RAGYOGÁS

Lelkem legmélyén őrzöm a ragyogást,
Összevegyítettem ezernyi szépségből,
Pirkadatkor a nap bágyadt sugarából,
Ívelő szivárvány halovány színéből.

Gyűjtöttem harmatból, virág illatából,
Tavakon csillogó aranyhíd fényéből,
Vízcseppen megtörő kristályos tükörből,
Sápadt holdsugárral világító éjből.

Ezer emlékből, mosolyból és könnyből,
Virágokból, fából, mindenből, mit láttam.
Amit meg akartam tartani magamnak,
Csukott szempilláim börtönébe zártam.

Adtam hozzá érzést szívem melegéből,
Kristálytiszta könnyet, tiszta égbolt kékjét,
Szeretetből sokat, jóságot és hitet,
Megértést, türelmet és a szelíd békét.

Ha értenénk a szót, s megbíznánk egymásban,
És a közös nyelvünk a szeretet volna,
Több lenne a mosoly, kevesebb a bánat,
Minden ember lelke fényesen ragyogna.

Farkas Éva


Aranyosi Ervin ~ Az angyalok erdejében

Jó lenne látni azt a szépet.
Az életet, mi elvarázsol.
Ami csak kiszakíthat minket
az olykor kegyetlen világból.
Lelkünkre nyugalom leple szállna,
szemünk színekben megfürödne,
varázsos, ringó dallamára,
táncolnánk körbe. S víztükörben,
nevetve vizsgálnánk magunkat,
honnan vesszük a boldogságot,
mit a szív soha meg nem unhat,
s amit csak érző ember látott.
Nem nagy dolog. Csak néhány lépés,
az angyalokkal élő erdő.
S megérzed majd, hogy milyen szép és
megnyugtató, s tán búfelejtő.

Aranyosi Ervin ~  Angyalok körében


Angyalok körében alszom igaz álmom.
Nincs is ellenségem szerte a világon.
Szeretet vesz körül, - szívük értem dobban,
Ettől vagyok boldog s nem tartom titokban.

Hej, ha egyszer én is kis angyal lehetnék.
Én vigyáznám álmát annak, kit szeretnék.
Nem is lenne gondja, - többé sose félne.
Boldogan, szeretve, mosolyogva élne!

Aranyosi Ervin ~ Angyalok...

Az angyalok nem csak az égben élnek!
Itt lent is. Köztünk. Életünk legszebb napjait
öltöztetik fel ünnepi díszbe.
Hárfáikon lágy dallamot zenélnek
mely, megrezgeti lelkünknek húrjait,
boldogságot lopva mélyen a szívbe.

Angyal lehet, az aprócska kisgyerek,
Mert megsajnálod, mikor pityereg.
De kacagása oly melengető, szívedre üdítőn hat,
hogy minden bánat, mind semmivé olvad,
s hálával tölti csordultig lelkedet,
Örül az ember, s boldog hogy itt lehet.

Angyal lehet a kedves, tiszta társ,
kinek a csókja édes, mint a hárs,
és szomjazod, mint éltető napot,
boldogság árad feléd - ezt kapod,
és álmokat és hitet, tiszta célt
és minden szépet, mit szíved remélt.

S angyalként tiszteld a jó barátokat,
Aki melléd áll, s tervedben támogat,
s jó tudni, azt hogy önzetlenül teszi,
s a bátorságot ahhoz is veszi,
hogy megdorgáljon, ha lábad félre lép.
Őrizd magadnak, ne veszítsd semmiképp.

Az angyalok tán itt élnek a földön,
meglelni őket tán nem is nehéz,
Alakjukat néha magamra öltöm,
Amikor kedves vagyok, boldog, s tettre kész.
Ha segíthetek a sok rászorulónak,
hogy mennyeivé válhasson a holnap.

Aranyosi Ervin ~ Angyalok közt

Angyalok közt sokkal könnyebb az élet,
- Ők csak látszólag emberek!
Mikor vidáman, magam köré nézek,
angyalaimra mindig rálelek.
Mosolygó arccal élik kis világuk,
jóságtól csillog kedves, szép szemük.
Színesen fénylik arany aurájuk,
s érzem, minden perc egyre jobb velük.
Sok szeretettel rólunk gondoskodnak,
és szebbé teszik mulandó életünk.
Ha bús vagy Ők csak reád mosolyognak,
s érzed varázslat történik velünk.

