Isten üzenete

Figyeltelek, ahogy ma reggel felkeltél.
Reméltem, hogy beszélgetsz majd velem, még ha csak néhány szót is: megkérdeznéd a véleményemet, vagy megköszönnéd azokat a jó dolgokat, amelyek a napokban történtek veled.
De észrevettem, hogy nagyon elfoglalt voltál.

Megint vártam, amikor föl-alá szaladgáltál a házban és készülődtél.
Túlságosan lekötött az, hogy milyen ruhát vegyél fel.
Tudtam, hogy lenne pár perced, hogy megállj egy pillanatra és köszönj, de te túl elfoglalt voltál.

Egyszer egy ideig tétlenül várakoztál, 15 percig dologtalanul üldögéltél.
Aztán láttam, hogy talpra ugrasz, és már azt hittem, beszélgetni akarsz velem.
De végül a telefon után nyúltál, és felhívtad egy barátodat, hogy megtárgyaljátok a legújabb pletykákat.

Egész nap türelmesen néztelek.
Azt hiszem, a sok elfoglaltságod miatt nem értél rá, hogy bármit is megossz velem.
Sokkal több dolgod volt annál, mintsem hogy szakítani tudtál volna rám egy kis időt.

Észrevettem, hogy ebéd előtt körülnéztél.
Talán kínosnak érezted, hogy hozzám szólj, ezért nem hajtottad meg a fejed.
Viszont megláttad, hogy 3-4 asztallal arrébb néhány barátod köszönetet mondott,
 mielőtt nekiláttak volna az étkezésnek, de te mégsem tetted ezt.
Nem baj!

Amikor hazamentél, úgy tűnt, hogy otthon is sok dolgod van.
Miután néhányat elvégeztél közülük, bekapcsoltad a tévét.
Nem tudom, hogy te szereted-e a tévét, vagy sem, mert nem sok lényeges dolog történik ott.
 Ennek ellenére sok időt eltöltesz a készülék előtt, nap mint nap, holott nem gondolsz közben semmire, miközben csak bámulod a képernyőt.

Ismét türelmesen vártam, míg tévézés közben megvacsoráztál.
Ez alkalommal sem szóltál hozzám.

Lefekvéskor úgy láttam, hogy már túl fáradt voltál.
Jó éjt kívántál a családodnak, majd bezuhantál az ágyba és pillanatok alatt el is elaludtál.
Nem baj!

Talán még észre sem vetted, hogy én mindig ott vagyok melletted.
Türelmesebb vagyok, mint gondolnád.
Még van idő, és remélem, hogy egyszer majd fogsz velem beszélgetni.

Szeretnélek megtanítani arra, hogy légy türelmes másokkal.
Nagyon szeretlek téged, és minden nap várok egy fejbólintásra, egy imára, vagy a szíved mélyéről feltörő hálaadásra.
Nagyon nehéz egyoldalúan beszélgetni veled.

Nos, amikor te másnap ismét felkelsz, én újra várni fogok rád a szeretettemmel.
Remélem, az új nap során szánsz rám egy kevés időt.

Szerető barátod
Jézus

Isten szól hozzánk

Szükséged van rám? Itt vagyok!

