"A Szent Szellem mindent fel tud használni a megszabadulásod érdekében, amit csak átadsz Neki. 
De nem tudja felhasználni azt, amit nem adsz át Neki, mivel nem tudja elvenni tőled a hajlandóságod nélkül. Ha így tenne, azt hinnéd, hogy erővel, akaratod ellenére vette el tőled. 
És nem tanulnád meg, hogy a te szándékod a nélkül a dolog nélkül meglenni. 
Az átadáshoz nem szükséges a maradéktalan hajlandóság, mert ha erre képes lennél, 
nem lenne Rá szükséged. 
Amire Neki szüksége van, ez; hogy azt válaszd, inkább Ő vegye el, minthogy magadnak egyedül megtartsd, és hogy ismerd fel, hogy ami senkinek nem hoz veszteséget, azt nem ismerheted.
 Ennyit még szükséges hozzátenni ahhoz a gondolathoz, hogy senkinek nem kell veszítenie ahhoz, hogy nyerhess. 
Semmit többet." 

Csodák útja

Most felragyog benned Isten békessége, szívedből pedig kiterjed az egész világra. 
Meg-megáll, hogy megcirógasson mindent, ami él, és örökké tartó áldását adja rájuk. 
Mindörökké tart minden, amit ad. 
Eltünteti a mulandó és értéktelen gondolatokat. 
Megújulást hoz minden megfáradt szívnek, és elhaladtában mindenütt beindítja a látóképességet. 
Ajándékait mindenkinek kiosztja, és mindenki egyként mond köszönetet neked, aki adsz, 
és neked, aki kaptál. 

Course in Miracles


Isten békessége még mindig ott ragyog bennünk, belőlünk pedig kiárad minden élőlényre, aki életünk része. Megbocsátunk mindannyiuknak, feloldozva a világot minden alól, amiről úgy véltük, hogy ő tette velünk. Hiszen mi magunk tesszük a világot olyanná, amilyennek nekünk tetszik. 
Most úgy döntünk, hogy legyen ártatlan, mentes minden bűntől, és nyitott a megszabadulásra. 
Beborítjuk megmentő áldásunkkal.

Course in Miracles

Te mit szeretnél látni? 
Tiéd a döntés. 
De tanuld meg, és soha ne feledd a látás törvényét: csak azt pillanthatod meg, amit belül is érzel.
 Ha a gyűlölet befészkeli magát a szívedbe, akkor félelemmel lesz teli a világod, 
melyet a kegyetlen halál szorongat csontos és hegyes ujjaival. 
Ha Isten Szeretetét érzed magadban, akkor a jótétemények és a szeretet világát fogod magad körül látni. 

A Course in Miracles,

Egyedül a gondolataid okozhatnak fájdalmat neked. 
Az elméden kívül semmi nem képes sérülést vagy bánatot okozni, semmilyen módon. 
Rajtad kívül nincs olyan ok, amely képes lenne elérni hozzád, és lehangoltságba taszítani. 
Egyedül te vagy hatással önmagadra. 
Semmi nincs a világon, aminek hatalmában állna beteggé, szomorúvá, gyengévé, vagy esendővé tenni téged. De te vagy az, akinek megvan az ereje ahhoz, hogy uralkodj mindenen, amit látsz, pusztán azáltal, 
hogy felismered, ami vagy. 
Amint felfogod ártalmatlanságukat, sajátjukként fogadják el megszentelt akaratodat.
 És ami korábban félelmetesnek látszott, most az ártatlanság és a szentség forrásává válik. 

Course in Miracles
Szabó Lőrinc - Dsuang Dszi álma
 
Kétezer évvel ezelőtt Dsuang Dszi,
a mester, egy lepkére mutatott.
- Álmomban - mondta - ez a lepke voltam
és most egy kicsit zavarban vagyok.

