Teremtsd ma meg belső békédet!

Leld meg magadban azt a helyet, hol csend, nyugalom és Szeretet honol.
Bárhová mész, és bármi is történik körülötted, te mindig tudatosítsd magadban,
hogy belső békéd csendes szeretetében vagy.
Ebből a szerető biztonságból tekints kifelé és mosolyogj a Világra, hogy felderüljön! 

Forrás ~ Internet

ADVENTKOR

Valami szépet szeretnék mondani,
a szívemet örömmel kitárni,
advent titkos, szent ünnepén.
Jézusom várlak. 
Leborulok én,
szívem hozom, gyermeki szívemet.
Jöttödre készíts föl engem,
hiszen
Te vagy az örök szeretet.
Forrás ~ Internet 

FELEBARÁTI SZERETET IMÁJA

Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé, hogy
Ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
Ahol sérelem van, oda megbocsátást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol sötétség, oda világosságot,
Ahol szomorúság, oda örömet;

Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg,
Hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak.

Mert amikor adunk, akkor kapunk,
Mikor megbocsátunk, nyerünk bocsánatot,
Mikor meghalunk, születünk meg az örök életre. Amen.

Forrás ~ Internet


ÁLDÁS

Hogy mit kívánok neked a lét minden napjára?
Azt, hogy lássál,
Hogy a sötétben is lásd a fényt,
Hogy a háborgó világ ellenére is
béke lakjon a szívedben.

Hogy egyedül se legyél magányos,
Hogy tudjál örülni a vannak,
Hogy ne hazudj magadnak hamis örömöket,
Hogy megtaláld a kezdet tisztaságát,
Hogy ne sirasd az időt,
Hogy meglásd benne a végtelen lehetőségét,
Hogy a csendben,
a benned levő csendben
meghalljad a lelked szavát.

Bölcsességet kívánok,
sok-sok bölcsességet,
Hogy felismerd,
Hogyan helyes lépned,
Mit érdemes meglátnod,
Mit kell megtenned,
Mit kell szólnod,
Hova kell eljutnod.
Hogy soha semmit ne kelljen
megbánnod.
 
Forrás ~ InternetSZERESS, AMÍG SZERETNI TUDSZ

Szeress, amíg szeretni tudsz,
Amíg szíved érzőn dobog,
Mert ha már a tüze kihűl,
Ha benne a láng ellobog, -
Ami ezt a veszteséget
Felülmúlná, nincs olyan kár:
koldusnál is koldusabb vagy,
Hogyha nem tudsz szeretni már.

Szeress, amíg van alkalmad
éreztetni szereteted.
Jöhet idő, amikor már
Tennéd ezt, de nem teheted.
Fordulhat a sorsod balra,
S arra leszel utalva majd,
Hogy a mások szeretete
enyhítse a gondot, a bajt.

Szeress, amíg szeretni tudsz!
Olyan rövid az életed:
gyűlölettel, rút önzéssel
Szépségeit tönkre ne tedd!
Szeress, amíg szíved dobog,
Szeress, amíg ajkad lehel:
Úgy visz Jézus a szeretet
Országába, a mennybe fel.

Novák László

Forrás ~ Internet


SZÜNTELEN IMÁDKOZOM

Ó, Uram Jézus, Te azt parancsoltad nekem,
hogy szüntelenül imádkozzam, add nekem kegyelmedet,
hogy meg tudjam tenni, s add meg ezt azoknak
a lelkeknek is, akiket rám bíztál.


Isteni Ige, Te magad vagy bennünk
az örökké tartó és szüntelen imádság.

Isten Báránya, Te vagy a világosság,
amely megvilágítja lelkünk egész égboltját.

Bár soha ne akarnánk más imádságot, csak a te imádat,
más fényességet, csak a te fényességedet,
más szeretetet, csak a te szeretetedet!
A hozzád intézett imádságban, Istenem,
egy a szemlélés és a szeretet.

Engedd, hogy olyan tökéletesen
és olyan bensőségesen tudjak hozzád imádkozni,
hogy elfeledkezzem önmagamról, és ne tudjam,
hogy imádkozom, mert csupán Te vagy bennem! Amen.

