MÉG A SZÍV IS KEVÉS

Ha megszólalok, ha beszélek,
sohase hangozzanak
mit se érő, mit se sejtő,
mit se segítő, üres szavak!
Legyen ott a szívem a szóban!
Egész szívem!

De még a szív is kevés,
Krisztusom, tégy csodát velem!
Szívemben is,
szavamban is
Te légy jelen!

S akármit teszek, a parányi tettek,
mozdulatok is áldássá lehetnek,
csak semmit ne végezzek sohasem
gépiesen!
Legyen ott minden tettben a szívem!
Egész szívem!

De még a szív is kevés.
Krisztusom, tégy csodát velem !
Szívemben is,
tettemben is
Te légy jelen!

Túrmezei Erzsébet

Forrás ~ Internet

ÚTI ÁLDÁS

Simuljon előzékenyen a lábad alá az út,
és támogassa meg szél a hátadat,
arcodat fürössze fényében s melegében a nap,
és bő eső itassa szomjas földjeid,
amíg újból nem látjuk egymást te meg én,
Isten tartson meg óvó tenyerén!

Ha pihensz vánkosodon,
hajoljon Isten hozzád,
és tartson gyöngéden óvó tenyerén.
Fölfelé vezessenek utaid,
és barátságos idő kísérje lépteid,
szél támogassa erősen a hátad. Amen.

Forrás ~ Internet


Szent Ágoston ~ Hozzád fordulok Atyám

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten, őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet, hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására! Amen.

Forrás ~ Internet
 
 
Szent György-napi ima

Talán végleg elment az idei tél
Így Szent György nap szép reggelén,
Mikor a Szeretet-isten ontja rád
Ezernyilú, mégis gyógyító sugarát;
Szirmok százai lágyan illatoznak
A lassan hűlő, elnyúlt alkonyatnak.

Adj most az embernek, Jóuram, látást,
Hogy megláthassa a tavaszi szántást,
Mert ma már csak szeme és tárcája van…
Kérlek, adj tisztánlátást nekünk Uram,
S adj jó magot, mit a földbe vethetünk,
Ha szorgosan megmunkálta két kezünk.

Van ugyan fülünk, de ólommal tapasztva.
Nem jut be rajta a csermely zsongása,
Méhzöngés, madárdal, s a jaj-kiáltás…
A lélek hangjára sincsen ma hallás.
Hát még a te szavad, Teremtőm, Uram!
Az milyen végtelen hallhatatlan!

Ha mégis akad egy-egy elvetemült,
Ki semmit nem harácsol, semmit se gyűjt,
És szétosztja mindazt, amit teremt,
Azt gyorsan bezárják, mint elmebeteget,
Pedig csak fiad tanítását követi.
Töviskorona s megfeszítés jár neki.

Nem is tudom, mit kérhetnék most, Uram.
Talán vakságot - hogy a mát ne láthassam.
Vakon és némán viseljem a gyalázatot,
Mi megront eget-földet. - Máris zokog…-
Beszennyez mindent, amihez csak ér.
Iszamlós sár marad, s ragacsos vér.

De mégis kérek inkább, ha lehet,
Reményt, hogy létezik valahol felelet,
Valahol mélyen, legbelül talán
Mégiscsak él egy csepp jóság, mely után
Vágyakozik lelkem, s eseng e dal.
Adj hitet végtelen jóságoddal…
 
 B. Huszta Irén
 
Forrás ~ Internet

 LÁBNYOMOK

Álmomban Mesteremmel
tengerparton jártam, s az életem
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
két pár lábnyom a parti homokon,
ahogy Ő mindig ott járt énvelem.

De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma
látszott, éppen ahol az életem
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.

Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:
'Amikor életem kezedbe tettem,
s követődnek szegődtem Mesterem,
azt ígérted, soha nem hagysz el engem,
minden nap ott leszel velem.

S most visszanézve, a legnehezebb
úton, legkínosabb napokon át
mégsem látom szent lábad nyomát!
Csak egy pár láb nyoma
látszik ott az ösvényen.
Elhagytál a legnagyobb ínségben?'

