IMA, MINDÖRÖKKÉ

Lelkembe látó én Istenem,
Bocsásd meg minden bűnöm nekem.
Változtasd lelkem hófehérre,
Hogy ne legyen rajta az éltem vétke.

A Földön élőknek békét kérek!
A hajléktalanoknak menedéket!
És add meg Uram, hogy minden gazdag
Örüljön annak, hogyha adhat!

Legyen az ember százszor áldott,
Ha lelke mélyén már jóra váltott!
Járja át szívét a szeretet fénye,
 Ez legyen lénye szent igénye!
Gazdagabb legyek, ha mindezt látom:

Legyen a jószándék az én világom.
Ha lehetne kérném, Uram az Égben!
Tisztuljon lelkem a földi létben.

Nem nagy vagyont, de kincset kérek,
Amitől gyógyul a sebzett lélek!
 Nemesedjen a sátán is végre!
Hogy eljöjjön végre a világ-béke!

Kéréseimnek se' vége, se' hossza,
Szívemmel hiszem, a jövő meghozza!
 Istenem add, hogy csodaképpen,
 Így ragyogjon el a jövő létben!

Tedd nemessé az emberi lelket!
Legyen ez Istenem a jövő kezdet!
Az ember szívébe türelmet kérek,
Hogy helye legyen az égi fénynek!

Ha mindezt megadod Jóságos Isten!
Megváltozhat a Földön, majd minden!
Oldozd fel Atyám az Éva-vétket!
És akkor a jóság csak hitet éltet!

Így lesz az élet, mit nekünk adtál,
Egy szorgos, gazdag mézes kaptár!
Az emberiség a földi térben,
Pontos lesz majd, mint csillag az égen.

Binderné Palocsay Erzsébet


Forrás ~ Internet


 Reményik Sándor ~ A boldogság...

A boldogság oly egyszerű dolog.
Csak balga lelkek
Szövik száz szálból, furcsa mesterséggel.
A boldogság oly egyszerű dolog,
S a boldogsághoz oly nagyon kevés kell.

Nyílt az út mentén, nyíl ma is virág,
Feljönnek ma is méltóságosan
S titokkal terhesen a csillagok.
Egy kézszorítás, jó szó jut ma is,
Ma is nekem.

A boldogság oly egyszerű dolog.
Ma még. Csak ne nézném a holnapot.

Forrás ~ Internet


 Weöres Sándor ~ Boldogság

`A férfi`

Szeretem ernyős szemedet,
etető puha kezedet,
mellém simuló testedet,
csókolnám minden részedet.

Ha minket földbe letesznek,
Ott is majd téged szeretlek,
őszi záporral mosdatlak,
vadszőlő-lombbal csókollak.

`A nő`

Hidd el, ha egyszer meghalunk,
föl a felhőbe suhanunk.
Vének leszünk és ráncosak,
de szívünkben virágosak.

Nagy felhő-hintánk csupa láng,
alattunk sürög a világ,
gurul a labda, sül a fánk,
mosolyog hetven unokánk.

Forrás ~ Internet

ÁLDÁS ÉS IMA

Ha fáj a szíved, tudsz e imádkozni?
A sok gondok, bajok közt, mond
Istenhez tudsz e fohászkodni?
Jóban rosszban Isten segítségét kérni?

A boldogság szele ha megérint, mond
Istennek tudsz e köszönetet mondani?
Ha öröm vagy bánat ér, mond
Istenhez tudsz e fohászkodni?

A munkádra áldást, mond
Tudsz e valaha is kérni?
A felkelő Napért, mond
Tudsz e köszönetet mondani?

A családodért, barátaidért, mond
Tudsz e áldást kérni?
A gyermekeidért, a jövő emberéért, mond
Tudsz e, mersz e imádkozni?

Ezért a romló világért, az emberiségért, mond
Tudsz e megváltást kérni?
Az egyetlent a Megváltót, mond
Meg mered e szólítani?

Kérni, könyörögni, imádkozni, mond
Mersz e ilyet tenni?
Mond, megtanultál e valaha valakiért
Csak egyetlen egyszer is imádkozni? Amen. 

Forrás ~ Internet

  Móra Ferenc ~ Imám

Virágok lélegzésével, kalászok könnyével,
madarak reggeli énekével,
fölszálló füst ezüstfátyolával is
fölemelem Hozzád lelkem szavát,
én Uram, Istenem,
Akinek keze betölt mindeneket
az Ő áldásával.

