A szíved a szereteted,
A szereteted a családod ,
A családod a jövőd ,
A jövőd a sorsod ,
A sorsod az ambíciód,
Az ambíciód a vágyakozásod ,
A vágyakozásod a motivációd ,
A motivációd a hited ,
A hited a békéd,
A békéd a célod ,
A célod a mennyország.

 
Higyj a szívedben és saját jóságodban,
mert ha így teszel mások is ebben fognak hinni.
Higyj a csodában, mert teli van vele az élet,
de ami a legfontosabb higyj önmagadban,
mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda,
a remény, a szeretet és a holnap álmai.

 
A szeretet Isten adománya, benne van a mindenségben
és minden egyes homokszemcsében.
Szeress minden levelet, Isten világosságának minden sugarát.
Szeresd az állatokat, szeresd a növényeket, szeress mindent!
Ha mindent szeretsz,feltudod fedezni a dolgokban az isteni rejtélyt.
Amint egyszer felfedezted, napról-napra megfogod érteni...
Végül eljutsz odáig, hogy szeretetben magadhoz öleled az egész világot!


ESŐ HOMOKRA
 
Használni akartam - nem tündökölni,
sem esztétikák rangsorát pörölni.
A hallhatatlan szent tülekedésében
lemaradtam - a startnál már lekéstem.
ezért a pályát messze elkerültem,
a robotoló tömegbe merültem,
és dolgoztam hajnaltól éjszakáig,
a gondolat míg csonton átvilágít,
s míg csillagok közt kószált annyi bajnok,
- gürcöltem, mint egy elnyűtt hivatalnok.
Nem restelltem leszállni a keresztről,
ha egy paraszt kérvénnyel keresett föl;
s két megváltó ihlet közti szünetben
értekezleten szóltam - bár ügyetlen.

Nem hittem én az elnyomott zsenikben:
ki tenni akart - az tehetett itten!
Volt mit! Mert volt kereszt is, hogy reája
feszüljön vagy meggörnyedjen alája.
Volt pokol is - megjárni mindazoknak,
kik nemcsak vonakodva tusakodtak,
fennszóval áhítva a pokoljárást,
vigyázva: maguk semmibe ne ártsák.

Volt itt dolog, nagy ügy, kárhozat annyi!
Lett volna - volt! - miért élni, meghalni.
Voltak milliók - elhagyva ügyükben -
kikért élhettünk volna vert hitünkben.
Volt pálya, ügy, elhívó kötelesség,
biztató kor - közülünk várva hősét.
Ez az idő se nyújtott kevesebbet,
csak mi - fiai, voltunk kevesebbek:
bősz nagyravágyók: lesve a csodákat,
nem tettük azt, amiből csoda válhat.

Mert nem hiszem, hogy ne lehetett volna
kitartó, csendes, hű forradalomban
élni:- szeretni, hinni a világot;
tenni valamit, mivel besugárzod;
melegítni: - telet a gyertya lángja;
szelidítni: - aszályt a szik virága;
rázni a világot: - szellő az erdőt;
kérlelve bíztatni: - karsztot a felhők;
lázadni: - úgy, hogy magadat naponta
feláldozod, ha mégoly kis dologra;
ellenszegülni: másképp nem? - parányi
toporzékoló ügy nyergébe szállni,
osztani magad:- hogy így sokasodjál;
kicsikhez hajolni:- hogy így magasodjál;
hallgatni őket, hogy tudd a világot;
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.
Széjjel szóródni - eső a homokra -
sivatagnyi reménytelen dologra
s ha nyár se lesz tőled - s a táj se zöldebb:
- kutakká gyűjt a mély:- soká isznak belőled!
Váci Mihály


"A nő élete, hivatása: nem rózsa egészen, de nem is kereszt csupán: – együtt mind a kettő.
Idővel – úgy vélem – lehull a rózsa s megmarad a, puszta kereszt, a rózsának csak emléke, de e keresztben és ez emlékben, ha agy akarja a nő, megmarad számára ama titokzatos erő, mely a keresztről árad feléje és segíti viselni ennek terheit; s megmarad számára a gondolat, hogy a kereszt, mely egy egész világnak szerzett üdvösséget, meg tudja alapítani az Ő lelkére, az Ő szíve gondjaira bízottak boldogságát is.
És íme, e szóval – szinte észrevétlenül – meghatároztam a nőhivatását: élni másokért, a mások boldogságában keresni a magáét .
... a nő munkája sokszor értékesebb, mert a szív, a lélek munkája az, mely reá marad."

