ÉLETED ÜZENETE

Semmi sem mond többet rólad,
mint amikor mellém állsz a bajban
és segítesz elhordozni életem terheit.
Ezer együtt érző szó sem ér annyit,
mint erős kezed,
melyre támaszkodhatom.


Köszönöm, hogy Isten rám mosolyog
a szeretetedben.

Elfogadni magunkat
annyit jelent,
mint megbékélni
Isten ajándékozó szeretetével.
Mások szeretete felé
önmagad értékelése
az első lépés.

Kérlek, fogadj el olyannak,
amilyen vagyok,
s akkor egyre jobb leszek!
Akkor töltekezel Istennel,
amikor hiányát átéled.

Szenvedéseid és megpróbáltatásaid
között se add fel a reményt,
mert szereteted küzdelmét látva
Isten képes lebontani
a fájdalom töviskoronáját,
és szent Lelke által
győzelemre segít.
Életed nyitott könyv,
amelyből jót vagy rosszat
tanulnak az emberek.

Rajtad is áll, hogy jobbak
vagy rosszabbak lesznek-e,
amikor 'beleolvasnak'
hétköznapjaidba és ünnepeidbe.
Tedd számunkra kedves
olvasmánnyá a lapokat.
Ne csak számold,
hanem élvezd a napokat!

Töltsön el békével a szeretet Istene,
aki talán éppen a betegséged által
ölel gyöngéden magához,
hogy ereje így is megnyilvánuljon benned.
Ha szeretetet sugárzol magad körül,
- betegséged ellenére –
magad is gyógyítóvá válhatsz.

Simon András

Forrás ~ Internet


FIAMNAK

Hála Isten! este van megin’.
Mával is fogyott a földi kín.
Bent magános, árva gyertya ég:
Kívül leskelődik a sötét.
Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren?
Vetve ágyad puha-melegen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Látod, én szegény költő vagyok:
Örökül hát nem sokat hagyok;
Legföljebb mocsoktalan nevet:
A tömegnél hitvány érdemet.
Ártatlan szíved tavaszkertében
A vallást ezért öntözgetem.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tűrni és remélni megtanít:
S néki, míg a sír rá nem lehell,
Mindig tűrni és remélni kell!
Oh, ha bennem is, mint egykor, épen
Élne a hit, vigaszul nekem!...
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd ha játszótársaid közül
Munka hí el - úgy lehet, korán -
S idegennek szolgálsz eszközül,
Ki talán szeret... de mostohán:
Balzsamúl a hit malasztja légyen
Az elrejtett néma könnyeken.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd, ha látod, érzed a nyomort,
Melyet a becsület válla hord;
Megtiporva az erényt, az észt,
Míg a vétek irigységre készt
S a butának sorsa földi éden:
Álljon a vallás a mérlegen.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

És, ha felnövén, tapasztalod,
Hogy apáid földje nem honod
S a bölcsőd s koporsód közti ür
Századoknak szolgált mesgyeül:
Lelj vigasztalást a szent igében:
'Bujdosunk e földi téreken.'
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Oh, remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát:
Mert különben sorsod és e föld
Isten ellen zúgolódni költ. -
Járj örömmel álmaid egében,
Útravalód e csókom legyen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem!

Arany János

1850
Forrás ~ Internet

 SZERESD A GYERMEKET

Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen,
Hol villámok között vala az Úr jelen,
E legszentebb parancs nincs kőtáblára írva -
Mosolygó kedviben, pirosló hajnalon
Aranybetűkkel ezt az örök Irgalom
Az emberszívbe írta.

Szeresd a gyermeket! Még néki szárnya van,
A csillagok közé ő még el-elsuhan,
S kitárja vidoran a mennyek ajtaját:
Hiába könyveid, hiába lángeszed,
Az Isten titkait ki nem kémlelheted,
Csak gyermeklelken át.

Szeresd a gyermeket! A lét napfénye ő,
Estellik, hogyha megy, hajnallik, hogyha jő,
Csöpp lábai nyomán az öröm kertje zsendül,
Bimbónyi kis keze áldással van tele,
S melyik szeráf-zene érhetne föl vele,
Ha víg kacaja zendül?

Szeresd a gyermeket! Hisz oly hálás szegény,
Egyszerre könny, mosoly ragyog csillagszemén,
Ártatlan kis szívét az öröm megteli,
S köszönetét, akár az esti fuvalom,
Mely félve játszadoz a harmatos gallyon,
Oly halkan rebegi.

Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt,
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt,
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
S míg te a gyermekek könnyét törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett
Letörli vétkeid!

1907

Móra Ferenc

Forrás ~ Internet
 

 Siktár Éva ~ Gyermekeinkről

 Kicsiny gyermek édes fénye
beragyogja életed,
kiszolgáltatott a lénye,
vigyázz rá, kell féltened!

Őszinte és pártatlan ő,
fognod kell a kis kezét,
pici lelke vágyakat sző,
ismételgesd a nevét!

Óvjad, féltsed, amíg csak élsz,
ő a jövő nemzedék,
szép az élet és szép a lét,
simogasd meg kis fejét.

Gyöngéd lelke vigaszra vár,
ha bánat éri kis szívét,
vele vagy, és nincs akadály,
te érted a hisztijét.

Kamasz gyermek tanácstalan,
tanítsd, neveld szorgosan,
figyelj jól, ha barátja van,
mutass utat pontosan!

Jól végezted feladatod,
ő hozza a fényt neked,
büszke vagy rá, nem tagadod,
gyermeked az életed!

Szereteted rá irányul,
óvod, félted szüntelen,
akkor is, ha világ tárul,
és az élet küzdelem!

Segíted a kemény harcban,
hiszen ő a gyermeked,
mögötte állsz, hogyha baj van,
igazából szereted!

Felnőtt már a drága gyermek,
de te mindig félted őt,
betöltötted szerepedet,
várod mindig, végre jő`!

Felnőtt fejjel is mindened,
mivel ő a gyermeked,
életedben a szeretet
virágzik és kell neked!

Forrás ~ Internet

Imádság a hegyen

Add meg a mindennapi kenyeret,
És add meg a mindennapi kegyelmet,
Hogy jó lehessek, hogy ember lehessek,
És el ne rontsam a Harmóniát. 


A mindennapi szépséget is add meg,
Hogy legyen mindig lehelnem belőle
És szétlehelném a testvér világnak. 


És add meg, add ugyanezeket
Minden embernek és mindennap. Amen.


részlet Sík Sándor verséből

Forrás ~ Internet
 
 
'Köszönöm, hogy szeretteim biztonságban vannak, és semmiben sem szenvednek hiányt. Hálásan és méltósággal elfogadom az égi segítséget, mert tudom, hogy ez a magam és mások javára válik.'
 
Forrás ~ Internet

KÍVÁNOK NEKED

'Kívánok neked mindent, ami csak jó - kiváltképp az újrakezdés képességét. Tanulj a szomorúságból és a hibákból! Aztán indulj tovább! És mindenekelőtt kívánok neked bátorságot! Ez a bölcsője minden másnak! Kívánom neked a csend szépségét, a napfény dicsőségét, a sötétség rejtelmét, a láng hatalmát, a víz és a föld higgadt erejét, a levegő édességét és a szeretetet, mely ott található minden dolgok gyökerében. Az élet csodáját kívánom neked'!

Pam Brown
 
 Forrás ~ Internet
 
 
KERESZTANYA IMÁJA
 
Mit kívánok neked!

Nem kívánok neked olyan életet,
amelyben nincs szomorúság,
csak azt, hogy akkor találj
mindig vigaszt, jó szót,
ha arra vágyik szíved -
ezt kívánom neked.

Nem kívánom, hogy 'szabadon',
emberek nélkül élj,
de hogy lelj jó barátokra,
akikkel egymásban bízva,
egymásnak tartást adtok -
ez amit neked kívánok.

Nem kívánom, hogy tündérrel találkozz,
aki téged gazdaggá tehet,
de hogy szemed legyen,
mely a hétköznapi csodákat meglátja -
ezt kívánom neked.

Semmi sem magától értetődő.
Isten ajándéka ez a gazdagság.
Minden, ami történik, a szeretet,
amit te adsz vagy adnak neked,
az életerő, ami betölt téged,
az Ő ajándéka, Isten adta neked.

Ami vagy, amid van, az Ő csodája:
te, mint minden ember,
az Ő szeretetének vagy a képmása.
 
Forrás ~ Internet

 KÍVÁNOK NEKED
 
Kívánok neked: mosolyokat, amikor bánatos vagy.
Szivárványt, hogy felhőkben járhass.
Nevetést, ami ajkad simogatja.
Gyengéd ölelést, amikor lelked elhagyatott.
Barátokat, akik felvidítanak.
Szépséget, szemeid sokat lássanak.
Önbizalmat, ha kétségek gyötörnek.
Hitet, melyben teljes az élet.
Bátorságot, hogy megismerd magad.
Türelmet, hogy a világot elfogadd,
és szeretetet, hogy megoszthasd másokkal...
Legyenek nagyon-nagyon szép napjaid!
 
Forrás ~ InternetSZENTLÉLEK HIMNUSZA

A Lelket várom a nagyszerűt,
Mi szépségekben szívem üt,
A Lelket, ki az Atyától lett,
S a vizek felett lebegett.

A Lelket, akiben élet forr,
És rózsáival teleszór...
A Lelket, mely gyújt, csodát mível,
És betölt kegyelmeivel,

Mi föntről, egekből árad át,
Az örök élet áramát,
Mi telít, ürít és újra tölt
És újjá születik a Föld!

A Lelket várom, dús égi szél,
Ott fú, ahol akar és beszél.
Mond kimondhatatlan szavakat
És kormányoz virágokat.

Puszta Sándor
 
Forrás ~ Internet
 
 
SZENT ÁGOSTON - PÜNKÖSDI IMA

Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, azt akarjam
Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, mindig azt tegyem.

Te hívogass engem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, azt szeressem.
Erősíts meg engem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, hűséggel megvédjem.

Te őrizz engem, Szentlélek Isten,
hogy szent kegyelmed el ne veszítsem.

VIDEÓ


Forrás ~ Internet

PÜNKÖSDI FOHÁSZ

Adj erőt Uram, hogy bátor legyek!
Meg tudjam tenni, mit eltervezek.
Szabadíts meg a gátlásaimtól,
erősítsd meg kishitű lelkemet!

Adj erőt Uram, hogy bölcs is legyek!
Érzelem vezessen és értelem!
Világban szétszórt gondolataim,
jó tanácsokat közvetítsenek!

Adj erőt Uram, hogy jámbor legyek!
Számomra tán ez a legnehezebb…
Lázadó és dacos természetem
finomítsd mosolygósra, szelídre!

Uram, Te tollat adtál kezembe.
Segíts átadni az üzenetet!
Ajándékodat jóra használjam:
mit írok lelket szépítő legyen!

Add Uram, hogy mélyen hinni tudjak!
Felsőbb hatalomban és magamban!
Adj hitet, erősíts, nyisd fel szemem,
hadd lássam tisztán létezésedet! Amen.
 
Forrás ~ Internet

PÜNKÖSD NAPJA

Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.

Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.

Azért tehát Őt várjátok!
Őt várjátok,- eljő
Hittel égő lelketekbe,
Mint a nyári szellő…

Eljön Krisztus szeretettel,
Eljön Szentlelkével,
Ha várjátok s imádjátok
Pünkösdi reménnyel!

Somogyi Imre

'Pünkösd, a lélek ünnepe'
 
'Húsvéthoz kapcsolódva pünkösd is mozgóünnep, amely május 10-e és június 13-a közé esik. Az ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz 'ötvenedik' szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik.

Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy Jézus mennybemenetele utána Szentlélek leszállt az apostolokra.

Az 50 nap a zsidó vallásból ered. Ők ünnepelték a Pészach utáni ötvenedik az aratás, az első gyümölcsök, majd később a Tízparancsolat adományozásának ünnepét.'

'Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele'

Balassi Bálint

Forrás ~ Internet


a szeretet ereje mindent bevilágít.
 
 
  LÉLEKBEN OTT VAGYUNK ÉS IMÁDKOZUNK A CSÍKSOMLYÓI SZŰZANYA LÁBAI ELŐTT

  'ÜDVÖZLÉGY ÚRNŐNK - IRGALMASSÁG ASSZONYA'

Zarándok Testvérem, aki a 2016-os csíksomlyói pünkösdszombati nagybúcsúra készülsz elzarándokolni, az Úr adjon neked békességet!


Szentatyánk, Ferenc pápa az irgalmasság rendkívüli szentévében szorgalmazza, hogy az egyes egyházmegyékben is nyissák meg az irgalmasság kapuit. Ez a nyitott szent kapu fogad a csíksomlyói kegyhelyen is, amelyen keresztülhaladva jutsz el az irgalmasság anyjához, akit idén így köszöntesz Csíksomlyón: 'Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!'

Ezek a nyitott kapuk jelzik számodra, hogy nincs fal, amely elválaszt Isten irgalmasságának megtapasztalásától. Ezen a kapun nemcsak az igazak, a jók, a tiszták léphetnek be, hanem mindazok, akik vágynak arra, hogy az Atya átölelje őket. A zarándoklatod ideje alatt szánjál időt arra, hogy élettörténetedet átgondolva gyűjtsd össze azokat a jeleket, eseményeket, amelyek az irgalmas Atya cselekvésére utalnak életedben! Saját üdvtörténetedet írod meg, eljutva hálás szívvel annak belátására, hogy veled is számtalanszor irgalmat gyakoroltak. Ez a tapasztalat tesz képessé arra, hogy irgalmas legyél, mint az Atya, tudjál megbocsájtani és irgalmazni felebarátodnak és önmagadnak. Az irgalomnak a jele és gyümölcse a kölcsönös bizalom lesz, amely minden kapcsolatnak az alapja.

Az irgalmasság szentévében történő zarándoklatod képessé tesz arra is, hogy kiengesztelődjél a teremtett világgal és a történelemmel, hiszen naponta számos olyan esemény vesz körül, amelyekre irgalommal kell tekintened. A fizikai út, amely elvezet a kegyhelyre, olyan lelki úttá válik, amelyen megtalálod az irgalmas Atyához visszavezető utat, megízleled az elmélyült imádság gyümölcsét, felfedezed életed értelmét. Majd sorra teljesítve a búcsú elnyerésének feltételeit, átlépve az irgalmasság kapuját, ha szükséges, elvégzed szentgyónásodat, szentáldozáshoz járulsz, megvallod hitedet, és a Szentatya szándékára imádkozol.

Zarándok Testvérem! Az irgalmasság szentéve a kegyelem különleges ideje, ezért testileg-lelkileg már otthon készüljél a zarándoklatra! Legyen benned a vágy, hogy az 'ölelésben' megtapasztalva Isten irgalmasságát, amely Jézus Krisztusban öltött arcot, a búcsúról otthonodba hazatérve légy ennek az arcnak a visszfénye felebarátaid számára, gyakorolva az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, amelyek aktuálisak, konkrétak, vagyis legyél életed minden napján irgalmasan igazságos!

 Urbán Erik OFM érseki helynök, csíksomlyói templomigazgató

A zarándoklat liturgikus programja

 

• Május 13-án, pénteken az este 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik.
• Május 14-én, szombaton a délután fél 1-kor kezdődő ünnepi szentmisét – amelyet a Duna Televízió és a Mária Rádió élőben közvetít – Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke mutatja be. Szentbeszédet mond a búcsú egyetlen meghívottja, Csintalan László kanonok, főesperes, csíkdelnei-csíkpálfalvi plébános.
A búcsú szimbólumának tekintett labarumot és a pápai kisbazilika-jelvényt kísérő menet délelőtt fél 11-kor indul a kegytemplom előtti térről az ünnepi szentmise helyszínére, a Kis- és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe a Hármashalom-oltárhoz.
Reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 7 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban. Az este 7 órakor kezdődő pünkösdelőesti szentmisét követően, 8 órától reggelig tartó virrasztás lesz.
• Május 15-én, vasárnap, pünkösd ünnepén a szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.
• Május 16-án, hétfőn, pünkösd másodnapján a szentmisék a kegytemplomban szintén ünnepi sorrendben lesznek: reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor.

Forrás ~ Internet
 
JÓ ANYÁMNAK KÉT KEZÉRE

Jó anyámnak két kezére
Csókjaimat hintem én,
Ezzel a két dolgos kézzel,
Áldd az Isten amíg él.
 
Jó anyámnak két kezét,
Áldd meg Isten jó szívét,
Két kezét, jó szívét,
Áldd meg Isten amíg él,
Amíg él.

Ez a két kéz estenként
Hogyha gond, bú, baj elér,
Elsimítja homlokodról
A búbánat fellegét.
 
Jó anyámnak két kezét,
Áldd meg Isten jó szívét.
Két kezét, jó szívét,
Áld meg Isten amíg él,
Amíg él.
 
Forrás ~ Internet

Devecsery László ~ Édesanyák köszöntése

Édesanyám, harmat voltam:
selyem rétre le is hulltam.
Virágokat nevelgettem,
hogy ezután néked szedjem.
Harmat cseppje, eső szála,
könnyű fényt vont a szirmára.

Bokrétámat megkötöttem:
hímes csokor nőtt kezemben.
Virágos most a mi házunk,
anyák napján meg kell állnunk!
Meg kell állnunk, megpihennünk,
édesanyánk ünnepelnünk!

Anyák napján, édesanyám:
ölelésed az én tanyám.
Az én tanyám: menedékem,
hozzád vezet boldog léptem.
Örömkönnyek a szemedben...
Én ezért most, mondd, mit tettem?

Könnyeidet nem hagyom:
gyorsan széllé változom!
Langyos szélből, arany ágból:
törülköző napsugárból.
Felszárítom könnyeidet,
arcodon csak mosoly lehet!

Forrás ~ Internet

ÁTRAGYOG-E RAJTUNK?

Benéz a nap a templomablakon.
Átragyog a színesruhájú
tizenkét férfialakon.
Tarka foltokat vet a padsorokra,
s a kisfiúra édesanyja mellett.

Az nézi egyideig álmélkodva
a szép mozaik templomablakot,
a tizenkét sugárzó alakot.
Aztán kérdez, legrosszabbkor talán.

Megkérdi: 'Kik azok, édesanyám?'
Tart még az igehirdetés.
Édesanyja csak arra figyel.
S a kis kérdezőt súgva, hirtelen
egyetlen szóval csendesíti el:
'Keresztyének!’

S hangzik tovább a prédikáció,
szól az orgona, zeng az ének.
'Gyerekek!’ - vetődik fel hittanórán
néhány nap múlva váratlan a kérdés:
'Milyen emberek a keresztyének?
Ki mondja meg nekem?’

S a kis csapat nagy igyekezettel
töri a fejét a feleleten.
Aztán egy kisfiú jelentkezik.
- Tanítója ilyen feleletet
egyhamar újra aligha kap. -
'A keresztyének olyan emberek,
akiken átsüt a nap!’

Milyen gyermeki, igaz felelet!
Lehet-e annál drágább feladat,
mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön
átsüssön-ragyogjon a Nap?!

Átragyogjon sötét világba,
és beragyogjon sötét szíveket!
Nem, ennél szebb feladat nem lehet!
Kísérjen hát egyre a kérdés
tovatűnő évek alatt:
Átragyog-e, átsüt-e rajtad,
átragyog-e rajtam a Nap?!

Túrmezei Erzsébet

Forrás ~ Internet


 
Nagy Ferenc ~ Édesanyám

Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból..
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.

Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sír az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,
Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.

Amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.

Bánatban, örömben - ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.

Drága vigasztalás ez a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz, és el kinek mondod?

S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.

Forrás ~ Internet