot, hogy gazdagítsa életedet.
Kívánok Neked elég tevékenységet, hogy élesítse elmédet és erősítse testedet, 
és elegendő pihenést, hogy békét hozzon Neked.

Kívánok Neked elegendő napfényt, hogy melengesse arcodat
és megtisztítsa szívedet.
Kívánok Neked elég szellőt, hogy felemelje hajad és álmaid.
Kívánok Neked elegendő barátságot, hogy emlékeztessen rá,
nem vagy egyedül, és elegendő magányt, hogy emlékeztessen középpontodra.
Kívánok Neked elég esőt, hogy táplálja kertedet, és megtisztítsa lelkedet.
Kívánok Neked elegendő vihart, hogy elsöpörje a régit és helyet készítsen az újnak.
Kívánok Neked elegendő ködöt, hogy elhozzon Téged az Itt és Mostba, 
és emlékeztessen Téged saját varázslatos voltodra.

Kívánok Neked elegendő sarat, hogy táplálja növényeidet,
és hogy biztosan tartsa a földön talpadat.
Kívánok Neked elegendő felhőt az égen, hogy arra buzdítsanak,
láss mögéjük!
Kívánok Neked elég madarat, hogy röptük gyönyörködtesse szemedet, 
és elegendő madárdalt, hogy szerenád legyen fülednek.
Kívánok Neked elég ölelést, gyermekeket és állatokat,
hogy elhozzák Neked a mindennapok örömét.
Kívánok Neked elegendő földet, hogy biztosan tartsa fáid és szándékaid gyökereit.
Kívánok Neked elegendő csillagfényt, hogy táplálja képzeleted,
és elegendő holdfényt, hogy simogassa Lelked.

Kívánok Neked mindenből elegendőt.

Forrás ~ Internet

AKIT SZERETSZ

Akit szeretsz, ajándékként fogadd
Az Úr kezéből, s légy hálás e kincsért!
Nem érdemed, hogy tiszta, szép, eszes;
Érette Isten áldott nevét dicsérd!

Akit szeretsz, szeresd szerelmesen,
Becézgesd szépmívű, gyöngéd szavakkal!
Ha jönnek is a szürke köznapok,
Legyen virággal díszített az asztal.

Akit szeretsz, szeresd imádkozón;
Hordozd erőtlenségeit szelíden.
Állj érte naponként az Úr előtt;
Kegyelméből javadra fordul minden.

Akit szeretsz, szeresd örvendezőn.
Ne verjen sátrat nálatok a bánat!
Harsanjon kacaj! Jókedvű beszéd,
Vidám énekszó lengje át a házad.

Akit szeretsz, szeresd hűségesen.
Cserben ne hagyd soha. Légy hű halálig!
Boldog, ki társát boldoggá teszi,
Kinek az Ige szent fénye világít.

Gerzsenyi SándorMóra Ferenc ~ Szeresd a gyermekedet

Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen,
Hol villámok között vala az Úr jelen,
E legszentebb parancs nincs kőtáblára írva -
Mosolygó kedviben, pirosló hajnalon
Aranybetűkkel ezt az örök Irgalom
Az emberszívbe irta.


Szeresd a gyermeket! Még néki szárnya van,
A csillagok közé ő még el-elsuhan,
S kitárja vidoran a mennyek ajtaját:
Hiába könyveid, hiába lángeszed,
Az Isten titkait ki nem kémlelheted,
Csak gyermeklelken át.

Szeresd a gyermeket! A lét napfénye ő,
Estellik, hogyha megy, hajnallik, hogyha jő,
Csöpp lábai nyomán az öröm kertje zsendül,
Bimbónyi kis keze áldással van tele,
S melyik szeráf-zene érhetne föl vele,
Ha víg kacaja zendül?

Szeresd a gyermeket! Hisz oly hálás szegény,
Egyszerre könny, mosoly ragyog csillagszemén,
Ártatlan kis szívét az öröm megteli,
S köszönetét, akár az esti fuvalom,
Mely félve játszadoz a harmatos galyon,
Oly halkan rebegi.

Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt,
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt,
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
S míg te a gyermekek könnyét törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett
Letörli vétkeid!

