Reményik Sándor ~ Mindenemet magammal hordozom

Mindenemet magammal hordozom.
És ami enyém volt, enyém marad
Innen is, túl is a csillagokon,
Mert lélek vagyok, végtelen, szabad.
Bennem elférnek mind, kik rámhajoltak,
A fák, s a lombok – s az aluvó rét,
Bennem elférnek az élők s a holtak.

Ki vehet el éntőlem valamit,
S szegényebbé ki tehet engemet?
Mindenemet magammal hordozom,
Ha nem vesztettem el a lelkemet!
Felidézem a hegyek szellemét
És a fűszálak kicsiny lelkeit,
S megkérdezem: hány nőtt azóta még.

Nem enyém tán a házam, ha leég,
Vagy véletlenül más foglalta el? –
A kémény most már bennem füstölög,
És illatot a kert bennem lehel.
Bennem hallik az eső kopogása,
Amint veri a hű öreg tetőt.
Bennem van mindennek igazabb mása.

Bennem van mindennek a mennyországa,
Aminek temetője lett az élet,
Bennem jár az angyal a harsonával,
És hirdeti az örök üdvösséget.
Mindenemet magammal hordozom,
És ami enyém volt, enyém marad
Innen is, túl is a csillagokon.

Forrás ~ Internet


  HÁZASSÁG VITAMINJAI 

7. Derű és humor

A derű és humor. Ha a rosszkedv az ördög széruma, akkor a derű az Isten vitaminja. Az ige szavaival: a 'Lélek gyümölcs' (Gal 5,22). Az az asszony, aki paprikás krumpli mellé derűt ad körítésnek, jobban vigyáz férje egészségére, mint aki süllőt pirít neki vajban, de azt szemrehányásokkal köríti.

Egy Ádám mondotta. - 'hivatali bosszúságomat és rosszkedvemet mindig kint hagyom a lábtörlőn azzal a porral, sárral együtt, amit leverek a lábamról. én szegény ember vagyok, nem tudok mást hazavinni, mint jókedvemet.' Milyen gazdag asszony lehet a felesége.

A derű ikertestvére a humor. A humor azt jelenti: mégis mosolygok. Aki ezt cselekszi, nem válik sem önmaga, sem az események rabjává. A humor belső távolságban tart önmagunkkal és az eseményekkel szemben. A távolság pedig helyesebben mutatja az arányokat. Azaz: tudunk már önmagunk felett is derülni. Házastársunk egy-egy tette, szava nem világraszóló katasztrófa többé, mert mosollyal áthidalható és humorral feloldható. Azt is mondhatnók: a humor a házasélet villámhárítója. Egy jókedvű ifjú pár egyszer tagokat toborzott. 'Három H' mozgalmunkhoz, fiatal házasok között. mikor csodálkozva kérdezték, milyen mozgalom ez, így sorjázták el a 3 H-betűt: Hittel, hűséggel, humorral élünk. Remekül beválik. minden napot elveszettnek érzünk, amelyiken nem imádkoztunk együtt, nem csókoltuk meg egymást és nem nevettünk. Próbáljátok meg ti is, ajánlgatták. Nem rossz ajánlat.

Házastársak imája

Uram, segíts nekünk, mindig emlékezzünk arra a napra, amikor
megismerkedtünk, és megszerettük egymást! Segíts mindig meglátni a jót a
társamban és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat. Segíts
kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot kérni egymástól.
Uram kezedbe adjuk házasságunkat! Amen.

