FOHÁSZ SZERETTEIMÉRT

Drága Istenem, kérlek adj szeretteimnek
 jó egészséget és boldogságot,
hitet és szeretetet, igaz lelki életet,
ajándékozd nekik békédet, amelyet
nem kaphatnak meg a világtól.
Engedd, hogy védelmed alatt
boldog közösséggé váljunk;
hogy mindig szeretettel és
hűséggel viseljük el, ami ér bennünket;
hogy mindig osztozzunk egymás
örömében és bánatában.
Adj erőt, hogy amikor szeretteim
elcsüggednek és keserű csalódás éri őket,
mindig vigasztalást, menedéket,
támaszt jelenthessek számukra!

Amen.

 A CSEND GYÓGYÍT

'A csend gyógyít. A csend olyan, mint a tükör. Beletekintve minden világos. A tükör nem vádol, nem kritizál, hanem segít a dolgokat olyannak látni, amilyenek azok valójában. Olyan diagnózist tár elénk, amely megszabadít a helytelen gondolkodásmódtól. Hogyan teszi ezt a csend? A csend felszínre hozza az énünk eredeti békéjét, a velünk született isteni békét. Amikor ezt meghívjuk, a béke átjárja az egész lényünket, az összes egyensúlytalanságot harmonizálja és meggyógyítja. A csend teljessé tesz és feltölt, gyengéden és mégis erőteljesen aktívvá tesz.'

Anthony Strano


AKI SZERETSZ

Akit szeretsz, ajándékként fogadd
Az Úr kezéből, s légy hálás e kincsért!
Nem érdemed, hogy tiszta, szép, eszes;
Érette Isten áldott nevét dicsérd!

Akit szeretsz, szeresd szerelmesen,
Becézgesd szépmívű, gyöngéd szavakkal!
Ha jönnek is a szürke köznapok,
Legyen virággal díszített az asztal.

Akit szeretsz, szeresd imádkozón;
Hordozd erőtlenségeit szelíden.
Állj érte naponként az Úr előtt;
Kegyelméből javadra fordul minden.

Akit szeretsz, szeresd örvendezőn.
Ne verjen sátrat nálatok a bánat!
Harsanjon kacaj! Jókedvű beszéd,
Vidám énekszó lengje át a házad.

Akit szeretsz, szeresd hűségesen.
Cserben ne hagyd soha. Légy hű halálig!
Boldog, ki társát boldoggá teszi,
Kinek az Ige szent fénye világít.

Gerzsenyi Sándor


NÉVNAPI ÁLDÁS

Névnapodra mit kívánja néked?
Adjon a Teremtő hosszú, boldog éltet.
Ameddig a szívem utolsót nem dobban,
Szeretlek kisfiam, mindenkinél jobban.
Ne ismerj szenvedést, ne ismerj bánatot.

Adjon a Sors neked igaz boldogságot.
S hogyha bármi gond ér, tudd, hogy amíg vagyok,
Örömben és bajban én melletted állok.


  KARÁCSONYI IMA

Eljött a nap mit várva vártunk,
Az égen csillagfény ragyog,
Jézuska fáját, ím elhozták a
Halkan szálló angyalok.

Köszönjük neked édes Jézus,
Hogy szíved minket így szeret.
Az angyalok karával
Dicsérjük Uram Szent Neved.

S ha elmúlik majd a Karácsony,
Kérünk akkor is maradj velünk,
Míg élünk, ezt a kis családot,
Szeresd, ó édes Istenünk.

Forrás ~ Internet KARÁCSONYI IMA

Kicsi Jézus arra kérlek,
hozzál nekem minden szépet!
Karácsonyfát angyalokkal,
ajándékot nagy halommal!

Kicsi Jézus! Nem ezt kérem!
Nagyot dobbant kicsi szívem!
Sok gyereknek nincs ruhája!
Nincs cipője, anyukája!

Kicsi Jézus! Hogy mit kérek?
Egy-egy angyalt mindegyiknek!
Így Szenteste sok árva gyerek,
kis időre boldog lehet!

Kacajuk szálljon az égbe,
járja át szeretet fénye
minden kicsi árva szívét,
Karácsonynak szent ünnepén!

Forrás ~ InternetÓ FÉNYESSÉGES SZENT HAJNAL

Ó fényességes szép hajnal,
Kit így köszöntött az angyal:
Üdvözlégy, teljes malaszttal!