- Lepke - mesélte - igen lepke voltam,
s a lepke vígan táncolt a napon,
és nem is sejtette, hogy ő Dsuang Dszi...
És felébredtem... És most nem tudom,

most nem tudom - folytatta eltűnődve -
mi az igazság, melyik lehetek:
hogy Dsuang Dszi álmodta-e a lepkét
vagy a lepke álmodik engemet? -

Én jót nevettem: - Ne tréfálj, Dsuang Dszi!
Ki volnál? Te vagy: Dsuang Dszi! Te hát! -
Ő mosolygott: - Az álombeli lepke
épp így hitte a maga igazát! -


Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán
valami mégis megborzongatott,
kétezer évig töprengtem azóta,
de egyre bizonytalanabb vagyok,


és most már azt hiszem, hogy nincs igazság,
már azt, hogy minden kép és költemény,
azt, hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét,
a lepke őt és mindhármunkat én.


 
 
"Amikor sérelem ér bennünket, sóvárgunk az ölelésre, máskor viszont van, 
hogy azt szeretnénk, ha hozzánk se érnének. 
Hangulatunktól, lelkiállapotunktól és sok egyéb tényezőtől függ, 
hogy egy adott esetben milyen érintésre vágyunk."

Gary Chapman


Az légy,aki vagy!

Minden az,ami.
A valóság nem olyan,amilyennek nekem megfelelne.
Nem olyan,amilyennek lennie kellene.
Nem olyan,amilyennek mondták,hogy majd lesz.
Nem olyan,mint volt.Nem olyan,mint holnap lesz.
A rajtam kívül eső valóság olyan,amilyen.

Én az vagyok,aki vagyok.
Én nem az vagyok,aki lenni szeretnék.
Nem az vagyok,akinek lennem kellene.
Nem az vagyok,akinek a mamám szerette volna,hogy legyek.
Nem is az,aki voltam.
Én az vagyok,aki vagyok.


Te...az vagy,aki vagy.
Te nem az vagy,aki nekem kell,hogy legyél.
Te nem az vagy,aki voltál.
Te nem olyan vagy,ahogyan nekem megfelel.
Te nem olyan vagy,amilyennek én szeretnélek.
Te olyan vagy,amilyen vagy.

"Csak a bátrak és nyíltszívűek engedhetik meg maguknak,hogy sebezhetőek legyenek
,mivel bátorság kell ahhoz,hogy ledöntsünk minden falat,és megmutassuk esendőségünket.
A jutalom a szabadság,a szeretet és a belső biztonság érzése
.Ezért merj sebezhető és nyitott lenni."


"Minél mélyebbre jutsz önmagadban, annál közelebb jutsz mások szívéhez.
 Ez a kettő ugyanaz, mert a te szíved és a másiké nem nagyon különbözik egymástól. 
Ha érted a saját lényedet, érted mindenki lényét. 
És akkor megérted, hogy te is voltál bolond, tudatlan, te is sokszor elbuktál, te is követtél el bűnöket önmagad és mások ellen. 
És ha mások még mindig ezt teszik, nincs semmi szükség a megítélésükre, a megbélyegzésükre. 
Nekik kell felismerniük és magukra kell hagyni őket; nem feladatod, hogy egy bizonyos forma szerint alakítsd őket."

Időbe telik, amíg a csíra átfúrja magát a talajon, és virágzó növénnyé fejlődik. 
A növény életének mégis minden pillanata örömöt jelent annak, aki észreveszi benne a szépséget. 
Ugyanígy élvezd minden percét annak az időszaknak, amíg az álmaid valóra válnak. 
Lassíts, és legyél hálás, hiszen minden egyes lépéssel közelebb jutsz hozzá. 
Ahogy az álmaidat követve cselekszel, észreveszed valamennyi pillanatban a benne rejlő tanítást és szeretetet.""Alkalmanként állj meg egy kis időre - bárhol, bármikor. 
Csak nézz és figyelj, légy egyszerűen csak tanúja mindannak, 
ami körülötted folyik a világban, és annak, amit te magad csinálsz! 
Ne gondolkozz! 
Csak kívülről figyeld, hogy mi történik! 
Aztán terjeszd ki ezt a szemtanúságot az egész életedre: 
hassa át minden fizikai és mentális tevékenységedet, és aztán engedd, 
hogy ez a szemtanúság veled maradjon. 
Ha szemtanú vagy, az egód egyszerűen megszűnik létezni, 
te pedig megtapasztalod, hogy mi is vagy valójában. 
Az én meghal: helyette pedig meglátod az igazi önmagad."