Gyökössy Endre 

Forrás ~ Internet


  HÁZASSÁG VITAMINJAI 

6. Grandiózus kicsiségek

A grandiózus kicsiségek közé tartozik az elismerő, jó szó is. Selye János, világhíres tudósunk írja: elismerés nélkül éppen úgy nem élhet az ember, mint a hal víz nélkül. Házasságunk harmadik évében Éva már nem bírta tovább. Új frizurát csináltatott, elegáns ruhát vett fel, úgy várta haza a férjét, az hátha, most az egyszer észreveszi és megdicséri, haját, ruháját. vagy legalább a különös gonddal készített jó vacsorához lesz egy szava. Semmi. Ádám megcsókolta. Pontosan úgy, mint máskor. Szó nélkül megette a vacsorát, de amikor újsága után nyúlt, Éva kirobbant: Sose dicsérsz meg semmiért. Neked szépítettem magam, neked öltözködöm, a kedvenc ételedet készítettem és egy elismerő szavad sincs hozzám? Mire Ádám: - mikor mondtad egyszer is, hogy okos vagyok és erős. Hogy sokat dolgozom és most is a második műszakomból jövök - érted. Évődő, kedves hangon, mosolyogva mondta mindezt, úgy, hogy Éva elnevette magát, de magában megjegyezte: Az elismerő jó szót nemcsak várni kell, hanem adni, mondani is. S arra mindkettőjüknek szükségük van.

Egy összetörtségében őszintévé vált férj mondta el - közvetlenül felesége halála után: - 'Őrjítő, ha meggondolom, a halotti koszorú volt az első virág, amit húsz évi házasság alatt kapott. Azért is vettem neki olyan irdatlan nagy koszorút!' - Igen, vannak a rossz lelkiismereteimnek is virágai. De nem lehetne egy ilyen óriáskoszorút előre és szálanként odaadni asszonyainknak - míg élnek?! Miért is ne lehetne "élők napja" is, ha már van halottak napja.

'Az ember nem tud élni jó szó, elismerés nélkül.'
Dr. Gyökössy Endre 

Gyökössy Endre 

Forrás ~ Internet


  HÁZASSÁG VITAMINJAI 

5. A 'mézes évek'

Az első évek a 'mézes évek'. A testi összeszokás ideje is ez az időszak. Kettős veszedelem fenyegethet ilyenkor: Keresnek valamit - ami nincs. És van valami - amit nem keresnek. Ifjú Ádám és Éva a szexusnak gyakran azt a déltengeri elragadtatott révületét keresi a mézes hetek, hónapok, olykor még évek alatt is, ami előzőleg számukra könyvek, színdarabok, filmek és slágerek ígértek. Ők még nem tudják, hogy se az író, se a film dúskeblű hősnője -, nem ismeri ezt a szuperszexet, amit az egyik megírt, a másik pedig megjátszott. Ádám és Éva pedig olyasmit vár most, ami nincs. Legalábbis úgy nincs, ahogy azt olvasták s a film után elvárják. Ezért Évike csalódást érez, ez pedig izgatja, idegesíti. A szexrobbanás és a szerelmi tapasztalatokat hazudó slágerek világában, hideg kivételnek érzi magát, mert képtelen átélni azt a gyönyört, amit 'a világ elvár' tőle; s következésképpen ő is önmagától. Hogy kudarca ki ne derüljön, úgy tesz majd, 'mintha mindig úgy érezne'. De egyszer csak mégis kiderül: nem érez úgy. Ádám pedig - ilyenkor minden Ádám -, azt hiszi, becsapták és ő az, aki 'kifogta'. Itt kellene a legtöbb házassági tanácsadó könyvnek többet mondania a különböző érzékenységi pontoknál, biológiai kioktatásnál, vázlatos rajzoknál. Legalább annyit: nem ti vagytok a kivételek.

Kezdetben majdnem mindenki így van vele. Ne féljetek. Ne legyetek türelmetlenek, ingerültek. van még időtök. Melyikőtök tanult meg néhány hónap alatt egy hangszeren tökéletesen játszani? Hát még kettőn egyszerre. Addig is, amíg tanulgatjátok, ápoljátok házasságotok lelki és szellemi oldalát is. És meglátjátok, szép lassan 'fog ez menni'. A nemi élet is!