Akit köszönt a búzavirágok lélegzése,
a föld párája, a pitypalattyok vetése.
Akit illet itt minden dicséret és dicsőség.
Akinek láthatatlan keze
igazgatta a búzaszálat attól kezdve,
hogy kizöldült a mag
a föld meleg szívén.
Aki vigyázott rá,
hogy kősziklára ne hulljon a mag,
hogy az ég madarai ki ne szedjék,
hogy a mezők vad füvei
el ne egyék-igyák előle a nap világát
és az egek harmatát.

Egész esztendőn keresztül
szüntelen magasztal Téged az emberi szív
Kelettől Nyugatig,
naptámadattól napáldoztáig,
mert mikor egyik szögletében aratnak,
a másikban vetnek a földnek,
s egyszerre készítesz magadnak dicséretet
az ekevas nyikorgásából
és a kasza pengéséből,
a magvető verejtékéből,
akitől fogant a föld méhe,
és az anya örömkönnyéből,
amely ráperdült az új kenyérre,
és az anya örömkönnyéből,
mikor az első karajt szegi
belőle gyermekének.

Szüntelenül magasztaljanak Téged
a föld szépségei és erői
az emberek szívével együtt
a Te örök dicsőségedre!
Ámen!

Forrás ~ Internet 


Aranyosi Ervin ~ Miről szól az élet?

Gondolkodj el kérlek,
miről szól az élet?
Pénz, vagy a családod
tesz boldoggá téged?

Amit pénzért kaphatsz,
mind kacattá válik!
Ilyen kincset gyűjtesz,
egészen halálig?

Egész nap dolgozol,
Őket ritkán látod.
Beszűkül, odavész,
saját kis világod.

Nem látod, gyermeked
lelke hogyan éled.
Kihagyod a csodát!
Más életét éled.

Persze, könnyű ezért
másokat okolni,
– miattuk dolgozol,
mert kell a sok holmi.

Arra hivatkozol
– mások is így élnek!
Ám ők sem szeretnek,
s parancsszóra félnek!

Te sem tehetsz másképp,
a pénz ma az Isten!
Családra, gyermekre
elég időd nincsen.

Gondolkodj el kérlek,
miről szól az élet,
ha azt mások által,
betáblázva éled?

Forrás ~ Internet
 

Weöres Sándor ~ Ifjak és vének szépsége

Az ifjú arc, váltakozó vidám
és szomorú tündéreivel:
mozgalmas, szikrázó,
örvénylő, csábító szépség.

Az öreg arc, szilárd formáival,
a ráncok egyenletes
hálózatával: nem csábító,
önmagában-való, fenséges,
nyugodt szépség.

A mai embert az érzékiség rángatja,
csak a csábító-szépet ismeri
s az öreg arc hatalmas szépségéhez
kevésnek van szeme.

S többnyire el is rútítják ifjú arcukat,
nemiségük plakátját formálják belőle;
s elrútítják öreg arcukat is,
mert a fiatalság nyomorúságos
roncsát őrizgetik rajta.

Forrás ~ InternetMIÉRT IS LEHETEK HÁLÁS?

Tulajdonképpen hálás vagyok…
• A feleségemért, aki panaszkodik esténként, mert így az estét velem tölti itthon, és nem valaki mással.
• A lányomért, aki azért panaszkodik, hogy mosogatnia kell, mert ez azt jelenti, hogy itthon van és nem az utcán kóborol.
• Az adókért, amelyeket ki kell, fizessek, mert azt jelenti, hogy alkalmazott vagyok, van munkahelyem.
• A takarításért egy buli után, mert azt jelenti, hogy barátaimmal tölthettem egy estét.
• A ruhákért, amelyek egy kicsit szűkek, mert van elég ennivalóm.
• Az árnyékomért, mert kint lehetek a napfényben.
• Hogy nyírhatom a füvet, pucolhatom az ablakot, javíthatom a csatornát, mert azt jelenti, hogy van házam.
• A parkoló helyért a parkoló legmesszibb pontján, mert ez azt jelenti, hogy tudok járni és még autóm is van.
• A nagy fűtés számláért, mert ez azt jelenti, hogy melegben voltam.
• Hogy a templomban mögöttem ülő hölgy hamisan énekel, mert azt jelenti, hogy hallok.
• A mosni- meg vasalnivalóért, mert azt jelenti, hogy van ruhám.
• Az esti fáradtságért és izomlázért, mert azt jelenti, hogy tudtam keményen dolgozni.
• Hogy meghallom hajnalban az óra csengetését, mert azt jelenti, hogy élek.
• És végül a sok e-mailért, amit kapok, mert azt jelenti, hogy van családom és sok barátom, akik szeretnek engem és gondolnak rám.