Dicsőséges Szűz Mária,
Atyaistennek szép lánya
És Szentléleknek mátkája.

Tehozzád küldetett mennyből
Szent Gábor angyal követül,
Istennek rendeléséből.

Szentséges Szűz, fiad leszen,
Ki Isten s ember lesz egyben,
És megmaradsz szüzességben.

Fiad az ég dicsősége,
A bűnösök reménysége
S a megtérők üdvössége.

Ó boldogságos Szűzanya,
Kérünk nagy méltóságodra,
Végy minket pártfogásodba!

Dicsőség Szentháromságnak,
Dícséret Szűz Máriának,
Üdvözítőnk szent Anyjának! 


A NÉGY GYERTYA

December reszket az éjben,
Fehér hó, a sötétségben.
A négy gyertya gyújtva, készen,
Karácsonykor ünnep lészen.

Én vagyok a béke lángja,
Szól az egyik, s meg is bánja.
Béke úgy sincs. Miért égjek?
Elaludt, csak füstje kéklett.

Másik így szól és meglobban,
hit a lelkekben alig van.
nem kell a hit lángja többet

Elhagyhatjuk ezt a földet.
Most a harmadik gyertyácska
Szólt csendesen, önmagába.
A szeretet lángja vagyok,

Hideg földön most meghalok.
Csak az utolsó kis gyertya,
Lángja remeg, fel nem adja,
A remény sugara vagyok

Soha, soha meg nem halok.
Aztán áthajolt kecsesen,
Lángjával lobbantott hiten.
Majd a szeretethez fordult,

S titokban könnye kicsordult.
Meggyújtotta annak lángját,
S a fény vitte angyal szárnyát,
megérintve béke csonkját,
Lángra lobbantva a gyertyát.

Minden karácsonykor súgja,
Ez az égő kicsi gyertya:
Én a remény lángja vagyok,
Soha, soha meg nem halok.

Benkő Gabriella
     
Juhász Gyula ~ Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra régi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

És valahol, csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézus itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben
 Fénykép: SZENTCSALÁD KILENCED

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD

Szállást keres a szent család,
de senki sincs, ki helyet ád,
nincsen, aki befogadja
ki égnek s földnek az ura.

Az idő is későre jár,
a madár is fészkére száll.
Csak a Szent Szűz jár hiába
Betlehemnek városába.

Legalább ti jó emberek,
fogadjátok e kisdedet!
Házatokba boldogság száll,
Ha betér az égi Király.

Ne sírj tovább Szűz Mária
ne menjetek ma máshova!
Szállásunkat mi megosztjuk,
kis Jézuskát befogadjuk.

Adjon Isten jó éjszakát.
Küldje hozzánk őrangyalát.
Terjessze ránk szent áldását.
Köszöntsük a Szűz Máriát!

Köszöntsük a Szűz Máriát,
Vele együtt az ő szent fiát!
Jézus, Mária szent neve,
Legyen nekünk örömünkre!

Íme, feltűnt a fényes nap,
Fölkel-e még nekünk holnap?
Míg számadásom nem egész,
Nem vagyok még az útra kész.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=-Ndk7a4cwJY

Forrás ~ Internet

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD

Szállást keres a szent család,
de senki sincs, ki helyet ád,
nincsen, aki befogadja
ki égnek s földnek az ura.

Az idő is későre jár,
a madár is fészkére száll.
Csak a Szent Szűz jár hiába
Betlehemnek városába.

Legalább ti jó emberek,
fogadjátok e kisdedet!
Házatokba boldogság száll,
Ha betér az égi Király.

Ne sírj tovább Szűz Mária
ne menjetek ma máshova!
Szállásunkat mi megosztjuk,
kis Jézuskát befogadjuk.

Adjon Isten jó éjszakát.
Küldje hozzánk őrangyalát.
Terjessze ránk szent áldását.
Köszöntsük a Szűz Máriát!

Köszöntsük a Szűz Máriát,
Vele együtt az ő szent fiát!
Jézus, Mária szent neve,
Legyen nekünk örömünkre!

