SZÜLETÉSNAPI ÁLDÁS

'Kívánok örömet, derűt, boldogságot.
Otthonodba békét, kertedbe virágot.
Fejed fölé napot, csillagot, tengereket.
Köréd tiszta szívű, igaz embereket.

Lábad alá utat, biztosan járhatót.
Szívedbe éneket, magasba szárnyalót.
Ajkad köré mosolyt, lélekmelengetőt.
Múltat, jelent, jövőt, egyként szerethetőt.

Szemedbe napsugaras szivárvány fényeket,
melyek meg láttatják a rejtett lényeget.
Újult erőt adó,örömteli perceket.
Kívánok áldott, éltető életet!' Amen.

SZÜLETÉSNAPI ÁLDÁS

'Régi magyar áldás'

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt,
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet.

 
Hogy lehess enyhet adó forrás
A szeretetedre szomjazóknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.

 
Legyen áldott gyógyír szavad
Minden hozzád fordulónak,
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

 
Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

 
Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen, ki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged!

 
Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben,
Örömödben, bánatodban,
Bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg önmagadnak,
És a Téged szeretőknek. Amen.

 
VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet

 
Aranyosi Ervin: Hálás szívvel - Anyák napjára
 
Szeretetburokkal vettél körbe, s óvtál.
Szíved közelében, szíved alatt hordtál.
Születtem, mert szültél, létre hívtál engem,
talán egy szép álmot, jövőt láttál bennem.
 
Anyai szíved a lágy dallamát verte,
dobogva, jöttömet, létem ünnepelte.
Karod körbefonta apró kis testemet,
szép madonna voltál, kit festők festenek.
 
Belsődből felém a szereteted áradt,
s történhetett bármi, bele sosem fáradt.
Adtál, amit tudtál. Tetted csak a dolgod!
Figyelted csemetéd, mitől lenne boldog?
 
Lelkem tanítottad jobbá, többé válni,
szeretet dallamot írni, komponálni.
Ma már úgy működik, mintha visszhang lenne,
s megértő szeretet köszön vissza benne!
 
Hála muzsikája száll most feléd, tőlem,
szeretet dallama kibomlik belőlem.
Neked köszönöm, hogy megtanultam adni,
szeretnék örökre gyermeked maradni!

Forrás ~ Internet

IMA A FÖLDÉRT

Uram, add, hogy nyújthassuk egymásnak kezeinket,
 hogy az a Föld, ahol Te emberként jártál, emberibb legyen!
Uram, add, hogy megfoghassuk szorosan a Te feketének tűnő kezedet,
hogy a Föld a remény gyümölcseit hordozhassa, és ebből minden ember vegyen.
Uram, add, hogy szorosan fogjuk a Te fehérnek tűnő kezedet, hogy kinyíljanak a rügyek,
a virágok, és ezekben az öröm s az igazságosság ne rejtve legyen.
Uram, add, hogy szorosan fogjuk a Te színesnek tűnő kezedet, hogy ahol az utak keresztezik egymást: Afrikában, Ázsiában, Európában, Amerikában és Óceániában a Föld minden lakója az összes kontinensen jobbá váljon, és ez a növekedés és ima közös útja legyen. Amen.

Forrás ~ Internet

VAJON IMÁDKOZOL-E ÉRTEM?

Vajon imádkozol-e értem,
Mikor leszáll a csendes alkony,
S a kis szobádban egyedül vagy,
Hogy senki már ne zavarjon.

Én úgy szeretném, hogyha akkor
Áldást kérnél rám egy imában,
Mert én hiszek az alázatos,
Buzgó, őszinte szent imákban.

Amit másokért mond a lelkünk,
Amit más lelke visszaérez.
Én szeretném, ha imádkoznál
Úgy este későn, ha sötét lesz.

És fönt az Isten trónusánál
Ahol majd mindketten megállunk
Egy csodálatos, tiszta percben
találkozna az imádságunk?

