REGGELI FOHÁSZ AZ EGÉSZSÉGÉRT

Mennyei Atyám!
Hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál.
Újraébredt lelkem legyen egészen a Tiéd.

Ezen a napon úgy akarok járni, kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni.
Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit Te küldtél hozzám.
Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá.

Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna.
Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe.
Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat,  és ne legyek barátságtalan, vagy sértő.

Add, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem egy szikrányi humor,
 derű, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban
​.
Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb
Szent Fiadhoz a Szűzanya által. Amen.

Forrás ~ Internet
 
 
IMA AZ EGÉSZSÉGÉRT ÉS A GYÓGYULÁSÉRT

Istenem! Tudom, hogy önmagad tökéletes képmására alkottál engem. Kérlek téged Szent Szellem, és Mihály Arkangyal segítsetek megismerni és megtapasztalni ezt az egészséget fizikai testemben. Kész vagyok elengedni minden olyan gondolatot és viselkedésformát, ami a betegség és fájdalom illúzióját kelti életre. Tudom, hogy mindenütt jelenvaló vagy, ezért jelen vagy testem minden sejtjében is. Kérlek, segíts, hogy érezzem szeretetedet fizikai testemben, hogy tudjam és érezzem, hogy a karjaidban tartasz

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet

A BÖLCS EMBER ÖRÖMEI
 
'Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni, aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke, nem vetekszik vele semmi drágaságod.'

Példabeszédek könyve 3. fejezet 13-15.
 
 Boldog ember, aki megtalálta a bölcsességet, az az ember, aki okosságra tesz szert! Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni, aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke, nem vetekszik vele semmi drágaságod. A jobb kezében a hosszú életet tartja, a balban meg a vagyont és a dicsőséget. Az ő útjai mind barátságos utak, és az ösvényein mindenütt jólét van. Aki utána nyúl, annak az életfája lesz, boldog ember, aki belekapaszkodik. Az Úr bölcsességgel alkotta a földet, értelemmel tette az eget szilárddá. Ahogy elgondolta, úgy törtek föl a vizek, s a felhők tudtával harmatoznak esőt. Fiam, ne téveszd szemed elől soha, vigyázz a bölcsességre és a megfontoltságra. Így majd a lelked életévé válnak, és ékesség lesznek a nyakadon. Biztos léptekkel jársz akkor utadon, és nem botlik meg soha a lábad. Hogyha leülsz, nincs miért aggódnod, s ha lefekszel, jót pihensz, úgy alszol. Nem kell tartanod hirtelen ijedségtől, sem a gonoszok támadásától. Mert hiszen az Úr lesz az oltalmad, vigyáz a lábadra, nehogy tőrbe essék. Jótettedet ne tagadd meg a rászorulótól, hogyha módodban van jót tenni vele. Ne mondd embertársadnak: 'Menj, gyere máskor, holnap majd adok!' - ha mindjárt adhatnál. Ne szőj gonosz tervet embertársad ellen, amikor gyanútlanul nálad üldögél. Ne veszekedj soha ok nélkül senkivel, aki ellened semmi rosszat nem tett. Ne irigyeld az erőszak emberét, s ne válassz magadnak az útjai közül. A rossz úton járóktól iszonyodik az Úr, az igazakkal meg jó barátságban él. Az Úrnak átka van a gonosz házán, hanem az igazak otthonát megáldja. Akik gúnyolódnak, azokat ő is kigúnyolja, az alázatosakhoz jóindulattal van. Megtiszteltetés lesz a bölcsek osztályrésze, megszégyenülés a balgák örökség.
 
 Példabeszédek könyve 3. fejezet 13-35.
 
Forrás ~ Internet


 ÉLETBÖLCSESSÉG 

'Az ember élete két részből áll. Az elsőben reménylünk egy boldog jövőt, a másodikban bánkódunk elkövetett hibáink felett. E két időszak között alig marad egy percünk a csendes, boldog élvezetre.'

