A magunk kis világában megteremthetjük a belső békét
 az egyensúlyt, a harmóniát azáltal, hogy rendet teszünk belül és kívül is. 
Mert ahogy odabent rend van és béke, úgy elrendeződnek körülöttünk is a dolgok, 
és sokkal jobbnak találjuk a külvilágot is.

Bagdy Emőke

Én nem szeretem az erejükben dölyfösködőket, mert tudom,
 egyszer úgyis elesett és szomorú lesz mindenki. 
A kemény tekintet: alázatos és révedező lesz, a parancsoló nagy hang: lágy és kérő.
 Az ököl: kinyújtott, reszkető tenyér... 
Lám, jó: jónak lenni.
 Megemelni a kalapot annak is, aki kopott és megfáradt, mert mindent, 
de mindent visszakap az ember:az ütést is meg a simogatást is."

Fekete István

Füle Lajos - TE LÉGY AZ!

Sötét a világ,
s hamvad sok hitzsarátnok.
Te légy legalább,
ki még viszi a lángot.
Nincs az veszve még,
felszítja majd a LÉLEK
a csüggedők tüzét,
s megint lobogva égnek.
Pecznyík Pál - Miért?

Elszorul a szívünk
a sok - miért - végett,
Atyánk mért bocsát ránk
próbát, betegséget?
Miért vált örömöt,
mély bánatra, gyászra?
Miért hullat könnyet
sok özvegy, sok árva.
Ó miért nem enged
kedvünk szerint menni?
Kevés örömünk is
el akarja venni?
Panaszolva kérdjük,
mért szomorít minket,
jól ismeri, látja,
hullámzó hitünket.
Pedig Atyánk szíve,
sok jóval eláraszt,
földi miértekre,
mennyben kapunk választ!
Atyánk tanít minket,
türelmesen várni,
hívó szent szavára,
előtte megállni.
Majd örömmel halljuk,
sok - miért - azért volt,
hogy lelki ruhánkat,
ne rútítsa bűn-folt.
Javunkra próbálja,
földön életünket,
mennyben, hófehérben,
láthasson bennünket!


 
SZOLGÁLJ SZÍVEM - A SZÍV VILÁGNAPJÁN
 
Csak kis kitartás! - biztatom magam,
még futni kell, még minden messze van.
Szolgálj, szívem, még egy kicsit nekem,
jaj, meg ne állj az úton hirtelen,
sok a dolgunk még s nem mutathatom,
hogy a harcot már nem bírom nagyon,
és este, ha ágyamba roskadok,
érzem, nagyon, nagyon fáradt vagyok.

Kicsit nehéz volt, jól tudod, szívem,
elkoptunk, de ne sejtse senki sem,
higgyék csak azt: az óra jól ketyeg,
nem irgalmaznak ám az emberek,
csak hajtsd a vért, arcom piros legyen,
frissen induljak minden reggelen,
csak én tudom, ha ágyba roskadok,
estére már milyen fáradt vagyok.

Szemem árkos és ajkam szögletén
a két vonás már mély lett és kemény,
sokat sírtam; eső után a föld
ilyen barázdált, csapzott, elgyötört...
de ha mosolygok, mint ha nap kigyúl,
arcom hegy-völgye lágyan kisimul,
csak este, ha ágyamba roskadok,
érzem megint, nagyon fáradt vagyok.

Csak kis kitartás, - kip-kop... pontosan,
holnap sikerül minden biztosan,
a félúton, szívem, jaj meg ne állj,
kip-kop... tovább is híven kalapálj,
a hegynek föl kicsit nehéz az út,
szív kell hozzá, de aki odajut,
a csillagok közt csillagként ragyog...
csak este, este oly fáradt vagyok.

Sose pihentem, nem volt rá jogom...
Most meg-megállok s felfohászkodom:
- Ó Istenem, kicsit még el ne hagyj!
szegény szívem, te meg szaladj, szaladj...
Csak kis kitartás, még egy hős iram,
fussunk dalolva bátran és vígan...
de este már a dal is csak dadog;
altassatok el engem, csillagok!
 
Várnai Zseni

Tandari Éva - A Legtisztább Szeretet Csillaga ...

Ha megfordul a szél,
és minden "kis" vétek
arcotokra visszahull,
ki gonosz volt, s büszke,
most mind a földre lapul

~ de aki Szeretett;
az mehet bántatlanul ...