Aranyosi Ervin ~  Angyali gondolatok


Nézem a sok embert, valamit keresnek!
Ám nincs eredménye, amíg nem szeretnek!
Hiába a sok dísz, gazdag, szép ajándék,
mikor más célt szolgál, mögöttük a szándék.
Pénzben mért szeretet, anyagias vágyak,
görbe tükrei egy eltorzult világnak.
A mosoly, az öröm, egymás ölelése,
- önző világunkban, vajon nem kevés-e?
Vajon hová bújt el az igazi érték,
a szív gazdagságát, sosem pénzben mérték.
Figyelmet és időt kéne többet adni,
minden körülményben embernek maradni!
 Fogadd el...

Megfáradt testtel és lélekkel
egy túlzsúfolt hajszolt nap után
Hadd mondjak néma áldást Néked
szerető, Teremtő Atyám ...

Hadd mondjak áldást szívemből,
hisz szavakhoz oly gyönge a szám ...
De oly csekély a szó ereje ...
Félek, nem ér fel hozzád imám.

Hadd mondjak áldást mindenért
mi utamon ért, s még mi vár,
s hadd köszönjem meg halkan az erőt
mit Te adtál, átlépni gondok garmadán.

Hadd mondjak áldást a könnyért,
és hadd áldjalak minden mosolyért ...
De tudom: az Áldás is kevés ...
Fogadd el hát szívem, s életem ...
Fogadd el Atyám mindenért ...
 
Tandari Éva

A reggel csendje

A reggel csendje Hozzád hív Uram, hogy hálát adjak,
 megpihent ez a fáradt szív, s most örvend az új napnak.
Te őrizted az álmomat, és adtál békességet,
erőmet Te újítottad, hogy kövesselek Téged.
Tiéd Uram ez a világ, Tiéd itt mind az élet,
Te hordozod a nap gondját, a Te szent kezed éltet.
Vezess engem ma utadon, hogy tetszésedre éljek,
 S ha kísértés a rosszra von, oltalmat Tőled kérjek.
Mint gyermeked, szeresselek, hallgassak mindig szódra,
szívembe zárjam beszéded, legyen forrás a jóra! Amen.


'Tudod, kisfiam, a világon nagyon sok a csalán, a tövis, a gyom.
 Mert az emberek sokkal több rosszat cselekszenek, mint jót.
 És a csalán, a tövis meg a gyom
 a rossz cselekedetek nyoma ezen a földön.
De láthatod, hogy pillangó is van azért. 
 
A sok kicsi pillangó a sok kis jóság hírét hordozza magával.
 És vannak aztán szép, nagy, tarka szárnyú pillangók: 
ezek a ritka, nagyon jó cselekedetek.
 Minél szebb és nagyobb jót teszel, annál szebb, 
nagyobb és színesebb pillangó száll föl a nyomában.

Igyekezz, kisfiam, hogy amerre jársz, sok pillangó legyen.
 Ne lépj reá a csigára, hanem tedd félre az útból, 
hogy más se léphessen reá. 
És ebből újra megszületik egy pillangó.
Bárki, ha bajban van, segítesz rajta, ugye?
Nem baj, ha az emberektől nem kapsz érte hálát.
Minden jótettedet egy pillangó viszi hírül.'

Wass AlbertTe erőt adsz, ha megfárad a lelkem
   
Ha szívem fáj és kétely lakik bennem
A csüggedés oly közel jön hozzám
Én várok rád s Te mellém ülsz a csendben
Megvigasztalsz a jelenléteddel

Te erőt adsz,ha megfárad a lelkem
Erőd adod,velem vagy,nem hagysz el
Felemelsz s tovább viszel az úton
Te erőt adsz,mely nem fogy el sosem


A szívem már csak Nálad lelhet békét
Nem élhetek Tenélküled tovább
Nézlek és lelkem megtelik csodával
Az életem fényed ragyogja át

Te erőt adsz,ha megfárad a lelkem
Erőd adod,velem vagy,nem hagysz el
Felemelsz s tovább viszel az úton
Te erőt adsz,mely nem fogy el sosem


Oly erőt adsz,
mely nem fogy el sohasem.
Nem fogy el sosem. 


Aranyosi Ervin ~ Világjárás

Elmegyek a világot bejárni!
Nem fogok a boldogságra várni!
Fogom magam, s elmegyek elébe,
s ott maradok majd a közelébe.
Amikor majd a világot járom,
örömömet a szívembe zárom,
aztán egyszer hozzád visszatérek,
várj hát reám, - én csak ennyit kérek.
Tudod, amíg a világot jártam,
a boldogság mindig ott volt nálam.
Minden álmom visszahozott hozzád,
s tudtam, veled lenni a boldogság…A jókedv olyan, mint egy villámlás, amely egy tündöklő pillanatra áttör a felhők sötét takaróján; a vidámság napfényt lop a lélekbe, és azt állandó, véget nem érő nyugalommal tölti meg.