Forrás ~ Internet
 
TANÁCS

Kiket szeretsz, s akik szeretnek,
Ha bántanak, ha megsebeznek,
Ne haragudj rájuk sokáig!
De öntsd ki szíved s ha letörléd
A fájdalom kicsordult könnyét
Bocsáss meg! Hidd, enyhedre válik!

Oh egymást hányszor félreértjük,
Szeretteinket hányszor sértjük,
Bár szívünk éppen nem akarja.
Mi is talán vérzünk a sebben,
Nekünk is fáj még élesebben,
De büszkeségünk be nem vallja.

Ne légy hát büszke, légy őszinte,
Híved legott azzá lesz szinte.
Oszlik gyanú, megenyhül bánat!
Oly váratlan jöhet halálunk
S ha egymástól haraggal válunk,
A sírnál késő a bocsánat.

Gyulai Pál

Forrás ~ Internet


 
ÁLDJON MEG AZ ISTEN

Áldja meg Isten:
A feladatokat, amelyekben helyt kell állnod,
Az embereket, Akikkel megosztod erődet, idődet.

Áldja meg Isten:
Szemedet nevetéssel, kezedet gyöngédséggel,
Szívedet, hogy kétségek és kudarcok között is kitartson.

Áldja meg Isten:
A hétköznapok egyhangúságát, hogy kincset lelj bennünk,
és a felemelő pillanatokat, melyek lendületet adnak.
A küzdelmek arra szolgáljanak, hogy megerősítsenek Téged,
Kezed munkája hozzon megelégedést Neked.

Áldjon meg Isten,
Hogy erőd a gyengék támasza legyen,
Mindenki, aki hozzád lép merítsen erőt szavaidból, érintésedből,
Legyen útitársad az öröm, a béke, a bőség!

Áldjon meg az Isten! 
 
Forrás ~ Internet
 

MA IMÁDKOZTAM ÉRTED

Ma imádkoztam érted, és tudom,
hogy Isten meg kellett, hogy hallgassa.
Éreztem a választ a szívemben,
bár Ő nem szavakkal beszélt.

Nem kértem gazdagságot és hírnevet,
tudtam, hogy téged ezek nem érdekelnek.
Sokkal tartósabb kincseket kértem Tőle.
Azt kértem Tőle, hogy legyen melletted
minden új nap kezdetekor.

Hogy adjon neked egészséget,
áldjon meg, és küldjön neked barátokat,
akikkel együtt járhatod az utadat.

Boldogságot kértem számodra
a kis és nagy dolgokban egyaránt.
De leginkább szerető
gondoskodásáért imádkoztam.

Elisabeth Elliot

Forrás ~ Internet'Gyermekeinknek nem csak teste, hanem lelke is van! Egy édesanyának, egy nevelőnek nem elég ha csak a gyermeke testét szüli, neveli , mert az ő csodálatos feladata, célja a rábízott élet teljességének a kibontakozása. Gyermekedet vidd el a templomba, vedd az öledbe és tanítsd meg őt imádkozni, hogy merje, tudja örömében, bajában megszólítani teremtő Istenét, hogy képes legyen élő hittel, alázattal meghallgatni az őt szeretettel megszólító Istenét!' Csaba testvér

Forrás ~ Internet
 
 
A LEGNEHEZEBB KÉRÉS

Ha elkerülnek gondok, bánatok,
Könnyű kimondani,
De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész,
Ha a szív vérzik, a lélek zokog,
Ha éjszakának tűnnek a nappalok,
Eltördelni mégis a mondatot:
Hogy legyen meg a Te akaratod!

Inkább sikoltanék; Atyám, ne, ne!
Mért kell ennek így történnie?
Szívem keserű lázadásba jut
Ha érthetetlen előtte az út!
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket,
Én Istenem, hát ez a szeretet?!
Aztán elcsitul.

Bocsáss meg Atyám,
Te szeretsz engem híven, igazán.
Kínban vergődő szívvel is tudom,
Te vezetsz engem a legjobb úton
Ellenemre is véghez viheted,
De szívem attól nem lesz csendesebb.