Mert itt, a Földön is
a Szeretet ~ az egyetlen Úr,
kinek kedvéért Isten megbocsát,
kinek szavára eltörli egykor
a lelkekre súlyosodó,
bűn-emelte Golgotát ...

Az Ő kedvéért emeli fel akkor
a legkisebbek könnyázott arcát ,
hogy bátran nézzenek az Égre fel ,
és lássák a Legtisztább Szeretet Csillagát ...Tandari Éva - Ne hagyd el magad !

Nyugtatnálak csendben, halkan,
üzennék a dallal ...
Látom, reszketsz, és a szíved
telve van bánattal!

Ám hiába kérem; mondd el, mi fáj ...
A válasz csak egy sóhaj,
s a néma csendbe fullad el
a ki nem mondott óhaj ...

És hívnálak az Útra: Jöjj!
De csak állsz ott dermedt-bénán,
s én vállamon, - lásd - nem vihetlek!
Épp elég súly hull rám ...

Emeld hát fel arcod végre!
Vállald a Sorsot, mely Tiéd,
mert elszalad előled az Élet,
és ifjúságod; porig ég ...

Romjain aztán többé
nem építhetsz magadnak várat,
és ki leszel téve az Idők szelének ,
s az Élet minden kis, - és nagy viharának.


Tandari Éva - De mondj el ...

Ne keress ott Fényt hol árnyak élnek
Bűn-rágta lelkektől ne várj őszinte áldást
Ne vágyj hegyormot látni szakadék mélyén
Ne kérd holt lelkektől az Élet Aranyát
Ne várj csillagot könny-só marta szemekben
Kín-torzította szívekben ne keress üde álmodást
Vidd messze lelked Ég - tiszta gyémántjait ...
- de mondj el a Mélység foglyaiért
igaz szívedből egy égre-szálló fohásztTandari Éva - Így segítsd lelkem ...


Búcsúzz el szépen, halkan,
mint Nap fénye elalvó almafán ...
Bús könnyed szárítsa szellő,
s ragyogjon Szívedben szivárvány.

Csituljon Benned önvád, s zokszó ,
mert búcsúzni csak mosollyal szabad!
Hálát rebegjen csak Ég felé
sok boldog évünkért szavad ...

Ne sirass eltűnt órát, s napot,
hisz Tiéd maradt minden Pillanat,
miket nem fú' el a kósza szél,
és nem fed be Szívedben az alkonyat.

Derűsen várj hát minden új Fényt,
mit lábad elé szórnak az Utak ...
Könnyítsd meg mosolyoddal nékem
a fölfelé vezető, végtelen - nagy Utat.

Így segítsd lelkem fáradt lépteit,
s ne az utolsó, elszaladt percet sirasd ...
~ Erőd add nékem, s ne könnyeid,
hogy együtt leljen minket egy újabb

~ egy megtisztult alkonyat


Sok jellemvonásunkat, amelyek már a sajátunkká váltak, a gyengédséget, jóságot, szerénységet, a megbocsátás hajlandóságát, az igazságszeretetet, a hűséget vagy a lemondást azoknak az embereknek köszönhetjük, akik cselekedeteikkel megmutatták nekünk ezeket az erényeket, néha a fenségesen nagyban, néha a kicsiben. A tetté vált gondolat belénk esett, mint a sziporka, és új lángot gyújtott.
Albert Schweizer

Azt mondják, a földi boldogsághoz a következők kellenek: legyen kit szeretnünk, legyen mit csinálnunk és legyen miben reménykednünk.

Tom Bodett
 

Bodnár Éva - A fáradt szív panaszai

Halkan, most halkan beszélj!
Csak az őrület szül vad hangokat…
Finoman érlelt, lágy szavakkal
öleljen át a pillanat!
Ne mondj semmit, csak nézz rám!
Talán szemed beszédesebb,
és mindent jobban megértek,
ha lelked tükrébe nézhetek.
Túl sok a zaj - belefáradtam.
Simogasd hát a lelkemet!
Most ez a túlhajszolt szív fáj úgy,
ahogy az égett, lüktető sebek.
Gyógyírt keresek, vigasztalást,
szépen ívelt dallamot, lágy muzsikát…
Valamit, amitől újra vonzó lesz
ez a forrongó, vad világ.