Forrás ~ Internet


Ima az örök életcél betöltéséért

Végtelen jóságú mennyei Atyánk!
Add, hogy benső szellemi látásunk
- szellemi szemünk -
megnyíljon!

Áldd meg értelemvilágunkat!
hogy a végtelen isteni bölcsesség
- az élő hit által -
bennünk örök bölcsességgé váljék!.

Áldd meg érzelemvilágunkat!
hogy a végtelen isteni szeretet
- az élő alázat által -
bennünk örök szeretetté váljék!

Áldd meg akaratvilágunkat!
hogy a végtelen isteni erő
- az élő remény által -
bennünk örök erővé váljék!

Áldd meg földi életünket!
hogy testetöltésünk célját
- a szeretet két főparancsának betöltését -
minden élethelyzetben felismerjük,
és mind magasabb fokon betöltsük!

Áldj meg minden ügyet
- melyet szolgálunk!
Áldj meg mindenkit,
akivel kapcsolatba kerülünk!

Hogy mindenben minden
- szent akaratod szerint történjék -
bennünk és általunk!
Amen!

Makk István

Forrás ~ Internet
 

KEGYES SZENT ANNA! ÁLDJ MEG ÉS VÉDELMEZZ MINDEN CSALÁDOT'

A családom az életem szíve. Az én kis Templomom.
Szent Anna, oltalmazd családom tagjait
 minden testi és lelki veszéllyel szemben.
Te férjed, Joachim és leányod, Mária jelenlétében éltél.
Később üdvözölted vejedet, Szent Józsefet,
és mindenek fölött szeretted Jézust, Megváltónkat.
Hadd ihlesse a te családod a mi családunkat.
Hadd maradjunk egységben mély kölcsönös szeretetben.
Ha családunk törést szenvedne maradj számunkra
 a gyengédség Szentje, aki elvezet minket Istenhez. Szent Anna,
te házastárs, anya és nagymama voltál;
áldd meg családom minden tagját. Maradjunk hűek az Úrhoz.
 Hadd maradjunk készségesek más családok szüksége iránt.
Védelmezz minden családot. Amen.

Forrás ~ Internet KÖNYÖRGÉS ESŐÉRT

Nincsen, aki megsegítsen,
Nincsen, aki szánjon minket;
Hozzád térünk hát, nagy Isten!
Ha te nem, – más nem segíthet.
Száraz a rét, szomjas a föld,
Ha ez így lesz, elveszünk;
Minden ember gyászruhát ölt.
Isten, adj esőt nekünk!

Az igaz, hogy méltán büntetsz,
Mert mindnyájan sértünk, bántunk;
De ha minket már el is vetsz,
S irgalmas nem lész irántunk:
Szánd meg a kis csecsemőket,
Kik, ha nem lesz kenyerünk,
Sírva nézik a felhőket.
Isten, adj esőt nekünk!

Esőt várnak a vetések,
Harmatért esd a mezőség;
Nincs virága a kis méhnek,
Fölégette azt a hőség;
Nincs patakja a madárnak;
Éhen-szomjan elveszünk;
Ember, állat esőt várnak.
Isten, adj esőt nekünk!

Csak úgy áztasd meg a földet,
Mint a könnytől ázik arcunk;
A kenyérből ne adj többet,
Csak hogy élvén, árvát tartsunk.
A koldusok, a szegények
Sírnak hozzád mivelünk:
Oh, ne tégy ki a veszélynek!
Isten, adj esőt nekünk! Amen.

Forrás ~ Internet

Reviczky Gyula ~ Miatyánk

Urunk, atyánk, az ég lakója;
A csillagoknak alkotója,
Ki fenntartod mindenütt a rendet;
Dicsőség a te nagy nevednek!