“Amikor a szeretet int felétek, kövessétek őt,
Jóllehet minden útja nehéz és meredek
És mikor szárnyai átölelnek, engedjétek át néki magatokat,
Jóllehet a belsejében rejlő kardok sebet ejthetnek rajtatok.
És amikor szól hozzátok, higgyetek szavának
Jóllehet hangja összetörheti álmaitokat, miként az északi szél pusztává sepri a kertet.
Mert amiként a szeretet koronával ékesít, azonképpen fog keresztre feszíteni is.
Amiként növekedésteket segíti elő, azonképpen nyeseget is.
Amiként felszárnyal magasságotokba, és megsimogatja leggyengébb ágaitokat,
Azonképpen száll le gyökereitekhez is, és megrendíti őket a földhöz való kapaszkodásban.
Mint a gabona kalászait, úgy gyűjt be benneteket magának.
Kicsépel benneteket, hogy mezítelenné váljatok.
Megrostál benneteket, hogy megszabadítson a pelyvától.
Fehérre őröl benneteket.
Megkeleszt benneteket, míg képlékennyé nem lesztek
És azután szent tüzére vet benneteket, hogy szent kenyérré legyetek Isten szent lakomáján
Ezt teszi véletek a szeretet, hogy megismerjétek szívetek titkait, s e tudás által az
Élet szívének egy darabjává váljatok.” 

Kahlil Gibran - Szeretet"Saját magunkat mindig arról próbáljuk meggyőzni,
hogy mennyivel boldogabb lesz az életünk majd,
ha megházosodunk,megszületik az első gyermekünk,majd a második.
De elégedetlenek vagyunk,mert a kisgyerekkel sok gond van,
és majd ha megnőnek sokkal könnyebb lesz az élet.
De azután,megint nem vagyunk elégedetettek,
mert kamaszodó gyermekeinkkel rengeteget kell harcolunk.
Biztosan boldogabbak leszünk,ha kinövik ezt a kort.
Azt mondjuk,hogy sokkal boldogabb lesz az életünk,ha megoldódnak anyagi gondjaink,
ha a házastársunkkal rendezzük a problémáink,ha jobb autónk lesz,
ha majd el tudunk menni nyaralni,
ha majd végre nyugdíjasok leszünk. 
Az igazság az,hogy a boldogságra nincs megfelelőbb pillanat,mint az, amelyik éppen most van.
Ha nem most,akkor mikor?
Az életed mindig tele lesz megoldandó problémákkal.
Okosabb,ha ezt tényként kezeled,és eldöntöd,
hogy mindezek ellenére,te boldog leszel.
Sokszor úgy tűnik,hogy az igazi életnek már rég el kellett volna kezdődnie,
de valami mindig megakadályozta azt: egy magasabb erő,valamilyen munka, 
amelyet be kellett fejezni, amire időt kellett szánni,
valamilyen számla, amiket ki kellett egyenlíteni.
Majd azután kezdődik az élet...
Aztán megértettem,hogy ezek az akadályok,maga az élet.
Ekkor értettem meg azt is, hogy boldogsághoz vezető út nem létezik, 
a boldogság maga az út. 
Ezért élvezd ki minden pillanatát,és kincsként őrizd. 
Ne várj addig,amíg befejezed az iskolát,míg lefogysz vagy meghízol,míg munkába állsz,míg megházasodsz,míg megszületnek a gyerekeid, 
míg megoldod a házastársi konfliktusokat,ne várj a péntek estére,a vasárnap délelőttre,
az új autóra, a tavaszra, a télre, a halálra és az újjászületésre...
Amíg te várakozol,és tervezgetsz,a boldogság elhalad melletted,és te észre sem veszed,
hogy már elszalasztottad a megfelelő pillanatot.
A boldogság az út ,és nem a cél!
Nincs megfelelőbb idő arra,hogy boldog légy,mint éppen most!
Ne hagyd,hogy egy általad elképzelt szebb jövő elrontsa a jelen boldogságát!
Az élet túl rövid ahhoz,hogy lemondj akár egyetlen boldog pillanatáról. 
Élj és élvezd a jelent."