Forrás ~ Internet

APRÓ CSAVARNAK IS KELL LENNI ...

Szerettem volna nagyra törni,
megfejteni a titkokat,
a gondolatnak fecske szárnyán,
bejárni kéklő ormokat.

De lassan-lassan már belátom
merőben más az én utam
a hétköznapok dzsungelébe
parancsolt vissza jó Uram.

Ormok helyett a földön járni,
apró csatákat vívni meg
a sorsom ez, nem zúgolódom,
ti se szánjatok, emberek.

Apró csavarnak is kell lenni,
hogy jól menjen a gépezet
parányi jel mégis szükséges,
némely betűn az ékezet.

Forrás ~ Internet

Reményik Sándor ~ Azt mondják...

Azt mondják, hogy fényt hintek szerte-szét
- Én olyan sötétnek tudom magam. -

Azt mondják, köszöntésem: békesség.
- S be nyugtalan vagyok, be nyugtalan! -

Azt mondják dalom ír és enyhülés,
És több, mint szépség: jócselekedet.

- Bennem dúl a magamra-ismerés,
S meaculpázva verem mellemet. -

Azt mondja, aki találkozik vélem,
Hogy tőlem ő kapott ott.

- S én tehetetlen, sajgó kínnal érzem,
Hogy mindenkinek adósa vagyok. -

Ó, Barátaim, ha egy fénysugár
Lelketekig hullt, át a lelkemen:

Nem enyém a fény, csak bennem jár,
Istennek köszönjétek,- ne nekem!

Forrás ~ Internet 

Reményik Sándor ~ Kegyelem

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.

Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.

S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor - magától - megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat - hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor - magától - szűnik a vihar,
Akkor - magától - minden elcsitul,
Akkor - magától - éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától - friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.

Forrás ~ Internet


 CSENDESÍTSD LE SZÍVEMET

Csendesítsd le szívemet,
hogy halljam hangodat.
Kergesd el a felhőt, hogy megláthassalak.
Szomjúságom csillapítsd hűs forrásoddal.

Vezess engem utadon bölcs tanácsoddal.
A vihar elől óvd meg életem,
szárítsd fel könnyem, kötözd be sebem.
Szükségem van Rád, Istenem!

Forrás ~ Internet


PRÓBATÉTEL AZ ÚT

Próbára tette Isten a lelkemet.
Adott számomra testet, szellemet.
Adott szülőt, földi életet.
Szólt az Úr, s útnak engedett

Tiéd a vágy, a gondolat!
'Szeresd felebarátodat, mint magadat!'
Tiéd a sorsod, tégy amit akarsz,
szabad vagy, jó s rossz közül választhatsz.

De vigyázz, mert egyszer mindenről számot adsz!
Foghatod a kezem. S ha jót kérsz, kaphatsz,
De el is engedhetsz, nélkülem is haladhatsz.

Segíthetsz azon, ki porba hullt,
ki feléd kiállt, mert nyomorult.

De ott is hagyhatod, kikerülheted.
Adtam széles utat és keskenyet.
De az Ítéletre minden 'út' - Hozzám vezet!

Szabó István

Forrás ~ Internet
 
A KERESZT

A kereszt amit vinni kell, mindenkinek nehéz.
Van akinek könnyebben megy van akinek kemény.
Megállsz néha nem érted, mit vétettem Istenem?
Aztán újra elindulsz és cipeled a kereszted.

Ez a küldetésed, letenni nem lehet a másé könnyebb.
Mindenkinek más az útja ezt megírták oda fent.
De, ha figyelsz észreveszed, van akinek a tiédnél nehezebb.
Olyankor nézz magadban, ó bocsáss meg Istenem.

Biztos mindenkié olyan, amilyet megérdemel.
Ha nekem ez jutott viszem türelmesen.
S, ha az utam végére ér, Te várj ott rám Istenem. Amen.

Forrás ~ Internet

'A jó Isten nem azt nézi, milyen hosszan vagy milyen szépen imádkozunk. Az a fontos, hogy az ima a szívünkből fakadjon, tisztelet és az a vágy hassa át, hogy egyedül Istennek akarjunk vele örömet szerezni.'