Az igazak, jók, akik élnek,
Mindenha csak benned remélnek.
Te vagy az ő buzgó imájok:
Ó, jöjjön el a te országod!

Erős vagy, jó vagy, bölcs, igaz vagy:
Belátásod mindent igazgat.
Adsz örömet, csapást, kegyelmet:
A te akaratod legyen meg!

Panasz sosem jön ajakunkra;
Csak te ne hagyj soha magunkra.
S ki élni engedsz, add nekünk meg
Ma s mindennap a kenyerünket!

S ha bűntől - hisz' gyöngék vagyunk mi!
Nem bírunk néha szabadulni;
Bár a fenyítés téged illet;
Bocsásd meg a mi vétkeinket!

S mivel gyöngék vagyunk a jóra:
Legyen hát vétkeink adója,
Hogy amidőn felebarátunk
Bánt, néki szívből megbocsátunk!

Száz fájdalomnak, száz veszélynek
Vakon megy itt a test s a lélek.
De mi fogjuk kerülni mindet,
Csak meg ne kísérts soha minket!

Miatyánk! Büntess, hogyha kell, de
Taníts imára, türelemre.
S ki örök, égi dicsben állsz fenn:
Ó, ments meg a gonosztul. Amen!

Forrás ~ Internet

 'Olyan gond nincs, amely ne hozna kezében ajándékokat neked. 
A gondokat azért keresed, mert szükséged van ajándékaikra.'

Richard Bach: Illúziók

'Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. 
Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.
Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják. 
Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.'

Richard Bach

'A kötelék, mely igaz családot összefűzi, nem a vér, 
hanem az egymás élete iránti tisztelet s a benne lelt öröm.'

Richard Bach

'Mindannyiunknak hatalmunkban áll választani egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szabadság és szolgaság között. A miénk a döntés, nem pedig bárki másé.'

 Richard Bach: Illúziók

Forrás ~ Internet VALAKI ÉRTEM IMÁDKOZOTT

Valaki értem imádkozott
Mikor a bűntől meggyötörten,
A lelkem terheket hordozott,
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem,
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom, vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott.
És azt, Aki értem csak
Egyszer is imádkozott.

Reményik Sándor

Forrás ~ Internet


A LEGNEHEZEBB KÉRDÉS

'Legyen meg a Te akaratod!'

Ha elkerülnek a gondok, a bánatok,
Könnyű kimondani ezt a mondatot...
De, ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész?
Ha a szív vérzik s a lélek zokog?


Ha éjszakáknak tűnnek a nappalok,
Akkor nehéz eltördelni ezt a mondatot,
Hogy 'legyen meg a Te akaratod!'

Inkább sikoltanék, Atyám, óh, ezt ne! Ne!
Miért kellett ennek így történnie?

És a szívem keserű lázadásba jut,
Ha érthetetlen előtte az út
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket,
Én Istenem! Hát ez a szereteted?
Azután lassan elcsitul, 'bocsáss meg, óh, Atyám!'

Hisz Te szeretsz engem mindig igazán.
A kínban vergődő szívemmel is tudom:
Te vezetsz engem a legjobb úton.
Akaratod ellenemre is véghez viheted,
Szívem mégsem lesz ettől csöndesebb...

Taníts meg hát Hozzád méltón imádkozni,
Hogy ne csak szájjal,
de szívemből is tudhassam mondani,
'Legyen meg a Te akaratod,
Ahogy Te akarod, mégse úgy, ahogy én,
Mert a békesség csak így lesz az enyém.'

Lehet az út tövises, meredek,
Amerre Te vezetsz, arra én bátran mehetek.
Mindennapi kérésem így csupán egy marad:
Add, hogy csupán Téged kívánhassalak.

Legyen minden úgy, ahogy Te akarod,
Ha az éj temet, ha a Nap nevet.
Fogd meg hát a kezem,
Fogadd el újra a szívem.
Ha az utam célját el is takarod,
Hiszek Benned!
Legyen mindig meg a Te akaratod!

Túrmezei Erzsébet

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=-nKfbw5aiF4

Forrás ~ Internet

 Garai Gábor ~ Jókedvet adj

Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
A többivel megbirkózom magam.
Akkor a többi nem is érdekel,
szerencse, balsors, kudarc vagy siker.

Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
nem kell más, csak ez az egy oltalom,
még magányom kiváltsága se kell,
 sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
ha jókedvemből, önként tehetem;
s fölszabadít újra a fegyelem,
 ha értelmét tudom és vállalom,
s nem páncélzat, de szárny a vállamon.

S hogy a holnap se legyen csupa gond,
de kezdődő és folytatódó bolond kaland,
mi egyszer véget ér ugyan – ahhoz is csak
jókedvet adj, Uram.

Forrás ~ Internet


Reviczky Gyula ~ Magdolna

1886

Szép s ifju volt, forró vér áldozatja;
De ifjuságát bűnbánón siratta.
S a porból, hova röpke gerjedelme
Tiporta, isten karja fölemelte.
Mert szíve tiszta volt, s bár elbukott,
Szeretni mint ő senki sem tudott.

Midőn Jézus, kinek selyem hajával
Lábát törölgeté, kereszthalállal
Kimult, a mint azt megjövendölék:
Ott sirt, ott tördelé fehér kezét.

Hirdetni a világnak ő ment
A Megváltó feltámadását;
Ő, a dicső, fényeskedő szent!...
Emléke illat, neve fény, imádság!...
De jaj, akkor volt az, midőn az isten
Közöttünk járt, emberré válva itten!

De hol keressük most, mely égi jelbe',
Ki az igaz bünbánót fölemelje?...
Buktatni, azt most is mindenki kész.
Emelni?... Erre nincsen férfi-kéz.

Csak vén szatír, ki pénzzel csalogat,
Kinek vérdíja gyöngy, selyem, fogat;
Csak ifju aggastyán, ki részegen
Megrúgja a leányt, ha védtelen.

Szegény Magdolna, mondj le a reményrül;
Nincs, nincs kinek lábához öntened, -
Gyönyörre készült, bóditó csalétkül,
S nem hódolat-jelűl illatszered.

Mulass és tombolj, gyúljon lángra véred
Igy is, ugy is utólér bünhödésed.
Még jó, ha nem lesz ránczos homlokod;
Ha idején, kórházban ér halálod,
Mielőtt elgőzölgött mámorod,
S a pirosító arczodról lemállott.

De ha fenékig kel kihajtanod
A megvetést, szégyent, utálatot:
Megvénülsz és leköpve, letaposva
Szeméten pusztulsz el, mint utcza rongya.

Forrás ~ Internet

 
 Prohászka Ottokár ~ Kő az úton

Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kő áldást hozott.

 
​Forrás ~ Internet​
Megfontolandó gondolatok az életünkhöz
 
'Ha minden ember kősziklaként tudna állni, az idő és az események folyásában, s nem elé menne a történéseknek, ha megvárná azt, hogy a történések őhozzá érkezzenek, és bölcs gránitsziklaként tekintené, hogy mellette a történések hogyan múlnak el. Mert mindaddig, amíg az emberek elémennek az eseményeknek, balgán azt hiszik, hogy ők irányítják az események folyását. Csak a bölcs képes megérteni, hogy nem kell elémenni semminek, mert minden, amit ő akar, az majd eljön őhozzá, tudván, tudva, hogy az idő nem számít, mert ideje pontosan annyi van, mint amennyi szükségeltetik. Se egy perccel több, se egy perccel kevesebb. Ha ezt minden ember megértené, nem lenne annyi lelki beteg és a fizikai testet is tönkretevő egyéb más betegség.'

​Forrás ~ Internet​


ÁLDÁS

Isten adjon neked...
Minden viharért egy szivárványt,
Minden könnyért egy mosolyt,
Minden gondoskodásért egy ígéretet
És áldást minden megpróbáltatás során.
Minden problémára küld az élet egy hűséges barátot,
akivel megoszthatod,
Minden sóhajtásra egy édes dallamot,
És választ minden imára.

Forrás ~ Internet

  Aranyosi Ervin ~ Úgy szeretlek

      Én el tudom még hinni a legszebbik mesét,
és szívem mélyén érzem, az élet csoda szép.
Bennem megvan feléd a teljes bizalom.
Kérhetsz bármit tőlem, én azt neked adom.

Nem félek a világtól, mert egy vagyok vele,
Én vagyok Istenemnek az egyik gyermeke,
S aki itt él e Földön, az mind testvér nekem,
s legyen növény, vagy állat, én mindet szeretem.