Kárász Izabella

Forrás ~ Internet


Túrmezei Erzsébet ~ Ahol ránk Jézus vár

Valami mindig vár.
Hol munka, lárma, hajsza,
hol a mindennapok küzdelme, harca,
hol keservek és kísértések,
próbák, bukások és szenvedések,
hol csend, csend, csend…
Kívül?
Vagy bent:
Valami mindig vár.
S Valaki mindig vár.

Mert Jézus mindig, mindenütt ott van.
Ott a zajban, a mindennapokban,
küzdelmekben, és feladatokban,
ott szenvedésben és kisértésben,
hogy felemeljen, őrizzen, védjen,
hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon,
átvigyen tűzön és akadályon,
új erőt adjon új kegyelemben.
Mindenütt mindig vár,
de százszorosan vár ránk - a csendben!

Forrás ~ Internet


ÁRADJON RÁD ÁLDÁS

Áradjon Rád az Áldás:
ISTEN gazdagsága és hűsége
ISTEN ereje és vigasztalása
ISTEN öröme és irgalmassága!


Áradjon Rád az Áldás:
hogy azzá légy, akinek Ő szeretne látni Téged,
hogy teljesíthesd azt, amit küldetésként Rád bízott
és ISTEN öröméből élj!

Járjon Veled a kegyelem,
ma és életed minden napján
és töltse be szívedet
ISTEN nagy békességével! Amen.

Forrás ~ Internet
 
AZ ÉLET CSODÁJÁT KÍVÁNOM NEKED

Kívánom Neked a csend szépségét,a napfény dicsőségét,a sötétség rejtelmét,a láng erejét,a víz hatalmát,a levegő zamatát, a föld roppant erejét, és a szeretetet,mely ott található minden dolgok gyökerében. Kívánom Neked az élet csodáját! Kívánok Neked mindent, ami csak jó, kiváltképp az újrakezdés képességét. Tanulj a szomorúságból és a hibákból! Azután indulj tovább! És mindenekelőtt kívánok Neked bátorságot! Ez a bölcsője minden másnak.

Pam Brown

Forrás ~ Internet

Weöres Sándor: Kereszt-árnykép

A kereszt felső
ága égre mutat,
nagy örömhírt tudat:
'itt van a te utad'

a kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:
'vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad

a keresztnek alsó
ága földre mutat:
'vesződj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat.'

Forrás ~ Internet

Reviczky Gyula - Húsvét

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!


Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen.

Forrás ~ Internet
 
Pecznyik Pál - Húsvéti fohász

Húsvét fényes napján
fohászt rebeg ajkunk,
Jézus Krisztus előtt
fejet, térdet hajtunk.

Győzelmét hirdetjük
földünk minden táján,
megnyílt sziklasírja
húsvét éjszakáján!

Húsvéti fény ragyog
a sötét sír felett,
szava: megrengeti
majd a sírkerteket!
Halál csatát vesztett,
bármennyire fárad.

Akit sírba döntött,
mind életre támad!
Hozzá - ki örömre
fordította gyászunk -
szálljon hálaképpen
húsvéti fohászunk.

Forrás ~ Internet


MIKOR BEMÉGY AZ ÚRNAK TEMPLOMÁBA

Óhajtsd a percet, óhajtsd a napot,
Amikor minden gondod otthagyod,
S nem érdekel a kétes földi pálya,
Odavágyol az Úrnak templomába.
Oda vágyol, hol megtisztul a lelked,
S az örök békét sikerül meglelned,
S hol nem kísért a múlt, a jövő képe,
Őszinte vággyal hullsz Isten elébe.


Mikor bemégy az Úrnak templomába,
A békességnek igazi honába,
Rakj le magadról minden földi terhet,
Újult lélekkel érjed el a termet,
Mikor kinyílik kapuja előtted,
Gondolataidat az égről szőjed,
És ne nézz vissza az eltűnt világra,
Mikor bemégy az Úrnak templomába.

Így a zaj, lárma, mind kívül maradhat,
S belül igazi áhítat fogadhat,
Szenteld ez órát a békét adónak,
Legyen szívedben hatása a szónak.
Éber legyél és ne csak hallgass csendben
És elfelejtsél mindent azon menten,
De úgy élj otthon és kint a világban,
Ahogyan élnél az Úr templomában.