'Boldog az a férj, ki mindent elmondhat feleségének. '
Stendhal 

Gyökössy Endre 

Forrás ~ Internet


  HÁZASSÁG VITAMINJAI 

  4. Mégis

A harmadik M: MÉGIS. Nem mindig értem, mégis szeretem. Ha más is, ha sok mindenhez másképpen is viszonyul, sőt másképpen is cselekszik, mint én, akkor is. Ez az a mégis-szeret, amelyik nem tud elaludni haraggal (Ef 4,26). Amelyik megbocsátani is tud. Egy Éva mondta anyjának, miután férje bevallotta neki öt éven át húzódó, titkos utait: - Öt évig éltem egy rejtett hazugsággal körülvéve. Miért ne tudnék most egy megbánt és leleplezett hazugság tudatával élni - megbocsátva azt. Hiszen én is Isten bocsánatából élek szüntelen. Csak kettő között választhatok: vagy férjemet küldöm el, vagy csalásai emlékét dobom ki az ablakon. Én inkább az utóbbit teszem.

Igaza van Pascalnak: 'nem szeret az eléggé, aki nem szeret túlságosan.' Tegyük hozzá: a mértéktartóan határozott szeretetnél csak a határtalan szeretet nagyobb, mert ez a jézusi szeretet.

'Semmi sem nehéz annak, aki szeret.'
Chiaravelli Szent Bernát 

Gyökössy Endre 

Forrás ~ Internet

 
 HÁZASSÁG VITAMINJAI 

  3. Másként

A második M: MÁSKÉNT. Azaz: házastársamra bizonyos dolgok, események másként hatnak, mint rám és az adott helyzetben, körülmények között másként is cselekszik, mint én cselekednék. Ez nem baj. Sőt: kiegészíti, kiegyenlíti, többszínűvé, gazdagabbá teszi a házasságot.

Ádám és Éva, nyári zápor után az ablaknál áll. Kinéznek a sötétedő alkonyatba. Szinte egyszerre szólalnak meg: - Milyen sáros a kert - mondja Ádám. Hogy ragyog az esthajnal csillag - jegyzi meg Éva. Mindketten valóságot és igazságot láttak meg. Ez: életük többlete. De éppen ezt a kétféleséget kell olykor szeretetben elszenvedniök. Sőt: megbecsülniök, hiszen ez teszi egységüket érdekessé. 'Mi huszonöt év alatt mindig egyet akartunk és mindenben egyetértettünk' - jelentette ki büszkén ezüstlakodalmán férje mellett a kardos feleség. Mire az asztal végén felmordult egy kapatos vendég. - de unalmas házasság lehetett.

És még van egy út. Egy őszhajú Ádám mondta - boldog házassága titka után érdeklődő pásztorának: - Sose akartuk egymást legyőzni. Még meggyőzni is ritkán. Hagytuk, hadd győzzön le bennünket a Gazdánk. Egy kicsit szerettünk volna mindig Rá hasonlítani s ezért egyre inkább hasonlítunk egymásra.

Gyökössy Endre 

Forrás ~ Internet

 HÁZASSÁG VITAMINJAI 

  2. Ő más

Az első M: MÁS. Azaz: a házastársam más, mint én. Nemcsak haja, szeme színe, termete más, hanem jelleme, lénye-alaphangja is más. Ezt kell sokszor és bátran elszenvednünk - szeretetben. Mert bátorság is kell a másik - másságának elfogadásához és sok szeretet - az elismeréséhez. Ha különösnek hat is itt Selye Jánosnak a stressz-elmélet 'atyjának' egy figyelmeztetése, mégis hadd idézzük: 'Ha egy teknősbékát olyan gyorsaságra kényszerítünk, mint egy versenylovat, megöljük. De ha a teknősbéka tempójára akarjuk kényszeríteni, azt is épp úgy 'elpusztítjuk'. - Ez az emberre, a házastársakra is vonatkozik.

Aki azt hangoztatja, hogy szeretné megváltoztatni házastársát, főleg arról árulkodik: szeretné, ha éppen olyan lenne, mint ő. Saját egyénisége kényszerzubbonyába akarja beleerőszakolni. Házastársunkból nem annyira lefaragnunk kell, mint inkább: magunkkal kiegészítenünk. Ez változtatja meg leginkább.

Az első évek alatt tanulgatják a házastársak: egymás életritmusát átvenni vagy megszokni. Határtalanul sok tapintatot, megértést, türelmet igénylő életszakasz ez. Hiszen lehet az egyik korán fekvő, a másik éjjel olvasó.

