Kodály Zoltán ~ Harmatozzatok

Harmatozzatok égi magasok!
Téged vár epedve
A halandók lelke,
Jöjj el édes Üdvözítőnk!

Hiszünk Tebenned, égi szent követ,
Út, igazság, élet,
Hittel vallunk téged,
Istenünknek, Üdvözítőnk!

VIDEÓ

 https://www.youtube.com/watch?v=bmsovX-bJHI

Forrás ~ Internet
 
 
JÖJJ NÉPEK MEGVÁLTÓJA

Jöjj, népek Megváltója! Így kér a föld lakója,
Jöjj, lelkünk napfénye, Szívünk édes reménye!
Ím, készen vár a jászol, A szív többé nem gyászol,
Az éjszaka világos, Az ösvény barátságos.
Ó, szállj közénk, Királyunk! Íme, eléd kiállunk:
A sötétség elmúljon, A hit fénye ragyogjon!

 Forrás ~ Internet

ADVENTI KÉRÉS

Azt mondtam egy angyalnak,
aki az év kapujánál fogadott:
adj nekem egy lámpást,
hogy biztos léptekkel mehessek 
szembe a bizonytalansággal.
Ő így válaszolt:
- Indulj csak a sötétbe,
és tedd kezed Isten kezébe.
Ez jobb, mint egy lámpás,
és biztosabb, mint egy ismert út.

Forrás ~ Internet

Adventi imádság

Az első gyertya lobbanása a hit fényét hozza.
A második, mint fénysugár a reményt dalolja.
A harmadik a szeretet lángját, melegét meséli.
A negyedik az Örök hazát, az üdvözülteket idézi.

Adventi koszorúnk gyertyáiban benne lobog az élet:
Lángjában a csend, a fény, az erő - lélegzenek, élnek.
Egy fényt hozz nekem is - nekünk is adventi Lélek,
E lélegzetben én is - mink is új lángra kéljek!

Lángomnak - lángodnak adjon életet a hit:
Atyai Szív világomra - világodra harmatot hint,
Egy Kéz vigyázva, óva mélységek felett átvezet,
És csendet, mosolyt, kérdést Odafenn értenek.
Lángomnak - lángodnak adjon életet a remény:
Maga az Élet, az Isten terve, akarata vagy - s vagyok én,
Krisztusi út ma is van, nem mossa el sem év, sem pillanat,
És lesz erőnk imádkozni, hogy Vele maradjunk - s maradjak.

Lángomnak - lángodnak adjon életet a szeretet:
A Mindenható, Örök Isten, dajkál és szeret, mint gyereket,
Kezében felnőve képesek leszünk - leszek szeretni mást,
És az Ő szemével nézve, szólva éltetni fogjuk a közös parázst.

Lángomnak - lángodnak adjon életet az Örök haza:
A tegnapon, a múlton túl bennünk lakozik az Örök hangja,
Csak kezdet van, s Menny már országom - s országod,
És egybe köt minket örökre Vele, veled – belőle fakadó források.
Forrás ~ InternetSZENT CSALÁD KILENCED

'A Szent Család kilenced: a XX. század elején született, a karácsonyi ünnep előtt kilenc napon át ismétlődő szálláskeresés. A szálláskereső Szent Család tiszteletére 9 család összeáll, hogy december 15-től karácsony estéig naponta felváltva a Szent Családnak - Máriát, Józsefet és Jézust ábrázoló képnek, kis szobornak - szállást adjanak. A soros családban már kész a házioltár égő mécsessel vagy gyertyával, ahol rendesen a többi családok is összegyülekeznek, amikor az esti Úrangyalára harangoznak. Amikor a Szent Család az új családhoz érkezik, letérdel a házinép, miközben megfelelő szövegezésű imádságokat mondanak. A Szent Család előtt rendesen ájtatosságot is szoktak végezni: a lorettói litániát, Szent József vagy Jézus Szíve litániáját, majd felajánlják az egész családot a Szent Család oltalmába. Közben természetesen énekelni is szoktak.'

Forrás ~ Internet

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=fJbwhlRwPYI#t=37

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD

Szállást keres a Szent Család.
De senki sincs, ki helyet ád.
Nincsen, aki befogadja
Őt, ki égnek s földnek ura.

Az idő már későre jár,
A madár is fészkére száll.
Csak a Szent Szűz jár hiába"
Betlehemnek városába.

Legalább ti, jó emberek,
Fogadjátok a Kisdedet.
Házatokra boldogság száll,
Ha betér az égi Király.

Ne sírj tovább, Szűz Mária,
Ne menjetek ma máshova!
Szállásunkat mi megosztjuk,
Kis Jézuskát befogadjuk.

Forrás ~ Internet
ADVENTI ÁLDÁS

Harmatozzatok Égi magasok!
Téged vár epedve a halandók lelke.
Jöjj el, édes Üdvözítő!

Mert az emberek ott tévelygenek
Hol Te égi fényed útján nem vezérled
Őket édes Üdvözítőnk!

Áldás, dicséret és hála néked:
Mert fényes világunk s legfőbb boldogságunk
Te vagy, édes Üdvözítőnk!

Forrás ~ Internet
 

ADVENTI FOHÁSZ

Élet Ura, köszönöm, hogy megteremtettél, és arra hívtál, hogy megismerhesselek. Köszönöm, hogy szereteted és irgalmad nyomon követ életemnek minden napján. Áldott légy érte, Uram.

Áldott légy minden kegyelmedért, melyet felismerhetek, s méginkább azokért, melyeket még nem látnak szemeim. Add, Uram, hogy ezeket idővel észrevehessem, és így még inkább szerethesselek, megismerve azt a szeretetet, amellyel gondoskodsz rólam.

Köszönöm, Uram ezt az Adventet, melyben arra hívsz, hogy megállhassak egy pillanatra, és felemelhessem tekintetem a napi feladatok és kétségek közül tehozzád, az Istenhez, ki mindeneket alkottál és Szentlelkeddel betöltesz minden élőt, aki keres téged. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem és a te ösvényeidre taníts meg engem.

Mutasd meg, Uram, hogy hogyan élhetem meg a veled való közösséget nap, mint nap, rátalálva arra az örömre, mely a te gyermekeidnek sajátja, s így valóban megszülethess számomra is, Jézus Krisztus, aki drága véred által megváltottál engem. Amen.

Forrás ~ Internet
Mécs László ~ Adventkor

Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk
Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget
S ama jobb hazában megláthassunk Téged.

Forrás ~ Internet

 
SZENT MIKLÓS

Püspöksüvegben Istenének szolgált. 
De esten titkon elsuhant a háztól, 
Sok görbe utca híg sarában gázolt 
S megállt az elsötétült ablakoknál.  
 
Három leánynak nászi pénzt vetett be, 
Hogy meg ne rontsa ingatag szegénység. 
S hogy éhesek a pékeket ne sértsék, 
Cipókat csent a kormos tűzhelyekbe. 

Azóta mindig jár kicsinyhez, nagyhoz, 
Kitett cipőkbe cukrot, kis nyulat hoz, 
A gyermek boldog, szinte égbe röppen. 

Nehéz tarisznyát hord öles alakja. 
Amit hozott, az ablakokba rakja, 
Utána gyorsan – eltűnik a ködben. 

Harsányi Lajos
 
Forrás ~ Internet