Legyen kis hely, mit templomnak nevezhetsz
Ahol felszállhatsz a te Istenedhez,
Mikor bemégy az áhítatos csendbe,
Mintha ott lennél fent a csodás mennybe.
S amíg körülvesz a szent egyszerűség,
Érezd, hogy föléd hajolt a derült ég,
S ne legyen lelkednek sem nyugvása,
Ha nem mégy el az Úrnak templomába.

Mily dicső kegy és milyen dicső álom,
Hogy szállhat lelkünk fehér imaszárnyon,
Hogy száll a lélek fel, fel a magasba,
Valami szent vágy viszi, űzi, hajtja,
Repül, repül, és Isten közelében
Megszentelődik abban a reményben,
Hogy boldog, dicső lesz a szárnyalása
Az Úr örök és csodás templomába!

Óhajtsd a percet, óhajtsd a napot,
Amikor földi élted itt hagyod,
S nem csalhat vissza a világba semmi,
Búcsú nélkül és hirtelen kell menni.
Óhajtsd, kívánd a nagyszerű, hatalmas,
Dicsőséges, és örök diadalmat,
Mikor nem vágyol többé a világba,
Örökké élsz az Egek Templomába.

 Kárász Izabella

Forrás ~ Internet


Sík Sándor - Regös ének

Haj regö rejtem,
azt is megengedte
az a nagy Úristen.
Haj regö rejtem.
Régi szívem keltem,
Régi regém regölöm.

Ajkam amik hatják:
Búk néma lakatját,
Dallal én ma megtöröm.
Fájás ma ne fájjon,
Szívemre ma szálljon
Muzsikáló szent öröm.

Megjöttem, megjöttem,
Dalba öltözötten
Lám e csuda-estelen.
Régi szavam hallom,
Régi dalom dallom,
Régi magam meglelem.

Szent karácsony-esten
Az a nagy Úristen
Ezt mívelte énvelem.
Hej regö rejtem.
Zúgtanak elejbem
Nagy zimánkós záporok.

Haj messze sok ország
Furcsa szerit-sorját,
Kiket vernek viharok,
Sok emberek útját
Érték, kitanulták
Énekmondó jámborok.

Sokat ott értének
Regösök szegények
Havas hegyek zugain.
Balgatagok búját
Fogas szelek fújják
Körmös télben odakinn.

De mostan szívünknek
Gyertyagyújtó ünnep
Fényes szép csillaga int.
Haj regö rejtem.
Régi-magam leltem
Új-magamnak fenekén.

Régi tüzek titkát
Új dalok felitták
Lelkem síró rejtekén.
Mondok azért mostan:
Újnak amit hoztam
Öreg mondást nektek én.

Kicsi Krisztuskának
Szép Szűz Máriának
Mostan igen örülünk.
Minden feleinknek,
Mind elleneinknek
Bő sok áldást regölünk.
Míg a világ világ,

Forrás ~ Internet

 
 
 Túrmezei Erzsébet ~ Kegyelem év
 
Új év, új titok. Mit hoz? Mi vár ránk?
gyengék, szegények, kicsinyek, árvák!
S kórházból írta valaki nekem:
'Így kezdődött új évem betegen.

És mégis hittel hirdetem, hogy ez
az Úrnak kedves esztendeje lesz!
Bízó reménnyel megyek elébe!
Kedves esztendő! Kegyelem éve!'

Azóta telnek napok és hetek,
de akárhányszor ezzel ébredek,
indulok bízva új nap elébe:
Kedves esztendő. Kegyelem éve!

Hiszed-e velem, vallod-e velem,
ha mást mutat is a sírva járt jelen?
Ne csüggedj mégse! Ne lankadj mégse!
Gyümölcsöt érlel könnyek vetése.

Atyai háznak, dombos kenyérnek
nagy bőségére boldogan térnek
tékozló fiak, feledbe vályút,
s újra cserélik szennyes ruhájuk.