..." Mindnyájan egyek vagyunk,de ez nem jelenti azt,hogy nem különbözünk egymástól.Minden ember egyedi. Nem tölthetik ki ketten ugyan azt az űrt.A mint a levelet darabkái teszik teljes egésszé,minden egyes léleknek is megvan a maguk külön helye.Mindenféle kitérőt tehetünk,de előbb -utóbb visszakerülünk a magunk helyére. Van,aki nem térne le a kitaposott ösvényről,más meg szeret fáradságos kerülőutakon járni. -Az embernek az a sorsa,hogy végigjárja életútját.Mi egyenes ösvényt járunk be a világmindenségben.A mutánsok többféle hitet követnek:azt vallják,hogy minden ember útja más,ami az egyiknek megváltás, az a másiknak semmit nem jelent,mint ahogy nem egyféleképpen gondolkodnak az örökkévalóról sem. Holott az az igazság,hogy ugyanazt az életet éljük mindannyian.Csak egyetlen folyamat van. Egyetlen faj létezik,csak az árnyalatok különfélék.A mutánsok pedig vitatkoznak,hogy hogyan nevezzék Istent,milyen templomba járjanak,melyik napon és milyen szertartás szerint imádkozzanak,hogy eljött-e Isten a földre,hogy mit jelentenek tanításai. Holott egy igazság van. Ha megsértünk valakit,magunkat sértjük meg.Ha segítünk valakin,magunkon segítünk. Húsból és vérből vagyunk mindannyian,szívünk és szándékaink azonban különböznek.A mutánsok évszázadokban gondolkoznak.Az Igazak az örökkévalóságban.Egyetlen egész vagyunk,őseinket,meg nem született unokáinkat,minden életet beleszámítva.
A Mindenható megfoghatatlan.A mutánsok a forma rabjai!Nem tudnak elképzelni semmit,ami láthatatlan,kézzel foghatatlan.Nekünk Isten,Jézus a Mindenható nem egyszerűen csak a dolgokat körülvevő vagy a bennük lévő lényeg. Ő a Minden! E törzs számára az élet,a létezés egyenlő a mozgással,a haladással, a változással.Eleven és holt időben gondolkodnak.Az emberek akkor holtak,amikor mérgesek,csalódottak,sajnálják magukat vagy félnek valamitől.Nem haszontalan megtapasztalni negatív érzelmeket,a rossz lelkiállapotot sem, de épeszű ember nem erre vágyik.Amikor a lélek emberi testbe költözik,játszani kezd:megismeri a boldogságot,a szomorúságot,a féltékenységet,a hálát és a többi érzést. Ám az embernek az a dolga,hogy okuljon tapasztalataiból és eldöntse,mi a fájdalmas és mi a kellemetlen számára..." 

Marlo Morgan -Vidd hírét az igazaknak


SZEMBE-FORDÍTOTT TÜKRÖK

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: 
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, 
cselekedni, hogy mindenek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. 
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

Az igazság nem mondatokban rejlik, 
hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, 
hanem az összhang állapotában.

Weöres Sándor - Teljesség feléA JÓSÁGRÓL

Ne kívánd senki szeretetét. 
Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege:
 mindenre egyformán. 
Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, 
mint akinek nincs szükségük terád. 
Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, 
mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.
 