Te nem láthatsz engem, de Én vagyok a fény, ami téged láthatóvá tesz.
Te nem hallasz engem, de Én a hangodon beszélek.
Te nem érzel engem, mégis Én a kezed ereje vagyok.
Én eredményessé teszlek annak ellenére, hogy az utamat nem érted.
Én eredményessé teszlek annak ellenére, hogy művemet nem ismered fel.
Én nem vagyok földöntúli jelenség, Én nem vagyok misztérium.
Csak egy teljes belső nyugalomban, túl minden személyiségen tudod meg,
hogy Én vagyok és csak mint érzést, mint hitet tapasztalod,
de mégis itt vagyok, mégis hallok, és mégis válaszolok.
Ha szükséged van rám, akkor Én itt vagyok, ha Te engem megtagadsz,
akkor is itt vagyok, ha félsz, akkor is itt vagyok.
Itt vagyok, ha imádkozol, és akkor is ha nem imádkozol.
Én benned vagyok és Te Énbennem.
Csak tudatodban lehetek Tőled elválasztva, mert csak a tudatodban
létezik a TIÉD és ENYÉM fogalma
de mégis, a tudatodban tudsz engem megismerni és átélni.
Engedd el a romboló félelmet a szívedből.
Ha Te már nem állsz a saját utadban, akkor megtalálsz.
Egyedül nem tudsz semmit sem csinálni, de Én tudok mindent
és Én mindenhol vagyok.
Ha a jót nem akarod látni, az akkor is itt van, mert Én itt vagyok.
Itt vagyok, mert itt kell lennem, mert vagyok.
Csak bennem van a világnak értelme.
Csak általam nyer a világ testet.
Csak általam megy a világ előre.
Én vagyok a törvény, amin az élőlények mozgása és fejlődése nyugszik.
Én vagyok a szeretet, ami a törvény testesülése.
Én biztonság vagyok. Én békesség vagyok, egy vagyok veled.
Én vagyok az egység.
Én vagyok a törvény, ami szerint Te élni tudsz.
Én a szeretet vagyok, amiben Te bízhatsz.
Én akkor is vagyok, ha Te nem látsz, Én nem hagylak el.
Ha hited bennem meginog, én bízom benned, mert én ismerlek és szeretlek.
 

"Mégis, éppen a gondok fölismerésének és megoldásának fo­lyamatában rejlik az élet értelme. A probléma a próba, mellyel el­különítjük a sikert és a kudarcot. Gondjaink miatt van szüksé­günk bátorságra és bölcsességre, sőt gondjaink tesznek minket bátrakká és bölcsekké. Végső soron ezek felelősek lelki fejlődé­sünkért. A szellemi fejlődés elősegítése érdekében tesszük pró­bára a problémamegoldás emberi képességét, mint ahogyan az iskolában is tudatosan megteremtett problémák megoldásával fejlődik a gyerekek elméje. 
Benjámin Franklin mondta: 
„Ami fáj, az nevel.” Ez az oka annak, hogy a bölcs emberek megtanulják, hogy a problémáktól nem rettegni kell, ellenkezőleg, örömmel kell fogadni őket, amiként a járulékos fájdalmat is."
"az önfegyelem az a szerszámkészlet, amellyel megoldhatjuk az élet problémáit. Hamarosan világossá válik az is, hogy a szenvedés technikájáról van szó, melynek segítségével sikeresen oldhatjuk meg problémáinkat, és a folyamat során egyszersmind fejlődünk is."
 
"Aki megtanulja az önfegyelmet, az megtanul szenvedni és fejlődni is.
a szenvedés technikájának, a gondok keltette fájdalom sikeres megélésének eszközei, melyek összességét diszciplínának, önfegyelemnek nevezem? Számunk négy: a kielégülés késleltetése a felelősség vállalása, az igazsághoz való ragaszkodás és az egyensúlyozás."