Íme, feltűnt a fényes nap,
Fölkel-e még nekünk holnap?
Míg számadásom nem egész,
Nem vagyok még az útra kész.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=-Ndk7a4cwJY

Forrás ~ Internet


ADVENTI IMÁDSÁG

Urunk, Istenünk,
Adventi üzeneted, tudjuk, nekünk is szól:
'Készítsétek az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!'
- így mondja Izaiás próféta...
'Térjetek meg!'- ezt hirdeti Keresztelő János.

Add, hogy mostani karácsonyi készületünk
És életünk nagy adventjének minden igaz törekvése
Eredményes legyen:
Mindjobban hozzád térjünk,
Kinyissuk szívünket előtted,
És egyre nagyobb részt kapjunk életedből.

Lelked irányítsa napjainkat,
Mindennap hasonlóbban legyünk Krisztushoz,
És így munkáljuk
Magunk és a világ megszentelését. Amen.

ADVENTI ÖRVENDEZÉS
.
Utaidat vágyva kerestem,
S utaid megtaláltak engem.
Csodáidat látni akartam,
S ámulok rajtuk szakadatlan.
Titkaidat bogoztam egyre,
S most, mint gyermek az egyszeregyre,
úgy nézek rájuk, dicsekedvén,
ujjong szívem kegyelmed kedvén;
mert szereteted egyszerűség,
irgalmasságod csupa hűség,
s egy értelme van a keresztnek:
hogy megkerestek és szeretnek!
Hát hirdetem, hogy útja száz van
minden szívhez a nagyvilágban,
keresni kell és rátalálni ma,
akinek Ő a vágya álma;
kinek batyuja az a 'nincsen',
megtalálja a gazdag Isten.

ADVENTI CSENDBEN

Advent! Csend van.
Nincs hang, csak lélek-beszéd.
Adventi csendben
Lehullok Uram eléd.

Adventi csendben
Csak hitem kis mécse ég,
Adventi csend van
Körülöttem mély a sötét.

Adventi csend van
Készül-e mondd a szíved?
Adventi csendben
Gyümölcsöt hoz-e a hited?

Adventi csendben
Szunnyadsz tán?
Lámpád sem ég?
Adventi csend van
Ébredj! Jön a remény! 

 

 ADVENT

 Advent-csendben Jézust várom,
Szívem előtte kitárom,
Jól tudom, hogy eljön hozzám,
Békesség-lepelt terít rám.
Tudod Uram, hogy szeretlek,
Azt is, hogy hiszek Tebenned,
De a hitem, erőm gyenge,
Várok a Te kegyelmedre!
Növeld hitem, szeretetem,
Ó, kérlek Te lakozz bennem,
A mostani Karácsonyban
Hadd ismerjelek meg jobban!


Ó JÖJJ ÜDVÖZÍTŐ

Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő,
beteljesült már az idő,
törd át az ég zárt ajtaját,
vár a világ sóvárgva rád.

Megnyílt az ég harmatozva,
Megváltónkat hogy lehozza,
ég felhői nyíljatok szét
hozva Jákob fejedelmét.

Föld, virulj ki völgyön-halmon,
viruló zöld hadd fakadjon,
nyílj ki földnek szép Virága,
Dávid házának nagy Királya.

Ó fényes Nap, ó szép Csillag,
Téged vágyunk mi látni csak,
kelj fel Napunk, fényességed
űzze el a sötétséget.

VIDEO Forrás ~ Internet 


JÖJJ NÉPEK MEGVÁLTÓJA

Jöjj Urunk Jézus, és örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel.
Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra.
Jöjj hát és gyógyítsd meg vakságunkat!
Jöjj és segíts minket emberi gyengeségünkben!
Jöjj, isteni dicsőség fényessége
Jöjj Isten ereje és bölcsessége, világosítsd éjszakánkat nappallá,
 oltalmazz a veszélytől, gyógyítsd vakságunkat,erősítsd bennünk a bátorságot,
 vezess bennünket kézen fogva, akaratod szerint földi vándorlásunkban, 
míg föl nem veszel minket az örök városba, amelyet magad készítettél nekünk.