Az Úr kézenfogott, s szemembe nézett:
'Gyermekem, sose hagytalak el téged!
Azokon a nehéz napokon át
azért látod csak egy pár láb nyomát,
mert a legsúlyosabb próbák alatt
téged vállamon hordoztalak!'

  Túrmezei Erzsébet fordítása

VIDEÓ
 

Forrás ~ Internet

Reményik Sándor ~ Békesség Istentől

 Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív,
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul,
Istentől mégis Békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar,
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítlanul
Pihen a tenger s az ember szíve,
Hadd hullámozzék a víz felszíne.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istentől.

Reggel mondd, délben mondd és este mondd
A Feltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.
Békesség Istentől.

Békesség Istentől: mi így köszönjünk,
Hogy köszöntésünkben lélek legyen -
Vihartépett fák - ágainkon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen.
Békesség Istentől.

VIDEÓ

 https://www.youtube.com/watch?v=TvYiadmjvGI

Forrás ~ Internet


'Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. ​Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.' 

 Zsoltárok könyve 23. rész 1-3.

 'Köszönöm, hogy kísérsz az utamon, vigyázod a lépéseimet, önbizalmat és bátorságot öntesz belém, gondolataimat és tetteimet a szeretet és a valódi életfeladatom irányába terelgeted.'

Forrás ~ Internet


ÚTI ÁLDÁS

Legyen előtted jól kitaposott út,
Hátad mögül fújjon mindig a szél,
A nap melegen süsse arcodat,
Az eső puhán essen földjeidre,
S míg újra találkozunk,
Hordozzon tenyerén az Isten! Amen.
 
Forrás ~ Internet

'Istenem! Kérlek, segíts, hogy letehessem a gondjaimat, és a te bölcsességedre és határtalan szeretetedre hagyatkozva tudjam, hogy minden megoldódik.'
 
Forrás ~ Internet


JÓ MESTEREM LÉGY MINDIG ÍGY VELEM

Jézusom, add, hogy mindig úgy légy szemem előtt, mintha csak látnálak! Add, hogy mindig úgy légy szemem előtt, mintha valóságban és érzékelhetően előttem állanál. Engedd, hogy élő közösségben legyek veled, állandóan a rejtett, de mégis oly élő Istennel. Szívem legbensejében tartózkodol, életem élete vagy. Értelmem minden gondolata, szívem minden jó törekvése láthatatlan jelenléted eredménye. Kegyelmed él bennem, s lelkiismeretem mélyén tisztán hallom hangodat. Jó Mesterem, légy mindig így velem!

Boldog John Henry Newman 

Forrás ~ Internet 

'Köszönöm, hogy vigyáztok rám és szeretteimre'

 'Istenem és arkangyal! Köszönöm, hogy vigyáztok rám és szeretteimre. Kérlek segíts, hogy biztonságban érezzem magam, megnyugodjak, a számomra fontos dolgokra figyelhessek, és boldogan, egészségésen élhessek.'

Forrás ~ Internet

 

 ISTEN KEDVES VIRÁGSZÁLA

Bármilyen picinyke és törékeny vagy is,
senki sem akadályozhat meg abban,
hogy szívből mosolyogj, s így
  - mint Isten kedves virágszála -
a Szeretet jó illatát áraszd
ebben a kedvetlen világban.
Te magad légy az Isten mosolya!