A törődő szeretet - interjú Szepes Máriával

"Próbáljátok magatokat megismerve, másokat segítve, mások felé a jót sugározni.
Jót tenni és tudni, hogy ami most látszólag rossz, utólag kiderülhet, hogy jó.
Nem formálhatjuk át a világot a magunk képére. Mindenkinek joga van a saját világához. Tökéletes ember nincs, mert akkor nem a földön lennénk. Mindenkit arra tanítok, hogy legyen önmaga, hogy betölthesse azt a feladatot, amire született. Aki kapni akar, annak először adni kell. A gond az, hogy az emberek mindent azonnal akarnak, nincs türelmük végigjárni a fejlődésüknek megfelelő lépcsőfokokat. Holott a földi lét a tapasztalásról kell, hogy szóljon mindannyiunk számára. Véletlen történések nincsenek. Ha valaki szerencsétlennek érzi magát, akkor is tudnia kell, hogy az események az előzmények tükrében, vagyis okkal történnek. És azt is tisztán kell látni, hogy minden döntésünk jelzés a jövőnek. Ébredni kell ahhoz, hogy önmagunkra találjunk, hogy fényt jelenthessünk a világnak, hogy segíthessünk a Földön."
"Ha valaki azért ír egy művet, hogy bejön e vagy sem, az nem sokat ér, csak ha magáért a dologért csinálja. Akkor születnek remekművek. Ez az átalakítás egyedül az áldozat tüzében mehet végbe. Mert hő nélkül nincs átváltozás, finomodás, fejlődés. Ebben a pozitúrában az én helyett a te, a birtoklás helyett a feltétel nélkül való adakozás, a kapzsi harácsolás helyett a mulandó javakat szétszóró önfeláldozás kerül."
A Szeretet Palotájának kapuja kétfelé nyílik.
Ahol beléptél, ugyanott ki is kell lépned egyszer,
hogy visszatérj oda, ahonnan elindultál.
Mindazt, amit teremtettél, magad mögött hagyod,
de később bármikor visszanézhetsz rá.
Amikor visszatekintesz, látni fogod:
a Szeretet Palotája fényesebben ragyog
a Te teremtő fényed által

Taitosz
Imátlan ima

Befejezni a napot szépen,
bízni az óra örömében,
az álom hajóján kivárni,
szeretteinknek jót kívánni,
élőnek, holtnak, szeretteink
szeretteinek szép rend szerint
örömet kívánni mindahánynak,
torló percek hullámot hánynak,
az órák az éjbe ömölnek,
örömet kívánni az örömnek.
Devecseri Gábor

Álmok

Teremtőm!

Kérlek, segíts, hogy pihentető, mély álmom legyen ma éjjel. 
Kérek egy-egy őrzőangyalt otthonom északi, déli, keleti és nyugati oldalára az éjszaka idejére. Vizualizálom otthonomat amint körülveszi óvó szeretetedet fehér fénye. 
Kész vagyok átengedni neked és az Angyaloknak minden aggodalmamat és törődésemet, hogy a zsebeim üresek legyenek éjszakára. 
Kérlek, küldj megnyugtató Angyalokat, hogy csodálatosan pihentető éjszakám legyen.

 

Fittség

Istenem.

Kérlek, segíts hogy motivált legyek testem jó állapotban tartásához. 
Segítségedet kérem, hogy véghezvigyem elhatározásomat abban, hogy egészségesen eszem, eleget mozgok, és eleget pihenek. 
Segíts, hogy higgyek benne, hogy képes vagyok elérni és fenntartani a fizikai egészség állapotát. 
Vezess engem, hogy megtaláljam a legjobb módját annak, hogy magammal törődjek. 
Ha lanyhul a lelkesedésem, vagy halogatni kezdem a dolgokat, segíts, hogy megerősítsem szándékomat. Köszönettel, ámen.


Súly és étvágy


Istenem.


Ma elhatároztam, hogy csakis egészségesen, könnyű ételeket és italokat kívánok meg. 
Kész vagyok elengedni minden félelmet, ami a túlevést okozza nálam. 
Tudom, hogy Te vezetsz engem életem minden pillanatában. 
Akkor is, amikor eszem és iszom. 
Kérlek továbbra is, áldj megy isteni bölcsességeddel és békéddel, hogy minden étellel és itallal kapcsolatos döntésemet magasabb énemmel hozzam.Köszönöm. Ámen.
Szeretet Angyala!

Violaszirmú szemed tüze ragyogja be hűs hajnalom,
Bársonykezed érintése kergesse el minden bánatom.
Szétterített szárnyad égi palotádba repítsen fel engem,
Hogy egy pillanatra, otthonra lelhessen a lelkem.
Köszönthessem a tündöklő és éltető Napot,
S az éjszakában világító ezernyi csillagot.