Persze, ez könnyű nékem, mert még kicsi vagyok,
nem tömtek tele hittel a túl okos nagyok.
Nem kötnek zord szabályok, nem bénít félelem
nem kell rettegnem attól, hogy nem lesz élelem.

A dolgom még a játék, s benne ott az öröm,
s ha elbeszélgetsz vélem, boldogan köszönöm.
Az egészségem teljes, mivel teljes vagyok.
Magam után a földön nyomokat hagyok.

Az ébrenlét, s az álom, egyformán boldogít,
és szeretnék így élni, egész a holtomig,
hogy vegyen körül mindig megértő szeretet.
Ez kéne a világnak, nekem és te neked...

Forrás ~ Internet
Aranyosi Ervin ~ Ha egy gyermeket ölelsz

Ha gyermeket ölelsz, kuporodj le hozzá,
guggolj le, hajolj le, légy egy magas vele!
Tedd a pillanatot, így csodálatossá,
szíved szeretetét csepegtesd bele!

Vagy, ha jobbnak látod, emeld fel magadhoz,
mutasd: - könnyű szállni, ha a vágy repít!
Lelkesebb az élet, ha közel ér a naphoz,
a lélek a fényből új erőt merít!

Öleld apró testét, érintsd meg a lelkét,
hadd tudja: - a világ örömteli hely!
Hadd lásson virágot, könnyű szárnyú lepkét,
s ne korlátozd lényét, csak hagyd és figyelj!

Figyeld, ahogy lelke megnyílik, elárad,
magával ragadja száz apró csoda.
Lelkesedni lelke, soha el nem fárad,
s csillagokba vágyna, eljutni oda!

Hagyd csak kiáradni, s engedd visszatérni,
érezze, az élet örök lüktetés!
Hadd tudja, a létben nincsen mitől félni,
s ha visszatér hozzád, várja ölelés!

Forrás ~ Internet

 REVICZKY GYULA~ IMAKÖNYVEM

Aranykötésű imakönyvet
Hagyott rám örökül anyám,
Kis Jézus ingben, glóriában
Van a könyv első oldalán.
Sok év előtt egyik sarokba
Beírta jó anyám nevét,
Lehajtom a betűkre főmet,
Hogy fölidézzem szellemét.

Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer
Fehér ruhában láttam őt.
Tavasz volt épp, a kedves ákác
Virágozott a ház előtt.
A lemenő nap fénysugára
Reszketett ajkán, zárt szemén.
Apám ott állt a ravatalnál,
És vélem együtt sírt szegény.

Hogy elmosódtak a betűk! Mily
Sárgák s kopottak e lapok.
Rég' volt, midőn ez imakönyvből
Még az anyám imádkozott.
Kék selyemszállal összekötve
Van itt hajambul egy kevés.
Aranyos fürtjeimhez akkor
Nem illett még a szenvedés.

Írott imádság töredéke
Mellett van az anyám haja,
Emitt egy szentnek vézna képe
S egy régi, halvány Mária.
Elnézem. . . Éppen így viselt meg
A sors azóta engemet.
Sokszor szeretnék sírni, hogyha
Nem szégyellném a könnyeket.

Az Úr imádságát ütöm fel
Kísérőm a nehéz úton,
S vigasztalást vegyít a kínhoz
A te imád, ó, Jézusom!
Imádság kell a szenvedőnek,
Akit a sors árván hagyott.
Úristen, én nem zúgolódom:
Legyen a te akaratod.

Föl nem panaszlom a világnak,
Csak szellemednek, jó anyám,
Milyen kopár volt ifjúságom,
S hogy mennyi bánat szállt reám.
Tűrtem, reméltem, megalázva
Idegenek közt éltem én;
De azt a régi imakönyvet
S emléked szentül őrizém.

Forrás ~ Internet

OTT PIHENSZ

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te vagy,
Utat mutatsz, mert szívünkben örökké itt maradsz.


Forrás ~ InternetA MAGYAR FA

Ha egy fára ragyog a nap fénye,
hogyne lenne életre reménye!
Meleg a fény, fakad a rügy tőle,
zöld levélke bújuk ki belőle.