Joseph Addison

'Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!'
Nehémiás 8: 10

Munkálkodj bennem és általam Úr Jézus, hogy áldás lehessek valaki számára ezen a mai napon. 
Amen.

Ölbey Irén - Édesanyám, lelkem

Édesanyám, lelkem,
én legkedvesebbem,
mint az égi szent kép
ragyogsz a szívemben.

Olyan a jóságod,
mint a puha kalács,
olyan a te szíved,
mint a forró fohász.


Mikor eszembe jut
arcod, hajad, szemed,
mintha átölelne
halk, bársonyos meleg.


Mintha átölelne
engem a tisztaság,
mintha csak hallanám
a szeretet dalát.


Édesanyám, lelkem,
én legkedvesebbem,
a jó Isten téged
sokáig éltessen.


Adjon neked erőt,
sok, sok boldogságot,
teljesüljön minden;
igaz kívánságod!SZÍVBŐL KÖSZÖNÖM URAM

'Bizony jóságod elkísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.'
 Zsoltárok 23;6

Szívből köszönöm Uram, az életet,
mind a jóért, mit oly bőven adtál nekem,
zengek hálaéneket.
Szívből köszönöm Uram a békémet,
most hozzád száll az öröm hangjain: Halleluja!

Szívből köszönöm Uram, hogy úgy szeretsz,
mikor próbákkal küzdök, Te rám tekintesz,
felém nyújtod szent kezed.
Szívből köszönöm Uram az új erőt,
a lelkem hálaimát mond neked : Halleluja!


 Szerző ~ Claude Fraysse

 ISTEN EREJE 

Az erőtlen ereje nő,
ha hinni kezd, félnie nem kell.
A hit a legnagyobb erő:
ISTEN ereje - az emberben.

Füle Lajos 
Vajay Tiborné ~ Emlékeim

Kezemet két kezébe fogta,
s tanította az élet dolgait,
úgy ahogy egy szerető lélek,
egy jóságos Nagyanya tanít.

Panaszkodtam sokat,sírtam is néha,
mert nehéznek tűnt az életnek súlya,
de ő szelíden vigasztalt:
~ ne félj Drága, idő kell hogy az ember megtanulja ~
és tanított, tanított ezernyi jóra,
békés tekintetében csillagok gyúltak,
s szeretetének puha bársonyszirmai
csendesen életemre hulltak,
fázós napokon ölébe bújtam,
s repített meseszárnyon a végtelen felé,
tündérország aranyló egéről
csillagok hulltak lábaim elé.

A nyugtalan órák, zajos nappalok
megnyugodtak lelke békés csendjében,
s gyermeki létem csodás virága
szelíden formálódott áldó tenyerében.

Ma már keze reszkető…
de szemében még csillagok égnek,
s ha mesélek, újra visszatérnek
a szelíden ringató gyermekévek,
harmatkönny csillan s gördül csendesen
a barázdákba rejtett emlékek között,
s a boldog békeidő pille könnyű szárnyon
ott lebeg a csodás pillanat fölött,
ölel a perc,magába rejt
könnypára lebben szemem bársonyán,
s én hálát adok ezerszer a sorsnak,
hogy Ő, Ő az én Drága Nagyanyám.


Vajay Tiborné ~ Boldog békeidő

Reszkető kezét százszor megcsókolnám,
jóságos szeretetét imába foglalnám,
emlékszem szelíd csillogó szemére,
lelkének áldásos, igaz szeretetére,
a halvány lámpafénynél olvasott mesére,
a tücsök dalos esték párás melegére,
emlékszem , tündérország mesés kapuján,
sokszor átvezetett, Drága Nagyanyám.

Gyermekkorom ölelő, szelíd boldogsága
lelkemnek kapuját hatalmasra tárta,
hogy beengedjem a szépet, szeretetet,jót,
hogy igaz szívet kapjak, érzőt ,vigasztalót.

A boldog békeidő melyet sohasem felejtek
angyalszárnyon lebeg életem felett,
imába foglalom féltő szeretetét,
sohasem feledem szelíd tekintetét,
megköszönöm százszor, mindazt a szépet
mely által szeretni tudó, igaz emberré tett.'Ne mulaszd el az örömöket, amiket Isten neked szán a Neki való szolgálat közben! Ne hagyd, hogy a félelem vezessen, mert ez mindent tönkretesz, hanem merj bízni! Megéri! Dicsőítsd Istent mindenért, amid van, és bízd rá magad mindenben, amit szeretnél!'
 