Taníts meg hát szívből kiáltani
Ne csak szájjal, szívvel mondani:
Ahogy Te akarod, ne ahogy én
A békesség csak úgy lesz az enyém.

Lehet az út tövises, meredek,
Amerre vezetsz, bátran mehetek,
S mindennapi kérésem az marad,
Add, hogy csupán Téged kívánjalak.

Legyen akaratod, ha a nap nevet,
Legyen akaratod, ha az éj temet.
Legyen akaratod most és mindörökké,
Igen, fogd meg kezem, fogadd el a szívem!

S ha utad célját el is takarod,
Hiszek! Legyen ahogy Te akarod!

Túrmezei Erzsébet

VIDEÓ


Forrás ~ Internet
 
 

FÉRFIAK NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA ~ NOVEMBER 19.

 
 
​'​
Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor ember vagyok. 
Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem.
És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába.
​'​

Karinthy Frigyes
 
Forrás ~ Internet

   SZENT ERZSÉBET NAPI IMÁK

Köszönjük meg mennyei Atyánknak, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet személyében olyan rózsát adott a magyar földnek, amelynek illata betölti az egész Egyházat, és szebb tőle a világ. Ezért esedezve kérjük: Szenteket termő kert legyen a hazánk!

1. Amint a liliom a szenny borította talajon is tud szűzi tisztán illatozni, úgy Erzsébet élete - szülei minden gyarlósága ellenére is - jó illatú áldozat volt előtted, - engedd, hogy anyagias és hatalomvágyó korunkban példája erőt adjon az életszentségre való törekvésben!
2. Te megadtad a kegyelmet, hogy Erzsébet és jegyese boldogan és egymástól elbűvölve, de tartózkodó komolysággal készülhetett a házasságra, - példájukkal segítsd a házasságra készülő fiatalokat, hogy testben-lélekben tisztán, szeretetben és hűségben vállalják egymást egy egész életre!
3. A te ajándékod volt, hogy Erzsébet és férje csodálatos szeretettel szerette és buzdította egymást Isten dicsőítésére és szolgálatára, - add a házastársaknak, hogy házasságuk ne csak testi, hanem lelki kötelék is legyen, és az Isten iránti és házastársi szeretetüket összhangba hozva együtt menjenek feléd!
4. Erzsébet jó feleség, gondos édesanya, szegényeket segítő és betegeket ápoló keresztény volt, - közbenjárására add, hogy állapotbeli kötelességeinket lelki derűvel, az igénytelenség szeretetével és másokat segítő szívvel valósítsuk meg!
5. Erzsébet nagy fájdalmában sírva borult férje koporsójára, majd a császár házassági ajánlatát is visszautasítva inkább a szegények és betegek szolgálatára szentelte életét, - segítsd az özvegyeket, hogy benned és embertársaik szolgálatában vigasztalást és erőt nyerjenek!

Krisztus, értünk szegénnyé lett, hogy minket gazdaggá tegyen, és azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek; kérjük ezért bizakodó lélekkel: Te légy a mi gazdagságunk!

1. Te Atyád jutalmát ígérted azoknak, akik tápláltak, amikor éhes voltál, inni adtak, amikor szomjas voltál, meglátogattak, amikor beteg voltál, - add, hogy az ítélet napján mi is az áldottak között legyünk, akik szívesen gyakorolták az irgalmasságot embertársaikkal!
2. Te megtanítottál minket arra, hogy szegények mindig lesznek közöttünk, - segíts, hogy észrevegyük ránk szoruló embertársunkat, és azt keressük, ami mások javára szolgál!
3. Amikor Szent Erzsébet a szegénységet választotta, másokat akart segíteni, - engedd, hogy az evangélium szellemében mi is keressük az egyszerűséget és igénytelenséget, és segítségére siethessünk a szükséget szenvedőknek!
4. Irántad való szeretetből Erzsébet lemondott a föld minden pompájáról, és mentes akart maradni az anyagiak vonzásától, -add meg nekünk is azt a boldogságot, amelyet a lélekben szegényeknek ígértél!
5. Te megengedted, hogy Erzsébet megélhesse azt a betlehemi éjszakát, amelyen nem fogadták be a Szűzanyát és Szent Józsefet a szállásra, - segíts, hogy minden megpróbáltatás, szükség, mellőzés és betegség mélyén élő hittel meglássuk atyai jóságodat, és örvendező lélekkel dicsérjünk téged!