Ruschek Antal
ÜNNEP

Köszönöm, hogy ünnepnek tekintesz,
hogy szíved bíborborával vársz reám
és ó-ezüsttel terítesz miattam;
s hogy el ne fussak előled riadtan,
lelked titkos, százegyedik szobáját
virággal díszíted fel énnekem.

Tiéd minden ujjongó énekem,
Tiéd lelkem szivárványos zománca,
Tiéd a derű, mely rólam szerteárad,
nem hozok kínt, se sóvárgást, se vágyat,
örömnek jövök, sohase verlek láncra,
ünnep leszek, mert ünnepként fogadtál.
B. Radó Lili

Mit kívánok

Kívánok én hitet, kedvet,
szép szerelmet, hű türelmet,
utakhoz fényt, csodát, álmot,
békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket,
emberarcú emberséget,
verseket, célt, igazságot,
daltól derűs jobb világot,
bokrok mellé társnak fákat,
napfényt, amely el nem fárad,
tekintetet szembe nézve,
éjt meg nappalt soha félve,
kézfogásos tiszta csöndet,
és mosolyból minél többet!
 Balogh József
 
Ne legyél szomorú, mert az nem Te vagy.
Ha bánt is az élet, ne csapd be önmagad.
Te bátor vagy, kedves, szeretetet adsz,
Ne félj! Az élettől minden jót visszakapsz.
Az egyik nap rossz, a másik még rosszabb,
de ne felejtsd el, a holnap jót hozhat!
Oly sokan szeretnek, legyél ettől boldog.
Te akkor vagy szép, ha a szemed mosolyog.
 

 
 
Minden sikeresen megoldott helyzet, 
energiává alakított fájdalom a tehetség új vénáit nyitja meg benned. 
Közelebb visz célodhoz, az alkotás örömének elégtételével ajándékoz meg, 
végül kezedbe adja sorsod irányításának kulcsait.
 

ÜNNEP

Köszönöm, hogy ünnepnek tekintesz,
hogy szíved bíborborával vársz reám

és ó-ezüsttel terítesz miattam;
s hogy el ne fussak előled riadtan,
lelked titkos, százegyedik szobáját
virággal díszíted fel énnekem.

Tiéd minden ujjongó énekem,
Tiéd lelkem szivárványos zománca,
Tiéd a derű, mely rólam szerteárad,
nem hozok kínt, se sóvárgást, se vágyat,
örömnek jövök, sohase verlek láncra,
ünnep leszek, mert ünnepként fogadtál.
B. Radó Lili
 
 
Egy Anya így szólt gyermekéhez...

Kedves Gyermekem!

Ha majd egyszer öregnek látsz, légy türelmes kérlek
 és mindenek előtt próbálj megérteni engem.
 Ha majd ugyan azt ismételgetem, ne torkollj le azzal,
 hogy "ezt már ezerszer elmondtad", csak hallgass meg kérlek. 
Emlékezz majd, hogy kislány korodban, hányszor meséltem Neked estéről estére 
ugyan azt a történetet, amíg elaludtál. 
Ha majd nem akarok megfürdeni, ne szégyeníts meg, ne veszekedj velem, 
hanem jusson eszedbe, hányszor kergettelek 
különböző ígéretekkel az esti fürdőzés előtt. 
Ha azt látod majd, hogy tudatlanul állok az új dolgok előtt, 
hagyj időt tanulnom és ne mutasd, hogy reménytelen eset vagyok.
Emlékezz rá Kedvesem, hogy mennyi mindenre tanítottalak meg kiskorodban.
 Szépen enni, egyedül felöltözni, megfésülködni és felvenni a kesztyűt az élet kihívásaival szemben. 
Ha nehezemre esik majd a járás, hagyd, hogy beléd kapaszkodjam, 
ahogy én segítettem Neked az első lépéseknél. 
Ha beszélgetés közben elejtem a szavak fonalát, ne követeld, 
hogy lehajoljak érte, csak hallgass meg. 
Amikor pedig eljönnek az utolsó napok, ne hagyj magamra azért, 
mert szomorúnak, vagy tehetetlennek érzed majd magad.
 Segíts az út végére érni. 
Én pedig egy cinkos mosollyal megköszönöm Neked,
hogy együtt töltöttük ezt az időt: az Élet ajándékát! 
Szeretlek!
 