John Wesley
 
A CSILLAG-ABLAKOK

Valamikor úgy hallottam
apróléptű kiskoromban
nagyanyámtól, ki csodákból
bölcs papoknál többet ismert,
hogy a csillag fönn az égen
kis lyukacska, cifra ablak,
melyen által angyaloknak
szent karai ránk nevetnek,
s a Nap az Úr látó-háza,
a Hold pedig Máriáé,
mi Urunknak szent Anyjáé,
aki el nem hagyna minket.

Nagyanyám még arra intett:
hogyha meghal, égre lessek,
nagysugarú csillagocskát
Tejút-szélben megkeressek,
mert reméli, néki is jut
egy kis ablak mennyek alján,
merthogy mindig szeret engem,
távolból is vigyáz majd rám,
s megígéri már előre,
úgy kinyitja, olyan tágra,
hogy az egek fényessége
lángot vet az éjszakába -
- ha jó leszek, egy sugarat
elkér szemem bogarába.

Ratkó József ~ Zsoltár

Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idő.

Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal - harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.

Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.
Ha a hétköznapok gondjai behálózták is az életed, ha nincs már lehetőséged, hogy a körülményeiden változtass, mégsem vagy fogoly. A lelked szabad, - s a lázító kényszeren túllépve - hatalmadban áll önként is elfogadni, amit a sors adott. Nincs olyan börtön, amelyből lelked az égig ne érne.

Simon András'Nem az a fontos, mit kapsz.
Afelett nincs hatalmad.
Elveszhet, tönkremehet,
visszavehetik.
Csak az a fontos,
amit adni tudsz.
Ez az egyetlen
valódi lehetőség,
amit útravalóul kaptál.
Adni magadból,
a szívedből, a lelkedből.
Például egy MOSOLY-t!'

'Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem?' Zsoltár 71,17-19Hiszem, hogy,
egymást szeretve,
egymást megértve
könnyebb lesz élni,
bármi sors állna is
elénkbe, a boldogságot
el fogjuk érni.

Ady Endre

 ' Szív jósága olyan,
mint a Nap melege:
életet ad.
Csak a jóság, a szeretet
maradandó, olyan,
akár a forrás.
Minél többet
merítesz belőle,
annál jobban buzog.'

Titkot rejt a csend! A legédesebb hang a csend hangja. Ez a lélek dala.
Ha inkább a világ zajának hiszel, mint a lélek csendjének, elvesztél.

Neale Donald Walsc
h


Weöres Sándor ~ Ki minek gondol, az vagyok annak...

Ki minek gondol, az vagyok annak…
Mért gondolsz különc rokontalannak?
Jelet látsz gyűlni a homlokomra:
Te vagy magad, ki e jelet vonja.

S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik,
Mert fénye-árnya terád sugárzik.
Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról:
Rajtam látsz törvényt sajátmagadról.

Okosnak nézel? Hát bízd magad rám.
Bolondnak nézel? Csörög a sapkám.
Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz;
Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz.

Szemem tavában magadat látod:
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod.

https://www.youtube.com/watch?v=v9AFhLn7ynU
Uram, átadom Neked minden gondomat, melyek saját személyem vagy hozzátartozóim miatt nyugtalanítanak, és átadom Neked minden lelki és testi szenvedésemet. Gondjaimmal együtt átadom Neked minden aggodalmamat, kínzó érzésemet is, amelyek nyugtalanítanak és mindig újra feltörnek bennem, sőt kínoznak és szerencsétlenné tesznek. Nem gondolok többé azokra az emberekre és körülményekre, amelyek ezeket előidézték. 

Átadom neked ezeket úgy, ahogy vannak, ha nagy fájdalmat is okoznak. Minden bizonytalanságot és aggodalmat felvált bennem az a bizalom, hogy Neked gondod van rám. Átadom Neked minden jogomat arra, hogy védjem és igazoljam magam. Nem akarom a rosszat rosszal viszonozni. Nem akarom többé magamban mindig csak a jót, másban pedig csak a rosszat látni. Rád hagyom minden helyzet és körülmény megítélését.

Átadok Neked mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít. Átadom Neked betegségemet. Nem akarok többé arra gondolni, hogyan és miért kezdődött el valami. Elég, hogy Te tudod azt. Bizalommal akarok a jövőbe tekinteni, mivel Te csak az én javamat akarod. Most összeszedem minden gondomat és átnyújtom Neked azokat, legyenek a Te kezedben. 