Forrás ~ Internet

György Emőke ~ Adventi koszorú

Te kicsi adventi koszorú
Gyújts a szívbe fényt, mely szomorú
E szent időben te légy a fény
Bűnösnek a megváltó remény

Még csak egyetlenegy gyertyád ég
Hogy ne féljünk arra épp elég
Veled együtt nagy csodát várunk
Amíg a puha havon járunk

Egy hét eltelt, két gyertyád lángol
Égi dal szól valahol távol
Idő röpül, még egy hét elszállt
Koszorúd már három fénnyé vált

Csend némaság van körülötted
Üdvösség hője leng fölötted
Lágy dallam hangjai az égen
Eljön az, kit vártunk régen

Míg várunk imádkozzunk csendben
Bánjuk bűneink az adventben
Fényed most ragyog mindenkinek
Égő lángja a sötétségnek

A negyedik gyertyád is kigyúlt
A várakozás végre elmúlt
Hírül hoztad lángjaiddal azt
Kisded született, békét áraszt...

P.Cirill ~ A prágai kis Jézushoz

Óh, kisded Jézusom, Hozzád folyamodom,
És Szűz Anyád által esdve fohászkodom:
Ezen szükségemben segíts meg engemet,
Mert hiszen hatalmas segítő Szent Kezed.

Minden reményemet Tebenned helyezem,
Engedd, hogy kegyelmet találjak szíveden,
Szeretlek Tégedet szívemből, lelkemből.
Szabadíts meg, kérlek, engem bűneimtől.

Fogadom, hogy Téged soha meg nem bántlak,
S teljes életemben Téged hűn szolgállak.
Fölajánlom Neked testemet, lelkemet,
Szent szolgálatodba fogadj be engemet.

Szívesen viselem Érted keresztemet,
Ki mindhalálig szerettél engemet.
Szeretem Éretted felebarátomat,
Amint parancsolád, mint önmagamat.
Óh, kisded Jézusom, borulva imádlak.

S hatalmas voltodért Téged szívből áldlak.
Szabadíts meg engem ezen szükségemből,
Hogy hálát zenghessek Tenéked lelkemből.

Add, hogy Máriával s Szent Józseffel mennyben
Láthassalak Téged angyalid körében.

Amen.

ÁLDJON MEG AZ ÚR

Áldjon meg az Úr,
és árassza szívedbe
szeretetének minden gazdagságát,
hogy Szent Lelkével eltelve
a béke és a kiengesztelődés eszköze legyél!

Simon András

TÜRELEMMEL VISELD

A türelemmel viselt
és Istennek átadott szenvedésből
gyönyörű virág sarjad,
amely a szeretet jó illatát árasztva
megpuhítja a fájdalom töviseit.

Simon András MEGHALLGATOTT IMÁDSÁG

Erőt kértem az Úrtól;
s Ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.

Bölcsességért imádkoztam;
és problémákat adott,
 melyeket megtanultam megoldani.

Előmenetelt óhajtottam;
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,
hogy dolgozzam.

Bátorságot kértem;
és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.

Szeretetre vágytam;
és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
 hogy segítsek rajtuk.

Kegyes jóindulata helyett,
alkalmakat kaptam a jóra.

Semmit sem kaptam, amit kértem;
 és mindent megkaptam,
amire szükségem volt.

Isten meghallgatta imádságomat!

HÁLAIMA

 Hargitai Andrea ~ Hála

Köszönöm Uram, hogy láthattam az arcodat,
hogy türelmesen mutattad utamat.

Köszönet a szeretetért, 
mely szívemben lángragyúlt,
Köszönet a könnycseppekért, 
mely legyőzte bennem a háborút!

Szívem nyitva áll,
Lépj be rajta, már nincs határ...

Tiéd akaratom, tiéd az életem,
Nem hozhat nékem üdvöt más senki sem.

Mindent mit elértem Néked köszönök,
Minden érzelmem most Téged köszönt!

Köszönöm Uram, hogy megmutattad arcodat!
Köszönöm, hogy elém tártad Sorsomat!

 Filián Anna ~ Hála Ima

Teljességem világában,
Szívemnek Szent Templomában,
Leborulok, hálát adok,
Hogy ilyen életet kapok.
Mindennapi csodák sora,
Életem útmutatója,
Imádkozva kérve-kérem,
Tartson ebben Teljességem!


ADVENT

Pelyhedzik a friss hó, ezüstös fák, új tél
tisztít, hűsít, frissít, új álmokat ígér.
Megváltó születik, közeleg a szent éj,
Emberszívekben költözik a remény.
Éveink fogynak,ám szívünk fiatal
Ahogy roppan a hó, lelkünkben szól a dal.
Remény és tisztaság, élet és jóság,
Hozd mindezt el nekem, fényes úr -angyal!