Weöres Sándor


 


VÁNDORÚTON

Ami az úton el nem indult, vagy ami az út elején van - a kő, 
a csecsemő - még nem szerzett magának semmi kincset és önmagában-véve szeretetreméltó. 
S a teljességbe érkezett lény, aki szerzett kincseit már magába-olvasztotta és éppúgy nincs semmije, 
mint a kőnek, vagy a csecsemőnek: szintén önmagában-véve szeretetreméltó. 
S a még el nem indult, s a már megérkezett: azonos.
A gyarapodás útján járó embert, aki félig-megszerzett csonka kincsek alatt roskadozik, 
csak az idétlen kincsek csábereje okozta tévedésből lehet szeretni,
 vagy rokonság kapcsán, vagy részvétből, vagy a végtelen szeretet hőfok-nélküli, 
tökéletes egykedvűségéből.

Weöres Sándor

 A LEGFELSŐ ÉLMÉNY

Valahányszor mentesülni tudsz körülményeidtől: 
határtalan ragyogásként kibontakozik benned a végleges állapot, 
melyben azonos az élet és halál.
A végső ajándék: mozdulatlan tánc, ízen-túli édesség, 
mely semmivel sem mérhető.

Weöres Sándor - Teljesség felé


 
AZ IGAZSÁGRÓL

A szavak különlévők és gyöngysor-szerűek, a dolgok összefüggők és halom-szerűek. 
Ezért a szavak és a dolgok csak súrolják egymást.
A gondolat összetett és kimondható, az igazság egyszerű és kimondhatatlan. 
Igazságot csak beszéd nélkül tudhatsz meg, tehát csak önmagadtól. 
Tedd alkalmassá lelkedet arra, hogy az igazságot tudhasd benne.

 Weöres Sándor

AZ ÉRTELMÉT - ADÓ S A LÉNYÉT - ADÓ


"Nő vagyok", sugározza a virág; 
"virág vagyok", 
sugározza a nő. 
"Férfi vagyok", sugározza a termő fa törzse; 
"termő fa törzse vagyok", 
sugározza a férfi.

Ha faggatni akarod: a rózsa eltűnik illata, színe, 
formája mögött; a gyümölcsfa kitárul. 
Ha élvezni akarod: a rózsa kitárul; 
a gyümölcsfa eltűnik gyümölcsei mögött.

Weöres Sándor


"Ha az emberek ismerik a Mindenható Teremtőt és megértik,hogy a világmindenség nem sebtében összetákolt rendszer,hanem állandó fejlődésben kibontakozó terv, akkor nem sújtják őket félelmek.Nem mindegy,hogy hit vagy félelmek töltenek-e el bennünket.A tárgyak,amelyekkel a mutánsok körülveszik magukat,félelmet gerjesztenek,mondják a bennszülöttek. Minél több dolgot birtokol az ember,annál több a félnivalója.Ráadásul nem önmagáért,hanem a tárgyakért él."


"Az igazak népe egészen másként értelmezi az ajándék fogalmát.Szerintük valami csak akkor igazán ajándék,ha azt adjuk a másiknak,amire vágyik.Nem lehet ajándék az,ami csak nekünk tetszik és úgy erőszakoljuk rá a másikra.Az ajándék nem köthető feltételekhez,azt önzetlenül adják.S aki kapja,azt csinál vele,amit akar: használhatja,összetörheti,továbbadhatja,bármit tehet vele.Hiszen az övé,az ajándékozó nem várhat cserébe semmit.Ha ez nem így van,akkor nem is ajándékról van szó,akkor ezt másképp kell nevezni."