Uram, bízom Benned, hogy Te azokat átveszed, gondoskodsz rólam és segítesz nekem mindent a lehető legjobban megoldani. Uram, hálát adok Neked és áldalak Téged, hogy határozottan felszólítasz, az aggodalmaskodás, bosszankodás, siránkozás és boldogtalanság helyett inkább Benned bízzak és engedjem, hogy Te gondoskodj rólam. Köszönöm, hogy arra hívtál, hogy vidám és boldog életet éljek Veled.

 ÁLL A GYÖTRÖTT ISTENANYJA

 Áll a gyötrött Isten-anyja,
Kín az arcát könnybe vonja.
Úgy siratja szent Fiát,
Úgy siratja szent Fiát.

 
Gyász a lelkét meggyötörte,
Kín és bánat összetörte,
Tőrnek éle járta át,
Tőrnek éle járta át.

 
Ó mi nagy volt ama drága
Szűzanya szomorúsága
Egyszülött szent magzatán,
Egyszülött szent magzatán.

 
Mennyit sírt és hogy kesergett,
Látván azt a nagy keservet,
Azt a nagy kínt szent Fián,
Azt a nagy kínt szent Fián.

 
Ki ne sírna, melyik ember,
Hogyha ennyi gyötrelemben
Látja lankadozni őt,
Látja lankadozni őt?

 
Ki ne sírna Máriával,
Hogyha látja szent Fiával
Szenvedni a szent Szülőt,
Szenvedni a szent Szülőt?

 
Népét hogy megmossa szennytől,
Látta tenger gyötrelemtől
Roskadozni Jézusát,
Roskadozni Jézusát.

 
Látta édes egy-szülöttét,
Halálos nagy elepedtét,
Látta, hogy halálra vált,
Látta, hogy halálra vált.

 
Szeretetnek szent kútfője,
Fájdalomnak éles tőre
Járjon át a lelkemen,
Járjon át a lelkemen.

 
Hogy szívemben lángra kelne
Krisztusomnak szent szerelme.
Segíts néki tetszenem,
Segíts néki tetszenem!
 'Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.'

Efezus 5;1-2.A Kereszt

Csendben, szürkén, a szoba legsarkában,
Kinél falon függ, kinek asztalán van,
Nem övezi sehol semmi pompa, dísz,
Mégis elvezeti, aki benne hisz

Egy más, jobb világba, ahol megtanul
Várni, dolgozni, szenvedni szótlanul
Egy szebb jövőért. Más nem tanítja ezt,
Csak a falon függő szürke kis kereszt.

Ne menj most tovább - Állj meg előtte hát!
És ha nem is mond ajkad hozzá imát,
Nézd a felszegelt Krisztust a kereszten.-
Sebeitől a gonosz is megretten!

Nézd a kínos rettenetes halált,
Mit bosszújára a nép kevésnek talált,
Előbb korbács nyomán patakzik vére,
Majd töviskoronát nyomott fejére!-

Testéről durván minden ruhát letép,
Min egymást szidva osztozik a nép
És míg kezét rettentő szeg üti át,
Kacagva sorsolják a rabolt ruhát.

Üvölt a vértől, tombol a nép, örül
Krisztus szenvedésén a kereszt körül.
Gúnyolja, veri, üti és gyalázza
Ő sebein függ, egyre nő a láza,
És mikor szája a láztól már vérezett
Ecetet adnak innia víz helyett.

Kéjes mámorral kiáltanak rája,
'Most tégy csodát, óh zsidók királya!'
A nagy szavaktól megretten a nép.
Mi lesz, ha Jézus a keresztről lelép?
A két lator sír, jajgat mellette,
Ő a föld minden kínját elszenvedte,
Szól fájón, halkan, - testében a szegek -
'Uram! Nem tudják, hogy mit cselekszenek.'

Annak, hogy ez történt, kétezer éve!-
Mit hagyott Krisztus mindezért cserébe,
Hogy a feledékeny, gyarló emberek
Még minden szavára így emlékszenek? -
Semmi mást. Boldogságra ígéretet! -

És hozzá a kulcs, az út, a szeretet,
Melyet kereszthalálában ránk hagyott!
És érte már sok ember kincset, vagyont,
Rangot eldobva, - mind valamennyi szent, -
Mosolyogva, boldogan a halálba ment.-

Boldogságra ígéretet!- Semmi mást!-
És benne a hit nyújtott vigasztalást
Bajra, szenvedésre milliók között.
Követői közé boldogság költözött,
Mert megtalálták benne az alapot.