Simon András

Forrás ~ Internet

IMA SZÜLEINKÉRT

Jóságos Mennyei Atyám! Irántam érzett szeretetből apát és atyát ajándékoztál nekem a földön. Rendelésedből és teremtő erőd által életet adtak nekem. Ők kereszteltettek meg, nekik köszönhetem istengyermekségem. Ők védtek, védnek és oltalmaznak ma is minden bajtól. Az élet gyakran ró nehéz terheket vállunkra. Súlyos megrázkódtatásokat kell elviselnünk. Komoly gondok nehezítik napjainkat. Mennyei Atyám, édesapámért és édesanyámért könyörgök hozzád. Jutalmazd meg őket azokért a testi és lelki javakért, amelyeket nekem nyújtottak és most is nyújtanak. Adj nekik erőt, buzgóságot, hogy akaratodat szívesen teljesítsék. Tartasd meg őket jó egészségben, tisztességben és becsületben. Vigasztald meg őket, ha a mindennapi élet gondja-baja közepette erőt vesz rajtuk a csüggedés. Taníts meg engem arra, hogy szüleimet szeressem, rájuk mindig fölnézzek, hibáikat megértsem. Amen.

 Forrás ~ Internet

IMA SZERETTEINKÉRT

Atyám, őrizd óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek. Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, amelyben nevüket hordozom. Védd meg őket minden bajtól, áldd meg törekvéseiket. Bizalommal kérlek, Atyám, tarts távol szeretteimtől minden rosszat, és azon az úton vezesd őket, amely a te dicsőségedbe vonja lelküket. Ha szívüket bánat nyomja, tedd őket kitartóvá az irántad való bizalomban. Tudjanak remélni segítő kegyelmedben. Engedd, hogy szép legyen életük: áldott a reggel, békés az éjszaka, sikeres a munka, zavartalan az álom és pihenés. Találjanak életükben sok örömet, legfőképpen tebenned és szeretetedben. Élvezzék a földi boldogságot, melyet tiszta lelkek számára juttatsz, hogy annál inkább vágyakozhassanak szeretetedben és boldogságodban élni. Amen.

Forrás ~ Internet 

Ima Édesapámért

Megáradt lelkednek tengere,
a szemed fájdalomról mesél,
pilláidon könnyek remegnek,
testedben a tél szele zenél.

Óriás felhő borult le Rád,
takarja az éltető Napot,
örök éj költözött szívedbe,
csillagod már homályban ragyog.

Felnézek a kéklő egekre,
két kezem imádságra teszem,
hagyd még azt a csillagot élni,
ó drága, egyetlen Istenem!

Kérlek bontsd le a sötétséget,
halálnak ölelő karjait,
űzd el a téli ridegséget,
szórd le Rá tavasznak magjait!
Pálné Lele Ilona
Forrás ~ Internet 


 
 
'Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.'
 
 'Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hozzá hasonulok a halálban, hogy ezáltal eljuthassak a halálból a feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna vagy már célba értem volna, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is magához ragadott engem. Testvérek, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.'
 
 Filippieknek írt levél 3. fejezet 9-14.
 SZENTLÉLEK, ÚGY KÉRÜNK

'Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk, töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk, küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.'

Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk, hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk,
 reménységünk Belőled fakad, hogyha szívünk-lelkünk mindentől szabad.

'Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk, töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk, küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.'

Ajándékul Lelked küldted el, hogy ne önmagunknak, hanem annak éljünk, 
 aki értünk életét adta. Mi is átadjuk most szívünk, mindenünk.

'Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk, töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk, küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.'

VIDEÓ


Forrás ~ Internet
 
IMA A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKÁÉRT
 
Szentlélek Úristen, áraszd ránk a mai napon hét ajándékodat:

Bölcsesség Lelke - gyújts bennünk világosságot, hogy az egy szükségest szemünk elől soha el ne vétsük; hogy a földi élet eseményeit az örök igazságok fényében ítéljük meg, és a múló javak használatában örök szempontok vezessenek!

Értelem Lelke - tárd fel előttünk a kinyilatkoztatott igazságok értelmét! Adj az igazságok megértésén felül érzéket is Egyházad szelleme iránt, és őrizz meg a hitben való eltévelyedéstől!

Jó tanács Lelke - add, hogy meglássuk mindenben, és kövessük Isten akaratát!

Erősség Lelke - adj nekünk erőt a kísértésben, béketűrést a szenvedésben, állhatatosságot a bűn elleni harcban, és lendületes odaadást hivatásunk követésében!