KÖNYÖRGÉS

Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen. 

Forrás ~ InternetÉDESANYÁM SZERETETE

Édesanyám szeretete
olyan, mint a nap sugára,
amely áldást, fényt, meleget
áraszt szerte a világra.

Lenne bár a szeretetem
olyan, mint a holdnak fénye,
mely a napnak fényességét
visszavetíti a égre!

Erdélyi Ilona

Forrás ~ Internet
Köszöntő ének

Sok számos esztendőket, vígan elérhess,
napjaidat számlálni, ne légyen terhes.
Az ég harmatja szívedet újítsa,
áldások árja házad elborítsa.


Tenéked minden öröm holtig adassék,
amellett meg semmi bú ne barátkozzék.
Légyen éltednek virága mind kinyílt,
szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt.


Míglen az egek várát vígan szemlélhesd,
ott aztán az életet, jobbal cserélhesd.
Az Úr a boldog életben részt adjon,
a szentek ser'ge körükbe fogadjon.

​Amen.​

 
 
   Csodálatos Kegyelem ~ Amazing Grace

    Csodálatos kegyelem, milyen édes a hang, ami
    megmentett egy olyan nyomorultat, mint én. 
Már elvesztem, de most meglettem, 
vak voltam, de most látok.

    A kegyelem tanította szívemet félni
    és a kegyelem könnyített félelmeimen.
    Milyen értékesnek tűnt az a kegyelem
    a percben, amikor hinni kezdtem.

    Sok veszélyen, erőfeszítésen és kelepcén át,
    már meg is érkeztünk.
    Kegyelem hozott ily messze épségben
    és kegyelem vezet majd haza.

    Az Úr jót ígért nekem,
    szava reményem záloga;
    pajzsom lesz ő, és az adag
    amíg élek, addig kitart.

    Igen, mikor eme hús és szív megáll,
    és halandó éltem véget ér;
    Magamnak tudhatom, e papi ruha alatt,
    az öröm és béke életét.

    A föld hamarost elolvad mint a hó,
    A nap abbahagyja a sütést,
    De Isten, ki létrehívott engemet,
    Mindörökre megmarad nekem.

    Már tízezer éve itt vagyunk,
    fényesen ragyogva, mint csillagunk,
    Nem fogytak a napok, hogy énekeljük az Isten dicséretét,
    Mióta először kezdtük el.

    Amazing Grace szövegét John Newton vetette papírra 1722 körül

  
 Amazing grace! (how sweet the sound)
    That sav’d a wretch like me!
    I once was lost, but now am found,
    Was blind, but now I see.

    ’Twas grace that taught my heart to fear,
    And grace my fears reliev’d;
    How precious did that grace appear,
    The hour I first believ’d!

    Thro’ many dangers, toils and snares,
    I have already come;
    ’Tis grace has brought me safe thus far,
    And grace will lead me home.

    The Lord has promis’d good to me,
    His word my hope secures;
    He will my shield and portion be,
    As long as life endures.

    Yes, when this flesh and heart shall fail,
    And mortal life shall cease;
    I shall possess, within the veil,
    A life of joy and peace.

    The earth shall soon dissolve like snow,
    The sun forbear to shine;
    But God, who call’d me here below,
    Will be forever mine.

VIDEÓ
 
 
Forrás ~ Internet

  AZ ÜNNEP

'Az ünnep az az idő, amikor valaki rátekint felcseperedő gyermekeire vagy unokáira, és közben azt gondolja, milyen szép ez. Az ünnep az az idő, amikor végighordozzuk tekintetünket az otthonunkon, a vendégül látott barátainkon, a körülöttünk élő közösségen, és azt gondoljuk, milyen szép ez!'