Halálától az élet értelmet kapott,
Mit el is veszít, amint megtalálod,
Mert nem földi az ígért boldogságod.

És mind e sok kín, boldogság, gondolat
Ott van a szobádban, egy kép alatt
Függ, vagy asztalon áll észrevétlenül,
A szoba bútorai közt elvegyül,
És mégis mind tanítja, mind adja ezt,
A szobádban lévő szürke kis kereszt.

Somogyi Imre ~ A kereszt alatt

Egyszer igazán megláttalak
Ahol megláthat minden ember.
Mikor halálra adtam magad,
Hogy győzzél szent, nagy győzelemmel.

Egyszer igazán megláttalak...
Halálveríték vert ki éppen,
Arcodon folyt sok bíborpatak...
S én megdöbbenve álltam, néztem.

Egyszer igazán megláttalak...
Ajkadról a végső szó lebbent:
- Szemedből az utolsó sugár -
És szállt: 'Elvégeztem mindent!'

Egyszer igazán megláttalak...
Lándzsát döftek át a szíveden.
És akkor ott a kereszt alatt
Váratlanul megnyílt a szemem.

Megértettem, hogy szeretsz nagyon,
Minden értem van és helyettem.
Bűntől, haláltól szabad vagyok,
S én a szerelmed rabja lettem.

Láttam győzelmed a halálon,
Ott eljegyeztél engem örökre.
Most életem Jézus, felajánlom,
Szolgáljon Néked örömödre!


 'De ő ezt mondta nekem: 'Elég neked az én kegyelmem,  mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.'  Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.' (2Korinthus 12:9)


'Légy hű mindhalálig.'
Jelenések 2:10

A hűség akkor derül ki, amikor a határvonalhoz szorítanak minket a körülmények. Itt Jézus a szmirnai gyülekezethez szól, amelyiknek üldözéssel kellett szembe néznie. Nem azt mondja nekik, hogy mosolyogjanak ebben a helyzetben is, vagy tegyenek úgy, mintha minden rendben volna. Nem is egy megoldási tervezetet vagy valamilyen kiutat keres ebből a helyzetből, hanem azt kéri tőlük, hogy tartsanak ki ebben a nehéz helyzetben is - és maradjanak hűségesek.

A hűség nem fizikai képességtől vagy a számok erejéről szól: nem függ kortól vagy intellektuális képességtől. Ez elhatározás kérdése, és függ attól, hogy túlnézzünk a körülményeinken. Jézus az 'élet koronáját' ígérte a hűségeseknek, és ebben részed lehet neked és nekem is. A halál pillanata mindannyiunk számára elérkezik, előbb vagy utóbb, de a megígért koronát csak azok kapják meg, akik Jézushoz hűségesek maradnak.

Forrás ~ Internet


Néha egyedül kell lennünk ahhoz, hogy a szó legteljesebb értelmében újra önmagunkra találjunk. Időre van szükségünk, hogy gondolkodjunk, eldolgozzuk az elvarratlan szálakat, felfedezzük a kuszaság mögötti értelmet vagy egyszerűen csak szabadjára engedjük fantáziánkat. Tudjuk, hogy mindezt legjobban egyedül tudjuk megtenni.

Leo Buscaglia

 ' Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak.' 2 Korinthus 4:7


 Krisztus békessége
uralkodjék bennünk,
minden újabb napra
békességgel keljünk,

békességet vigyünk
amerre csak járunk!
Békére szomjazik
békétlen világunk.

Pecznyik Pál


Jézus mondja: 'Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.'

János 14;1-3. A szeretetnek nincs oka.Van.Támad. És ha valóban feltámad, kifogyhatatlan. Aki megérzi magában ezt az erőt, az szerény lesz. Van ereje felülemelkedni bármi veszteségen. A szerénység növeli az önbizalmát. Akinek van önbizalma, nyugodt. Egyre többet képes belátni, átlátni a helyzeteket, felfogni az összefüggéseket, beleélni magát a másik helyzetébe. Tehát mind könnyebb szeretnie: megengedi magának a mindent-megbocsátás őrült luxusát.

Kornis Mihály'A szeretet árvíz, amelynek nincs emberi gátja. 
A szeretet tűzvész, amit nem lehet kioltani. 
A szeretet sivatag, ami a legnehezebb pillanatban is képes a másikat szeretni. 
A szeretet feladat, amit még ebben a pillanatban el kell kezdenem 
és soha nem szabad abbahagynom!'
 