Sok kis virág, fehér kelyhű, tiszta.
A kék égre úgy mosolyog vissza.
S ha lehullik mindenik virága,
gyümölcsöktől hajlik a fa ága:

Ha egy fára ragyog a nap fénye,
hogyne lenne életre reménye!
Mért látom hát kopáran a fámat,
az én szegény, szomorú hazámat?

Hiszen Isten kegyelmének napja
sugarát rá bőséggel hullatja.
Mért mered hát csupaszon az ága?
Miért nem fakad rügye és virága?
Kis rügyecskék, ti talán tudjátok.

Hívogatón, ha letekint rátok,
talán ti nem engedtek szavának,
kis rügyei a nagy magyar fának!
Tavaszt csak nap melege adhat.

Tavaszt csak az Úr Jézus fakaszthat.
De hogy a fa virágba boruljon,
kis rügyecske kell, hogy kiviruljon,
engedjen a napfény melegének,
Megváltója nagy szeretetének.

Rügyszívecske nyílj meg valahára!
Meleg árad le a magyar fára:
az Úr Jézus kegyelmének fénye.
Hogyne lenne életre reménye!

Túrmezei Erzsébet

Forrás ~ InternetIMA A BÉKÉÉRT

Kérem a Mindenhatót, hogy segítsen nekünk 
békét és nagyobb megértést teremteni a Földön, 
minden olyan helyen, ahol viszály dúl.

Kérem a Mindenhatót, hogy segítsen nekünk 
feloldani azokat a gátlásokat, amelyek 
elválasztanak bennünket egymástól.

Kérem a Mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, 
hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól,
 pártállástól függetlenül, békében elfogadjuk egymást.

Kérem a Mindenhatót, hogy segítsen 
kitárni egymás felé a szívünket, 
hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját.

Kérem a Mindenhatót, hogy segítsen fellebbenteni 
a fátylat azokról az igazságokról, amelyek eddig rejtve voltak előttünk, 
és amelyek segítenek felismerni igaz valóságunkat.

Kérem a Mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot,
 hogy minden olyan helyen elmondhassuk ezt az imát,
 ahol békétlenkedés, viszálykodás tölti be a mindennapokat. Amen.

Forrás ~ Internet
 IMA A BÉKÉÉRT

 Béke legyen Keleten és Nyugaton,
Béke legyen Északon és Délen,
Béke legyen fönt és alant,
Mindent átható, mindent átölelő Béke.

A csöndes tavak és dombok és erdők békéje,
A nyári esték és a csillagos égbolt békéje,
A nyugvó tenger és a holdas éjszakák békéje,
A hűséges és elégedett szívek békéje,

A Nagyok és Szentek áldása és békéje,
Áradjon reánk és rajtunk keresztül mindenkire.
Béke áradjon rólunk mindenkire,
Mindenkiről mindenkire mindhárom világban,
Béke, béke, béke.

Ne legyen már többé 'Én'  és az 'Enyém',
Központ legyünk csupán a békében,
Belemerülve, belefeledkezve a békébe.
Béke, mindent átható, mindent átölelő Béke.

Béke minden lénnyel, mindörökre béke. Amen.

Forrás ~ Internet  AZ ÉLET ISKOLÁJA

Kapsz egy testet. Akár tetszik, akár nem, földi léted egész
tartamára ez a tiéd.

Leckékben részesülsz. Teljes óraszámban látogatod az Élet
nevű szabadegyetemet, ahol mindennap módod nyílik arra,
hogy valami újat tanulj.

Nincsenek hibák, csak leckék. A fejlődés próba-szerencse
folyamat, azaz kísérletezés. A 'sikertelen' kísérletek éppúgy a
folyamat részét képezik, mint az 'eredményesek'.

A leckék addig ismétlődnek, amíg azokat meg nem tanulod.
Ugyanaz a lecke a legkülönbözőbb formákban kerül eléd,
amíg meg nem érted a tanulságot.

A tanulás sosem ér véget. Minden életszakasznak megvannak
a maga leckéi, amelyek várnak rád.

A 'majd' nem jobb, mint a 'most'. Mire eljutsz 'oda', az
'amott' még vonzóbbnak tetszik majd.

Mások csupán a te tükörképeid. Semmit sem szerethetsz
vagy gyűlölhetsz valaki másban, ami ne azt tükrözné vissza,
amit magadban szeretsz vagy gyűlölsz.