Az egyik munkabíró, a másik hamar fáradó. Az egyik utazni vágyó, a másik otthon ülő. És így tovább. A kezdeti nehézségek után, s ha szeretik egymást, rendszerint rájönnek a házasfelek, hogy 'úgy is lehet', s a különbség: inkább gazdagít. De ehhez idő is kell. A megszokáshoz is.

Gyökössy Endre 

Forrás ~ Internet


 HÁZASSÁG VITAMINJAI

1. Az egészséges fejlődés

Ahogy minden emberi szervezetnek mindennapi, nélkülözhetetlen életszükségletéhez tartozik bizonyos mennyiségű vitamin, ugyanúgy a házasságnak is megvannak a maga sajátos 'vitaminjai'. Ezek hiánya éppen olyan veszélyes a házasságra, mint a vitaminhiány az emberi testre. S jelenléte éppen úgy fokozza az életkedvet, mint a vitaminok. Nos: hadd soroljunk fel néhány ilyen szellemi-lelki 'vitamint'.

Ő legyen boldog. Esküvőre jelentkezett Ádám és Éva, öreg lelkészüknél. Az sokáig, szeretettel nézte őket, aztán megszólalt: - Boldog akarsz lenni, fiam? - Igen. Nagyon! - És te lányom? - Természetesen n is. - Akkor ne kössetek házasságot. Megütődve meredtek öreg pásztorukra, de az mosolyogva folytatta: - Csak akkor, ha mindketten a másikat akarjátok boldoggá tenni. Így lehettek boldogok. Mert szüntelen boldog házasság nincsen. De olyan házasság van, ahol a másik boldogságát keresik - és ez a legboldogabb házasság. Ilyen házasságot kérek és kívánok nektek. Olyan házasságot, hogy egy valóságos példát is mondjak: ahol azon versenyeztek, kié legyen a megbékítő első szó és nem a kegyelemdöfést adó: utolsó.

Elszenvedő szeretet. Az Ige valóságlátását mi sem példázza jobban, mint az, hogy összeköti a szeretet - a szenvedéssel: 'szenvedjétek el egymást szeretetben' - kéri Pál apostol az efézusiakat (Ef 4,2 Károli). Ezt az elszenvedő szeretetet bontsuk fel most három M-betűre.

Gyökössy Endre 

Forrás ~ Internet
 

  SZERETET HIMNUSZA

'A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik,
nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal,
mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha.' HÁZASSÁG HETE 'MEGTARTÓ HŰSÉG' ~ 2015 FEBRUÁR 8 - 15 

 'Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat,
aki hozzá illő.' Teremtés könyve 2;18

 'Házasságunkat hatalmas kincsként őrizzük a Te szeretetedben.
A Te Szellemed által egybeköttettünk szeretet által, harmóniában
élünk, ugyanazon szeretettel viseltetünk egymás iránt egy érzésben,
ugyanazon indulattal, alázatosan egymást különbnek tartva magunknál.'

Filemon 2;2-3.Kun Magdolna ~ Önzetlen szeretet

Aki csendjével őrzi, mások
papírra vetett gondolatait
és szelíd hallgatással öleli
magához a versekké formált
szógyöngyöket, annak
lelkében végtelen szeretet lakik,
mely láthatatlanul áramlik szét
az emberi szívek legparányibb
réseibe. Ez az ember
bölcsességével ment életeket,
és bölcsességével űzi el maga
mellől a köré osont halált.