Hogy megöleljen, áldjon és segítsen
tárt kapujában vár ránk az Isten.
Tárva a kapu. Vár a kegyelem.
Hiszed-e velem? Vallod-e velem?

Akkor hallják meg minden szegények!
Hirdessük ezt a kegyelmi évet!
Hirdessük gondot, bút félretéve:
Kedves esztendő! Kegyelem éve!
 
Forrás ~ Internet


URAM, NYISD MEG SZEMEMET! 

Uram, nyisd meg szememet szereteted csodáira! Nyisd meg fülemet testvéreim hívására! Ne engedd, hogy szívem elzárkózzék ínségük elől! Nyisd meg kezemet, hisz rászoruló testvérek állnak ajtóm előtt. Világosítsd meg szívem vakságát, hogy lássam mi a helyes, és erősítsd akaratomat, hogy meg is tegyem így cselekedeteimen a te világosságod ragyogjon át! Tárd ki szívünket, Uram, hogy megtanuljuk egymást szeretni, ahogyan te szeretsz minket! Add nekünk újra Szentlelkedet, Uram, hogy egy szív és egy lélek lehessünk nevedben! Amen.

Kalkuttai Teréz anya 

Forrás ~ Internet


NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Tudd, hogy a szeretet a kulcsa mindennek!'

A szeretet a kulcsa mindennek, amit csak teszel vagy kívánsz. A szíved a kapu, amin keresztül beléd áramlik Isten energiája, tartsd hát nyitva, és engedd meg, hogy érezz. Ha így teszel, az olyan, akár egy hatalmas benzintartály, ami még több üzemanyagot raktároz a jármű számára.

Egy fogékony szív gazdagabb és mélyebb szinten éli meg az életet, felfigyelvén minden apró részletre, minden egyes helyzetben.

Kérj segítséget tőlünk, hogy a mai napon még jobban meg tudj nyílni. Amint egy újabb év szélén álldogálsz, vidd át ezt a kincset magaddal a küszöbön.

Az összes elképesztő újévi fogadalmad közül a legnagyszerűbb ez lesz: hogy gyakrabban és mélyebben szeress, és minden lehetséges módon megtapasztald és érezd a gondoskodást.

Megerősítő imádság a mai napra

Isten és az angyalok, szívem felnyitásához kérem segítségeteket. Arra kérlek titeket, segítsetek abban,
hogy tudatosabbá váljak a lelkem, elmém és testem felé. Mutassatok utat, hogy magam mögött hagyhassam minden régi fájdalmamat, haragomat és bántalmamat, és hogy tiszta és nyitott szívvel léphessek az új évbe. Támogassatok abban, hogy félelem nélkül, kegyelemmel és elfogadással tudjak szeretni. Segítsetek úgy szeretnem, akár egy angyal. Köszönöm szépen.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet

SZÁMADÁS

De jó is néha számba venni:
mit kellett volna másként tenni.
Jaj, én is annyiszor hibáztam,
sütött a nap, és mégis áztam,
az idővel is rosszul éltem,
hol pazaroltam, hol szűkre mértem,
későn feküdtem, késve keltem,
és nagyon ritkán ünnepeltem.


Félúton mennyiszer megálltam!
Ha nem is kértem, sokat vártam,
sokat vártam a szívtől, észtől,
az igaz szótól, tiszta kéztől,
s bár minden nagyban hittel hittem,
az életet mint terhet vittem.

Fáradtan sokszor meghajoltam,
és minden harchoz gyenge voltam,
és minden éles szótól féltem:
a földön tán csak félig éltem.

Móra Magda

Forrás ~ InternetNAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Erősítsd meg az új évet!'

Mit szeretnél átélni a jövő évben? Min szeretnél változtatni? Ha tudnád, hogy minden lehetséges, és a rendelkezésedre áll, mit kívánnál?