Aztán, hozz vissza s tégy le lassan a Földre,
Tudásodat nekem adva egy pirosló gömbbe.
Vállaimra hófehér útiköpenyt borítsál,
Védelmemre láthatatlan aranypajzsot szólítsál.
Szíved, szívem lángjába olvadjon,
Hogy véle örökké egyszerre dobbanjon!

Ima az egészséges étkezéshez

Kedves Angyalok!

Kérlek, vegyetek engem körül gyógyító energiátokkal, és segítsetek, 
hogy elmúljon az egészségtelen ételek és italok iránti vágyódásom. 
Kérlek, szűnjön meg s mérgező anyagok iránti vágyam, segítsetek abban, 
hogy egészségesen akarjak élni és étkezni. 
Vezessetek engem vásárláskor, az ételek előkészítésekor és az étkezések alatt, 
és mutassátok meg, hogyan élhetek anélkül, hogy szennyezném önmagamat és környezetemet. 
Hálával és szeretettel köszönöm nektek.


Ima szeretteink egészségéért

Szeretett Istenem!

Köszönöm, hogy elküldöd Raphael Arkangyalt és a gyógyító Angyalokat szeretett…oldalára. 
Látom, hogy Te Szent Szellem, Raphael, és az Angyalok körbeveszitek őt.
 Elképzelem, ahogy mosolyog, és jól érzi magát. 
Tudom, hogy valójában jól van, és kérem a segítségeteket, hogy ez a béke és egészség valósággá váljon mindennapi tapasztalatainkban is. 
Legyen meg a Te akaratod.

Ámen.

Ima az egészségért és a gyógyulásért

Istenem!

Tudom, hogy önmagad tökéletes képmására alkottál engem. 
Kérlek téged Szent Szellem, és Michael Arkangyal segítsetek megismerni és megtapasztalni ezt az egészséget fizikai testemben. 
Kész vagyok elengedni minden olyan gondolatot és viselkedésformát, ami a betegség és fájdalom illúzióját kelti életre. 
Tudom, hogy mindenütt jelenvaló vagy, ezért jelen vagy testem minden sejtjében is. 
Kérlek, segíts, hogy érezzem szeretetedet fizikai testemben, hogy tudjam és érezzem, hogy a karjaidban tartasz. 

Ámen.


Ima családi kapcsolatok megjavulásáért

Istenem!

Tudom, hogy nekem is és családtagomnak is vannak őrangyalai. Kérem ezeket az őrangyalokat, segítsenek rendbe hozni a köztünk lévő félreértéseket. Segíts, hogy el tudjuk engedni minden haragot, és képesek legyünk megbocsátani. Kérem, hogy hibáink minden következménye törlődjön el, és felejtse el mindenki, akit érint. Segíts, hogy képes legyek elengedni az ítélkezést, amit magam vagy mások ellen hordozok. Kérem, hogy az őrangyalaink közvetítsék hozzánk utasításaidat, mert tudom hogy a Te akaratod a béke. Köszönöm.


Ima a szülő-gyermek kapcsolat megjavulásáért

Istenem!

Kérlek, segíts, hogy én és a gyermekem harmonikus kapcsolatban élhessünk egymással.
Kérlek, segíts meggyógyítani minden félelmet, ami megakadályoz bennünket abban, hogy szeretetünket kifejezzük egymás iránt.
Kérlek, segíts, hogy a gyermekem összeszedje magát, és boldog legyen.
Kérlek, segíts neki, hogy elfogadjon engem, és a körülményeimet.
Arra kérlek, hogy Te és az Angyalok segítsetek nekünk elengedni minden neheztelést és haragot.
Kérlek, segíts, hogy kapcsolatunk szeretetteljes és bensőséges legyen. Ámen.