Széchenyi István

Forrás ~ Internet


​KÖSZÖNÖM ISTENEM

Hálaadó ima​

Köszönöm Istenem, az esőt és a napot,
S hogy Te egyformán szereted a szegényt és a vakot.
Köszönöm az utat, amit Veled együtt járok,
S a mindennapi csodát, amit veled megtalálok.

Köszönöm Istenem szívednek a kulcsát,
S hogy Veled megmászhatom a világ összes csúcsát.
Köszönöm életem minden egyes percét,
S hogy Te elhordozod szívem minden terhét.

Köszönöm a sok jót, amit Tőled kapok,
S hogyha Veled járok, eltűnnek a bajok.
Köszönöm családom minden egyes tagját,
S hogy te szenvedőnek meghallgatod hangját.

Köszönöm az ágyam, melyre fáradt fejem hajtom,
S ha Hozzád szól az imám, Te meghallgatod hangom.
Köszönöm, hogy asztalunkon minden nap van étel,
S hogy felsegíted azt az embert, ki Előtted térdel.

Köszönöm Istenem otthonomat, házam,
S hogy nem kellett sohasem az utcán éjszakáznom.
Köszönöm örömöm, s a mindennapi gondom,
Tudom, ha velem vagy, bármi jön, megoldom.

Köszönöm Istenem, hogy általad létezek,
S hogy Te megbocsátasz nekem, bár oly sokszor vétkezek.
Köszönöm, hogy így szeretsz, s nem engedsz el soha,
Életemben Te vagy a legeslegszebb​ csoda​. Amen.

Forrás ~ Internet

ÁLDÁS
Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el!
Legyen veled az Isten, kérjük kísérjen el!
Kérjük oltalmazzon meg és adjon néked erőt!
Utadon vezessen, formáljon szeressen, legyen a te őríződ!

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el!
Tegye jóvá az Isten, amit te rontasz el!
Kérjük ragyogja lénye lábad elébe a fényt.
Lásd meg, hogy utadon isteni oltalom vigyáz rád, szeretve félt!

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el!
Legyen vígasztalásod, ha majd szenvedni kell!
Legyen erőd szeretni, utolsó lenni, ha kell!
Szívesen szolgálni, hálával áldozni, Jézusra mutatni fel!

Legyen áldás az Úrtól, amit ma kezdesz el!
Kérjük kísérjen végig, amíg úton leszel:
boldog lehess és érezd, hogy a te élted Övé!
Érezd, hogy szeretünk, szívünkkel kísérünk életünk célja felé!
Forrás ~ Internet
 
 
NAGYAPÁM EMLÉKÉRE

Eszembe jutnak az együtt töltött napok
Fülemben újra megcsendül a hangod.
Szinte látom minden mozdulatod,
Nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod.

Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak Neked.
Örök világosságban - békességben nyugodj,
Soha el nem felejtünk, biztosan Tudod.
 
Forrás ~ Internet 
 
 
SZÜLETÉSNAPI ÁLDÁS
 
Születésnapodra mit kívánja néked?
Adjon a Teremtő hosszú, boldog éltet.
Ameddig a szívem utolsót nem dobban,
Szeretlek gyermekem, mindenkinél jobban.
 
Ne ismerj szenvedést, ne ismerj bánatot.
Adjon a Sors neked igaz boldogságot.
S hogyha bármi gond ér, tudd, hogy amíg vagyok,
Örömben és bajban én melletted állok.
 
 'Születésed napján ezer áldás érjen, öröm és szerencse örökké kísérjen.
Bú és bánat Téged elkerüljön, minden gondolatod, álmod teljesüljön.'
 
Forrás ~ Internet

 
APÁK NAPJÁRA

Uram, köszönöm az édesapám!
Ő az én legnagyobb kincsem.
El kell hogy mondjam Apák napján;
az én édesapámnál drágább nincsen.

Életet adott nekem, és felnevelt.
Szeretett, ahogyan tudott.
Megtett értem mindent, amit lehetett;
kézen fogva vezetett az úton.