Forrás ~ Internet


SZENT ÁGOTA

Szent Ágota a keresztény ókor leghíresebb szentjei közé tartozik. Előkelő családból származott. Décius császár üldözése alatt Quiniliánus helytartó feleségül kérte, de Ágota visszautasította azért, mert fogadalmával egész életét Krisztusnak szentelte. A helytartó kegyetlenül megkínoztatta. Néhány nap leforgása alatt a kínzások egész sorát kellett kiállnia, de Ágotát nem tudták megtörni. Ekkor börtönbe vetették, ahol megjelent neki szent Péter apostol, és nagy megerősítésben részesítette. A legenda megőrizte Szent Ágotának azokat a szavait, amelyeket bírája szemébe vágott, miután az szörnyű indulatában megcsonkíttatta: 'Embertelen zsarnok! Nem szégyenled, hogy egy nő testéről azt vágatod le, amiből mint gyermeket anyád téged is táplált? Tudd meg, hogy lelkemben továbbra is épek melleim, melyeket Istennek szenteltem. Belőlük merítek erőt magamnak.'

Ismételt kegyetlen kínzások után imádságos lélekkel halt meg 251-ben. Az Egyház kezdettől fogva tisztelte, és nevét a római misekánonba is felvette.

Szent Ágota példája bennünket is ösztönöz. Az imádságban, a szentáldozásban, a jócselekedetekben mi is találkozhatunk az Úr Jézussal, tanúságot tehetünk róla. Minderre naponként alkalom kínálkozik. Igaz, hogy gyakran többlet erőfeszítést igényel, hogy megtaláljuk az imádságnak az alkalmas idejét. Vagy nem biztos, hogy a mindennapi életkörülményeink segítenek abban, hogy javuljon az embertársainkkal való kapcsolat. Lehet, hogy nem mindig ösztönöz mások példája abban, hogy rendszeresen részt vegyünk a szentmisén, és szentáldozáshoz járuljunk. Mégsem torpanhatunk meg.

Vállalnunk kell az ezekhez szükséges többlet erőfeszítést. Ugyanis, hogy mindezeket elhanyagolnánk, vagy nem lennénk elég buzgók, ezek gyakorlásában, akkor a naponként felkínálkozó kegyelmi lehetőségeket szalasztanánk el.

Szent Ágotát a legnagyobb kínzások sem tántorították el attól, hogy hűséges maradjon Krisztushoz. Nekünk is meg kell tennünk a keresztény élet ránk eső részét, és meg fogjuk tapasztalni Jézus kegyelmi segítségét mindabban, amiben a legnagyobb szűkségünk van, különösen akkor, ha ez lelkünk javát szolgálja.

Forrás ~ Internet

IMA SZENT ÁGOTÁHOZ

Fáj a szívem, lelkem zaklatott,
Ha látom a szenvedő, beteg, sápadt,
Keserű, harcot vívó arcodat.
Napjainkban oly gyakran támad,
 Egy kór, mely nem válogat,
Nem mérlegel, ifjú vagy öreg,
Csak tör előre gyötrő kételyek közt,
Szenved, kire rátelepszik,
És azt is, aki látja ezt.

Ha látom, a keserű harcot vívó arcokat,
Istenhez és Szent Ágotához fohászkodom,
Segíts a szenvedőn, adj kitartást, reményt,
Ó Szent Ágota, hozzád száll imám,
Adj kitartást és számukra felgyógyulást,
Nyújtsd feléjük segítő, áldott gyógyító kezed,
Ó Szent Ágota, segíts, segíts a szenvedőkön,
Adj nekik erőt és reményt a gyógyuláshoz.

Csuka Magdolna 

Forrás ~ Internet

SZENT ÁGOTA A MELLBETEGSÉGBEN SZENVEDŐ NŐK VÉDŐSZENTJE

 Palermói Szent Ágota! Imádkozz érettünk! Minden nőért, édesanyáért, nagymamáért, akik sajnálatosan mellbetegségekben szenvednek!' Amen.


 Reményik Sándor ~ Békesség Istentől

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív,
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul,
Istentől mégis Békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar,
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítlanul
Pihen a tenger s az ember szíve,
Hadd hullámozzék a víz felszíne.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istentől.

Reggel mondd, délben mondd és este mondd
A Feltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.
Békesség Istentől.

Békesség Istentől: mi így köszönjünk,
Hogy köszöntésünkben lélek legyen -
Vihartépett fák - ágainkon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen.
Békesség Istentől.

Forrás ~ Internet

 Reményik Sándor ~ Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

Forrás ~ Internet