ÚTI ÁLDÁS

  Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,
Legyen veled az Isten, kérjük kísérjen el.
Kérjük oltalmazzon meg, és adjon néked erőt,
Utadon vezessen, formáljon, szeressen,
Legyen a te őriződ!


Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,
Tegye jóvá az Isten, amit te rontasz el.
Kérjük, lénye ragyogja lábad elé a fényt.
Lásd meg, hogy útadon isteni oltalom
Vigyáz rád és szeretve félt.

  Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,
Legyen erőd és türelmed, ha szenvedni kell.
Legyen erőd szeretni, utolsó lenni, ha kell,
Szívesen szolgálni, hálával áldozni,
Jézusra mutatni fel.

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el,
Öröm kísérjen végig, amíg úton leszel.
Legyen boldog életed, és mindig az övé.
Szívünkből szeretünk, imában kísérünk,
Életed célja felé.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=aWiFW7LsYfg

Forrás ~ Internet


 ÁLDD MEG URAM

Áldd meg, Uram, utamat, amit eddig megtettem,
és azt, ami még előttem van!
Áldd meg azokat, akik kísértek utamon,
és azokat, akik ezután teszik ezt!
Áldd meg megállásaimat, kerülőimet és tévútjaimat!
Áldd meg elindulásaimat és előrehaladásomat,
és amikor a célt elérem, áldd meg megérkezésemet!
 

Frank Greubel

Forrás ~ Internet


SZERETET CSOKOR

Csokorba kötöttem az ég csodálatos képét, a nap melengető fényét, kicsiny gyermek nevetését, piciny madár víg énekét, a nyugalom csendjét, megértést, szeretetet, békét, ez legyen az életedben a valódi érték, segítséget nyújtó két kezet, könnyként hulló igaz gyöngyöket, egy más napot, mely új reménnyel éltet, hűs folyóknak csobogását, a tenger halk morajlását. 

Messziről konduló harangot, vidám hegedűszót, kacagva futó csermelyt, kis patakot, örök hómezőt, egy mesevilágot, szívedben nyíló szerelem virágot, mosolygós arcokat, szívből jövő barátságot, víg kedvükből nyíló színes virágot, hogy elfelejtsétek a gonosz világot, illatozó virágfelhőt, ringatózó búzamezőt, kacéran bóklászó friss tavaszi szellőt, őzet, pacsirtát, zölden susogó erdőt, kékre festett eget, rongyos bárányfelhőt, tiszta szép jövőt, igazzá váló álmokat, és örökké tartó őszinte barátságokat.

Garai Katalin

Forrás ~ Internet
 

HA ÉN ÍRHATNÁM A SORSOD KÖNYVÉT

Ha én írhatnám sorsod könyvét, szíved, lelked vágyát,
életed örömét,oly széppé írnám, mint egy tündéri álom,
a legboldogabb Te lennél ezen a világon!
Boldog születésnapot kívánok!
 
Forrás ~ Internet

 ZARÁNDOKÉNEK

'Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője! Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.'

A zsoltárok könyve 121. fejezet 1-8.

Forrás ~ Internet

 
A SZERETET
 
'Miután lelketeket az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok az őszinte testvéri szeretetre, figyelmesen szeressétek egymást, szívből. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá Isten élő és örök szava által. Mert: Minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr szava örökre megmarad. Ez pedig az a tanítás, amelyet hirdettek nektek.'

Péter első levele 1. fejezet 22-25.

Forrás ~ Internet

A Vigasztalások könyvének záradéka ~ 'Ciprusfenyő sarjad a tövisbokor helyet'

'Azért örömmel vonultok majd ki, békében vezet utatok. A hegyek és halmok örömujjongásban törnek ki előttetek, és a mezőnek minden fája tapsol majd. Ciprusfenyő sarjad a tövisbokor helyett, és a bogáncs helyett mirtusz fakad. Az Úr dicsőségére következik ez be mind, eltörölhetetlen örök jelül'

Izajás könyve 55. fejezet 12-13.
 
Forrás ~ Internet'Mondja az Úr' 

'Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok - mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál.'

Izajás könyve 55. fejezet 8-9.

Forrás ~ Internet

A BÉKE AZ IGAZSÁG TÁMOGATÓJA

'A béke az imádság támogatója, könyörgéseink könnyen járható és hathatós útja, és minden vágyunk megvalósult teljessége. A béke a szeretet szülőanyja, az egyetértés köteléke, és annak a tiszta lelkületnek a nyilvánvaló jele, amely csak Istentől várja azt, amit el akar érni.' 'Szeressétek a békét, és akkor nyugalmatok lesz mindenben. Ezzel nekünk jutalmat, magatoknak pedig örömet szereztek. '

Aranyszavú Szent Péter

Forrás ~ Internet

 
A PUSZTASÁG KIVIRÁGZIK

'Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket! Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket!

Ézsaiás próféta könyve 35. fejezet 1-4.
 
Forrás ~ Internet

A SZERETET

'Miután lelketeket az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok az őszinte testvéri szeretetre, figyelmesen szeressétek egymást, szívből. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá Isten élő és örök szava által. Mert: Minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr szava örökre megmarad. Ez pedig az a tanítás, amelyet hirdettek nektek.'

Péter első levele 1. fejezet 22-25.
 
Forrás ~ Internet


SZENT ÁGOSTON IMÁJA

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására! Amen.

Forrás ~ Internet

'Mint szarvas sóvárog a forrásvízre, úgy áhít a lelkem téged, Istenem.'

Zsoltárok könyve 41. fejezet 2.