Eljött az ideje annak, hogy energiát fektess az elkövetkezendő hónapokba azzal, hogy megerősíted azt, amire vágysz. Ahogyan mi, angyalok, már hangsúlyoztuk, minden, amire vágysz, manifesztálódik azokon a szavakon keresztül, amelyeket kimondasz, leírsz, és amelyikre gondolsz.

Ma állíts össze egy írott vagy mentális listát a jövő éved álmairól. Alakítsd át minden egyes célodat egy kijelentő mondattá, amely azt hangsúlyozza, hogy minden vágyad immáron beteljesült. Mondj köszönetet az univerzumnak ezeknek a vágyaidnak a manifesztálódásáért, fejez ki háládat azért, hogy az imáidra érkezett válaszok felülmúlták az elvárásaidat.

Gondolat a mai napra

Köszönöm Istennek, az angyaloknak és az univerzumnak, hogy beteljesítették minden vágyamat, melyek a következők. Elengedem az aggodalmakat és kételyeket ezen álmok manifesztációjával kapcsolatban. Kitártam a szívemet, és elmémet és a karjaimat, hogy befogadhassam mindazt a jót, amit az univerzum ajánl most fel nekem.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet

JÓSÁGRÓL

A jóságról nem tudni, honnan jön.  Egyszerűen itt van, és lelkünk küszöbén mosolyog.  Nem védekezhetünk ellene. Akármennyire észrevétlen, vagy éppen azért, be kell engednünk őt, eleinte hitetlenül, csodálkozva, végül a világ harsányan tetszelgő dolgainál jobban megszeretjük őt.

Szepes Mária

Forrás ~ Internet

NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Vizsgáld felül az évedet!'

Mi, angyalok, azzal szeretnénk tölteni a mai napot, hogy veled együtt visszatekintünk a tavalyi évedre. Mi emelkedik ki a gondolataid közül, amikor rágondolsz? Mit tanultál? Melyek a kedvenc emlékeid? Mit szeretnél megváltoztatni, és mit szeretnél megtapasztalni a következő évben?

Segíthetünk felkészülnöd a jövőre azáltal, ha őszintén számba veszed a múltat. Minden helyzet lehetőséget kínál fel neked a tanulásra és a fejlődésre - esetenként a legfájdalmasabb idők az életed leghatalmasabb változásait és javulását eredményezik.

Semmit se bánj meg az utóbbi pár hónapodból. Minden egyes pillanat egy remekmű volt, hiszen Isten nagyszerű gyermekeként élted át. Emlékeidet használd katalizátorként, hogy felkészítsen, és eljuttasson egy még ennél is elképesztőbb jövő felé.

Mi, angyalok, melletted vagyunk az év minden napján, készen állunk, hogy kérésedre segítséget nyújtsunk neked.

Gondolat a mi napra

Isten nagyszerű gyermeke vagyok. Minden egyes pillanat, amit átélek, a tanulás és a fejlődés remekműve. Az ez évi leckéket eszközként és ugródeszkaként használom fel, hogy még fantasztikusabb időket élhessek át.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet
 
KARÁCSONY ÜNNEPE VAJON MIT JELENT?

Karácsony ünnepe vajon mit jelent,
Jelen van-e igazán az ünnepelt?
Kinyílt-e az ajtó, mikor zörgetett,
Avagy zárt kapukra lelt a szeretet?

Lehet fényesen csillogó a fenyőfa,
S alant drága ajándékok halmaza,
Ha nem ragyog az Ő világossága,
Csak múló öröm, az ünnep varázsa.

Ám ha bebocsátást nyer az ünnepelt,
Betölt szívet, lelket fényességével.
Hittel, reménnyel, örök szeretettel,
A karácsony örömüzenetével.

Schvalm Rózsa

Forrás ~ Internet


NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Tarts becsben minden pillanatot!'

A mai nap minden pillanata egy becsek kincs. Minden körülmény közepette, függetlenül a dolgok látszatától, fellelheted az isteni szeretet szépséges fényének szikrázó ragyogását. Engedd meg, hogy ez a ragyogás ma felmelegítsen.