Dr. Csertő J György

'Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy: felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve.' János evangéliuma 13:3-5


 Pósa Lajos ~  Szeresd a gyermeket!

Szeresd a gyermeket! A gyermek fénysugár,
Közöttünk itt alant mindig ragyogva jár.
Mikor szomorkodol: szemed közé nevet,
Ha bűnre bűn nyom is: ő akkor is szeret.
Szívednek mélyiből kicsalja a borút,
Fejedre rózsákból vígan fon koszorút.
Ne érje gond soha, ki rád hajnalt derít:
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!

Szeresd a gyermeket! A gyermek gyenge tő,
Friss fakadó rügyet szelíden rengető.
Ha ápolója nincs: elcsenevész, lehull!
Mindig vigyázz reá! Állj melléje támaszul.
Fogd meg a romboló viharnak ostorát,
Ne csapkodja vadul azt a kis zsönge fát,
Ne bántsad a jövő szendergő képeit -
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!

Szeresd a gyermeket! A gyermek tiszta szent,
Ártatlan angyal ő a föld porába' lent.
Lelkén nincs semmi folt, mint a galamb, fehér,
Imája a mennybe leghamarább felér.
Kedves az Úr előtt, kinek rá gondja van,
Ezer veszély között, mikor jár gondtalan:
Elküldi angyalát... megfogja kis kezét...
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!

Szeresd a gyermeket! Ne legyen bús, komoly,
Szemének tükriből játsszék örök mosoly.
Maradjon a gyermek: gyermek, míg csak lehet,
Majd érzi súlyosan ő is az életet.
Hintsen a kikelet tarka virágokat,
Daloljon a madár az árnyas lomb alatt.
Csörgesse a patak csillogva gyöngyeit -
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!

Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán
Csapongva illanó arany lepkék után!
Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű,
Kis ajka zendüljön, mint égi csöngetyű!
Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn!
Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn!
Becéző szeretet övezze fürtjeit -
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!


 AZ ÚR ANGYALA

A szeretet, ami itt fent a legnagyobb kincs,
Ott lent az emberek szívében nincs.
Egy szép napon az Úr hívatta Angyalát:

- Repülj le a földre ott sokan várnak Rád.
Nézd meg mire vágynak, mi nekik a kincs.
Remélem nem olyan, mi a mennyekben sincs.
Olyan sokan imádkoznak, hogy tegyek csodát,
Menj és derítsd ki ennek az okát.

Tudd meg mi kell nekik, mi az, mire vágynak,
Hogy boldogságot adhassunk az egész világnak.

Az angyal elrepült. Három nap oda volt.
Várták az angyalok, a csillagok, meg a hold.
Harmadnap visszatért, fáradt volt, elgyötört.
És olyan szomorú, mint kinek szíve tört.

Az Úrhoz sietett, a szeme csupa könny:
- Az emberek elvesztek, mind csupa közöny.
Hajtanak egész nap, gyűjtik a javakat,
De nem mondanak egymásnak szerető szavakat.

A szeretet, ami itt fent a legnagyobb kincs,
Ott lent az emberek szívében nincs.

Az Úr is szomorú lett, hisz Ő már rég tudta,
A szeretet a boldogság egyetlen egy kulcsa.
Megbízta hát az ég összes angyalát,
Hozzanak szeretetet és boldog lesz a világ.'Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.'
János 1;1-5.
  
'Te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben.' Zsoltárok 18;28

Világosság Istene, köszönjük, hogy nekünk adtad igédet, hogy ragyogjon életünkön.
 Nyisd meg szemeinket, hogy láthassuk fényedet és járjuk a kijelölt utat. Amen.

MONDD

Mondd, mit teszel, ha nem lesz holnap,
hogy elmondd, amit el kell mondanod?
Mondd, mit teszel, ha nem lesz holnap,
hogy megtedd, amit meg kellett volna tenned?
Mondd, mit teszel, ha hibázol, újra és újra,
és nem lesz rá lehetőséged, hogy jóvá tedd?
Mondd el, mire vársz, hogy lépj, hogy boldog légy?
Miért élsz tovább úgy, ahogy soha nem akartál?
Mondd, mit ér az élet, ha a boldogság messze jár?
Mit érnek az évek, ha nem hiányzik, aki vár?
Mondd el, mit kellett volna tenned, és mondanod,
ha lett volna még egy holnapod?

 'Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével.' Efezusi 6:14-15


Önmagában a szeretet nem elég. Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett, akiket szeretünk, sosem elég azt mondani, szeretlek, hanem minden áldott nap ki is kell mutatnunk azt a szeretetet, még olyankor is, amikor akadályokat gördít elénk az élet.

Jane Green


Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből.

Szent Ágoston


 NEM AZ A FONTOS, HOGY....

- boldogok legyünk, hanem hogy másokat boldoggá tegyünk;
- minket szeressenek, hanem hogy mi szeressünk másokat
és áldássá legyünk számukra;
- élvezzük az életet, hanem hogy másoknak adjuk magunkat;
- mi érvényesüljünk, hanem hogy önmagunkat megtagadjuk;
- megtaláljuk életünket, hanem hogy önmagunkat megtagadjuk;
- megtaláljuk életünket, hanem hogy elveszítsük azt;
- Isten teljesítse a mi akaratunkat, hanem hogy mi teljesítsük
 az ő akaratát;
- sokáig éljünk, hanem hogy életünk megtalálja igazi tartalmát;
- mit gondolnak és mondanak az emberek rólunk, hanem az,
 hogy milyenek vagyunk Isten előtt;
- mik vagyunk, hanem az, hogy milyenek vagyunk;
- sok mindent tudjunk, hanem az, hogy amit tudunk,
 azt cselekedetekre váltsuk át;
- a szenvedést kikerüljük, hanem az, hogy a szenvedés
elérje bennünk célját.KEVÉS A KINCS

Kevés a kincs, mit összegyűjtöttem,
amíg e földi úton eljöttem.
E napig,e percig, és most itt vagyok.
A múltak útjáról mit mondhatok?
Ami érték,ami szép igazán:
Mindent Te adtál, Édes Jó Atyám!

Semmi nélkül jöttem, és ha elmegyek,
és valamit mégis-mégis viszek
az is Tiéd, ajándékba kaptam,
s ha valamit mégis veszni hagytam:
Kérlek,bocsásd meg gyávaságomat,
Te jól ismered embervoltomat.

Rólad beszélt, Rólad dalolt a fény
a lengedező lombok tetején:
a templomi áhítat csendjében
a felzúgó orgona zenéje:
minden,minden a Tiéd volt, Uram:
én csak hallgattam áhítatosan.

Amen. TERMÉSZET

Menjél, menjél ki a természetbe, és hallgasd a madarakat, 
akik a virágbimbós ágon énekelnek. Hallgasd őket - szíveden keresztül.
Ne kezdd elemezni a dal forrását. Csendesülj el, s engedd, hogy
beléd hatoljon, amilyen mélyen csak lehetséges. 
Hadd töltse be hálaadó éneke szívkertedet. 
Ne akadályozd énekét emberi gondolataiddal! 
Engedj teljes átjárást neki.
Egész napodat betöltheti szívedet egy madár éneke.
Egész nap teljesen másként érezheted magadat,
ha hajnalban szárnyaló madarakat láttál az ég országútján,
 és egy percig velük tartottál.
Vagy reggel láttál egy nyíló virágon egy szorgalmas méhecskét.
Vagy egy repdeső lepkét.
Az életed ekkor változásnak indul - mert magadba szívtad a létezés szépségét,
 puszta örömét, elsöprő üdvösségét. Ez az élet útja...

Leleszi Balázs Károly'Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.'
Példabeszédek 16:24

 

ISTENEM KÖSZÖNÖM

Istenem, köszönöm,
hogy megteremtettél!
Köszönöm, hogy rajtam kívül
ennyi teremtett él!
Köszönöm a növényeket,
a sok szép virágot.
Köszönöm a fát a bokrot.
Neved legyen áldott!
Köszönöm az állatokat,
hálás vagyok értük,
köszönöm, hogy életemet
színesíti éltük.
Köszönöm az embereket,
jót is, és a rosszat.
Kik szépítik életemet,
s akik rám bajt hoztak.
Mindannyian tanítottak,
világom megélni.
Köszönöm, hogy megmutattad,
miért nem kell félni.

Szűz Mária születésének emléknapjára

Ma született evilágra
Egy ékes kisasszonyság,
Kinek kebléből bimbódzik
Fölséges nagy uraság.
Fellegek és az egek közt
Ma tartatik vigasság,
Az angyalok énekelnek,
Zengenek a muzsikák.
Szent Dávidnak sok húrját
Bár egyenként verhetném,
Szűzanyám kis pólyácskáját
Én azzal tisztelhetném,
Kisasszonynak, Máriának
Versét énekelhetném,
Bölcsőcskéjét vigadozva
Örömmel rengethetném.