 Marlo Morgan - Vidd hírét az igazaknak


" Az ellentétek egységéből következik,hogy minden növekedésnek csökkenés az előzménye.Mielőtt nagyot ugornál,először hátrálnod kell.A dagályt megelőzi az apály.Ahhoz,hogy valamit befogadj,először üressé kell válnod.Helyet kell csinálni valami lényegesnek,és ennek módja az üresedés.Legyen benned hely,hogy kaphass!Az árnyék és a fény összetartoznak.Lásd az egységet!Nincs két szál,csak egy;ebből szövődik az egész életszőttes.Jin és Jang ugyanannak a szálnak a csillogó és a matt oldala,és mivel a boldog élet célja a harmónia:mindig az egész szőttes a fontos,és hogy a szálak egymással harmonizáljanak.Mindent akkor kapsz meg, amikor már nem akarod, amikor már nem is kell annyira. Ami "nagyon kell" -elérhetetlen. A "nagyon kell"-t kell feláldozni.Nem kell.Majd Isten megadja,ha úgy látja jónak.Kevesebbel is beérem.S ha ezt lelked mélyén is így gondolod,megérted az "áldozat taktikáját",amikor az ember odaadja magából a sok vágyát,sikerszomját,,egoizmusát-hogy helyet csináljon magában valami többnek.Teremts tudatos apályt magadban!Nézz körül a világban,ahol embermilliárdok éheznek,s azt mondom,hogy.még ha napi gondjaim vannak is,-elmondhatatlanul gazdag vagyok!Fölösleget teremtek magamban.Nem feszülök odáig,hogy "nem elég"-hanem lazulok addig,hogy "így is sok"!Annak örülök,amim van, a szó testi,lelki és szellemi értelmében-és nem tartom magam pattanásig izgatott,szomjas és elégedetlen állapotban azért,ami (még?)nincs.Ha ezt a gondolkodásmódot alkalmazod,nemcsak harmonikussá teszed magad,de megteremted az előfeltételét annak is,hogy a jövőben sokkal "többed" legyen.A tudatosan megélt apály szüli a dagály erejét."

 Müller Péter Jóskönyv


" Aki saját szívéből látja a világot,nemcsak megismeri és megérti a másik embert-de életében előszőr azt is észreveszi,hogy ő milyen hatást vált ki másokból!Ezt sohasem érzékeljük.Azt mondjuk például,hogy élettársunk lehetetlenül viselkedik és eszünkbe sem jut,hogy ezt mi váltottuk ki belőle!Ha rálátsz magadra,és fölfedezed sorsod alakításának mágikus kulcsát,megérted : magadat kell átalakítani,ha sorsodon változtatni akarsz.Ha belül változol,megváltozik a "kívül" is!A másik fontos dolog,hogy azt mondod, amit gondolsz,és azt csinálod,amit mondasz. Mi fordítva élünk: nem azt mondjuk,amit gondolunk,és nem azt tesszük,amit mondunk.Ráadásul még önmagunk előtt is olyan virtuóz módon hazudunk,hogy észre sem vesszük,hogy hazudunk.De itt az idő,hogy összhangba kerülj magaddal,másokkal és a világgal.Gyakran anélkül,hogy bármi különöset csinálnál: lelked sugárzása ugyanis messzire hat, átvarázsolja a külvilágodat.De magadon kell kezdeni! Ha külső harmóniára vágysz,először magadban kell összhangot teremtened.Ha szeretetre vágysz,szeretned kell!Ha társra vágysz,alkalmassá kell válnod a társulásra!Mindent benső mágnesed vonz magához-ha másra vágysz,állíts a "mágneseden"!Akiben ez a "benső mágnes" működni kezd,nem akarja a másikat sem elnyomni,sem manipulálni-úgy vonz,hogy mindenkit meghagy a maga szabadságában.Az emberek ezt megérzik.A vonzásnak ezt az ellenállhatatlan erejét szeretenek hívjuk.
Magadon dolgozz először,ne másokon! Magadat változtasd meg,ne másokat.Saját középpontodat találd meg-és ezt ne kívül keresd.Aki örökösen a világot vádolja,bizonyos,hogynem talált még magára.Abban a tévképzetben él,hogy ő másoktól függ.Nem jó a helyzeted akkor,ha nem magadtól függsz!Akár küzdesz,akár szeretsz-mindig magad ura légy!Sohase tedd más kezébe sorsodat!Ha a "középpont"nem benned van,hanem kívül-másoktól függ örömöd s bánatod.Barát vagy ellenség: mindegy.Szerelmedet s harcodat egyaránt elveszíted,ha mások irányítják."