 
Sárhelyi Erika - Gyengélkedve

Szelíden ölelj, ahogy nyári réten
Összehajolnak a pipacsok.
Súgva-búgva, lelkemhez bújva érints,
Ma oly gyönge, s erőtlen vagyok.

Csak halkan szólj, mint szél susog a fák közt
Tavaszi áradás idején,
Hangod is gyógyít, ahogy szeretettel,
Óvón, törődve fordulsz felém.

Tedd hűs kezedet izzó homlokomra,
Csillapítsd a lázas lobogást.
Fülembe mesét súgva adj álmomnak
Enyhülést hozó, szép szárnyalást.
A SZERETET Nap,
amely bevilágítja lelkünk egyik felét.
A BARÁTSÁG Hold,
amely ragyogóvá teszi lelkünk másik felét.
Nap és Hold mindannyiunk számára fénylik,
hogy lelkünket felemelje,
gondolatainkat csillagmagasságokig röpítse.

Tatiosz


Ismert, egyszerű katolikus meditáció például, 
hogy minden belégzésre átengedjünk gondolatainkon,
 hogy Jézus, és minden kilégzésre, hogy Krisztus. 
Csupán ennyi.
 Ha ezt egy ideig ismételgetjük, kitisztult állapotba hozhatja a lelkünket. 
Számos gyógyító hatású üzenetet kaphatunk:
 „Ne félj, csak higgy”. 
Elég lehet ennyit ismételgetni, hogy elinduljunk a gyógyulás útján.

Bagdy Emőke


A tudomány bebizonyította, hogy az emlékkép és a valóságos látvány az idegrendszer számára ugyanazt jelenti, vagyis amikor építő folyamatokat viszek végig a képzeletben, ugyanazt jelenti az agynak, mintha a valóságban is megtörténne, amit elképzeltem.

Bagdy Emőke


Istenre mindig úgy gondolok, hogy Ő maga a szeretet.
 Végtelen jóságával körülvesz, és hatalmas tenyerében megbújhatok, mint egy védelemre szoruló kis lény. 
Ő jelenti a védtelen emberi lényemnek a végtelen biztonságot. Isten szeret, 
ezért az istenfélelmem arról szól, én magam annyira szeretem őt, hogy parancsait betartom.

Bagdy Emőke

A reményt kell táplálni minden erővel és minden módon. 
Még akkor is, ha reménytelennek tűnik a helyzet. 
A remény ugyanis olyan, mint a hit: hiszek, mivel lehetetlen. 
Ha átadjuk magunkat a negatív hatásoknak, összeomlik az immunrendszer. 
Ha lélek feladja, a test aláveti magát a léleknek.

Bagdy Emőke

 
A szeretetnek melege van a természet hidegében,
világossága van az élet sötétségeiben,
és a szeretetnek ajkai vannak,
amik mosolyognak velünk az örömben,
és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.
Gárdonyi Géza
Boldog az éhező,
Ki végre éhét kenyérrel csillapítja.
Boldog a szomjazó,
ha kínzó szomját hűs vízzel oltja
Forró napok után, mikor tikkadt a föld,
s eső után sóhajt a zöld,
felüdül a fa, virág, s a fű,
ha ráhullik az égi nedű.
A diák örömében sír, és elégedett lesz,
ha a tanulás végén sikeres vizsgát tesz.
A szerelmesnek a legnagyobb boldogsága,
hogy kedvesét mielőbb karjába zárja.
Boldog az asszony és édes a gondja,
Ki eddig hitte méhe meddő,
-a természet szeszélyes néha-,
de drága terhe már szíve alatt nő.
Boldog a lábadozó, ki betegségből felépül,
gyönyörűnek találja életét és megszépül.
Boldog a hegymászó, ki a csúcsra felér,
öröme, hálája a magas égig elér.
Szárnyalás, öröm a boldogság,
beteljesülés, megelőzi: sóhaj, ima, kívánság.
A boldogság nem hullik mindenki ölébe,
Akard, kívánd, tégy meg mindent érte!
ÉLETÜNK GYÜMÖLCSEI

Gyermekeinknek köszönhetően nem kell megbánnunk a múltunkat.
Ők annak legédesebb gyümölcsei.

