Szülők imája gyermekeikért
SZÜLŐK IMÁJA GYERMEKEIKÉRTAdd, Uram, hogy nevelhessünk gyermekeket, akik elég erősek ahhoz,
 hogy beismerjék, ha gyengék és elég bátrak ahhoz,
 hogy szembeszálljanak saját magukkal, amikor megijednek;
 olyan gyermekeket, akik büszkék és hajlíthatatlanok a becsületes vereségben, 
de alázatosak és szerények a győzelemben.


Add, Istenünk, hogy nevelhessünk gyermekeket, akik meghajtják magukat, 
amikor kell, de gerincesek, amikor arra szükség van; 
gyermekeket, akik megismernek Téged, 
és megtanulják, hogy az önismeret az igazi tudás alapja.


Kérünk, Uram, ne a víg és kényelmes élet útjain vezesd őket, 
hanem a nehézségek és feladatok súlya és ösztönzése alatt. 
Add, hogy ezen az úton tanuljanak meg járni, helytállni a viharban, 
de tudjanak együtt érezni is azokkal, akik elbuknak.


Add Uram, hogy nevelhessünk gyermekeket, 
akik tisztaszívűek és céljaik nemesek; gyermekeket, 
akik megtanulnak előbb uralkodni magukon, 
mielőtt arra törekednének, hogy mások felett uralkodjanak. 
Akik tudnak szívből nevetni, de sohasem felejtik el, 
hogy sírni is kell; akik viszik valamire a jövőben, de soha nem felejtik el a múltat.


És miután ezeket megadtad nekik, - adj hozzá, kérünk, elegendő humorérzéket is, 
hogy sohase vegyék magukat túlságosan komolyan,
 de mindig komolyak maradjanak, ha ez szükséges. 

Adj nekik alázatosságot, hogy mindig előttük legyen az igazi nagyság egyszerűsége; 
adj nekik tárgyilagosságot a valódi tudáshoz, s szelídséget az igazi erőhöz.

Ha mindezt megadod nekik, -akkor mi, édesapjuk és édesanyjuk, hálásan mondhatjuk:


NEM ÉLTÜNK HIÁBA!