Jószay Magdolna

BÉKE A LÉLEKKEL

A lelki béke szilárd nyugalom,
de nem kérést elutasító unalom;
fegyelem, mely enged, s elfogad,
sosem fél, nem remél, csak ad.

A lelki béke tevékeny erő,
nem eltipró, hanem felemelő;
táplál, éltet, legyőzi a szenvedést,
maga alá gyűri a szenvedélyt.

A lelki béke féltő hatalom,
nem másokat lebíró akarom;
szelíd, finom, végtelenül kegyes,
meghajolva előtte, legyőzheted.

A lelki béke feltörő tudás,
befogadás, semmit nem tagadás;
mélység és magasság között feszül,
általa minden összhangba kerül.

A lelki béke értő szeretet,
hatása békíti ki az ellentéteket;
pont, mely körül belső világod forog,
melyet elérve önvalód láthatod.

Varga Margit
 
'Szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket.'

Kérjük a Szűzanyát és Szent Józsefet, hogy családotokban meg tudjátok
tenni mindazt gyermekeitekkel, amit ők tettek Jézusért Názáretben.

Nincs bennük semmi félelem, hiszen Jézus mondta 'Ne féljetek; én veletek vagyok, szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket.' - Ebből az emberek felismerik majd, hogy Jézushoz tartoztok. A szeretet nem szavakból táplálkozik; szavakkal kifejezhetetlen, megmagyarázhatatlan.


Teréz anya breviáriuma
 


ADVENTKOR

Valami szépet szeretnék mondani,
a szívemet örömmel kitárni,
advent titkos, szent ünnepén.

Jézusom várlak. Leborulok én,
szívem hozom, gyermeki szívemet.
Jöttödre készíts föl engem,
hiszen te vagy az örök szeretet.

Túrmezei Erzsébet


Ha szólítana az Úr ...

      Ha elszólítana engem most az Úr
Egy dolgot bánnék nagyon
Ami szeretet szívemben lakik,
Köztetek azt már szét nem oszthatom.

Évekig éltem szeretetlenül
Kenyérharc szívta el maréknyi erőm
De rájöttem egy napon: e szívet itt belül
Szeretni adta nékem Teremtőm.

Bánom nagyon már a sok közönyös napot
Mikor bennem önbaját siratta a lélek
Nem tudtam sokáig, nincs értelme másnak
Csak ha szeretek és másoknak élek.

Mit eddig adtam, tudom, bántóan kevés
Szívemben egyre a kétely szava dúl
Vajon életemre hányast érdemelnék?
Ha elszólítana engem most az Úr..

 Egy szép napon...

      Egy szép napon az Úr hívatta Angyalát
Repülj le a földre, ott sokan várnak Rád.
Nézd meg mire vágynak, mi nekik a kincs.
Remélem nem olyan, mi a mennyekben sincs.

Olyan sokan imádkoznak, hogy tegyek csodát,
Menj és derítsd ki ennek az okát.
Tudd, meg mi kell nekik, mi az, mire vágynak,
hogy boldogságot adhassunk az egész világnak.

Az angyal elrepült. Három nap odavolt.
Várták az angyalok, a csillagok, meg a hold.
Harmadnap visszatért, fáradt volt, elgyötört.
És olyan szomorú, mint kinek szíve tört.

Az Úrhoz sietett, a szeme csupa könny
Az emberek elvesztek, mind csupa közöny.
Hajtanak egész nap, gyűjtik a javakat,
De nem mondanak egymásnak szerető szavakat.

A szeretet, ami itt fenn a legnagyobb kincs,
Ott lenn az emberek szívében nincs.
Az Úr is szomorú lett, hisz ő már rég tudta,
A szeretet a boldogság egyetlen egy kulcsa.

Megbízta hát az ég összes angyalát,
Hozzanak szeretetet és boldog lesz a világ.
Azóta itt vannak köztünk az angyalok.
Vigyázzák lépteink, szemükben Fény ragyog.

Ha Te is egy kis melegséget érzel a szívedben,
Tudd, hogy egy angyal van ott a közeledben.
Ő lopta a szívedbe a napsugár melegét,
Lábad elé szórja a csillagok fényét


 ADVENTI ÁLDÁS ~ 'HARMATOZZATOK ÉGI MAGASOK'

Harmatozzatok égi magasok!
Téged vár epedve
a halandók lelke.
Jöjj el édes Üdvözítőnk!