Anna Quindlen Édesanyák

Az anyák olyanok, hogy maminak szólítjuk őket, meleg a nyakuk meg a válluk, ahová a fejünket fúrjuk, és jó szaguk van. Az anyák mindig, mindenkor, bármikor velünk foglalatoskodnak, állandóan rajtunk tartják a szemüket, és ettől láthatóan boldogok. Boldogok. A szemük színe olyan, mintha az ég be volna borulva, de mégis ragyogna a Nap. Nevetős szemük mélyén - később - meglátjuk a szomorúságot is, az állandó, kiapadhatatlan és eltörülhetetlen fájdalmat, amelyről nem tudjuk, mire vonatkozik, hacsak nem magára a nevetésre. Enni adnak, inni adnak, puszit adnak.Vagy arra ébredünk, hogy ülnek az ágyunk szélén, és fogják a kezünket. Vagy pihekönnyű tenyerüket a mellkasunkhoz tartják, a szívverésünkön, és így ébredünk. Akárhogy is, amikor kinyitjuk a szemünket, az ő arcuk tölti be az egész látható teret. A világot. Később lesz egy rövid szakasz, amikor nem szeretjük - a falnak megyünk tőle, ha hozzánk érnek. Nem kell ezt kimondanunk, tudni fogják, érezni, és megtorpannak az ajtóban, ezt még mi nem látjuk, és azt sem, hogy onnét hosszan és kedvtelve kémlelnek minket, mi még az álmok ködében úszunk, amikor puhán, aranylón, mintha angyalhangot hallanánk, valami gyönyörűségeset, puhán, suhogva, igen, a nevünket, egy angyal rebegi el a nevünket, az első nyújtózkodást megelőző rebbenésünkre az anyák is rebbennek, elrebbennek, vissza abba az életükbe, amelybe nincs belátásunk, árnyékos vidék, és amely igazán sosem érdekelt bennünket, halljuk a nevünket az égből.

- Esterházy Péter -
 
Mindig használj jóízű szavakat, 
hiszen soha nem tudhatod, 
mikor kell lenyelned őket.
 
~ ismeretlen ~


A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, 
de a visszhangjuk valóban végtelen.

Teréz anya


Legyenek pozitív gondolataink, hiszen a gondolatainkból lesznek a szavaink.
Legyenek pozitív szavaink, hiszen szavainkból lesznek cselekedeteink.
Legyenek pozitív cselekedeteink, hiszen cselekedeteinkből lesznek szokásaink.
Legyenek pozitív szokásaink, hiszen szokásainkból lesz életstílusunk.
Legyen pozitív életstílusunk, hiszen életstílusunk lesz a végzetünk.

Tudd, hogy szavadat félreérthetik. 
Olykor tetteidet is. 
A félreértés épp úgy hozzátartozik az emberhez, 
mint fához a levél, tengerhez a víz, törzshöz a kar, fejhez a gondolat. 
A félreértés oly természetesen jár-kel a világban, 
mintha együtt született volna a megértéssel. 
Ne magyarázkodjunk, ne szépítsük a történetet. 
Az igazság aranyból van és kiállja az idő próbáját.

Tatiosz ~ A szív erényei


 A beszéd képessége emberi kiváltság, a hallgatni tudás emberi kiválóság. 
A kimondott szavak mögött szándékok rejlenek; a hallgatásba bölcs megértés, türelem, tisztelet vegyül. 
Egy embert inkább hallgatásából, semmint beszédéből ismerhetünk meg – vagyis abból, hogy kellő pillanatban hallgatni tud.

Tatiosz


  Kétféle beszélgetés van.
  Az egyik, amikor mondom a magamét. 
Amikor önmagamat akarom érvényesíteni. 
Szavakkal hatalmat lehet szerezni, olyan világot, 
amely csakis rólam szól, amelyben én vagyok a fontos:
 amit én gondolok, én érzek, én élek, én fájok – színjátékot, 
melyben én vagyok a főszereplő.
   Aki a magáét mondja: egyedül van. 
Olyan világban él, ahol senkinek sincs köze hozzá.
  Ennél pontosabban nem lehet elmondani azt a helyzetet, 
amelyben élünk, s amit úgy is nevezhetünk: a szeretetlenség világa. 
Aki csak mondja a magáét, annak nincs szüksége barát­ra, testvérre, feleségre. 
Csak közönség kell neki.
  A másik fajta beszélgetés az, amikor valaki társat keres. 
Ez nagyon ritka.
 