Gyengédséged gyógyító hatással van a körülötted lévőkre. Lehetséges, hogy a többiek nem értik igazán, miért érzik jobban magukat a társaságodban, és mégis úgy érzik, valami hozzád húzza őket - vonzódnak a fényedhez, ami mennybéli otthonukra emlékezteti őket.

Ma értékelj nagyra minden egyes pillanatot, még akkor is, ha némelyik hétköznapinak vagy fájdalmasnak tűnik is. Ahogyan most épp szeretsz, a lehető legtöbb örömöt nyered ki az életedből, hiszen az életet csakis a jelenben lehet megtapasztalni.

Gondolat a mai napra

Szívemben dédelgetem most ezt a pillanatot. Megízlelem a minden helyzetben benne rejlő szeretetet és örömöt, a pozitívra összpontosítok minden szituációban.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet


AZ ISTENI SZIKRA

Minden emberben benne van az isteni szikra. A lelki érettség foka dönti el, mikor kezdünk kutatni rejtett énünk után. Az, aki nem a saját útját járja, előbb utóbb megbetegszik, hiszen minden fizikai fájdalom, rossz érzés üzenet a lelkünktől. A lényeg, hogy azzal foglalkozz, ami Te vagy, találd meg az életben a megfelelő segítőtársakat, és teremtsd meg a belső harmóniádat. Csak ez számít, semmi más.

Szepes Mária

Forrás ~ Internet

NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Kutass fel új lehetőségeket!'

Határtalanságod részben a rendelkezésedre álló választási lehetőségek végtelen sokaságából adódik. Megtehetsz mindent, amire csak vágysz. Néha ezek az opciók meghaladják képességeidet, és ez az a pillant, amikor visszamenekülsz a kényelmes szokásaidba. Ez mindvégig rendjén van, ha ráébredsz, hogy te döntöttél mellettük. Ha valaha is úgy érzed, hogy szokásaid áldozatává, netán rabjává váltál, eljött az ideje annak, hogy újraértékeld döntéseidet.

Mindig van választásod azzal kapcsolatban, hogy miként töltsd el a mai napodat. Ha másképpen érzel, akkor megfeledkeztél az eredeti elhatározásaidról, amelyek jelenlegi helyzetedhez vezettek, így hát szánj egy kis időt arra, hogy felidézd, miért is döntöttél némelyik mellett. Ez segít abban, hogy meglásd, ha úgy döntöttél, megengeded valaki másnak, hogy döntsön helyetted. Emlékezz rá, hogy végeredményben semmi olyat nem kell megtenned, amihez nincs kedved. Szabadságot élvezel mindig minden dologban.

Ma örülj az összes előtted felkínálkozó lehetőség láttán, és kutass fel néhány új lehetőséget önmagadnak. Kezdésnek utánajárhatnál egy olyan dolognak, amit szívesen kipróbálnál először ebben az elkövetkező új évben. Válassz egy olyan ösvényt, ami felizgatja szenvedélyeidet, feltöltvén azokat a minden lehetőségben benne rejlő fiatalos lendülettel.

Gondolat a mai napra

Jogomban áll belső útmutatásom szerint iránytani az életemet. Ezennel amellett döntök, hogy lelkem útmutatása alapján fogok cselekedni. A boldogságot választom, annak érdekében, hogy a legvégsőkig kiélhessem azt.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet
 
 
A KARÁCSONY

'Az a karácsony, amikor engeded, hogy az Isteni szeretet átsugározzon rajtad a többiek felé. Minden alkalommal karácsony lesz, amikor rámosolyogsz testvéredre és segítő jobbot nyújtasz neki.'

Teréz anya
 
Forrás ~ Internet


NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Élvezd ki a korlátok nélküli természetedet!'

Az év folyamán mi, angyalok, többször megvitattuk,, hogy olyan korlátok nélküli lények vagyunk, akik bármiben tudnak segíteni neked. Ma arra a tényre szeretnénk összpontosítani, miszerint te is korlátlan lehetőségekkel rendelkezel.