Ferenc pápa

Forrás ~ Internet


'Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta!'

Zsoltárok könyve 115:15

 
 ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR
Áldjon meg Téged az Úr,
és őrizzen meg Tégedet!
Világosítsa meg az Úr
az Ő orcáját Terajtad,
és könyörüljön Terajtad!
Fordítsa az Úr az Ő orcáját Rád!
Fordítsa az Úr az Ő orcáját Rád,
és adjon békét Tenéked!
És adjon békét tenéked!
 
(4Móz) 6,24-26 alapján 

VIDEÓ
Forrás ~ Internet
 
 
A CSEND HANGJAI

'Hello darkness, my old friend!'
Most értem csak, hogy mit jelent,
hogy újra itt vagy és én álmodom,
lehunyt szemmel, némán hallgatom,
ahogy dalol, ahogy zenét ír
a szél, az esti szél.
Dobog a szív a csendben.

És lassan mozdul már a kép:
egy árnyék fázósan kilép.
Vakító lámpa, színes flitterek,
köd rajzolt glóriákat képzelek
és a lábnyomok
-sok fázós koppanás, koppanás.
Dobog a szív a csendben.

És mint egy égi látomás,
százezer izzó szemparázs.
Minden mondat könnyen érthető,
nem kell hang, és nem kell hangerő,
olyan tisztán cseng,
ha szólnak az angyalok, az angyalok.
Dobog a szív a csendben.

És aztán pendül már a szál,
az óra körbe-körbe jár.
Tönkre zúzza ezt az éjszakát,
fáradt torkom féltve felkiált,
de a kiáltásom koppanó eső...
Dobog, mint a szív a csendben.

Minden arc a földre néz,
imára kulcsol már a kéz.
Halvány pókfonál, mely összeáll,
sápadt ujjakból font fénysugár
és a fény fürge jeleket karcol,
üzen a templomok homlokán.
Dobog a szív a csendben. 
 
VIDEÓ
 
 
Forrás ~ Internet

 Prohászka Ottokár ~ Kő az úton

Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kő áldást hozott.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=oYoySYzSV0M

Forrás ~ Internet

 FOHÁSZ SZERETTEIMÉRT

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek!
Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm!
Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra,
amely a te dicsőségedbe vezet!

Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá!
Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben!
Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot,
reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed.

Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél,
 és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben
 együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké! Amen.

Forrás ~ Internet

 SZENT PATRIK ÚTI ÁLDÁSA

Az Úr legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,
hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben. Amen.

Forrás ~ InternetApró csavarnak is kell lenni…

Szerettem volna nagyra törni,
megfejteni a titkokat,
a gondolatnak fecske szárnyán,
bejárni kéklő ormokat.

De lassan-lassan már belátom
merőben más az én utam
a hétköznapok dzsungelébe
parancsolt vissza jó Uram.

Ormok helyett a földön járni,
apró csatákat vívni meg
a sorsom ez, nem zúgolódom,
ti se szánjatok, emberek.

Apró csavarnak is kell lenni,
hogy jól menjen a gépezet
parányi jel mégis szükséges,
némely betűn az ékezet.

Forrás ~ Internet

Szabó Magda ~ Senki sem ígérte ...

'Senki sem ígérte, hogy az élet harmonikus, döccenő nélküli.
Anyám azt mondta, egyet tanulj meg:
Hétfőn hétfő, kedden kedd.
Egyik sem ikertestvér. Hogy mit hoz a kedd, azt ne kezd el siratni félelmedben hétfőn.
Hogy mit adhat a kedd, azt ne tervezd hétfőn.
Hátha nem hozza be.
Az egyik nap ilyen, a másik olyan.
Egyetlen egyet kell megjegyezni, ha harmonikusan élni akarsz.
Ha jót hoz, akkor józanul viseld, hogy most örömöd van.
 Józanul és fegyelemmel. És ha baj van, azt viseld józanul és fegyelemmel.
Engem erre neveltek.'