Müller Péter ~ Szeretetkönyv
Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat!
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg a tetteidet!
Ügyelj a tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat!
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet!
Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat!

Charles Reade
 
Sajnos nem ismerjük fel a szavak ürességét, és úgy támaszkodunk rájuk, mintha igaziak lennének. 
Ezért van az, hogy a kedves szavaknak örülünk, míg a kellemetlen szavak bántanak és felbosszantanak. 
Ezek a reakciók is azt bizonyítják, hogy hiszünk a szavak valós voltában.” 
 
Kalou Rinpoché

 
Amikor két ember a szíve mélyén egyesül,
Képesek megtörni a bronz vagy a vas erejét is.
Amikor pedig két ember szíve mélyén megérti egymást,
a nyelv, amelyen szólnak, édes lesz és lenyűgöző, mint az orchideák illata.
 
Ji Csing

A barátság kertje

A barátságot mondhatjuk egy kertnek,
melybe sok-sok kis magot elültethetsz.
Kedvesség és nevetés a locsolás,
s a szeretet lesz a kinyíló virág.
Türelem, megértés, gyengéd figyelem
napsütésnél jobban melegítenek,
Így nem hervad a szeretet virága,
s aki ültette, örökké csodálja.
 
A túlzott szépítkezés: rútság,
Az erőltetett kedvesség: önzés,
A hetvenkedés: félénk gyermek álruhája,
Az élet habzsolása: halálfélelem,
S a világon a legnehezebb: az egyszerűség.
 
John Heider
 


Mindenki képes a terhét cipelni, akármilyen nehéz is, estig. 
Mindenki el tudja végezni a munkáját, akármilyen nehéz is, egy nap. 
Mindenki képes kedvesen, türelmesen, szeretően,
 tisztán élni, míg a nap le nem megy. 
És az élet csak ennyiből áll.

Robert Louis Stevenson 
Ahogy a hideg szavak fagyossá teszik az embereket, 
a forró szavak megperzselik, a keserű szavak elkeserítik,
 a dühödt szavak feldühítik õket. 
A kedves szavaknak is megvan a maguk lelki hatása. 
S milyen nagyszerű hatás ez! 
Megnyugtatják, lecsillapítják és megvigasztalják a hallgató felet.
 
Blaise Pascal
Senki sem magától lett olyan, ami. 
Mind ezernyi más emberből vagyunk. 
Bárki, aki valaha is kedvességet tett nekünk vagy bátorítóan szólt hozzánk
 része lett a mi karakterünknek, gondolatainknak, és sikereinknek is.
 
George Matthew Adams

 

Kilenc mód az emberek megváltoztatására, sértődés vagy harag felkeltése nélkül

 

1. Kezdd dicsérettel és becsületes elismeréssel.
2. Közvetve hívd fel mások figyelmét hibáikra.
3. Beszélj előbb saját hibáidról, mielőtt a másikat bírálod.
4. Inkább kérdéseket tégy fel, mint közvetlen parancsokat adj.
5. Engedd, hogy a másik megmentse a látszatot és ne kelljen restelkednie.
6. Dicsérd a legkisebb fejlődést is és dicsérj minden fejlődést.
 Légy szívélyes az elismerésben és a dicséretben bőkezű.
7. Tedd lehetővé, hogy a másiknak jó híre legyen – és eszerint cselekedjék.
8. Bátorítsd a másikat. 
Tűntesd fel könnyen helyrehozhatónak azt a hibát, amelyet meg akarsz javítani. 
Hitesd el vele, hogy olyasmit kérsz tőle, amit könnyen megtehet.
9. Mindig úgy cselekedj, hogy a másik szívesen megtegye azt, 
aminek a megtételére rá akarod bírni.

Dale Carnegie – Sikerkalauz

 

Hat mód arra, hogy megszerettesd magad az emberekkel

 

1. Mutass őszinte érdeklődést mások iránt.
2. Mosolyogj!
3. Sohase feledd el, hogy minden embernek egész anyanyelvéből 
a saját neve hangzik a legédesebben és ez a legfontosabb.
4. Légy jó hallgató és ösztönözz másokat is arra, hogy önmagukról beszéljenek.
5. Beszélj olyan dolgokról, amelyek a másikat érdeklik.
6. Őszintén éreztesd a másikkal, hogy kettőtök közül ő a fontosabb.

Dale Carnegie – Sikerkalauz


Figyelj!