 
Uram, add a Te szemed,
hogy Téged lássalak gyermekeimben.
Add a Te szived,
hogy őket szeressem,
és a Te szelidségedet,
hogy segitsek nekik növekedésükben.
Add a Te bölcsességedet,
hogy helyesen vezessem őket,
és a Te erődet arra a pillanatra,
amikor hagynom kell őket,hogy járják a maguk útját.

Amen.


 Anyaföld az öled,
melybe kicsiny magként hulltam.
Tested templomában emberré alakultam.
Mindent adó szereteted mai napig éltet:
drága Édesanyám,
köszönöm, hogy élek!

Simon András

Vezess át a fényen
És át a sötéten,
Csillagom légy éjben,
Napsütésem délben!

Őrizz meg a bajtól,
Ments meg kárhozattól,
Gyújtsál bennem máglyát
Lelkem legyen fáklyád!

Tisztítsd meg a szívem,
Erősítsed hitem,
Ha nem látlak Téged,
Mutass menedéket!

Légy vigaszom gondban,
Szeress bánatomban,
Mindig szorítod kezem,
Vezess, Uram, engem!

Minden vágyadnak eleget tenni: ez az emberi élet legnagyobb művészete.
Akinek sikerül, az boldog.
Ehhez azonban fontos, hogy kevés vágyad legyen.
A vágy az emberi lélek növényzete.
Gyökere van, szára, és csúcsán időnként kivirágzik az öröm.
Minden gyökérnek az a célja, hogy virágot hozzon.
Azonban a jó kertész gondosan ügyel kertjének növényzetére.
Csak olyan növényt enged meghonosulni benne, melynek virágai szépek és illatosak.
Vagy melyek kellemes ízű gyümölcsöket teremnek.
Dudvát, gyomot nem tűr meg maga körül.
Olyan növények gyökerét sem ülteti el,
melyek fejlődéséhez a kert fekvése és éghajlata nem alkalmas.
Melyeknek kivirágzásához esélye nem lehet. Így tesz az okos és jó kertész.
Légy tehát okos és jó kertésze a lelkednek.
Örvendj a hóvirágnak, az ibolyának és a búzavirágnak.
Az erdő csöndjének.
Ha egyedül vagy: annak, hogy egyedül lehetsz.
Ha nem vagy egyedül: annak, hogy nem kell egyedül légy.
Vágyódj arra, amit a holnap hoz, és örvendj annak, ami ma van.
Minden talajban megterem valamiféle virág.
Minden napnak van valamilyen öröme.
Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt...
 
Wass AlbertReményik Sándor - Gyógyíts meg!

Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Nézd: elszárad a fám,
A testem-lelkem fája…
De épek még a gyökerek talán.
A tompa, tunya tespedés alatt,
Gyökereimben: érzem magamat,
És ott zsong millió melódiám.
Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Hiszen – nem is éltem igazában.
Csak úgy éltem, mint lepke a bábban,
Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben:
Rólam gondolt roppant gondolatod
Torz árnyékaképpen.

Egy kóbor szellő néha-néha
Valami balzsam-illatot hozott.
Akkor megéreztem: ez az élet,
S megéreztem a Te közelléted, –
S maradtam mégis torz és átkozott.
Én Istenem, gyógyíts meg engemet.
Én szeretni és adni akarok:
Egy harmatcseppért is – tengereket.
S most tengereket látok felém jönni,
És nem maradt egy könnyem – megköszönni.
 
A FÉNY FORRÁSÁVÁ VÁLSZ EMBERKÉNT A FÖLDÖN

Nem azért vagy a Földön, mert túl „kevés” vagy, hogy a magasabb dimenziókban élj.
Felsőbb Éned elküldte egy részét – téged – ebbe a dimenzióba, hogy még többet tanuljon saját tudatosságáról, a formák és az anyag világában kifejezve önmagát.
Bízz benne, hogy azért vagy most itt, mert ez a legjobb hely számodra, és ez kínálja a legtöbb fejlődési lehetőséget.
Ahogy nősz és kiterjedsz, Felsőbb Éned is nő és kiterjed.
Szeresd magadban az emberit ugyanúgy, mint az istenit.
Amit napi életedben tapasztalsz – a kihívások, az érzelmek, a kapcsolatok – éppen az a dolog, amit megtanulni jöttél.
Gondolataid és érzelmeid – mindaz, ami emberi benned – gazdag és csodálatos növekedési lehetőséget kínál, és a fény forrásává válhatsz emberként a Földön.
 