 Forrás ~ Internet


KÍVÁNOM NEKED
 
 Kívánom neked a csend szépségét, a napfény dicsőségét, a sötétség rejtelmét, a láng hatalmát, a víz és a föld higgadt erejét, a levegő édességét és a szeretetet, mely ott található minden dolgok gyökerében. Az élet csodáját kívánom neked.

 Pam Brown

Forrás ~ Internet

 ÚTI ÁLDÁS

Simuljon előzékenyen a lábad alá az út,
és támogassa meg szél a hátadat,
arcodat fürössze fényében s melegében a nap,
és bő eső itassa szomjas földjeid,
amíg újból nem látjuk egymást te meg én,
Isten tartson meg óvó tenyerén!

Ha pihensz vánkosodon,
hajoljon Isten hozzád,
és tartson gyöngéden óvó tenyerén.
Fölfelé vezessenek utaid,
és barátságos idő kísérje lépteid,
szél támogassa erősen a hátad. Amen.

Forrás ~ Internet


IMÁDKOZTAM ÉRTED

Ma imádkoztam érted, és tudom, 
hogy Isten meg kellett, hogy hallgassa. 
Éreztem a választ a szívemben, 
bár Ő nem szavakkal beszélt.

Nem kértem gazdagságot és hírnevet,
 tudtam, hogy téged ezek nem érdekelnek. 
Sokkal tartósabb kincseket kértem Tőle. 
Azt kértem Tőle, hogy legyen melletted 
minden új nap kezdetekor.

Hogy adjon neked egészséget, 
áldjon meg, és küldjön neked barátokat, 
akikkel együtt járhatod az utadat.

Boldogságot kértem számodra 
a kis és nagy dolgokban egyaránt. 
De leginkább szerető 
gondoskodásáért imádkoztam.
Elisabeth Elliot

Forrás ~ Internet


 KÍVÁNOK NEKED

Kívánok neked szeretetet,
Hálát, békességet és őszinte embereket.

Kívánok neked egészséget,
becsületet és merészséget.

Kívánok neked erélyt és erőt.
Boldogságot, felemelőt.

Kívánok neked hitet,
amit senki meg nem fizet.

Kívánok neked egy csodás életet,
mit más soha nem élhetett.

Kívánok neked tiszta szívet,
valósítsd meg álmaidat, céljaidat, mindet!

Jordáki Gábor

Forrás ~ Internet


Csukás István ~ Istenke, vedd térdedre édesanyámat

Istenke, vedd térdedre édesanyámat,
ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt,
ki adtál életet, adj neki most álmot,
és mivel ígértél, szavadat kell állnod,
mert ő mindig hitt és sose kételkedett,
szájára suttogva vette a nevedet.

Én nem tudom felfogni, hogy többé nincsen,
s szemem gyönge hogy a semmibe tekintsen,
hová a fény is csak úgy jut, hogy megtörve:
helyettem nézzél be a mély sírgödörbe,
próbálkozz, lehelj oxigént, tüdőd a lomb!

Nem is válaszolsz, kukac-szikével boncolod,
amit összeraktál egyszer végtelen türelemmel,
csak csont, csak por, ami volt valamikor ember,
mivel nem csak Minden vagy: vagy a Hiány,
magadat operálod e földalatti ambulancián.

Mi mit nyel el a végén, fásultan szitálod
a semmiből a semmibe a létező világot,
anyát és gyereket, az élőt s a holtat,
s mert Te teremtetted, nem is káromolhat,
csak sírhat vagy könyöröghet, hogy adj neki békét,
nem tudjuk, hogyan kezdődött, de tudjuk a végét;
én sem káromollak, hallgasd meg imámat:
Istenke, vedd térdedre édesanyámat

VIDEÓ


Forrás ~ Internet
 
Aranyosi Ervin ~ Vajon miért is jó temetőbe járni?

Vajon miért is jó temetőbe járni,
elporlott testek közt, csendben sírdogálni?
Mint kiszáradt kúthoz, jár oda az ember,
melyben nincsen élet, honnan vizet sem mer.