"Megtanultam, hogy a hősök olyan emberek, akik azt tették, 
ami szükséges volt, 
szembenézve a következményekkel.
- Hogy a türelem rengeteg gyakorlást igényel.
- Hogy vannak emberek, akik szeretnek bennünket, 
de egyszerűen nem tudják, hogyan mutassák ki.
- Hogy olykor az, akire azt hinnéd, hogy megadja neked a kegyelemdöfést,
 ha már a földön fekszel, egyike azon keveseknek, akik segíteni fognak neked felállni.
- Hogy csak azért mert valaki nem úgy szeret téged, ahogyan te szeretnéd, 
ez nem azt jelenti, hogy nem szeret téged teljes szívével.
- Hogy sosem szabad azt mondani egy kisgyermeknek, hogy az álmok balgaságok:
 tragédia lenne, ha ezt elhinné.
- Hogy nem mindig elég, ha megbocsát nekünk valaki.
Az esetek többségében te vagy, akinek meg kell bocsátani magadnak.
 Hogy nem számít, hány szilánkra tört a szíved:
a világ nem áll meg, hogy megvárja, míg összerakod!"

Paulo Coelho
Ima gyermekkori viselkedési ügyekben

Istenem!

Kérlek, segíts, hogy megértsem a gyermekemet.
Kérlek, vedd őt körbe szeretettel, bölcsességgel és intelligenciával.
Kérlek, segítsd a gyermekemet, hogy felelősséget vállaljon viselkedéséért.
Vezesd őt, hogy ne félelmen, hanem szereteten alapuló, intelligens döntéseket hozzon.
Kérlek,Téged és Michael Arkangyalt, hogy tisztítsák meg őt minden görcstől vagy blokktól, ami boldogsága útjában állhat.
Köszönöm.


Mindannyiunknak egyetlen célja van a teremtésben, 
ez pedig a Szeretet.
 De ez nem korlátozódhat egy emberre - szét van szórva a világban, és arra vár, hogy megtaláljuk. 
Ébredj föl, ébredj rá erre a szeretetre. 
Ami elmúlt, nem biztos, hogy visszatér. 
Ami jön, azt föl kell ismerni.

Paulo Coelho

A félszegség legyőzésének módját a következő axiómákban foglaljuk össze:
1. Ne tükörből és emberek véleményén át lessünk rá önmagunkra, hanem szerezzünk megbízható értesüléseket a bennünk élő valóságról.
2. Neveljük fel önmagunkban a hiú és egyensúlytalan kamaszt.
3. Tüntessük el az idő ellentmondását benső stádiumunk és életkorunk között. 
Aknázzuk ki a korszakot, amely elérkezett hozzánk, anélkül hogy infantilis játékokba menekülnénk új felelősségünk elől.

Szepes Mária
A Gyermekeitek - nem a Ti Gyermekeitek.
Fiai és lányai ők az önmagát megörökítő Életnek.
Ők általatok, ám nem belőletek jönnek.
És jóllehet veletek vannak, nem a ti tulajdonotok ők. Szeretetet adhattok nekik, de nem az elgondolásaitokat,
Mert nekik megvannak az ő saját gondolataik.
És testüknek otthont adhattok, de nem a lelküknek,
mert a lelkük a Jövendő Házában van otthon,
Ahová Ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem.
Igyekezhettek hozzájuk hasonulni, de ne akarjátok őket
Magatokhoz hasonlóvá tenni.
Mert az Élet nem halad visszafelé és nem köt egyezséget a Tegnappal.
Ti vagytok az Íj, melyből gyermekeiteket –
Élő nyilakat — röpíti a messzeségbe
Az Íjász, aki látja a Célt a végtelen ösvényein túl.
S meghajlítja ereje hatalmával a Húrt,
Hogy gyorsan és messzire szálljanak a nyilai…
Ti pedig nyugodjatok bele boldogan, hogy az Íjász meghajlítja az Íjat,
Mert miként szereti a nyilat, amit kirepít,
Akként kedveli ő az Íjat is, ha szilárd és megbízható.

Khalil GibranDorothy Law Holte -  Egy élet a kezedben

Ha a gyerekek kritizálva élnek,
Megtanulnak megbélyegezettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,
Megtanulnak veszekedni.

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,
Megtanulnak szégyenlősnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
Megtanulják bűnösnek érezni magukat.

Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bízni.