Mécs László - A királyfi három bánata

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot. 
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített. 
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek. 
Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?
másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. 
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Ady Endre - Jóság síró vágya

Meleg karokban melegedni
falni suttogó, drága szókat
jutalmazókat, csókolókat:
milyen jó volna jónak lenni.

Buzgóságban sohsem lohadni
semmit se kérni, el se venni
nagy hűséggel mindent szeretni:
milyen jó volna mindig adni.

Még az álmokat se hazudni
mégis víg hitet adni másnak
kisérő sírást a sírásnak:
milyen jó volna áldni tudni.

Meleg karokban melegedni
falni suttogó, drága szókat
jutalmazókat, csókolókat:
milyen jó volna jónak lenni.


A szeretetnek nincs oka. 
Van. Támad.
 És ha valóban feltámad, kifogyhatatlan.
 Aki megérzi magában ezt az erőt, az szerény lesz.
 Van ereje felülemelkedni bármi veszteségen.
 A szerénység növeli az önbizalmát. 
Akinek van önbizalma, nyugodt. 
Egyre többet képes belátni, átlátni a helyzeteket,
 felfogni az összefüggéseket, beleélni magát a másik helyzetébe. 
Tehát mind könnyebb szeretnie: megengedi magának 
a mindent-megbocsátás őrült luxusát.

Kornis MihályA lélek olyan, mint egy tiszta lap, 
melyet a világ ír tele, 
vagy inkább mint egy üres kancsó,
 melyet a világ tölt meg színes boraival. 
S ha nincs két egyforma lélek, 
vagyis ha minden embernek külön egyénisége van, 
az egyrészt azon alapul, hogy nincs kettő, 
aki ugyanazt a világot látná, másrészt, 
hogy nincs kettő, aki ugyanúgy látná a világot.

Babits Mihály


Csitáry-Hock Tamás - Van a boldogság…

Tudod mit jelent boldognak lenni?
 Talán ezt: ülni egy tó partján, nézni a vizet, és érezni, 
élvezni a másik átölelő szeretetét, és szeretni őt. 
Vagy gyönyörködni egy rózsaszálban, 
amiről a számodra oly kedves lény jut eszedbe. 
Hallani egy hangot, ami betölti a lelkedet. 
Nem is tudom... 
Annyi mindent lehetne most felsorolni. 
A legfontosabb a pillanat, amiben együtt vagytok jelen. 
Akár valóságosan, akár lélekben. 
Ha ez a pillanat megtalál, ezt hívhatod boldogságnak.
Létezik ilyen pillanat.Könnyebb hősnek lenni egy másodpercig, egy óráig, mint néma heroizmussal viselni a mindennapot.
 Vállald magadra, hogy viseled a szürke, hétköznapi életet, végzed a munkát, amelyért senki sem dicsér, amelynek hősiességét senki sem veszi észre, amellyel nem kelted fel senki érdeklődését magad iránt, aki elviseli ezt a szürke hétköznapot és mégis ember marad, az igazán hős.

Dosztojevszkij


Ez a világ csak úgy kerek
ha melletted van a te Istened
Ez a világ csak úgy egész
ha mindig a hit útján lépsz

Ez a világ csak úgy élhető
ha a remény megmenthető
Ez a világ csak úgy igaz
ha Isten szava szent marad

Ez a világ csak úgy szabad
ha szabadítód a te Urad
Ez a világ csak úgy erős
ha hited árasztja az erőt

Ez a világ csak úgy szeret
ha Isten tölti be szívedet
Ez a világ csak úgy világ
ha soha nem alszik el a láng

Dévényi Erika

A jókedv olyan, mint egy villámlás, 
amely egy tündöklő pillanatra áttör a felhők sötét takaróján;
 a vidámság napfényt lop a lélekbe, és azt állandó, 
véget nem érő nyugalommal tölti meg.

Joseph Addison
 ’Ez is el fog múlni.’ 