Amikor kérlek, hogy figyelj rám,
És Te tanácsot akarsz adni.
Akkor nem azt tetted, amire kértelek!

Amikor kérlek, hogy figyelj rám,
És Te azt mondod nekem, nem kellene így vagy úgy érezned,
Akkor az érzelmeimbe tapostál.

Amikor kérlek,hogy figyelj rám,
És Te azt hiszed, hogy Neked kell megoldani a problémámat,
Akkor is, ha furcsának tűnik, cserbenhagytál.

Figyelj! Csak azt kértem Tőled, hogy figyelj!
Nem azt, hogy bármit is mondj vagy tégy. Hanem csak figyelj!
Olcsó a tanács! - és pár fillérért megvásárolható újságokban, folyóiratokban!

Ezt magamnak is meg tudom tenni. Nem vagyok tehetetlen!
Talán elvesztettem a kedvemet és botladozom -
De nem vagyok tehetetlen.
Amikor helyettem teszed, amit nekem kellene,
Sőt, szükségem van arra, hogy magam jöjjek rá,
Akkor bizonytalanságomat, félelmeimet erősíted.

De amikor egyszerűen elfogadod, hogy amit érzek, azt tényleg érzem,
Nem törődve azzal, hogy mennyire irracionális...
Amikor már nem kell erőfeszítést tennem, hogy Te is meglásd,
Akkor tudok figyelni arra, hogy mi áll az érzésem mögött.

Amikor már ez tiszta, akkor már a tennivaló is nyilvánvaló!
És nincs szükségem a jó tanácsra.
Az irracionális érzelmek mind érthetővé válnak,
Amikor látjuk, mi van mögöttük.

Talán az ima azért sikerül az embernek, mert Isten csendben figyel,
Ő nem ad jó tanácsokat, s azt sem mondja, hogyan kell valamit megoldani.
Ő figyel, és abban segít, hogy én jöjjek rá a megoldásra.

Szóval, nagyon kérlek, FIGYELJ és hallgass meg!
Ha Te is akarsz mondani valamit, várj egy kicsit,
És amikor befejezem, akkor mondjad.
Én majd szívesen figyelek Rád!
 
12 jó gondolat rossz helyzetekre

1. Minél szokatlanabb a probléma, annál szokatlanabb megoldásra van szükség.

2. A rendkívül súlyos problémák gyökerekig hatoló megközelítést igényelnek.

3. Ne higgyük el, hogy súlyos a problémánk, amíg nem bizonyosodtunk meg róla!

4. Az élet problémái - sajnos feladványok, amelyek a mérnöki tudományokhoz hasonlóan gondos mérlegelést, számítást igényelnek.

5. Találjuk meg a legmegfelelőbb valakit és valamit!

6. Ne tételezzük fel, hogy akik a problémáinkat okozták, ezt szándékosan tették, vagy akár egyszer is eszükbe jutottunk!

7. Ne hibáztassunk másokat a nem szándékos sértésekért!

8. A rossz magatartást akkor is ítéljük el, ha olyasvalakinél tapasztaljuk, akit nem kaarunk elítélni!

9. Fogadjuk el a problémával kapcsolatos tényeket, bárki felé is mutassanak vádlóan!

10. Mindig emlékezzünk arra, hogy a szomszédságunkban és a családunkban nem angyalok élnek, Mindannyian emberek vagyunk.

11. A beteg testet és a beteg elmét kezeljük megértéssel.

12. A legtöbb bajt a tudatlanság és a félreértés okozza. Mielőtt továbblépnénk, szabaduljunk meg mindkettőtől!
Közel sem vagyok tökéletes
Hibáztam és hibázom.
Adtam már sok mosolyt és könnyet is.
Csalódtam és okoztam csalódást.
sokszor hittem annak akinek nem kellett volna.
Szerettem és gyűlöltem és gyűlölök néha meggondolatlanul.
Vártam amikor már nem kellett volna és kapkodtam mikor még várnom kellett volna!
Voltam már túl türelmes, de ijesztően türelmetlen is, néha önző vagy túl megalkuvó!
De mégis ember vagyok!
Egy idő után megtanulod a finom különbségtételt a kézfogás és az önfeladás között.
És megtanulod, hogy a vonzalom nem azonosa szerelemmel és a társaság a biztonsággal.
És kezded megérteni, hogy a csók nem pecsét és a bók nem esküszó.