Müller Péter,Jóskönyv


ELŐSZÖR LELKI REGENERÁLÓDÁS KELL AZ ELVÁLÁS UTÁN...

Egy rossz kapcsolatból kimenekült ember ritkán talál magának másik társat. 
Nemcsak azért, mert sérült, hanem azért is, mert torz még a lelke. 
Hordozza még a ki nem hevert méltatlanságok nyomait.
 Hosszú ideig még "nem ő". 
Meg van nyomorítva. 
Rajta vannak egy rossz tekintet torzító bélyegei. 
Gyanakvó. Férfi- vagy nőgyűlölő.
Először is, föl kell dolgoznod a múltat. 
Ez nem csak azt jelenti, hogy a sebeknek be kell gyógyulniuk, 
s a léleknek ki kell hevernie a bántások fájdalmas emlékeit, 
de főleg meg kell vizsgálnod mennyit rontott benned az elmúlt kapcsolat.
Meg kell szabadulnod egy rossz igézet hatásától.
Le kell tépni azt a torz maszkot, amit egy rossz viszony rád sütött. 
Meg kell találnod igazi arcodat.
És, főleg, vissza kell nyerned az erődet! 
Ez a másik fontos tapasztalat: egy lélekrontó kapcsolatban mérhetetlen sok energiát veszíthetsz.
Olyan világból, ahol nem szerettek vagy rosszul, önzőn "szerettek", fáradtan kerülsz ki. 
Kimerülten.

Müller Péter

Fésűs Éva - A lényeg

A szépben az a legszebb,
ami leírhatatlan,
a vallomásban az,
ami kimondhatatlan,
csókban a búcsúzás
vagy nyíló szerelem,
egyetlen csillagban a végtelen.

Levélhullásban erdők bánata,
bújócskás völgy ölében a haza,
vetésben remény, moccanás a magban,
kottasorokban rabul ejtett dallam,
két összekulcsolt kézben az ima,
remekművekben a harmónia,
részekben álma az egésznek,
és mindenben a lényeg,
a rejtőzködő, ami sosem látszik,
de a lélekhez szelídült anyagban
tündöklőn ott sugárzik.


Az emberek abban a hitben élnek, 
hogy a boldogság csupán valami szerencsés véletlen következménye, 
mint amikor kellemes időjárásban részesülünk. 
De a boldogság nem így működik – hanem személyes erőfeszítés eredménye. 
Az ember harcol és küzd érte, kitart mellette, 
és néha az egész világot átutazza, csak hogy megtalálja. 
Fáradhatatlanul részt kell vennünk a saját áldásaink létrehozásában. 
És ha végre elértük a boldogság állapotát, akkor sem lazíthatunk: 
folyamatosan, hatalmas erőfeszítéssel a felszínen kell tartanunk magunkat. 
Ha nem így teszünk, akkor a belső megelégedettség szép lassan elszivárog.”

Elizabeth M. Gilbert

 
,,Az életben a lényeges dolgok ingyen kaphatók: 
a nap és a barátság. 
Hely az asztalnál. 
Egy meleg ölelés. 
A tavasz fénye. 
Egy gyerek nevetése. 
Egy madár éneke. 
A patak csobogása. 
A fák árnya. 
A tenger hullámai. 
A nap és az éj. 
A nyugalom és a csend. 
A hetedik nap. 
Az élet és a halál. 
Embernek lenni a földön. " 

Phil Bosmans
 Merj élni!