Nagyanyám tanított ezekre a szavakra, hogy felhasználhassam őket életem bármely pillanatában.
Amikor a dolgok elképzelhetetlenül szörnyűek, rettenetesen riasztóak, vagy amikor minden ragyogó és csodálatos, feledhetetlen és gyönyörű, mondjuk el magunkban ezeket a szavakat.
Ezzel mintegy perspektívába helyezzük a történéseket és elérhetjük, hogy a legtöbbet hozzuk ki minden jóból, és sztoikus közönnyel fogadjunk minden rosszat.

Claire Rayner

"Minden sikeresen megoldott helyzet, 
energiává alakított fájdalom a tehetség új vénáit nyitja meg benned. 
Közelebb visz célodhoz, az alkotás örömének elégtételével ajándékoz meg, 
végül kezedbe adja sorsod irányításának kulcsait."

"Lazítsd el magad, a fák illatoznak, a források üdítenek, 
a csend elnyugtat, a magasztos gondolatok megvigasztalnak,
 a zene friss alkotó tevékenységre serkent, 
a szellem óriásai pedig reményekkel töltenek el."

"Ha egy út bezárul előtted, ne keseregj. 
Ha egy kapu nem nyílik meg kopogtatásodra, ne lázadozz. 
A tilos úton, a bezárt kapun túl olyan dolgok várakoznak rád, 
amelyek legyőzéséhez még nem szereztél elég erőt."

"A tudás a szellem szárnya,
a bátorság az egyén rangfokozata, az akarat a hajtóereje, 
a hallgatás a szellem higiéniája."

"A lemondás nem válik erényeddé,
 ha csak a fölöslegből áldozol vagy olyasmit teszel, 
ami nem esik a nehezedre.

Szepes Mária bölcs gondolatai

Köszönet

Gyengéd irányításod befolyásolt mindenben, amit tettem, amit teszek, és amit valaha tenni fogok.
Jóságod kitörölhetetlenül rányomta pecsétjét mindenre, ami voltam, ami vagyok és ami valaha leszek.
Ily módon részese vagy mindennek, amit elértem, és amivé válok.
Amikor segítek a szomszédomnak, ott van a te segítő kezed is.
Amikor enyhítek barátom fájdalmán, ezért ő neked is tartozik.
Amikor szavakkal vagy példamutatással helyes utat mutatok egy gyereknek, elsősorban te vagy a tanítója.
Minden, amit teszek, a tőled tanult értékrendet tükrözi vissza. 
Minden rossz, amit kijavítok, minden szív, amelyet felvidítok,
 teher, amelyen könnyítek, irántad való tiszteletadás, a maga szerény módján.
Mert te adtál nekem életet, és ami még fontosabb, leckéket arra, hogyan kell élni. 
Te vagy minden jónak a forrása, amit elértem életem során.
Mami, köszönetet mondok mindazért, ami vagy és ami én vagyok.

David L. Weatherford

Kevés dolog van, ami annyira élvezetes,
mint szabadon megosztani valaki mással legtitkosabb vágyainkat és gondolatainkat.
Ez közhelynek tűnik ugyan, de valójában nagy figyelmet,
nyitottságot és érzékenységet kíván.
A gyakorlatban a barátságra fordított pszichikai erőfeszítés
ilyen foka sajnálatosan ritka.
Kevesen vannak, akik rászánják a szükséges időt vagy energiát.

Csíkszentmihályi Mihály

Add, hogy imámban ne kérjek semmit,
de annál inkább hallhassalak
és hallgassalak téged.

Pilinszky JánosA világ nem azonos Istennel, 
csupán teremtménye Istennek, 
ezért jelenhetett meg benne a bűn, 
a szeretet hiánya, 
ez a sötét és nyomasztó árnyék.

Pilinszky János
Várok, hogyha váratsz, megyek, ha terelsz,
 maradék szemérmem némasága ez,
úgyse hallanád meg, hangot ha adok,
sűrü panaszommal jobb, ha hallgatok.

Pilinszky János
Mert Isten szeretet. 
Így mondta anyám. 
Isten nem más, mint szeretet. 
Minden, ami szeretet, az Isten.

Wass AlbertMost tanultam meg, 
hogy nem arra kérem Istent, 
hogy teljesítse azt, 
amit én elterveztem, 
hanem hogy segítsen megérteni, 
mi az értelme annak, 
amit ő tesz velem.

Wass Albert

Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!

Wass Albert