Bölcsen nézte bukdácsolásomat,
nem rohant, hogy felsegítsen.
De hittel mondta: 'A lányomat
megsegíti majd az Isten.'

Köszönöm, Apa, hogy hagytál,
és hogy megbíztál bennem!
Megsúgom Neked Apák napján:
- Igen, önmagammá lettem.

Schrenk Éva

TOTUS TUUS MARIA ~ EGÉSZEN A TIÉD MÁRIA

Totus Tuus Maria. Gratia plena, Dominus tecum!
Totus Tuus, Ora pro nobis, Maria, Maria.

VIDEÓ


Forrás ~ Internet

 'Isten ugyanis halhatatlannak teremtette az embert, és saját hasonlóságára és képére alkotta' 

Bölcsességek könyve 2. fejezet 23.

Tévesen vélekedve azt mondják egymásnak: »Rövid az életünk ideje és szomorú, nincsen orvosság az ember halála ellen, és nincs, akiről tudnák, hogy visszajött az alvilágból. Mert semmiből lettünk és majd olyanok leszünk, mintha nem is lettünk volna, mert csak füst az éltető lehelet orrunkban, s a gondolat csak szikra szívünk lüktetésére: ha ez elalszik, testünk hamuvá lesz, a lélek pedig elszáll, mint lenge szellő. Idő múltán elfelejtik nevünket is, és senki sem gondol többé tetteinkre. Életünk elmúlik, ahogy a felhő szertefoszlik, eloszlik mint a köd, melyet a nap sugara elűz, és a melege földre sújt. Olyan az életünk, mint az árnyék vonulása, és végünkből nincs visszatérés, mert le van pecsételve az, és nem tér vissza senki sem. Rajta tehát! Éljünk a jelen javakkal, élvezzük a teremtést sietve, míg fiatalok vagyunk! Töltekezzünk pompás borral és mirhával, ne menjünk el az évszak virágai mellett! Koszorúzzuk magunkat rózsákkal, mielőtt elhervadnának, ne maradjon rét kicsapongásunktól érintetlen! Egyikünk se vonja ki magát tobzódásunkból, mindenütt rakjuk le vígságunk jeleit, mert ez a mi osztályrészünk, ez a mi sorsunk! Nyomjuk el a szegény igazat, ne kíméljük az özvegyet, és ne tekintsünk a koros aggastyán ősz hajára! Erőnk legyen az igazság mércéje, mert ami gyenge, az haszontalan! Leselkedjünk tehát az igazra, mert az utunkban áll, és ellenkezik tetteinkkel, törvényszegést vet a szemünkre, s megszól, hogy vétettünk a tisztesség ellen. Azzal kérkedik, hogy nála van az Isten ismerete, és Isten gyermekének mondja magát. Nézeteinknek ő a vádlója, még az is terhes nekünk, ha látjuk őt, mert élete másokétól különbözik, és ösvényei egészen különösek. Ő komolytalannak néz minket, tartózkodik útjainktól, mint a szennytől, s boldognak hirdeti az igazak végét, és azzal dicsekszik, hogy Isten az ő atyja. Lássuk tehát, igazak-e beszédei? Tegyük próbára, mi lesz majd vele,tudjuk meg, milyen lesz a vége! Mert ha az igaz Isten gyermeke, akkor ő meg is óvja, és kiragadja ellenségei kezéből. Tegyük őt próbára szidalommal, kínzással, hogy megismerjük szelídségét, és kipróbáljuk állhatatosságát! Ítéljük őt gyalázatos halálra, mert – amint mondja – oltalomban részesül!« Így gondolják ők, de tévednek, mert gonoszságuk vakká tette őket. Nem ismerik Isten titkait, nem remélik a jóság bérét,és nem tekintik a szeplőtelen lelkek jutalmát. Isten ugyanis halhatatlannak teremtette az embert, és saját hasonlóságára és képére alkotta, a halál pedig a sátán irigységéből jött a világba, és követik őt azok, akik az ő oldalán vannak.

  Bölcsességek könyve 2. fejezet 1-22.

Forrás ~ Internet


SÍK SÁNDOR ~ TE DEUM

Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.
 
Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen.
 
Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen.
 
Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
hála legyen.
 
Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen.
 
Hogy megmutattál mindent, ami szép,
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen.
 
Hogy boldoggá tett minden, ami szép,
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen.
 
Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen. 
 
Forrás ~ Internet 
 
LEGYÉL ÁLDÁS

Legyél olyan, mint a harmatcsepp, amely rátalál egy hervatag rózsára,
belesüllyed annak szirmaiba, és elveszíti önmagát - de feléleszti a megfáradt virágot.

Legyél elégedett azzal, hogy jót teszel, és áldásul vagy azoknak,
akiknek erre szüksége van, hogy csak azokért a jó dolgokért emlékezzenek majd rád, melyeket cselekedtél.

Forrás ~ Internet


Tasnádi Györgyi
​ ~ ​
Anyám orgonája
 
Kékeslilás palástjában pompázott anyám orgonája,
az udvar szélén meghúzódva borult be cserjefája.
Könnyed szellő csiklandozta ívelt, formás levelek
vidám szívdallamra rezegtek kerti, díszes keretet.
Szerettem és szerettek.

Frissen vágott, bódító illatból szőtt álmok nagyszobája,
szegénységét hokedlin ringató, hálás, nagy konyhája,
számomra oly becses boldogság otthona volt akkor
ó, bárcsak visszatérhetne az a nyugalmas gyermekkor.

És nagymamám, ki engem felnevelt, mert ő volt az én anyám,
amíg az édes dolgozott értem, nagyi vigyázott rám.
Figyelt, beszélt, mesélt, énekelt, horgolt, imát mormolt,
emberséggel varrva emberré varázsolva dekódolt.

Reményt fűtött, lepényt sütött fahéjas-mosolygós almából
és közben félméteres csokrot kötöttünk orgonából.
Majd vasárnapi ebéd után kártyaparti dukált
és társasjáték meg dominó szerette a délutánt.

Ma már nincs régi, szülői ház és nincsen nótafa,
de emlékemben féltve őrzött kincs az illata.
Színes álmaimban megint egy asztalnál a család,
konyhánkban még mindig süt-főz, tálal, él nagyanyám.

Készülődik, engem vár és én átölelem újra,
de felébreszt a reggel, és lelkem bánat fúrja.
Bárcsak együtt ünnepelhetném vele május napját,
fürtös virágdíszbe öltözött orgonacsokrát.

És hogy annyira tudnak szeretni az édesanyák.
Lényükből áradó önzetlenség, mint orgonák
fonják illatba emlékük kosarát, mi megmarad.
Magamban zokog a szívem zöld-lombos fák alatt.

Forrás ~ Internet

VALAKI ÉRTEM IMÁDKOZOTT

Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.

 Reményik Sándor

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=EgbV4B50Q0k 

 Forrás ~ Internet
 
 A HÁLA IMÁJA
 
Drága Mennyei Atyám!

Kérlek Téged Jézus nevében, hogy bocsáss meg mindazokért a dolgokért, 
amit rosszul cselekedtem, bocsásd meg minden bűnömet és tisztíts meg engem Uram!

Köszönöm, hogy lehajoltál értem és gyermekeddé fogadtál!
Köszönöm drága Mennyei Atyám mindazokat
 az áldásokat, amit kaptam Tőled!
Köszönök mindent, amit készítesz a számomra! 
Köszönöm a múltamat, a jelenemet és a jövőmet!
Köszönöm a családomat, köszönöm az életemet, 
köszönöm a szent véredet, ami engem tisztára mosott!

Köszönöm drága Mennyei Atyám, 
hogy mindig gondod van reám, gondod van szeretteimre!
Köszönöm, hogy szerető kezed mindig felettem és szeretteim felett van!
A szívem legmélyén vagy Uram, a szellememben vagy Uram! 
Vigyázok az útra, hogy minden percben érezhessem
 a te jelenlétedet, a Te jóságodat!