Vianney Szent János Reményik Sándor ~ Mosoly

Mosolyod mely szívből fakad,
Aranyozza be arcodat.
Mosolyod nem kerül pénzbe,
Mégis sokat ér testvéred szemében,
Gazdagítja azt, aki kapja

S nem lesz szegényebb az sem, aki adja,
Pillanatig tart csupán,
De örök nyomot hagy maga után.
Senki sem olyan gazdag,
Hogy nélkülözni tudná,
És senki sem oly szegény,
Hogy meg nem érdemelné.

Az igaz barátság látható jele,
Hintsd be a világot egészen vele.
Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak,
Bátorság a csüggedőnek,
Vigasztalás a szomorkodónak.

Mosolyod értékes, nagyon nagy jó,
De semmiért meg nem vásárolható.
Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem,
Mert csak abban a percben van értéke,
Amelyben arcodon megjelen.

És, ha ezután olyannal találkozol,
Aki nem sugározza a várt mosolyt,
Légy nagylelkű, s a magadét add,
Mert senkinek sincs
Nagyobb szüksége mosolyra,
Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja.

Forrás ~ InternetÁLDÁS

Áldjon meg az Úr, és árassza szívedbe
szeretetének minden gazdagságát,
hogy Szent Lelkével eltelve a béke
és a kiengesztelődés eszköze legyél!

Simon András

Forrás ~ Internet

ÁLDÁS

Áldj meg ma mindenkit, aki veled szembe jön.
Csak mondj annyit magadban, hogy:
'Kívánom, hogy életedben a szeretet,
a harmónia és az öröm minden nap jelen legyen.
Áldás' és mindeközben mosolyogj! Amen.


Forrás ~ Internet


 MARADJ SZERETETBEN

Ha néha nem találod, a világban a helyed
Emeld majd az égre, fáradt tekinteted
Ha nincs kedved nevetni, beszélni, de máshoz
Folyamodj szerényen, a szent fohászkodáshoz

Csendesedj meg belül, mélyen a lelkedben
Érezd a világot, éld át szeretetben
Csak ez repít majd oda, a fénylő mennyországba
Hol szívedet megnyugvás és csodás szépség várja

Fohászkodj szerényen, imádkozzál hittel
A gonoszt is megjárod, de töltsd el félelemmel
Hogy nincs hatalma rajtad, csak is az Istennek
Hogy régen átnyújtottad, szíved az egeknek

Fohászod meghallik, még ha nem is hiszed
Hallják az angyalok, s megáldják életed
Te csak majd imádkozz, ne gondolj hát mással
Ne gondolj béredre, se az áldomással!...

Fohászod, szent dolog, soha ne feledd el
Olyankor együtt jársz, a hatalmas Istennel
Imádkozz, hát vélem, hogy szíved el ne vesszen
Maradj velem kérlek,​ maradj szeretetben.​ 

​Forrás ~ Internet

NEVEDET TENYERÉBE ÍRTA

'A legszebb álmaid, őszinte, tiszta vágyaid által Isten szól hozzád, vezet.
 A Szentírásban veled beszél: Anyád méhében kiválasztott! Örök szeretettel szeret! 
Ha nem szeretne, meg sem teremtett volna. Nevedet tenyerébe írta!
'A hegyek megmozdulhatnak, a halmok táncra perdülhetnek, de az én szeretetem nem hagy el soha.' - Mindezt neked mondja az Úr!'

Böjte Csaba

ÁLDD MEG URAM ...

Áldd meg, Uram, utamat, amit eddig megtettem,
és azt, ami még előttem van!
Áldd meg azokat, akik kísértek utamon,
és azokat, akik ezután teszik ezt!
Áldd meg megállásaimat, kerülőimet és tévútjaimat!
Áldd meg elindulásaimat és előrehaladásomat,
és amikor a célt elérem, áldd meg megérkezésemet!

ISTEN ADJON NEKED

Isten adjon neked ...
Minden viharért egy szivárványt,
Minden könnyért egy mosolyt,
Minden gondoskodásért egy ígéretet,
És áldást minden megpróbáltatás során.
Minden problémára küld az élet egy hűséges barátot,
akivel megoszthatod,
Minden sóhajtásra egy édes dallamot,
És választ minden imára ...
Forrás ~ Internet