Rajtad áll, hogy milyenné teszed az életed. Rendelkezésedre
áll minden eszköz és erőforrás. Tőled függ, használod-e őket.
Tiéd a választás joga.

Minden válasz benned rejlik. Az élet kérdéseire magadban
lelhetsz feleletet. Nincs más dolgod, mint figyelni és bízni.

Amikor megszületsz, mindezt elfelejted.

Forrás ~ Internet


'Az alázat a szeretet gyöngéd ereje,
amely szelíden egymás felé hajlítja
a legkeményebb oszlopfőket is.'
Simon András


'A türelemmel viselt
és Istennek átadott szenvedésből
gyönyörű virág sarjad,
amely a szeretet jó illatát árasztva
megpuhítja a fájdalom töviseit.'
Simon András 

Forrás ~ Internet
CSAK ÁLLJ MELLÉM!

 Valaki ballag a szélben,
lehunyt szemmel jár.
valaki, attól félek, elveszett elveszett.

Valaki hallgat az éjben,
a szavak is elhagyták
Temeti holnapját, de én ott leszek
ott veled.

Földre szálló angyalod,
ki új csodákkal tér hozzád,
láthatod, én nem vagyok.

De lángot én is gyújthatok,
hogy bánatodnak égboltján,
felragyogjon csillagod.
csak állj mellém!
Csak állj mellém!

Gyere, és engedd hát,
hogy ölelésem adjam rád!
csak állj mellém!
csak állj mellém!

Valaki reszket a testben,
valaki más lenne már,
De te vagy az egyetlen, aki pont ilyen
higgy nekem!

Valaki szunnyad benned,
akiből nincs más,
aki a hétmilliárdból csak te vagy,
csak te vagy!

Földre szálló angyalod...

Egy ajtó, ha zárul,
máshol száz új tárul még,
kelj fel, és állj elém!

Sorsunk fordul,
ha újból kézen fogjuk még,
indulj, és lépj felém!

Földre szálló angyalod,
ki új csodákkal tér hozzád,
láthatod, én nem vagyok.
lángot én is gyújthatok,
hogy bánatodnak égboltján,
felragyogjon csillagod.
Most jöjj, most lépj
most szállj, most élj
itt a perc, hogy...


Itt a perc, hogy mellém állj!
most jöjj!
Itt a perc, hogy...
hogy mellém állj!
Most jöjj! most lépj!
itt a perc, hogy mellém állj!

Zene: Rácz Gergő, Szöveg: Geszti Péter

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=e1AGWA0h9jU

Forrás ~ Internet
 
Kun Magdolna ~ Köszönöm Uram!

Köszönöm Uram,
hogy nem hagysz egyedül,
mikor sok keserv-napom
könnybe szenderül.

Mikor úgy érzem,
oly vékony az a szalmaszál,
amiben hervadó hitem
még oltalmat talál.

Köszönöm, Uram,
hogy vannak barátok,
akiknek jósága kezedtől áldott,
és szívedből gyökerezik
az a nagy-nagy szeretet,
amivel minden egyes nap
körülölelnek.

Köszönöm Uram,
hogy vigasztalásképp
égig emel még néhány barát-kéz.
Mert e kezek azok,
melyeknek minden simítása,
kitartást és reményt ad
a bizonytalanságba.
 Garai Gábor ~ Jókedvet adj

Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
A többivel megbirkózom magam.
Akkor a többi nem is érdekel, szerencse,
balsors, kudarc vagy siker.

Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
nem kell más, csak ez az egy oltalom,
még magányom kiváltsága se kell,
 sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
ha jókedvemből, önként tehetem;
s fölszabadít újra a fegyelem,
ha értelmét tudom és vállalom,
s nem páncélzat, de szárny a vállamon.


S hogy a holnap se legyen csupa gond,
de kezdődő és folytatódó bolond kaland,
mi egyszer véget ér ugyan – ahhoz is
csak jókedvet adj, Uram.

Forrás ~ Internet 'Ég szülte Földet,
Föld szülte fát,
Fa szülte ágát,
Ága szülte bimbaját,
Bimbaja szülte virágát,
Virága szülte Szent Annát,
Szent Anna szülte Szűz Máriát,
Szűz Mária szülte Jézus Krisztust -
Világ megváltóját.'

Forrás ~ Internet