Tudomány Lelke - mélyítsd el bennünk a megismerést, hogy tudjuk, mit miért kell hinnünk, képesíts az Úr igazságainak hirdetésére és megvédelmezésére!

Jámborság Lelke - alakítsd ki bennünk Krisztust! Alakíts minket isteni finomságoddal, hogy gyermeki egyszerűséggel, összeszedettséggel és komolysággal, szent örömmel és kedvességgel, és az Isten fiainak szabadságával tegyünk bizonyságot az Evangéliumról!

Istenfélelem Lelke - önts belénk szent tiszteletet az isteni Fölség, és az Ő szent kegyelmei iránt! Amen.
 
IMA A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKÁÉRT
 
Szentlélek Úristen, ki az Atyától és a Fiútól öröktől fogva származol, ki mindenható vagy és egylényegű az Atyával és Fiúval, szívem alázatosságában leborulva imádlak és az angyalokkal, és szentekkel magasztallak Téged. Neked köszönöm, hogy a szent keresztségben Isten gyermekévé és a mennyország örökösévé lettem. Te vagy minden természetfölötti kegyelem forrása és bőkezű adományozója.

Jöjj, Szentlélek Isten, töltsd el szívemet hétszeres ajándékoddal.
Jöjj, ó Bölcsesség Lelke, taníts meg, hogy minden gondolatomat és cselekedetemet egyedül Istenre irányozzam.
Jöjj el, Értelemnek Lelke, hogy szent hitem igazságait és az isteni titkokat üdvösen megértsem.
Jöjj el, Tanácsnak Lelke, hogy minden ügyemben és kételyemben a helyeset megismerjem, és a jót válasszam.
Jöjj el, Erősségnek Lelke, hogy szerencsétlenségben és bajban, a gonosz léleknek és a világnak kísértősei között, mindenkor hozzád ragaszkodjam.
Jöjj el, tudománynak Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjak.
Jöjj el, Jámborságnak Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljak neked, parancsaidat és sugallataidat hűségesen betartva Uramnak, Istenemnek egész szívvel szolgáljak.
Jöjj el, Isteni Szent Félelem Lelke, hogy Isten szent fölségének jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzem, és szorgosan elkerüljek mindent, ami neked visszatetszik.
Jöjj Szentlélekisten, áraszd el lelkemet ajándékaiddal és erősíts meg a keresztény erényekben, hogy a tökéletesség útján járhassak és majdan az Atyával és a Fiúval Téged magasztaljalak mindörökkön örökké. Amen.
 
Forrás ~ Internet
 

 

'Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok'
Péter első levele 5. fejezet 7.

GONDJAINK ÁTADÁSA

Uram, átadom Neked minden gondomat, melyek saját személyem, vagy hozzátartozóim miatt nyugtalanítanak. Átadom Neked minden testi és lelki szenvedésemet: Hiszem, amit Szent Péter apostol által üzensz nekem: 'Minden gondotokkal forduljatok Hozzá, mert Neki gondja van rátok.' Szavadnál foglak Uram, és minden gondomat a kezedbe teszem: Tégy vele azt, amit akarsz. Mostantól fogva minden gondom a Tiéd.

Gondjaimmal együtt átadom Neked minden aggodalmamat,​ kínzó érzésemet is, melyek nyugtalanítanak, és mindig feltörnek bennem, sőt kínoznak, és szerencsétlenné tesznek. Nem gondolok többé azokra az emberekre és körülményekre, amelyek ezeket előidézték.
 
Átadom Neked ezeket, úgy ahogy vannak, ha nagy fájdalmat is okoznak. Minden bizonytalanságot és aggodalmat felvált bennem a bizalom, hogy Neked gondod van rám.

Átadom Neked minden jogomat arra, hogy védjem és igazoljam magam. Nem akarom a rosszat rosszal viszonozni! Nem akarom többé magamban mindig csak a jót, másban pedig csak a rosszat​ látni! Rád hagyom minden helyzet és körülmény megítélését.