Mert az emberek ott tévelygenek,
hol te égi fényed
útján nem vezérled
őket, édes Üdvözítőnk.

Áldás, dícséret s hála tenéked,
mert fényes világunk
s legfőbb boldogságunk
te vagy, édes Üdvözítőnk.

A prófétáknak lelkei láttak
szent jelenésekben
s téged békességben
vártak, édes Üdvözítőnk.

Te ember lettél, s új tant hirdettél.
A jövendölések
beteljesedének
rólad, édes Üdvözítőnk.

Hiszünk tebenned, égi szent követ:
út, igazság, élet,
hittel vallunk téged
Istenünknek, Üdvözítőnk.

Ím az áldozat, melyet bemutat
szolgád Fölségednek,
jöjj el, és szenteld meg,
Ó kegyelmes Üdvözítőnk!

Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat
bánatot gerjesszen
bűnös szíveinkben,
Ó segíts meg, Üdvözítőnk!

Szent az egy Isten három személyben.
Az Atyaistennel
és a Szentlélekkel
szent vagy édes Üdvözítőnk.


 Harmatozzatok Égi magasok! Téged vár epedve a halandók lelke. Jöjj el, édes Üdvözítő! Mert az emberek ott tévelygenek Hol Te égi fényed útján nem vezérled Őket édes Üdvözítőnk! Áldás, dicséret és hála néked: Mert fényes világunk s legfőbb boldogságunk Te vagy, édes Üdvözítőnk! 

Forrás - InternetDemény Dezső ~  Aranyszárnyú angyal 
 
Aranyszárnyú angyal száll a földre le,
Ragyog mint a hajnal, Isten hírnöke.
Íme most leszállt a Király,
Íme most leszállt a mennybéli király.

Üdvözlégy kis Jézus, Isten Fia!
Tiszta szűztől nékünk gyermek születék.
Jessze termő ága kivirágozék.

Íme most leszállt a Király,
Íme most leszállt a mennybéli király,
Üdvözlégy kis Jézus, Isten egy Fia!
Aranyszárnyú angyal
Száll a föld felett,
Olyan mint a hajnal,
Isten született.

Alleluja!Hozsanna!Glória!
Alleluja!Hozsanna!Glória!
Üdvözlégy kis Jézus,
Isten egy fia,
Üdvözli az angyal,
Jézus született.
Alleluja!Hozsanna!Glória!
Alleluja!Hozsanna!Glória!

 Francia 'Noel' Kerényi György szövegével


Kírie elejszon!
Kírie eleiszon!
Ó Istenünk örvendezni és háladalt zengedezni jöttünk most.
Kriszte elejszon!
Betlehemi szent fiadat mert fogadjuk megváltónkat mai nap.
Kírie eleiszon!
Kit szűz Anyja a jászolban ápolgatott pólyácskában egykoron.
Kit szűz Anyja a jászolban ápolgatott pólyácskában egykoron.


Páskulyné Kovács Erzsébet ~ A szeretet legyek

Uram! A végtelenség nagy királya vagy,
Eget , földet tartó hatalom:
Úgy szeretném, úgy könyörgök hozzád,
kérlek, ha szabad mondani: akarom !
Akarom , hogy végre tisztítsd meg a szívem,
Adj kezembe új, fehér lapot ,
Hadd írhassak rája abból a sok szépből,
Amit a lelkem Tetőled kapott .
A békesség, a hűség, a szelídség
Áldáshozó útjára lépjek,
Vigyem mindenhová magammal az Írást ,
Rajta a Tőled kapott pecsétet .
A szeretet , a szeretet legyek Uram ,
Nagy betűvel írva, hogy lássák ,
Mert én is érzem, óh, nagyon érzem
a szeretet fájó hiányát .
Nekem mindig-mindig szűken mérték ,
Én sem adtam másoknak sokat .
Mert sután sikerült minden akarásom:
De , Te látod égő vágyamat .
Kívánom , hogy bennem új élet fakadjon
Szépüljön meg minden , s jobb legyen,
Nehogy pengő érchez, zengő cimbalomhoz
legyen hasonló életem .
Tudom Uram. Tudom , hogy akarod,
Ez tesz pontot minden egyébre .
Ki mennyire és hogyan tud szeretni:
Minden törvénynek a törvénye .
Ne legyen kezdés , csak folytatás bennem,
S ami másnak látszik , az sem más :
Kimeríthetetlen, megmozdíthatatlan ,
Benned gyökerező akarás .
-A szeretet , a szeretet legyek Uram,
Alázatos, szelíd szeretet.
Amiből békesség és öröm fakadjon ,
S áldatik általa szent neved.