Köszönöm Neked azt a fényt, amit küldesz a Mennyből rám!
Köszönöm a fényességet, köszönöm, hogy a bensőmben vagy, Uram!
Köszönöm Neked Uram, hogy a hit ajándékával ajándékoztál meg engem!
Köszönöm Neked, Uram szívem minden dobbanását,
 köszönöm az életemet, köszönöm az örök életet!
Köszönöm a fényt, a világosságot, köszönöm a szabadulást!

Köszönöm Uram, hogy alkalmassá tettél arra, hogy imáimmal beléphetek 
mennyei trónod elé szent alázatban könyörgéseimmel az emberiségért! 
Áldd meg Uram, az egész világot, bocsásd meg bűneiket és halld meg esedezéseiket! 
 
Áraszd el a világmindenséget mennyei fényeddel és a te szent kezed óvjon meg 
a gonosz minden támadásától, mert Uram, Tebenned bízunk most és mindörökké! Amen.

Forrás ~ Internet

​TÉGY HASZNOSSÁ URAM!​

Uram, áldd meg a kezemet, hogy óvatos legyen,
hogy anélkül tarthasson, hogy egyben megkötözne bárkit is,
hogy számítás nélkül ajándékozzon,
hogy legyen vele az áldás és a vigasztalás ereje.

Uram, áldd meg a szememet,
hogy meglássa a szükséget szenvedőt, a láthatatlant,
átlásson a felszínen és melegséget tudjon ajándékozni.

Uram, áldd meg a fülemet, hogy meghallja a hangodat,
hogy meghallják a szükség hangjait,
hogy meghallják azt is, ami kellemetlen,
s hogy elzárkózzanak a zaj elől.

Uram, áldd meg a szám, hogy megvalljon téged,
hogy ne mondjon semmit, amivel megsebeznék valakit,
hanem gyógyító szavakat mondjon.
Tégy hasznossá, Uram!​ ​A​men​.

Sabine Naegeli

Forrás ~ Internet​


HA NEM TESZEK SEMMIT

Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugoszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,

új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem…
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Túrmezei Erzsébet

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=GsDxYb1c9yY

Forrás ~ Internet


ÁLDÁS

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el!
Legyen veled az Isten, kérjük kísérjen el!
Kérjük oltalmazzon meg és adjon néked erőt!
Utadon vezessen, formáljon szeressen, legyen a te őriződ!

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el!
Tegye jóvá az Isten, amit te rontasz el!
Kérjük ragyogja lénye lábad elébe a fényt.
Lásd meg, hogy utadon isteni oltalom vigyáz rád, szeretve félt!

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el!
Legyen vigasztalásod, ha majd szenvedni kell!
Legyen erőd szeretni, utolsó lenni, ha kell!
Szívesen szolgálni, hálával áldozni, Jézusra mutatni fel!

Legyen áldás az Úrtól, amit ma kezdesz el!
Kérjük kísérjen végig, amíg úton leszel:
boldog lehess és érezd, hogy a te élted Övé!
Érezd, hogy szeretünk, szívünkkel kísérünk életünk célja felé!

Forrás ~ Internet

 
TE ERŐT ADSZ, HA MEGFÁRAD A LELKEM

Ha szívem fáj és kétely lakik bennem
A csüggedés oly közel jön hozzám
Én várok rád s Te mellém ülsz a csendben
Megvigasztalsz a jelenléteddel

Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem
Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el
Felemelsz s tovább viszel az úton
Te erőt adsz, mely nem fogy el sosem

A szívem már csak Nálad lelhet békét
Nem élhetek Tenélküled tovább
Nézlek és lelkem megtelik csodával
Az életem fényed ragyogja át

Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem
Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el
Felemelsz s tovább viszel az úton
Te erőt adsz, mely nem fogy el sosem

Oly erőt adsz,
mely nem fogy el sohasem.
Nem fogy el sosem.

VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet 

 IMÁDSÁG SZENT RAFAELHEZ
 
Imádság Szent Rafaelhez, a betegek angyalához

Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkületet. Amen.

Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség...,

Forrás ~ Internet