Minden évben egyszer ünnepelsz egy napot,
mintha a szeretted, aznap lenne csak ott.
Pedig talán sejted, nem hal meg a lélek,
elment kedveseink, másik síkon élnek.

Reájuk gondolni, bármelyik nap lehet,
sorra felidézni kedves emlékeket.
Gyertyákat gyújtani, a lángjukba nézni,
a szeretett arcot újra felidézni.

Nem kell hát megölni annyi szép virágot,
feldíszíteni egy megkövült világot,
ami kong a csendtől, lélektelen, rideg,
mely a lét súlyától az élőt sem menti meg.

Vagy Te másért jársz ki, - bocsánatot kérni?
Hiszed, képtelenség másképp utolérni?
Ám akit keresel, ott már nem találod,
siettetned nem kell korai halálod!

Hisz lelkedben ott él, kitörölhetetlen!
Mert, hát jó az Isten, sohasem kegyetlen.
Kinek sorsa egykor összefutott véled,
álmodban, lelkedben újra, újra éled.

Újra látni fogod, tudsz vele beszélni,
lesz még új esélyed bocsánatát kérni.
S Te is megbocsáthatsz régi sérelmeket,
megnyugtathatod a nyugtalan lelkedet.

Ám ehhez nincs szükség halottak napjára,
s nem kell koncentrálni bánatra, halálra,
jobb a szép dolgokat újra felidézni,
szeretted szemébe újra belenézni…

Forrás ~ Internet

Aranyosi Ervin ~ Halottaknak napján

Halottaknak napján,
gondolkozz el, kérlek!
Mennyire fontosak
azok, akik élnek?
Milyen gyakran gondolsz
rájuk szeretettel?
Jelenthet-e annyit,
mint ki régen ment el?

Ilyenkor az ember
temetőbe jár ki,
Elmúlt szeretteit
véli megtalálni.
Közben annyin élnek
magányosan, távol,
kire nem jut idő,
kit a szív nem ápol.

Pedig a halottak
a szívünkben élnek.
A hétköznapokba
bőven beleférnek.
M’ért nincs az élőkért
ugyanilyen ünnep,
ami lángra gyújtja
apró mécsesünket.

Aki elment, jól van,
csak egy más világon,
s nem tud örvendezni
levágott virágon.
Földdé porladt testet
látogatsz a sírnál.
Élőkért tehetnél,
ahelyett, hogy sírnál!

Oly sok a magányos,
kinek nem jut semmi.
Ki örülni tudna,
ha tudnák szeretni.
Ám ezt meg se látod
- tudod - attól félek.
Megbékélni kéne,
s nem visz rá a lélek.

Vársz, amíg késő lesz,
mikor már nem bánthat,
akkor száll szívedre,
majd a gyász, a bánat.
S jön halottak napja,
s mész a temetőbe,
bocsánatot kérni,
s elbúcsúzni tőle…

Forrás ~ Internet
  
    Purzsás Attila ~ Emlékezzünk

Békés, meghitt síri csendben,
Némává lett szeretettel
Gyújtunk gyertyát minden évben,
Nem feledett érzésekkel.

Megható a sok gyertyafény,
S szívünkben ott él a remény,
Hogy mind békében nyugszanak
Itt e megszentelt föld alatt.

Kedves drága szeretteink,
Kikre mindig emlékezünk,
Könnyes szemmel mondunk imát,
S tesszük szívünkre a kezünk,

Mert tudjuk ott élnek tovább
Minden egyes dobbanásban,
S látjuk szemük csillogását
Mindegyik kis gyertyalángban.

Emlékezzünk békés csenddel,
El nem múló szeretettel,
Gyújtsunk gyertyát a lélekért,
A holtakért s az élőkért.

De ha elmúlik ez a nap,
Ne múljon az emlékezés,
Maradjon meg a szívünkben
Minden nap a reménykedés,

Hogy szép szeretetben éljünk,
S ha egyszer majd véges létünk
Alkonyához elérkezünk,
Békességben pihenhessünk.

Gyújtsanak értünk is gyertyát,
S teljesülnek reményeink:
Ne feledjenek el soha
minket sem a szeretteink!

Forrás ~ Internet