Forrás ~ Internet

ÁLDJAD LELKEM AZ URAT

Áldjad én lelkem az Urat!
Áldjad én lelkem az Urat!
Áldjad én lelkem, áldjad én lelkem!
Áldjad én lelkem az Urat!

Zengj halleluját az Úrnak!
Zengj halleluját az Úrnak!
Zeng halleluját,zeng halleluját,
Zengj halleluját az Úrnak!

Dicsérjük együtt az Urat!
Dicsérjük együtt az Urat!
Dicsérjük együtt, dícsérjük együtt,
Dicsérjük együtt az Urat!

Áldjad én belsőm az Urat!
Áldjad én belsőm az Urat!
Áldjad én belsőm, áldjad én belsőm,
Áldjad én belsőm az Urat!


Forrás ~ Internet


'Boldog ember, a ki megnyerte a bölcsességet,
 és az ember, a ki értelmet szerez.
 Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél,
és a kiásott aranynál ennek jövedelme.'

Példabeszédek könyve 3:13-14
 
Páskulyné Kovács Erzsébet ~ Hazatérve

Uram! Itt állok előtted, s tudom,
hogy Tenálad semmi sem titok.
A lelkembe látsz és olvasod
a szívemben a gondolatot.

Ami hátam mögött van, elhagyom.
Ím szövetségre lépek most veled:
hajolj le hozzám, könyörülj meg rajtam,
és nyújtsd felém áldón két kezed.

Viharok útján sodort az életem,
de arcod most előttem ragyog.
Töltsd meg szívem áldott békességgel,
amit oly régen várt és szomjazott.

Jöttem nyomorultul, bűneim siratva,
mint tékozló fiú az Atyai házhoz,
s hogy elém jöttél megbocsátó szívvel:
legyen a Te neved mindörökké áldott!
 
Forrás ~ Internet


 ISTEN SZAVA

A jó Isten hozzánk
sohasem szólt szebben,
soha meghatóbban,
mint a szeretetben.

Szívünk dobogása
az Isten beszéde,
megérti a földnek
minden nemzetsége.

Minden falat, amit
megfelezel mással:
fölér Isten előtt
egy-egy imádsággal.

S míg födeled védőn
hajlik az árvára:
ha szalmafödél is
az az Isten háza.

Mert az Isten hozzánk
sohasem szól szebben,
mint a könyörülő
édes szeretetben.A SZERETET KÖZÖSSÉGET TEREMT

A szeretet közösséget teremt.
Ahol kiárad, ott virágba borul az élet,
és a feltétlen elfogadás örömében

begyógyulnak a sebek.
Te magad légy a szeretet!
Sosem leszel társtalan. 
 
Simon AndrásFOHÁSZ MIHÁLY ARKANGYALHOZ

Mihály arkangyal! 
Kérlek vértezz fel engem bátorságoddal és állhatatosságoddal, hogy felismerjem bölcsességem, erőm, szeretetem, alkotókészségem, lelki gazdagságom és egészségem isteni mivoltát! Segíts, hogy minden körülmények között megőrizzem magabiztosságomat és nyugalmamat!
 
AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTOROM

Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól,
mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,
s az Úr házában lakozom hosszú ideig.
Zsoltárok könyve 23;1-6

https://www.youtube.com/watch?v=-6JjRZCDgRo

Forrás ~ Internet

 ÉBREDJ EMBER

Ébredj, ember, mély álmodból,
Megszabadulsz rabságodból.
Közelít már üdvösséged,
Eltörlik már minden vétked.

Elküldé az Úr angyalát,
Hogy köszöntse Szűz Máriát,
Kinek tiszta, szűz méhébe
Alászállt az örök Ige.

A Szűzhöz így szól az angyal:
Üdvözlégy, teljes malaszttal!
A Szentlélek megárnyékoz,
S áldott méhed gyümölcsöt hoz.

Fiad Jézus néven hívod, 
Ő váltja meg a világot,
Melyet oly rég tart a sátán
Fogságban a bűnnek láncán.