És hozzászoksz, hogy emelt fővel és nyitott szemmel fogadd a vereséget, a felnőtt méltóságával, nem pedig a gyermek kétségbeesésével.
És belejössz, hogy minden tervedet a mára alapozd, mert a holnap talaja túl ingatag ehhez.
Egy idő után kitapasztalod, hogy még a napsugár is éget, ha túl sokáig ér.
Műveld hát saját kertecskédet, magad ékesítsd fel a lelked, ne mástól várd, hogy virágot hozzon neked.
És tanuld meg, hogy valóban nagyon sokat kibírsz.
Hogy valóban erős vagy.
És valóban értékes.

AZ ÖRÖM TÍZ AKADÁLYA

1. Én- központúság. - Aki saját énjét túlságosan ápolja és dédelgeti, az általában rosszkedvre lel a boldogság helyett. - Tégy jót valakivel és máris jobban érzed magad!

2. Aki többre vállalkozik, mint amennyit el tud végezni, megfosztja magát attól a megelégedéstől, amit a bevégzett munka eredményez. - Tanulj meg NEM-et mondani, érezd a határaidat.

3. A bírálat szenvedélye, a gáncsoskodás, elégedetlenségünket fejezi ki környezetünkkel és körülményeinkkel, amelyek miatt, véleményünk szerint nem lehetünk boldogok. - Ne ítélkezz!

4. Öröklött búskomor hajlamok, melyekből őseinktől sokkal többet örököltünk, mint sejtenénk. Az ilyen jellegű hátrányokat Jézus erejével és tudatosan optimista életvezetéssel tudjuk leküzdeni.

5. A hála hiánya elégedetlenséget okoz, mindig azt gondoljuk, hogy rosszul jártunk hiányban szenvedünk és megkárosítottak minket. - Légy hálás mindenért amid van, értékeld, hogy az már a tiéd, vedd számba javaidat!

6. A hit hiánya eltávolít Istentől. Aki rossz helyen keresi az örömöt, nem ér célba.

7. Akinek nincs határozott célja és nem tudja miért is él, az nem csodálkozhat azon, hogy nem elégedett, és nincs öröme.- Az elért célok, megvalósult álmok az öröm forrásai.

8. Ha visszahúzódunk csigaházunkba és kerüljük a közösséget, emberi megbántásokban ugyan nem lesz részünk - de örömben sem.
Vállald a konfrontációt, a megmérettetést is, ne kényelmesedj el!

9. Aki semmit nem tesz Krisztusért, annak nélkülöznie kell az öröm igazi forrását.

10. Betegség és fájdalom, gyengeség és eltompultság, állandó függés másoktól, idegen segítségre utaltság - mindez tényleg keserves dolog. Ám szelíd alázattal el lehet fogadni ezeket a kereszteket is, mint amiket Isten adott mi javunkra.
"Nem az a fontos, hogy elkerüljük a szenvedést, hanem , hogy a szenvedés elérje bennünk a célját"Szeretetről...

Tudod arra gondoltam, mennyire fontos az embernek a visszajelzés.
 Nem, nem az elismerésre gondolok. 
Az más. A visszasimogatásra. 
Arra, ha valaki meggyógyít egy beteg madarat, nem vár érte köszönömöt se fizetséget, 
de megsimogatja a búcsúzkodó szeretetkör. 
Aki szeret, azt szeretné adni, amit maga is legtöbbre tart. 
A madár a repülést. Mit adhatna mást? 
Aki szeret, azt, amit legszebbnek, legjobbnak tart a világon. 
Simogat, akit boldoggá tesz, ha szeretetből megsimogatják. 
Betakar, aki arra vágyik, egy szerető kéz betakarja. 
Nem, nem azért, hogy visszakapja, az igazi szeretet nem ismeri az üzletet.
 Csak, mert aki szeret, azt adja, ami számára a legkedvesebb. 
Ha tehetné, a szívét adná. 
De, mert nem teheti, hát azt, ami nagyon fontos. 
Neki. Aki adja, annak. 
Szeretettel adni, csak a legfontosabbat lehet.
 A legmelegebb szót, A legszebb mosolyt, a legkülönlegesebb kavicsot. 
A legkedvesebb mozdulatot, a legforróbb fohászt. 
Annak, akit szeretünk.

Ismeretlen szerző