Az egyedüli akadályok azok, melyek felől te magad döntöttél. Az ilyen jellegű választások esetenként személyes meggyőződésedből fakadnak, melyek - amint elfogadtad őket - megmutatkoztak a korlátaid megtapasztalásában. Hogyan is volna lehetséges, hogy Isten, a végtelen és határtalan Teremtő, bármi olyat hozzon létre, ami nem osztozik ezekben a tulajdonságokban? Minden és mindenki, aki az istenitől ered, korlátok nélküli.

Széles választékú képességekkel rendelkezel, amelyeket még nem fedeztél és nem kutattál fel. Alapjában véve képes vagy megtenni mindent, amit csak el tudsz képzelni, hiszen minden tevékenységed felett a képzelet uralkodik. Idővel meg fogod tanulni, miként kamatoztathatod ezt a tényt, de addig is, a mai napon összpontosítsunk arra, hogy levetkőzd az egyik korlátokat emelő meggyőződésedet, hogy ekképpen képes légy megtapasztalni határtalan természetedet.

Gondolj egy pillanat erejéig az életed egy olyan területére, amely érzéseid szerint hiányt szenved valamiben. A hiány érzete a korlátokban való hit jele. Ahányszor csak azzal kezdesz egy mondatot, hogy 'nincs elég...', egy önként vállalt korlátozásodat leplezed le.

A mai napon kutasd fel ezeket az ötleteket a gondolataidban és szavaidban, és semlegesítsd azokat ilyen jellegű pozitív kijelentésekkel: 'bőven elegendő... van', és 'határtalan mennyiségű ... rendelkezem'. Miként azt megvitattuk, a szavak a manifesztációid és a teremtéseid kiindulópontjai. Erősítsd meg határtalan mivoltodat, és figyeld meg, milyen hamar tapasztalod meg ezt a szabadságot a saját bőrödön.

Gondolat a mai napra

Minden szempontból korlátok nélküli vagyok. Megszabadulok korlátolt meggyőződéseimtől, tudván, hogy minden lehetséges.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet


AJÁNDÉKKÁ VÁLJUNK

Arra születtünk, hogy mi is ajándékokká váljunk, ajándékot osszunk. Minden, amid van, vagy a szereteted hordozója, s akkor szárnyaddá válik, az égbe röpít. Vagy meddő súly, bőrönd, amit hurcolsz, s önzéseddel, minden lépésedet keservessé teszed, fáradtan ezért lihegsz. Amit szeretetből odaajándékozol gyermekednek, társadnak, nemzetednek, az örökre a tied marad!

Böjte Csaba

Forrás ~ Internet

NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Ne feledj el segítséget kérni tőlünk!'

Mi, angyalok, készen állunk és képesek vagyunk arra, hogy a mai napon mindenben segítsünk neked. Sose aggódj azért, hogy túl sokszor folyamodsz segítségünkért. Korlátlan lények vagyunk, akik képesek egyszerre több feladatot is véghezvinni, így hát nyugodtan kérhetsz annyi támogatást tőlünk, amennyit csak szeretnél.

Jobban szeretjük, ha már a cselekedeteid legelején segítségért folyamodsz hozzánk. Ily módon a kezdetektől fogva a részeseivé válhatunk annak, hogy bebiztosítsuk a dolog zökkenőmentes működését az elejétől fogva a végéig.

Ennek ellenére, ha elfelejtesz tőlünk segítséget kérni, az is teljesen rendben van. Bármikor képesek vagyunk belevágni a dologba, amikor csak megkérsz rá bennünket, még akkor is, ha a dolgok kissé felfokozódtak. Bármely pillanat megfelel arra, hogy támogatásunkért folyamodj. Mindig a rendelkezésedre állunk - ez a célunk.

Gondolat a mi napra

Az angyalaim segítségét kérem mindenben, amit teszek. Amikor a mennyekkel dolgozom együtt, a napom jobban alakul. Akármiben és mindenben kikérhetem a támogatásukat, hiszen az angyalaim szeretnek és támogatnak engem.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet