Pilinszky János ~ Mielőtt

A jövőről nem sokat tudok,
de a végítéletet magam előtt látom.
Az a nap, az az óra
mezítelenségünk fölmagasztalása lesz.
A sokaságban senki se keresi egymást.
Az Atya, mint egy szálkát,
visszaveszi a keresztet,
s az angyalok, a mennyek állatai
fölütik a világ utolsó lapját.
Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk:
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben
sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert,
mielőtt asztalhoz ülnénk.A szeretet kérdése

Tudnál-e szeretni, ha nem szeretnek?
Megbocsájtani azt, hogy megvetnek?
Tudnál-e szeretni, ha rajtad kacagnak?
És átölelni azokat kik megbántanak?

Vajon azokat kik sárral elfednek
Tudnád-e szeretni, ha nem szeretnek?
A gyilkost simogatni, a bűnt elfedni,
meg tudnád-e felebarátod menteni?

Tudnál-e mosolyogni, ha rossznak tartanak?
Segíteni akkor is amikor megaláznak?
Tudnál-e szeretni, ha nem szeretnek,
és gonosz szavakkal keresztre feszítnek?

A legnagyobb ellenségedet is átölelheted,
Krisztus jelenlétét benne is érezheted...
Ha mégis átkoznak, megköveznek,
tudnál-e szeretni, ha nem szeretnek?

Döbrentey Ildikó ~ Kereszt


Uram,
a minap azt kérdeztem valakitől itt a héregi templomban,
hogy hogy van.
Azt válaszolta: „Aki ide, az Isten házába el tud jönni,
és itt énekelni tud, az jól van.”

Add Uram,
hogy ha már nem tudunk eljönni ide, a Te házadba,
mert gyöngék vagyunk, mert öregek vagyunk,
vagy mert húz a betegágy, akkor is jól legyünk.
Add úgy élnünk, hogy az otthonunk templom legyen,
hogy a kórházi kórterem templom legyen,
hogy az idősek otthonának
szobája, folyosója, konyhája templom legyen!

Add, hogy ne érezzük nyűgnek a keresztet,
amit Te adtál nekünk. Uram!
Mert a kereszt nem büntetés.
A kereszt: feladat.
A kereszt: életünk értelme.
Születésünkkor kapjuk,
s a veled való találkozáskor tehetjük csak le.
Add, hogy akkor is majd mondhassuk:

 'Aki ide, hozzád, haza tudott érkezni, az jól van.
Köszönöm, Uram, a keresztemet.'


Az igazi nőnap Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
Március 25. 

A tetőtől-talpig nő napja. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, a nap, 
melyen Mária megtudta, hogy várandós, Krisztus Urunk inkarnációja.

A magyar hagyomány március 25-én ünnepli a nőt és mindent, ami nőies.
Térjünk vissza hagyományunkhoz, és ünnepeljük 
A nőt március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén!
A magyar nőnap – a befogadás és fogantatás ünnepe


Zengjed, nyelv, a szűzi méhnek
angyali dicséretét,
melybe szállva ég Királya
formát öltött, emberét,
és megszülte férfi nélkül
Szűzanyánk a gyermekét.
Mennyországnak küldötteként
Gábor angyal lejöve:

Legyen nekem igéd szerint,
mondja Szűz az angyalnak,
engedelmes lánya vagyok
a felséges parancsnak,
s méhe szűzen helyet adott
az isteni magzatnak.

Csanádi Albert pálos szerzetes: Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére, 
részletek
Pange lingua virginalis, XVI. század eleje; fordította Csonka Ferenc


A magyar hagyomány március 25-én, - Gyümölcsoltó Boldogasszony napján - ünnepli a nőket, pontosabban a nőiesség egyik legalapvetőbb tulajdonságát, a teljes és feltétel nélküli elfogadást és a fogantatást.

A keresztény gondolatkör erre a napra teszi Szűz Mária szeplőtelen fogantatását, Jézus megfogantatásának ünnepét. Fogantatás hitből, a Szentlélek által, fizikai közreműködés nélkül. XVI. Benedek pápa szavaival: az Angyali Üdvözlet Szent Lukács evangéliumában 'egy rejtve történt, egyszerű esemény – senki sem látta, senki sem tudott róla, csak Mária –, mégis meghatározó jelentőségű az egész emberiség történelmében. Amikor a Szűz kimondta igenjét az Angyal bejelentésére, Jézus megfogant, és általa új korszak kezdődött a történelemben.'

A jelenség híven tükrözi mindazt, ami a nőiesség, a nőies energiák alapvető tulajdonsága. Belső és rejtett működés, amelynek az eredménye csak később válik nyilvánvalóvá. A megtermékenyítés pillanata, ahol a szellemi megtermékenyítő erő (Szentlélek) és az azt befogadó anyag (petesejt) találkozása egy új teremtést, hoz létre, egy új életet indít el.

A keresztény Mária-fogantatás a legismertebb példája ennek a jelenségnek, azonban maga folyamat sokkal szélesebb körben létezik. Az élet keletkezésének gyönyörű misztériumát tárja elénk. Fellehető az évszakok körforgásában, amikor tavasszal a Nap éltető és megtermékenyítő ereje életre kelti a téli álomban szunnyadó Természetet. Megnyilvánul a növények születésében, a megporzás jelenségében és abban a csodálatos násztáncban, amelynek végeredményeként az állatvilágban is új Élet fogantatik.

Számunkra – emberek számára – azonban a máriai példa egyértelműen a gyermekeink megfogantatását a gyermekáldást eredményező Szent-nász csodáját és örömét testesíti meg. Azt a csodálatos ünnepet, amikor a Nő úgy dönt, hogy elfogadja és befogadja azt a megtermékenyítő erőt, amely gyermekének születését, egy Lélek megtestesülését indítja el.

 A magyar vallásos néphagyományban Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, a szemzés szakrális napja, tehát e nap a legalkalmasabb a fák oltására, szemzésére.

Forrás ~ Internet

 Ave Maria

Én mindig bíztam benned vándorlásomon,
és te oltalom voltál.
Nincs gyenge pillanat, mely téged megtagad,
bennem szép szavad - szól már.
Ave Maria...

Mért volna véletlen, hogy megtaláltalak,
és csak általad - éltem.
Száz úton indulhatnék:
mind feléd vezet, el nem tévedek, érzem.
Ave Maria...

Jó volt, hogy elkísértél,
sok baj elkerült, s néha teljesült - álmom.
Nézd, jöttem megköszönni boldog életem,
hálaénekem - szálljon.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria...
 
 IMÁK MÁRIÁHOZ
 
Ima Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Hála Neked Istenem, hogy nemcsak Szent Fiad megtestesülése által 
élhetem meg az áldott állapot értelmét.
Hála Neked, hogy megajándékoztad családunkat gyermekekkel.
Hála Neked, hogy megfoganásuk után adtál erőt újra és újra igent mondani az Életre.
Hála Neked, hogy nem engedtél a kísértésbe, amikor nehéz volt kimondani az Igent.
Hála Neked, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén van kit és van mit megköszönnöm. 
Amen

'Üdvözlégy kinyílt szűz virág,
Szűzen szülő szép anyaság,
Kegyes királyné asszonyság,
Csillaggal fénylő boldogság.'

'Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,
Ki mindenkor szépen úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél.
Imádd Jézust értünk, Akit Te szültél!
Szép liliomszál, szüzek virága!
Könyörögj érettünk, Istennek anyja!
 Ó, mily ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója!'  

Erdélyi Mária-ének
RÓNAY GYÖRGY ~ MÁRIA ÉNEKE

Isten várakozása! Világ várakozása! 
De megpróbálod szívemet!
Azt hiszitek, nem látom, mit kell elviselnem?
Választottságom mérhetetlen árát,
barlangszobám falán az eljövendő szenvedések árnyait,
keresztutam tizennégy állomását?
Azt hiszitek, nem érzem
halott Fiam fejének súlyát az ölemben,
s haldoklását, a bűnök vas szögével átverve,
a bűnök tövisével koronázva
szívemben az Idők Végezetéig
a ti vétketekért?

Ó, hiszen könnyű volna vaktában felelni:
Íme az Úr szolgáló lánya - könnyű volna
meghajolni egy ismeretlen sors előtt!
De tudva sorsomat, érezve ártatlan szívemben máris azt a hét tőrt,
s méhemben mégis megfoganni Fiam örök agóniáját:
miféle nász ez, Istenem, miféle nász,
miféle anyaság?
s mért éppen engem választottál
irgalmasságod oszlopául?

Mért éppen nekem adtad ezt a két szemet,
látni világunk mérhetetlen szenvedését?
Mért éppen nekem ezt a szívet,
hogy csordultig megteljék szánalommal értük,
kik mint a fázó kisdedek, vacogva megváltásukért zokognak?

Hogy pattanásig teljék szeretettel,
s élni se tudjak már, ha nem édesanyádul?

Jól van. Hát legyen, ahogy akarod.
 
 
Kisgyerekek kérik szüleiktől...

    Ne kényeztess el. Tudom jól, hogy nincs mindenre szükségem, amit kérek, csupán kipróbálom, hogy mit csikarhatok ki Tőled.
    Légy velem határozott. Ez azért fontos nekem, mert ezáltal érzem magam biztonságban.
    Ne engedd, hogy rossz szokásokat vegyek fel. Te vagy az egyetlen, aki ezekre még idejekorán figyelmeztethet.
    Ne viselkedj úgy velem, mintha fiatalabb lennék, mint amilyen valójában vagyok. Ezzel csak azt éred el, hogy ostoba módon ,,nagy''-ként próbálok viselkedni.
    Ne javíts ki mások előtt. Sokkal többet érsz el, ha kettesben, csendesen megmagyarázod, hogy miben hibáztam.
    Ne tégy úgy, mintha a hibáim bűnök lennének. A kettő összekeverése megzavarja bennem az értékek megtanulását.
    Ne védj meg cselekedeteim következményeitől. Néha szükségem van arra, hogy - a fájdalmak árán - magam tapasztaljam meg a következményeket.
    Ne vedd rossz néven, ha azt mondom: "nem szeretlek". Legtöbbször nem Te vagy az, akit nem szeretek, hanem azt a hatalmat, ami megakadályoz, hogy kedvem szerint cselekedjek.
    Ne törődj sokat apró egészségi panaszaimmal. Néha csak azt szeretném elérni, hogy figyeljenek rám.
    Ne korholj állandóan. Ha folyton zsörtölődsz, csak úgy tudok védekezni, hogy süketnek tettetem magam.
    Ne felejtsd el, hogy nem tudom mindig pontosan kifejezni magam. Ezért tűnik úgy néha, mintha nem lennék "becsületes".
    Ne rázz le, ha kérdésekkel fordulok Hozzád. Ha nem válaszolsz, egy idő után azt veszed majd észre, hogy abbahagyom a kérdezést, és máshol keresek választ a kérdéseimre.
    Légy következetes. Ha nem vagy az, zavartnak érzem magam és nem tudok többé bízni Benned.
    Ne mondd nekem, hogy a félelmeim butaságok. Nagyon is valósak ezek a félelmek, és csak úgy tudsz segíteni nekem, ha megpróbálsz megérteni.
    Sose tégy úgy, mintha tökéletes és tévedhetetlen lennél. Túlságosan nagy lesz a csalódásom, amikor rájövök, hogy egyik sem vagy.
    Ne gondold, hogy elveszíted a tekintélyed, ha bocsánatot kérsz tőlem. Becsületes bocsánatkérés meleg érzéseket ébreszt bennem irántad.
    Ne felejtsd el, hogy szeretek kísérletezni. Kérlek, nyugodj bele a próbálkozásaimba, nem tudok meglenni ezek nélkül.
    Ne felejtsd el, hogy milyen gyorsan felnövök. Biztos nehéz Neked velem lépést tartani, de kérlek, legalább próbáld meg.
    Ne felejtsd el, hogy nem tudok létezni szeretet és megértés nélkül, talán nem is kell ezt Neked hangoztatnom. Vagy mégis?
    Kérlek, tartsd magad jó kondícióban és légy egészséges. Szükségem van Rád.


 MINDIG CSAK ADNI

A jó öreg kút csendesen ontja vizét
így telik minden napja.
Áldott élet ez, fontolgatom:
csak adni, adni minden napon.
Ilyen kúttá kellene lennem.
Csak adni teljes életemben.
 
Mindig csak adni?
Ez terhet is jelenthet!
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek, tükre rám ragyog,
de hiszen a forrás nem én vagyok!
 
Árad belém, csak továbbadom,
vidáman, csendben és szabadon.
Hadd éljek ilyen kút-életet,
osszak áldást és sok-sok szeretetet!
Nem az enyém, Krisztustól kapom,
egyszerűen csak továbbadom.


Úgy kell imádkoznunk, mintha minden Istentől függene, 
és úgy dolgozni, mintha minden tőlünk függne.

Szent Ágoston

 Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. 
Ha beszélsz, beszélj szeretetből. 
Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. 
Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből.

 Szent Ágoston

Amilyen mértékben növekszik benned a szeretet, 
olyan mértékben növekszik szépséged, 
mert a szeretet a lélek szépsége.

Szent Ágoston

 Az emberek utaznak, hogy csodálkozzanak a hegyek magasságán, a tenger óriás hullámain, a folyók hosszú kanyarulatain, az óceánok mérhetetlen kiterjedésén, a csillagok mozgásán az égen, és csodálkozás nélkül mennek el önmaguk mellett.

 Szent Ágoston

Az igazi barátság feltételezi a szeretetet, mely a gyengédséghez vezet el, a bizalmat, mely nem aggodalmaskodik barátunk hűtlenségének lehetőségén, a szabadságot, amely nem fél kimondani a maga véleményét, az egybetartozás érzését, amely nagylelkűen tud adni, és örömmel elfogadni.

 Szent Ágoston

Szeressük embertársunkat, vagy azért mert jó, 
vagy azért, hogy jó legyen.

Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud,
 hanem az, hogy mennyire van benne szeretet.

Lelki nyugalmunknak négy zavarója van: 
a vágy, az öröm, a szomorúság és a félelem.

Az a szeretet, amely véget ér, 
sohasem volt igazi.

Szent Ágoston Körmendi Gitta ~ Próbatétel

Próbára van téve naponta a hitünk.
Pillanatok kérdik: éljük-e, mit hiszünk?
Láttatják, egyedül a gyűlölet harcos.
A szeretet érti a Krisztusi hangot.
Lelkünk kezdetektől visszhangozza nekünk:
Hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk?
Hagyjuk, hogy a válasz szíveinkre szálljon,
teremtsünk Krisztusi békét a világon!

Körmendi Gitta  ~ Fényedre ébredve

Teremtő Istenem! Köszönöm létemet!
Köszönöm az egész Szentséges Életet!
Köszönöm az ösvényt, mely fénylőn kanyarog,
s biztos haza vezet, ha Te is akarod.
Jelöld ki irányom, én majd arra megyek,
élő fénysugárkért, mely szívedből ered.
Kísérjen utamon áldó szereteted,
hogy magam is áldott szeretetté legyek.

Körmendi Gitta  ~ Szeretek

Szeretem a Földet, szeretem az Eget,
szeretem a helyet, hol szeretni lehet,
szeretem az időt, az időtlenséget:
szeretem igaznak tudni, amit érzek.
Szeretek szeretni egészet, részeket,
áldani magasat, emelni mélyeket,
szeretem a rútban meglátni a szépet:
szeretem az egész Isten adta létet.
Hol boldog örömmel, hol sírva szeretek,
csillagként álmodok, porszemként feledek,
elfogadva erényt, sebezhetőséget:
szeretek, míg áldott szereteted éltet.


„Hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom a testemet is égő áldozatul,
ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.”Gyökössy Endre ~ Szülői lelkivezetés a Szeretethimnusz alapján

A szeretet türelmes, jóságos, mert:
beleérző, akaratfejlesztő, rendre nevelő;

A szeretet nem irigykedik, mert:
vállalja a gyermeket terheivel,
a több gyermeket gondjaival,
sokféle problémával együtt;

A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, mert:
a gyermekek kérdéseire élményszerű választ ad,
félelmeit feloldja,
a produkáltatástól és csodagyerekségtől megóvja,
még tanulni is kész érte;

A szeretet nem viselkedik bántóan, mert:
a gyermeknek tett ígéreteit betartja,
a dackorszaka alatt vele és beleérez,
a gólyameséktől megvédi,
idejében és megfelelő felvilágosítja és nem rémisztgeti;

A szeretet nem keresi a maga hasznát, mert:

áldozatos, ha kell, önfeláldozó,
csendet tud biztosítani a gyermek számára,
a gyermek tulajdonát tiszteletben tartja,
adni, ajándékozni is megtanítja;

A szeretet nem háborodik fel, mert:
sohasem ütlegel,
szülői összhangban büntet és jutalmaz,
zsilipelve dicsér és fedd;

A szeretet nem rója fel a rosszat, mert:
nemcsak megbocsát, el is felejt,
betartja a jézusi sorrendet,
pofonokat nem utalványoz,
a gyermek tetteinek indító okaira figyel;

A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mert:
a szülő és a gyermek közt jó kapcsolatot teremt,
nem kendőzi az ügyeskedést – ügyességnek,
a gyermek igazát is elismeri;

A szeretet mindent eltűr, mindent remél, mert:
roskadozva sem roskad össze,
sohasem zsugorít,
növelve – nevel;

A szeretet soha el nem múlik, mert:
az Isten a szeretet (Agapé),
azért nem múlhat el,
Benne és belőle élünk.ORA ET LABORA ~ Imádkozzál és dolgozzál!

Imádkozzál,hogy értelmet kapj.
Dolgozzál,hogy értelmet adj.
Imádkozzál,hogy megértsd miért szeress.
Dolgozzál,hogy megértsd miért szerethetnek.
Imádkozzál,hogy megvilágosodjon a sötét.
Dolgozzál,hogy megvilágosítsd a sötétet.
Imádkozzál,hogy megérintsd aki segítséget keres.
Dolgozzál,hogy megérintsenek kik Téged keresnek.
Imádkozzál,hogy annak ki álmatlan álmot adj.
Dolgozzál,hogy ki elringatna attól álmot kapj.
Imádkozzál,hogy aki még oktalan taníthasd.
Dolgozzál,hogy a tanítványok taníthassanak.
Imádkozzál,hogy mindig türelmes maradj.
Dolgozzál,hogy minden türelmet megkapj.
Imádkozzál,hogy dolgozhass.
Dolgozzál,hogy imádkozhass.

Amen.

Tizenkét  jó gondolat nehéz helyzetekre

1. Minél szokatlanabb a probléma, annál szokatlanabb megoldásra van szükség.
2. A rendkívül súlyos problémák gyökerekig hatoló megközelítést igényelnek.
3. Ne higgyük el, hogy súlyos a problémánk, amíg nem bizonyosodtunk meg róla!
4. Az élet problémái - sajnos feladványok, amelyek a mérnöki tudományokhoz hasonlóan gondos mérlegelést, számítást igényelnek.
5. Találjuk meg a legmegfelelőbb valakit és valamit!
6. Ne tételezzük fel, hogy akik a problémáinkat okozták, ezt szándékosan tették, 
vagy akár egyszer is eszükbe jutottunk!
7. Ne hibáztassunk másokat a nem szándékos sértésekért!
8. A rossz magatartást akkor is ítéljük el, ha olyasvalakinél tapasztaljuk, akit nem akarunk elítélni!
9. Fogadjuk el a problémával kapcsolatos tényeket, bárki felé is mutassanak vádlóan!
10. Mindig emlékezzünk arra, hogy a szomszédságunkban és a családunkban nem angyalok élnek, Mindannyian emberek vagyunk.
11. A beteg testet és a beteg elmét kezeljük megértéssel.
12. A legtöbb bajt a tudatlanság és a félreértés okozza. Mielőtt továbblépnénk, szabaduljunk meg mindkettőtől!


 

 ANGYAL

Egy angyal áll melletted
A füledbe suttog és melenget téged
Mennyei küldött a kísérőd

Légy éber és figyelj, kérlek.
Tévutakon nem fogsz járni
A gond, a bánat elkerül

Bármivel találkozol,
Ha az angyalod tekintete rád vetül.

Melletted állok, segítek mindig
Megoldani a bajokat
Pillants fel, én itt állok
És beragyogom minden napodat.


'A szeretet olyan szelíd,
akár egy angyal szárnyának simogatása az arcodon.'


A SZERETET

Minden embernek a legbelső vágya,
hogy szeretetével a másikat megáldja.
Ha nem szeretnek, kevésbé fájó a kín
mint a lélek gyötrelme, ha szeretni nem bír.

Ez a Szeretet összeköt, nem elválaszt.
Ember ember közé nem emelhet gátat.
Törvény az, mit megszabott az Isten,
a Krisztusi Szeretetnél nagyobb erő nincsen.

AZ IMA

A szívemben elfogadom a tökéletes Lényemet
Elfogadom, hogy az öröm, amit kerestem, már jelen van életemben.
Elfogadom, hogy a szeretet, amiért imádkoztam, már bennem van.
Elfogadom, hogy a béke, amit kívántam, már itt van a valóságomban.
Elfogadom, hogy a bőség, amely után sóvárogtam, már most betölti életemet.

Az igazságomban elfogadom a tökéletes Lényemet.
Vállalom a felelősséget a saját teremtményeimért,
Mindenért, amely az életemben létezik.
 

Elismerem a Szellem erejét, amely bennem lakozik,
És tudom, hogy minden dolog úgy van, ahogyan lennie kell.

A Bölcsességemben elfogadom a tökéletes Lényemet.
A leckéimet gondosan válogattam meg, én Magam,
És most általmegyek rajtuk, teljességükben megtapasztalva azokat.
Az utam egy szent utazás, isteni céllal.
A tapasztalataim a 'Minden, Ami Van'-t gazdagítják.


A tudásomban elfogadom tökéletes Lényemet.
Ebben a pillanatban az arany trónusomban ülök,
tudván, hogy a fény angyala Vagyok.
Rátekintek az arany ládára- a Szellem ajándékára-
és tudom, hogy már minden vágyam eleve beteljesedett.

Az önmagam szeretetében, elfogadom a tökéletes Lényemet.
Nem aggatok Magamra ítéleteket vagy terheket.
 

Elfogadom, hogy a múltamban mindent szeretetből kaptam.
Elfogadom, hogy minden ebben a pillanatban szeretetből fakad.
Elfogadom, hogy a jövőmben mindent a legnagyobb szeretet szül majd.

Lényemben elfogadom tökéletességem.
És ez így van.
 
 
 Tatiosz ~ Szerényen tündökölni

Senki sem születik készen: légy azzá, amivé legjobb hajlamaid szerint válhatsz. 
Ki elindult, s még nem érkezett meg, biztatóbb a helyzete a soha el nem indulónál.
Soha nem késő elindulni, soha nem késő szeretni.
Mikor arra vágysz, hogy észrevegyenek, megértsenek és szeressenek, 
tudd, hogy a többiek is erre vágynak.
Miért szeretnek minket a többiek?
 Amiért egyáltalán szeretni érdemes: magáért szeretetért.
Tanulj meg szerényen tündökölni, mert ez az emberi.


MÉG NEM MINDEN!

Ahogyan minden reggel újra
felkel a nap, és új fényt, meleget,
új aranytakarót borít a földre,
és megköszönhettem a tegnapot,
de minden reggel újat várhatok:
Krisztusom, úgy járhatok Teveled.
Már tegnap láttalak.
 
Leborulhattam kereszted alatt,
Bocsánatod csodáját ízlelhettem,
Eged ragyogva kitárult felettem.
Hálás örömmel szolgálhattalak,
Legnagyobbat kicsinyedben.
S ma új fényben ragyog arcod felettem,
ma új csodád borát kóstolhatom.
 
S ámulva látom, hogy ez még nem minden!
Mintha könnyű fecskeszárny lenne lelkem,
s amennyit máig megtaláltam-leltem,
csak csepp lenne a tenger tüköréről
Röptömben azt a cseppet fölemeltem,
s már az a csepp is csodát tett velem,
De Te vagy a tenger! 
Kimeríthetetlen és végtelen!

Tegnap úgy láttam: megismertelek.
Ma új fényben ragyog rám reggeled.
S még nagyobb, még fenségesebb leszel.
ha holnap találkozom Teveled.
Erőidből, csodálatos magadból
minden új nap újat kínálsz nekem.
Kis patak, feléd, a tenger felé
siet az életem,
míg szépségedet, végtelen valódat
színről színre szemlélhetem.

Túrmezei Erzsébet

 IGAZ MESE A NAPSUGÁRRÓL

Ismerek egy fényes napsugarat.
Naphazája meleggel volt tele.
Naphazában otthon mégse maradt.
Megszánta a dermedt rügyecskéket,
Napkeletre menekült fecskéket.
Szánta a sok hallgató madárkát. 
Fájt szívének a fagyos kopárság.

Elgondolta: ,'Megyek és leszállok.
Tudom én azt, hogy telet találok.
De mire a világot bejárom,
Virág virul minden merev ágon...
Virág virul, meleg tavasz támad!
Odahagyom napfényes hazámat.'

Leszállott a jégbevont patakra,
Meleg szóval hívta, szólongatta.
De a patak kemény, hideg maradt
S tovább aludt a jégpáncél alatt.
Szép napsugár búsan repült tovább
Keltegetni kankalint, ibolyát.
'Kis ibolya, dugd ki kék fejecskéd,
illatodat messze eregesd szét,
hirdess vidám tavaszi mosolygást!'
 Kis ibolya álmodik még folyvást.
Szép napsugár felröppen a fára,
Téli fának lombtalan ágára,
Simogatja mind rügyecskéket,
De mi haszna, ha egyik se ébred.

Hallgatnak a madarak az ágon.
Alszik minden az egész világon.
Szép napsugár, menj vissza az égbe!
Láthatod, hogy hiába jöttél le.
Ez a föld a halál birodalma.
Nem bírsz vele, oly nagy a hatalma...
'Ha nem használ egy simogatásom,
használni fog száz simogatásom,
s fakad a rügy, tűnik a tél, széled.
Halál felett mégis győz az élet!
Egy meleg szó ha talán hiába,
Száz meleg szó majd nem lesz hiába,
Kifakasztja fák, mezők virágit.
Lesz még egyszer virágos világ itt!'
Szép napsugár virágtól virágig
Repül egyre, szólongatja váltig.
Némelyik már ébred a szavára. 
Tavasz is lesz, tudom, nemsokára.

Ismerek egy fényes napsugarat.
Naphazája meleggel volt tele.
Naphazában otthon mégse maradt,
Jézusunk az. Ő mosolyog rátok.
Ti vagytok a szunnyadó virágok.
Bár az első hívogató szóra,
Új életre mind kivirulnátok!
Tárjátok ki szíveteket előtte!
Hadd jelentsen tavaszt a lejötte.

Túrmezei Erzsébet


FIGYELJ RÁM ÉS HALLGASS MEG

Amikor kérlek, hogy figyelj rám,
És Te tanácsot akarsz adni.
Akkor nem azt tetted, amire kértelek!
Amikor kérlek, hogy figyelj rám,
És Te azt mondod nekem, nem kellene így vagy úgy érezned,
Akkor az érzelmeimbe tapostál.
Amikor kérlek,hogy figyelj rám,
És Te azt hiszed, hogy Neked kell megoldani a problémámat,
Akkor is, ha furcsának tűnik, cserbenhagytál.
Figyelj! Csak azt kértem Tőled, hogy figyelj!
Nem azt, hogy bármit is mondj vagy tégy. Hanem csak figyelj!
Olcsó a tanács! - és pár fillérért megvásárolható újságokban, folyóiratokban!
Ezt magamnak is meg tudom tenni. Nem vagyok tehetetlen!
Talán elvesztettem a kedvemet és botladozom -
De nem vagyok tehetetlen.
Amikor helyettem teszed, amit nekem kellene,
Sőt, szükségem van arra, hogy magam jöjjek rá,
Akkor bizonytalanságomat, félelmeimet erősíted.
De amikor egyszerűen elfogadod, hogy amit érzek, azt tényleg érzem,
Nem törődve azzal, hogy mennyire irracionális...
Amikor már nem kell erőfeszítést tennem, hogy Te is meglásd,
Akkor tudok figyelni arra, hogy mi áll az érzésem mögött.
Amikor már ez tiszta, akkor már a tennivaló is nyilvánvaló!
És nincs szükségem a jó tanácsra.
Az irracionális érzelmek mind érthetővé válnak,
Amikor látjuk, mi van mögöttük.
Talán az ima azért sikerül az embernek, mert Isten csendben figyel,
Ő nem ad jó tanácsokat, s azt sem mondja, hogyan kell valamit megoldani.
Ő figyel, és abban segít, hogy én jöjjek rá a megoldásra.
Szóval, nagyon kérlek, FIGYELJ és hallgass meg!
Ha Te is akarsz mondani valamit, várj egy kicsit,
És amikor befejezem, akkor mondjad.
Én majd szívesen figyelek Rád!
Tudsz-e imádkozni?

Ha fáj a szíved, tudsz-e imádkozni?
A sok gondok, bajok közt, mondd
Istenhez tudsz-e fohászkodni?
Jóban, rosszban Isten segítségét kérni?

A boldogság szele ha megérint, mondd
Istennek tudsz-e köszönetet mondani?
Ha öröm vagy bánat ér, mondd
Istenhez tudsz-e fohászkodni?

A munkádra áldást, mondd
Tudsz-e valaha is kérni?
A felkelő Napért, mondd,
Tudsz-e köszönetet mondani?

A családodért, barátaidért, mondd
Tudsz-e áldást kérni?
A gyermekeidért, a jövő emberéért, mondd
Tudsz-e, mersz-e imádkozni?

Ezért a romboló világért, az emberiségért, mondd
Tudsz-e megváltást kérni?
Az egyetlent, a Megváltót, mondd
Meg mered-e szólítani?

Kérni, könyörögni, imádkozni, mondd
Mersz-e ilyet tenni?
Mondd, megtanultál-e valaha valakiért
Csak egyetlen egyszer is imádkozni? Tudsz-e imádkozni.

 HIT

Néha mikor elgondolkodol
Kire számíthatsz az életed során,
Egy név az csak, mely benned érlelődik:
Isten, a Mi Atyánk!
Ha bánatod van, bármilyen fájdalmas
Ő az, kihez igaz szívvel elvonulhatsz.
Nem nevet ki, nem űz gúnyt belőled,
Hatalmas szeretete, megsegít és átölel.
Félelmed úgy érzed, nehéz elviselned,
A mi Urunk az, ki ebben segít neked.
Úgy érzed, néha az élet unalmas,
Sok-sok gond nehezedik rajtad.
Fordulj csak bizalommal az Atyához,
Oltalmat adó keze, minden gondot megold.
Megcsaltak, becsaptak, átgázoltak rajtad,
Nem kívánsz tovább élni, célodat feladtad.
Egyet tegyél meg, menj az Úr házába,
Bánatos szíved valami boldogság átjárja.
Rádöbbensz: bánatodra a választ rögtön megtaláltad.
Előtte nincs titok, őt be nem csaphatod,
Őszinte legyen minden pillanatod.
Minden időben, minden korban,
Esőben, hóban, zivatarban
Az egyetlen akire mindenben számíthatsz.
S mikor közeleg a vég, közeleg az elmúlás
Ő az egyetlen, aki mindig melletted áll-
Nem hagy ott egy pillanatra sem,
Megölel... megsegít... fájdalmadon enyhít.
Utolsó pillanatban is Ő fogja a kezed,
Ő lesz az, aki fogad majd a nagy mindenségben.
Most már tudod, az életed véges,
Mindig és mindenért az Istent szólítod meg.
Tehát még nem késő, alakítsd így
az életed,
Meglátod az Úr majd megsegít tégedet.
Köszönd meg számtalanszor az életet Néki,
Meglátod, Hited mindig, mindenben
átsegít.
 
AZ ÖRÖM TÍZ AKADÁLYA
1. Én- központúság. - Aki saját énjét túlságosan ápolja és dédelgeti, az általában rosszkedvre lel a boldogság helyett. - Tégy jót valakivel és máris jobban érzed magad!

2. Aki többre vállalkozik, mint amennyit el tud végezni, megfosztja magát attól a megelégedéstől, amit a bevégzett munka eredményez. - Tanulj meg NEM-et mondani, érezd a határaidat.

3. A bírálat szenvedélye, a gáncsoskodás, elégedetlenségünket fejezi ki környezetünkkel és körülményeinkkel, amelyek miatt, véleményünk szerint nem lehetünk boldogok. - Ne ítélkezz!

4. Öröklött búskomor hajlamok, melyekből őseinktől sokkal többet örököltünk, mint sejtenénk. Az ilyen jellegű hátrányokat Jézus erejével és tudatosan optimista életvezetéssel tudjuk leküzdeni.

5. A hála hiánya elégedetlenséget okoz, mindig azt gondoljuk, hogy rosszul jártunk hiányban szenvedünk és megkárosítottak minket. - Légy hálás mindenért amid van, értékeld, hogy az már a tiéd, vedd számba javaidat!

6. A hit hiánya eltávolít Istentől. Aki rossz helyen keresi az örömöt, nem ér célba.

7. Akinek nincs határozott célja és nem tudja miért is él, az nem csodálkozhat azon, hogy nem elégedett, és nincs öröme.- Az elért célok, megvalósult álmok az öröm forrásai.

8. Ha visszahúzódunk csigaházunkba és kerüljük a közösséget, emberi megbántásokban ugyan nem lesz részünk - de örömben sem.
Vállald a konfrontációt, a megmérettetést is, ne kényelmesedj el!

9. Aki semmit nem tesz Krisztusért, annak nélkülöznie kell az öröm igazi forrását.

10. Betegség és fájdalom, gyengeség és eltompultság, állandó függés másoktól, idegen segítségre utaltság - mindez tényleg keserves dolog. Ám szelíd alázattal el lehet fogadni ezeket a kereszteket is, mint amiket Isten adott mi javunkra.
'Nem az a fontos, hogy elkerüljük a szenvedést, hanem , hogy a szenvedés elérje bennünk a célját'


Az öröm 'tízparancsolata'

- Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömet!
- Mosolyogj és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is!
- Szívből ismételgesd : "Isten aki engem szeret, mindig jelen van!"
- Szüntelenül törekedj arra, hogy meglásd az emberek jó tulajdonságait!
- Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot!
- Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ennél semmi sem nyomasztóbb!
- Munkádat örömmel és vidáman végezd!
- A látogatókat mindig szívesen, jóindulattal fogadd!
- A szenvedőket vigasztald, tudj lemondani másokért!
- Ha mindenütt az örömöt terjeszted, biztos lehetsz benne, hogy magad is rátalálsz.


A gyengédség 10 parancsolata

1. Mivel a gyengédség lehetséges, kár lenne kihagyni az életünkből!
2. Beszélgessetek egymással minden nap, legalább néhány percig!
3. Folyamatosan és rendszeresen növekedjetek egymás mellett!
4. Tiszteld önmagadat!
5. Legyél megértő, figyelmes másokkal!
6. Legyél udvarias! A szeretet nem egyeztethető össze a darabos viselkedéssel!
7. Fedezd fel a jót és a nemest felebarátodban, még akkor is, ha azokat el akarják rejteni!
8. Ne rettenj vissza a vitatkozástól, csak a közömbösek nem vitatkoznak! Ne légy soha közömbös!
9. Apró kis viszontagságok ne hozzanak ki a sodrodból!
10. Csak nevess tovább, ez megedzi a szívet és távol tartja a 'betegségeket'!


    

 
'Add, hogy imámban ne kérjek semmit,
de annál inkább hallhassalak
és hallgassalak téged.'
Pilinszky János
 
 Rainer Maria Rilke ~ HA EGYSZER VÉGRE ...
 
Ha egyszer végre teljes csönd lehetne.
Ha már a dolgok kósza véletlenje
elnémul, és a nevetések hangja
s a zaj, mely érzékeim fogva tartja
többé már virrasztásom nem zavarja,
akkor juthatnék olyan gondolatra,
mely ezermód téged gondol s megérint
sőt egy mosolyra birtokba vehet,
hogy árasszon, s légy minden életé mint
egy köszönet.
 
Bódás János ~ Elveszíthetetlen öröm

Nem igaz, hogy az élet rút, kegyetlen,
sok öröme van, elveszíthetetlen.
Van öröm, amely mindörökre tart,
nem árt neki se szó, se tűz, se kard,
se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor,
mitől a világ oly sokszor komor.
Van öröm, amely soha nem apad,
s ez az öröm: add másoknak magad!
Míg élsz, magadat mindig adhatod.
Adj szót, vigaszt, ha van falatot,
derűt, tudást, vagy békülő kezet,
mindez tiéd! Vesd másba s nézheted,
hogy nő vetésed, hozva dús kalászt,
s meggazdagítva lelked asztalát.
Csoda történik: minél többet adsz,
te megad annál gazdagabb maradsz.

 
 
Mindannyiunk életében vannak olyan emberek, akik egyszerűen 
nem azért léptek be az életünkbe, hogy végig velünk maradjanak.
Sokkal inkább azért, hogy átsuhanva életünk napjain, megmutassanak nekünk 
valami fontosat, ami megváltoztat bennünk dolgokat, örökre.
Ha pedig eljön a nap, el kell őket engednünk és nem tehetünk ellene semmit.
Óriási bennünk a veszteség, pedig igazából kaptunk valamit!

Mindenki sérül élete folyamán.
Azonban az a tapasztalatom, hogy manapság sokan állandóan
sebeik körül forognak.
Él bennünk a vágy, hogy gyermekkorunk összes sérüléseit felfedjük,
hogy aztán feldolgozhassuk őket.
Úgy gondoljuk, minden sebet el kell tüntetnünk, mindent,
ami bennünket beteggé tesz, ki kell radíroznunk.
Ám ez az út zsákutcába vezet.
A helyes út az, ha megbékélünk sérelmeinkkel.
A sebeket értékként fogom fel.
Ott, ahol megsebzett vagyok, ott vagyok érzékeny az emberek iránt.
Jobban megértem őket.
Sőt mi több: ahol sebzett vagyok, ott kerülök érintkezésbe
saját szívemmel, igazi énemmel. Eljön majd a nap, amikor senki szava sem tud majd letörni.
Akkor már erős leszel.
Nem fog érdekelni, hogy ki mit mond,
hiszen egyetlen dolog lesz biztos számodra:
méghozzá az, hogy neked mi az igaz.
Benned mi van, számodra mi jó, meg neked mit jelent.
Történhet bármi, te biztos leszel annyira magadban,
hogy lásd, mi a te utad, és mi az, aminek köze nincs hozzád.


 Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem;
Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem;
Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés;
Merész leszek, mert annak kell lennem;
Barátja leszek mindenkinek - ellenségnek, társtalannak;
Ajándékozom, s elfeledem az ajándékot;
Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet;
Felnézek, és nevetek, és szeretek, és magasba emelek.


A családban megtanuljuk értékelni az embereket attól függetlenül,
hogy hogyan néznek ki, vagy mit tudnak értünk tenni.
Megtanulunk a belsőnkből szeretni.


Andrew Matthews

Az emberek azt mondják, hogy az élet értelmét keressük.
Én nem hiszem, hogy tényleg ezt keressük.
Szerintem inkább azt igyekszünk megtapasztalni, hogy élünk.

Joseph Campbell
AZ ÉLET IGAZSÁGAI

Bárki, aki ítélkezik feletted, csak azért van, mert nem ismer!
 Nem ismeri a gondolataid, a tetteid okát.
Azok az emberek, akik ismeretlenül véleményt alkotnak rólad,
 nem érdemlik meg sem a figyelmed, sem a gondolataid.
Egyszerűen csak vedd őket figyelmen kívül.
Senkinek ne akarj megfelelni, csak mert Ő úgy akarja,
 vagy mert neki így a megfelelő, és így tetszik!
Az az övé, te pedig Önmagadé, cselekedeteid is belőled fakadnak,
önmagadért vannak benned, nem mások elvárásainak!
Az az igazi szabadság, ha nem függsz sem másoktól, sem mások véleményétől!


A Béke Útja olyan, mint egy folyó, és mert nem áll ellen semminek,
már azelőtt győz, mielőtt belekezdene bármibe.
A béke művészete legyőzhetetlen,
hiszen nem harcol semmivel, csak önmagával.
Győzd le önmagad és legyőzöd a világot.
Paulo Coelho


Kívánok neked.... 

Mosolyokat - amikor bánatos vagy,
Szivárványt - hogy a felhőkben járhass,
Nevetést - ami ajkaid simogatja,
Gyengéd ölelést - amikor lelked elhagyatott,
Barátokat - akik felvidítanak.
 Szépséget szemeidnek - hogy sokat lássanak,
Önbizalmat - ha kétségek gyötörnek,
Hitet - melyben teljes az élet,
Barátságot - hogy megismerd magad,
Türelmet - hogy a világot elfogadd."

'Legyen béke a szívemben,
segíts ebben, Istenem.
Nem kérek most semmi mást,
csak Nálad keresem a gyógyulást.

Hogy a világban egyszer béke legyen,
azt magamon kell elkezdenem.
Lélektől-lélekig,
a békesség így születik.'

Minden ember számára mindennapi feladat, 
hogy harmóniát teremtsen maga körül, 
hogy rendet tartson a dolgaiban és önmagában. 
A széthúzás, szétesés számtalan jelével találkozik mindenki minden nap. 
Ugyanakkor észre kellene venni a néha csak pillanatokra megvalósuló békét, 
örömöt, barátságot, összhangot. 
Nyugodtabbak lehetnénk mindannyian, ha jobban meg tudnánk becsülni egymást, 
akik részei vagyunk ugyanannak a világnak.

Korzenszky RichárdPecznyík Pál  ~ Szavak és Tettek

Hol sok a beszéd,
ott sok a salak.
Hangsúlyosabban beszél
a tett, mint a szavak.
A samaritánus
keveset beszélt,
Időt, pénzt áldozott
a vérző emberért.
  
Szó mérgezett nyila
üt halálos sebet,
mit áldozatokkal
gyógyítani nem lehet!
A lélek két szárnya:
jó szó, nemes tett -
Istenhez emeli
hanyatló életed.

LÁBNYOMOK

Álmomban Mesteremmel
tengerparton jártam, s az életem
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
két pár lábnyom, a parti homokon,
ahogy ő mondta, ott járt énvelem.

De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma
látszott, éppen ahol az életem
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.

Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:
'Amikor életem kezedbe tettem,
s követődnek szegődtem Mesterem,
azt ígérted, soha nem hagysz el engem,
minden nap ott leszel velem.
S, most visszanézve, a legnehezebb
 úton, legkínosabb napokon át,
mégsem látom szent lábad nyomát!
Csak egy pár láb nyoma
látszik ott az ösvényen.
Elhagytál a legnagyobb ínységben?'

Az Úr kézenfogott, s szemembe nézett:
'Gyermekem, sose hagytalak el téged!
Azokon a nehéz napokon át
azért látod csak egy pár láb nyomát,
Mert a legsúlyosabb próbák alatt
Téged vállamon hordoztalak!'

 KIS LÉPÉSEK MŰVÉSZETE 

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. 
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé  és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában időben rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat.

Segíts engem a helyes időbeosztásban. 
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjének, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez.

Erőt kérek a fegyelmezettséghez és a mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, 
de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat.

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben minden simán kell, hogy menjen.

Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk.

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt,
 akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. 
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. 
Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.

Kérlek segíts, hogy tudjak várni. 
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a barátságra. 
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, 
legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk.

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban 
és a megfelelő helyen szavakkal vagy szavak nélkül egy kis jóságot közvetíthessek.

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől. 
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van.

Uram, taníts meg a kis lépések művészetére!

Saint Exuperye

IGEN ATYÁM

 Igen, Atyám, mert így kedves előtted,
Öröm vagy bánat ér, akármi gyász,
 Kezed megáld mosolyt, borút vagy könnyet,
S a lelkem békén, csendben rád vigyáz.

 Igen, Atyám, ha hű karod vezérel,
S közeleg fényivel a messze cél,
Kísértés, támadás viharszelével
Pokol hatalma is feléd segél.

Igen, Atyám, ó, mindenen keresztül!
Igen, Atyám, ború vagy fényözön
Tetőled száll rám, atyai kezedből.
A földön másban nem gyönyörködöm.

Igen, Atyám, az évek úgy sietnek,
Számuk kiméri hűséges kezed.
S te társz kaput megfáradt gyermekednek,
A boldog óra ha elérkezett.

Megyek, amerre utam kijelölted.
Úgy hív, úgy vár a szent atyai ház.
Igen, Atyám, mert így kedves előtted.
A lelkem békén, csendben rád vigyáz.

Túrmezei Erzsébet 1912-2000.

Uram, ebben az okos korban ne engedd elbutulni néped,
hogy az üres emberi szó el ne némítsa szent igédet!
És ebben a jóllakott korban ne engedd meg, hogy éhen haljunk.
Táplálj mennyei eledellel, hogy pusztulásba ne zuhanjunk.
És ebben a jéghideg korban adj nekünk lángoló szívet,
hogy szereteted melegét árassza, aki e földön a tied.
A Urunk, ebben a fáradt korban adj új tettekre erőt nekünk,
és légy a mi erőnk Te magad, ha lankadunk, ha elcsüggedünk!

L. Weingärtner után ~  Túrmezei ErzsébetSzorgalmasan gyakorold a szeretetet! 

'A kegyes erények közül legfőképp ugyanis ez az, amely a folyamatos gyakorlás által tud csak növekedni. Törekedj tehát arra, hogy minél inkább beépítsd ezt az életed minden egyes, apró részletébe! Vigyázz a nyelvedre és magatartásodra a nap minden órájában – különösen a gyermekekkel és a közeli hozzátartozóiddal való bánásmódodban!
Emlékezz a derék asszony jellemére: “Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.” (Péld. 31:26) Emlékezz Pál apostol szavaira is: “Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor. 16:14).


A szeretetünk meg kell, hogy nyilvánuljon az apró dolgokban – mint ahogy a nagyobbakban is. Nem kevésbé fontos tehát emlékeznünk Péter szavaira is: “Egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek!” – tehát nem pusztán csak egy olyan szeretettel, amely alig egy kicsinyke kis lángocska csupán, hanem egy fényesen égő, ragyogó szeretet-tűzzel, amelyet körülöttünk mindenki jól láthat. (1Pét. 4:8) Lehet, hogy némi fájdalomba és fáradságba kerül ezeket a dolgokat folyton a szemünk előtt tartani. Az is lehet, hogy a többiek példájából csak igen kis buzdítást kapunk e tekintetben – de te csak tarts ki! Az ilyen szeretet igenis meghozza a maga jutalmát!'
- J.C. Ryle (1816-1900)


Gondolatok a szeretetről

"Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet."
János első levele 4:7-8 .

A kötelesség szeretet nélkül
kedvetlenséget támaszt.
A felelõsség szeretet nélkül
kíméletlenséggé fajul.
Az igazságosság szeretet nélkül
nem más, mint keménység.
A nevelés szeretet nélkül ellenkezést vált ki.
A bölcsesség szeretet nélkül ravaszságot szül.
A kedvesség szeretet nélkül képmutatás.
A rend szeretet nélkül aprólékosság.
A tapasztalat szeretet nélkül önteltség.
A hatalom szeretet nélkül kevélységet szül.
A birtoklás szeretet nélkül fukarsággá válik.
A hit szeretet nélkül az elkerülhetetlen végzet
hiedelmének szintjére süllyed.
Az élet szeretet nélkül teljesen értelmetlen.
 J. Machalse


“Ha megszüntél adni,
megszüntél szeretni.
Ha megszüntél szeretni,
megszüntél növekedni.
Ha megszüntél növekedni,
megszüntél tökéletesedni.”


 “Szeretni Istent mindenek felett és önzetlenül egymást, ez a legjobb ajándék, amelyben mennyei Atyánk részesíthet. Ez a szeretet állandó erõ. Csak abban a szívben találjuk meg, melyben Jézus uralkodik. Szívben, melyet az isteni kegyelem megújított, minden cselekedet indító rugója: a szeretet. Az igazi szeretet, amely a mennyben született, nem önzõ és nem állhatatlan. Nem emberi elismerés függvénye. Nem azért szeret, mert õt szeretik, és kedvében járnak. Nem azért szeret másokat, mert elismerik érdemeit. Akkor sem gerjed haragra, ha indítékait, tetteit félreértik, vagy kiforgatják, hanem megõrzi nyugalmát. Kedves és figyelmes”

 'Akit szeretsz, szeresd imádkozón!
Hordozd erőtlenségeit szelíden.
Állj érte naponként az Úr előtt;
Kegyelméből javadra  fordul minden!'
 

"Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet."
János első levele 4:7-8 .


A szeretetben ismertelek meg

A szeretetben ismertelek meg
abban a forró, égő lázban,
abban az isteni vágyakozásban,
ahogy kerestél.

Addig ismeretlen voltál nékem,
csak kerülgetett képzeletem,
megrajzoltam magamnak képed,
próbáltam formát adni néked,
de nem sikerült.

S mert láttad, vágyom tudni, ki vagy:
megfejtetted előttem önmagad.

A végtelen ég kéklő mezején
egy csillag indult el énfelém.
Megállt fölöttem, s néztem ott
azt a remegő, fénylő csillagot:
és közben történt valami velem.

- A szívemben kettéhasadt az élet,
jászol formája lett a mélyedésnek:
és fájni kezdett bennem a bűn.

- Majd egy kereszt lett a tátongó résben,
s ott láttam szörnyű szenvedésben
vonagló, véres, könnyes arcod:
ott vívtad értem a harcot,
hogy megismerjelek.

- Most már tudom, ki vagy,
milyen a lényed:
minden képzeletem semmivé lett.
Ilyet gondolni sem tudtam, mertem,
én ilyen érzést még nem ismertem.

Rád csodálkozom, és sírva kérdem,
hát ilyen Istenem vagy nékem?
Aki jászlon, kereszten,
véres halálon át jöttél,
hogy megismerjelek:
megtanuljam, milyen szereteted?
 
~ Páskulyné Kovács Erzsébet ~