Ha a gyerekek dicsérve élnek,
Megtanulják az igazságosságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.

Ha a gyerekek megerősítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!


Ha elölről kezdeném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet,
Példálózás helyett példát mutatnék,
Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék,
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék,
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot,
Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék,
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném,
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat,
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről,
És többet a szeretet hatalmáról.

Diane Loomans

MONDD! MI LEGYEK?

Ha senkié nem vagyok, nem vagyok senki,
Nem akarok pusztán a magamé lenni!
Mikor önzetlen törődést nem adhatok,
Olyankor azt sem értem, hogy miért vagyok.

Lennék levegő, ha lélegzetet veszel,
Vagy megbocsátás, amikor rosszat teszel.
Lennék türelmes magány, mindig Rád várva,
Vagy lelki vigasz, a bánatodat látva.

Lennék még öröm is, a boldog napokon,
Önfeledt nevetés, sugárzó arcodon.
Lehetnék nyugalom, egy nehéz nap után,
Vagy szótlan ölelés, minden nap alkonyán.

Lennék játékos szellő, mi a hajadba túr,
Vagy csapongó gondolat, a szavakon túl.
Könnycsepp lennék, elérzékenyült arcodon,
Békesség, túl az értelmetlen harcokon.

Lennék gondoskodás, ami ki nem apad,
Vagy érzelem, ami a lelkedben fakad.
Lennék kívánság, mit szó soha ki nem mond,
Beteljesülés, mitől elmúlik a gond.

Lennék szabadság, ami foglyot sosem ejt,
Ki nem mondott szó, amit csak a szíved sejt.
Lennék dallam is, ami ringó táncba hív,
Vagy két lélek között, egy láthatatlan híd.

Lennék bármi, csak a magamé ne legyek,
Minden lélegzetet, valakiért vegyek!
Lennék szívesen minden, bár csak mondanád!
 
De ne legyek felesleges szívdobbanás!
 
Aki lábujjhegyre áll, nem áll szilárdan; 
aki (túlságosan) nagyot lép, nem halad előre; 
aki magát mutogatja, nem ragyog; 
aki bizonygatja kiválóságát, nem tartják kiválónak; 
aki előre dicsekszik, nem szerez érdemeket; 
aki megköveteli magának a tiszteletet, nem lesz elismert vezető.

Lao-ce


"Nem azért kell jónak lenni, mert megérdemli a világ, vagy mert az emberek rászolgáltak a velük vállaló szolidaritásra, hanem azért, mert jó dolog jónak lenni és szolidaritást vállalni másokkal, jó dolog egy kenyeret kettétörni és szeretettel megosztani azokkal, akiknek nincs."

Böjte Csaba


 Halkan szólj, különben azt fogják hinni, hogy csak figyelmet követelsz. 
Gyengéden szólj, hogy mindenki megismerje a szeretetet. 
Nyíltan beszélj, különben azt fogják hinni, hogy rejtegetnivalód van. 
Őszintén szólj, hogy senki se érthessen félre.
 Gyakran szólj, hogy szavaid eljussanak mindenkihez. 
Tiszteletteljesen szólj, hogy senki se fosztassék meg a tisztelettől. 
Szeretetteljesen szólj, hogy minden szavad gyógyíthasson. 
Énrólam szólj minden szavaddal. 
Tedd egész életedet ajándékká. 
Soha ne feledd, te magad vagy az ajándék. 
Légy ajándéka mindenkinek, aki életedbe lép, és akinek életébe te belépsz. 
Óvakodj attól, hogy bárkinek az életébe lépj, ha nem lehetsz ajándéka is egyben.
TÚRMEZEI ERZSÉBET - Tavaszi áradás

Nem, aki árva,
nem, akit kifosztott az élet,
nem, aki másutt nem lel menedéket,
nem, akit aggá gyötörtek a gondok...
Krisztust szolgálni az induljon el,
aki boldog!

Akinek boldogsága egyre nő,
s kicsap, mert lelke szűk medrébe nem fér.
Elindul adni. Ad és vissza nem kér.
Szolgál. Kicsinek, nagynak, mindenütt,
mindenkinek. Bérre, hálára nem vár.
Alázatosan fölfelé tekint,
ha itt is, ott is fölragyog egy szempár.

Tavasz fuvall a hófödte hegyekre,
s a megáradt folyó ha partot átlép,
tudjuk mi mind, nem is tehetne másképp.
Ha Krisztus fénylő napja rámosolygott,
adni, szolgálni így indul el az,
aki boldog.

"A nap sugaraival azért szállhat alá a földbe, mert a magasság útját járja, s azért lehet minden élet forrása, mivel minden élő szolgája.
E gyönyörű jelkép a lelki életben érvényesül csak igazán.
Aki az alázat nyitottságában és osztatlan odaadásában él, anélkül, hogy tudná, a tökéletesség magaslatát lakja, részese azoknak az isteni erényeknek, miket soha, semmiféle körülmények között nem birtokolhat az egyéni büszkeség bármiféle különállása."

Pilinszky János
 


"Ha az emberre valaki szeretettel néz, az olyan, mint a napfény, amely az alvó magot kihozza a földből. Télen miért nem virágzik a cseresznyefa? 
Mert nem látja értelmét a kibontakozásnak, tudja, hogy a fagy elpusztítaná a szirmait, nem bízik a környezetében, érzi, hogy veszélyben van.
 Az emberi szívben is megbújik egy kis bimbó, de ha nincs, aki kedvesen rámosolyogjon, 
hozzá szóljon, akkor inkább bezárva marad." 

Böjte Csaba

Nem az a boldog, akit a tömeg annak nevez, akihez özönlik a pénz; hanem az, aki minden javát a lelkében hordozza, szálegyenesen kimagaslik, eltapossa a bizonytalanságot,
 senkivel sem cserélne sorsot, embernek egyedül emberi oldalát értékeli.
 A természetet fogadja el tanítójául, az ő törvényei szerint formálódik, és úgy él, ahogy a természet előírta: biztos ítéletű, rendületlen, rettenthetetlen;
 megmozdíthatja valamilyen erő, de fel nem kavarhatja. 
Ha a sors hatalmas erővel a lehető legártalmasabb dárdáját röpíti felé, 
eltalálja ugyan, de nem sebzi meg.

Lucius Annaeus Seneca


 
Az életben az nyer, aki a legtöbb hibát véti,
és tanul belőle - úgy,
hogy nem hazudik,
nem csal,
nem tagadja le,
nem okol másokat.
Soha nem lehet tudni, hogy miből mi bomlik ki,
minek mi lesz a következménye, miféle,
egyelőre láthatatlan utak nyílnak majd meg,
vagy hogy mire jók a falak, a kudarcok.

Polcz Alaine


Reményünk lehet csak 

Élj úgy, mintha csak a mai nap lenne, a szemedben mosollyal és nevetve.
Talán könnyebb az élet szeretve, ha jó kedvvel nézel mindenre. 
Búcsú nélkül soha ne indulj útra, ha megérkezel, ölelj meg újra, és ne gondolj, 
csak a mai napra, reményünk lehet csak a holnapra! 
Becsüld meg, hogy ránk süt a Nap, minden ölelést és forró csókokat, hogy tavaszi eső mossa arcodat, 
csodáld meg a tarka virágokat! 
Becsüld meg az emberi szeretetet, és nagyon köszönd meg Istenednek, hogy a mai napot megadta neked. 
De a holnapit nem ígérte meg!
 
 


Túrmezei Erzsébet - Húsvéti csend
(részlet)

"...Figyelek… várok… Csend van, hosszú, tiszta,
mint mikor az ég harmatkönnyét issza
minden fűszál még… és hiába kérem:
ösvényein ott jár az élő Mester
feltámadottan, tündöklő-fehéren,
bűn és halál felett vett diadallal.
Ujjongó lelkem lépteire hallgat
és ezt a csendet hogy zavarná dallal?!"