Átadok Neked mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít!​ Átadom Neked betegségeimet. Bizalommal akarok a jövőbe tekinteni, mivel Te csak az én javamat akarod. 
 
Most összeszedem minden gondomat és átnyújtom Neked azokat, legyenek a Te kezedben. Nem akarok többé arra gondolni, hogyan és miért kezdődött el valami. Elég, ha Te tudod azt. Uram! Bízom Benned, hogy Te azokat átveszed, gondoskodsz Rólam és segítesz nekem mindent a lehető legjobban megoldani!
 
​ ​
Uram! Hálát adok Neked és áldalak Téged, hogy határozottan felszólítasz, hogy az aggodalmaskodás, a bosszankodás a siránkozás és boldogtalanság helyett inkább Benned bízzak és engedjem, hogy Te gondoskodj rólam. Köszönöm, hogy arra hívtál, hogy vidám és boldog életet éljek Veled. Amen.

KÉRŐ IMA

Ó igen irgalmas és kegyelmes örökké való nagy Isten, szerelmes Szent Atyám, a Jézus Krisztusban! Aki megparancsoltad minékünk, hogy tiszta lelkiismerettel tenéked mindenkoron imádkozzunk, és minden jótéteményeidért alázatos hálákat adjunk; s meg is ígérted, hogy minket meg akarsz hallgatni, és kérésünket megadni; Töredelmes szívemnek teljes bizodalmából kérlek tégedet, azon Szent Fiad, az én Uram Jézus Krisztusomnak dicsőséges nevében, küldjed el énhozzám igaz fogadásod szerint a buzgóságos Imádságnak Szent Lelkét, hogy minden napon tégedet igaz hitből származott könyörgésemmel segítségül hívhassalak, és illendő hálaadással imádhassalak. Amen.

Forrás ~ Internet


Halkan, csendben

A szeretet halkan, csendben osztogatja magát,
nem halljuk, csak érezzük ki nem mondott szavát.
Adja magát szülők által, érkezik baráttal,
szerelemmé változik egy igaz, tiszta vággyal.

Adhatja mindenki, megkaphatja bárki,
nem is kell érte nagy dolgot csinálni.
Elég az, ha hűségesen magunkba fogadjuk,
és amikor úgy érezzük, máris továbbadjuk.

Nem féltékeny, nem kérkedik, csendes, alázatos,
ez, ami a szeretetben olyan csodálatos.
Kerüli az erőszakot, hisz a békességben,
nincs is nála fontosabb társ, egy nagy betegségben.

Nem pirula, nem orvosság gyógyít meg sebeket,
többet ér mindennél a tiszta, hű szeretet.
Pedig 'ő' csak halkan, csendben osztogatja magát.
Mindenki szívében lelje meg otthonát!
 
Forrás ~ Internet

 
MAGNIFICAT

'Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!'
 
Lukács evangéliuma  1. fejezet 39-56.
 
Forrás ~ Internet
 
 
VIGASZ

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok.
Hisz Napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van és kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék!

Ha rám gondoltok soha ne sírjatok!
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog.
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.

Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen a szívetek.

Ha rám gondoltok soha ne sírjatok!
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok. Amen.

Forrás ~ Internet

 VALAKI ELMENT KÖZÜLÜNK

 Drága Halottainkért, akik már nincsenek velünk,
de szívünkben élnek örökkön örökké!

Valaki mindig elmegy közülünk,
s magával visz egy darabot a szívünkből.
Mozdulataikat, szavaikat ismételjük újra és újra,
mintha csak így próbálnánk éltetni magunkban.
Látjuk, ahogy odafentről fénylő csillagként
ragyognak ránk. 

Ajkukon eddig sohasem hallott dallamok születnek. 
Dallamok, amelyek csak nekünk szólnak.
Nekünk, az itt maradottaknak.
Így értjük meg, hogy nincs értelmetlen élet,
mert egy valami értelmetlen csak: és az a halál!
 
Tovább őrizve szívünk mélyén, 
minden lélegzetvételünkben, 
gyertyalángba lobbant emléküket.

Forrás ~ Internet