Forrás ~ InternetSillye Jenő ~  Advent


Sötét fenn az ég, fény sehol sem ég,
az arcomra álmos köd szitál;
Süket, sűrű csönd, némaság köszönt,
és senki nincs, ki fénylő jelet gyújtson az éjszakán.

Jöjj el hát Istenem, lobbants lángot az éjjelen,
élő irgalmadat terjeszd ki fölénk,
jöjj el hát Istenem, nyíljon már ki a végtelen,
jöjj el gyermekarcú Isten szállj közénk.

Földünk puszta rom, jöjj el irgalom,
jöttöd reményt, megváltást ígér;
Minden elveszett, ne hagyd népedet,
hiányod a szívekben már a földtől az égig ér.

Jöjj el hát Istenem, lobbants lángot az éjjelen,
élő irgalmadat terjeszd ki fölénk,
jöjj el hát Istenem, nyíljon már ki a végtelen,
jöjj el gyermekarcú Isten szállj közénk.

Balássy László ~ Adventi harangszó

Selymes harangszó öleli a tájat,
sok-évezredet keltő, lágy zene,
a lelkeken át ringatózva árad,
s dallama már az Öröm éneke.

Fent: homályból kibomló, tiszta tenger.
Dércsipkés fák alatt térdel a csend.
A halk szélben fenyők illata lebben,
s Pusztában Kiáltó hangja zeng.

A Szeretet jön! Mérhetetlen évek
messzeségéből a világba lép.
Redőtlen úton közeleg az Élet,
s zengő sugárral meghasad az ég.
 
 


Simon András ~ Köszönöm...

Mondd sokszor, hogy köszönöm,
akár okod van rá, akár nincs,
ismételd gyakran, mert e szó: kincs.

Talán balga beszéd,
hogy a gyümölcs termi a fát,
de egy jókedvű 'köszönöm'
életre hívhatja a köszönet okát.

Amiért hálás vagy előre,
- mert hiteddel reméled -
az feléd hajlik a mennyből,
s lassan majd eléred.

Ez a kicsi szó: 'köszönöm'!
az Isten virága.
Pazarlón hintsd magvát
a gyom lepte világba!
 
 CSENDES ALKONY SZÁLL A FÖLDRE
   
Csendes alkony száll a földre
Munka és gond elpihen
Édes Jézus Hozzád jöttem
Pihenni Szent szíveden

Öröklámpa őrzi csendben
Szereteted szent lakát,
Angyalkarok zengik halkan:
Édes Jézus jó éjszakát!

Édes Jézus áldj meg minket,
Védj meg isteni barát
Engemet és enyéimet,
S adj nekünk jó éjszakát.

Édes Jézus későre jár,
Búcsúznom kell Tőled már,
De még egyszer köszöntelek,
Édes Jézus jó éjszakát!

  JÉZUS SZÍVE

Jézus Szíve, eléd jön árva gyermeked,
Jézus Szíve, fogadd el fáradt lelkemet,
Jézus Szíve, hallgasd meg lelkem imáját,
Jézus Szíve, mikor az élet oly nehéz,
Jézus Szíve, mikor úgy fáj a szenvedés,
Jézus Szíve, add nekem akkor a Szívedet,
Jézus Szíve, hadd merüljek el tebenned,
Jézus Szíve, tekints ez árva nemzetre
Jézus Szíve, ölelj minket szent Szívedre,
Jézus Szíve, adj békés, boldog életet,
Jézus Szíve, áldunk és imádunk tégedet.

Amen.
 'Jézusom,olyan jó itt melletted lenni,'

Téged egyedül,csak Téged szeretni.
Szent kegyelmed fénye a lelkembe ragyog,
Jézusom ilyenkor nagyon boldog vagyok.

Szent Szíved itt dobog és úgy megért engem,
A teremtményekhez mért tapadna lelkem.
A te hajlékodban elég egy kis sarok,
Ahonnan nézhetlek s akkor boldog vagyok.

Nincsenek terveim, semmit nem kívánok,
Csak szeretni forrón, csak szeretni vágyok.
Mint a szűzi lelkek a szentek,a nagyok,
Jézusom a vágytól nagyon boldog vagyok.


Mécs László ~ Adventkor

Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk
Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget
S ama jobb hazában megláthassunk Téged.