Úgy gondolom, minden ember felelős a saját életéért, sorsáért. 
Én például határozottan szeretek és szerettem egyedül megküzdeni az álmaimért. 
Nem kellett segítség. 
Pontosítok: az álmainkhoz nem kell segítség. 
Csak a szívedre van szükség.
 És az élet pofonjaira is, mert még elszántabbá tesznek minket. 
Az ember nyilván nem hagyja magára a kisgyermekét, 
de például, ha a férjed, vagy a feleséged változik olyan irányba, 
ami számodra már mérgező, igenis azzal teszel a legjobbat magadnak,
 ha tovább lépsz. 
Azt minden embernek saját magának kell felmérnie, 
elégedett-e, boldog-e azokkal, akik körülveszik. 
A döntés mindig a miénk. 
Én sosem szerettem másokat, az életet, 
vagy a sorsot okolni a rossz dolgokért. 
Te se tedd! 
Felelős vagy azért, hogy kikkel, miként, s hogy tartalommal éled-e az életed. 
Minden más, csak szöveg. 
Ne hagyd, hogy elrohanjanak a percek üres zsákokkal a hátukon, 
mert mikor élted alkonyán visszanézel, nem fog tetszeni, amit látsz. 
Ne dőlj be hát a félelmeknek! 
Ha szürke az életed, színezd be, változtass, lépj tovább! 
Merj élni! 
A kockáztatás, a komfortzónából való kilépés nem biztos győzelmet, 
vagy vereséget jelent, hanem, hogy végre élsz. 
Érzed a különbséget? 
Ezért ezt kívánom ma nektek: lássátok meg, 
hogy amikor kiléptek a komfortzónátokból, 
valójában nem kockáztatni kezdtek, hanem élni. 
Meglátjátok, felemelő érzés lesz. 

 Péter Noel


"A rendkívül értelmes és okos ember csak egyet nem ért, 
hogy a dolgok miért nem úgy alakulnak, ahogy ő gondolja!"
Ez az okos emberek nagy csapdája. 
Mindent tudnak, csak egyet nem: a valóságot. 
Azt ugyanis nem a józan ész mozgatja. 
Ösztönök, előítéletek, örökölt programok, 
érzések és indulatok formálják az életünket, 
és sajnos nem a hitünk, hanem a hiedelmünk 
- ezek a lelkünk mélyén lévő láthatatlan és tudattalan erők.

De léteznek láthatatlan erők a magasban is. 
Sorstörvények, események,
 amelyeknek meg kell történniük, 
és amik nem rajtad, vagy nemcsak rajtad múlnak, 
hanem a párodon, a gyerekeden, a munkatársadon, 
a szomszédon is, és a világon, amelyben élsz.

Nem ésszerű, nem látom értelmét, sőt, azt gondolom,
 hogy teljesen értelmetlen, mégis így van, és ez így működik mindenütt. 
Két embert sok mindent összeköthet, de legkevésbé az ésszerűség. 
Inkább a vonzalom, a szeretet, az összetartozás érzése. 

Néha a közös rögeszme, olykor az érdekszövetség. 
Érzések, vágyak, indulatok, 
aggodalmak - például, hogy félsz egyedül.
Az élet tengerét mélyben lévő áramlatok mozgatják, 
amelyekhez nincs köze a felszíni tudatosságnak. 

Az embernek fogalma sincs arról, hogy léteznek, azt hiszi, 
csak az van, amit ő tud és ért. 
Csak az első jéghegynél veszi észre, 
hogy a hajója nem oda megy, ahová gondolta.

Ha jól figyelsz, rájössz arra, hogy a legtöbb értelmi magyarázat: utólagos. 
Amikor kitört a láva, és felbuggyant a mélyből az irracionális erő, 
akkor kezded érteni és rendszerezni az egészet. 
Az ész általában vesztes marad. 

Kialakított egy rendet, csakhogy az élet rendetlen. 
Ésszel: átláthatatlan.
Szívvel, tapintással, ösztönnel, szaglással, 
ihlettel és bölcs teljességtudattal is látni kell. 

Egy jó szó, egy időben nyújtott segítség 
vagy egy őszinte csók értékesebb lehet, 
mint egy tudományos értekezés, és valódibb is.

Müller Péter