Minden talajban megterem valamiféle virág.
 Minden napnak van valamilyen öröme. 
Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.

Wass Albert


"Nem én, hanem a Krisztus énbennem." 
Vagyis, ha a krisztusi erő áthatja a lelket, 
és az felveszi magába, az ember az istenség magasságába emelkedik.

Rudolf SteinerMikor a bűntől meggyötörten  
A lelkem terheket hordozott,
Egyszer csak könnyebb lett a terhem,
Valaki értem imádkozott.

Reményik SándorLelked igazi otthona a Csend.
 Rejtelmek szentélye, melyben készen vár az üzenet. 
A bölcsek némán hallgatják, 
de a balgák elűzik s locsogva tovább matatnak a hírek ócskapiacán.

Simon András


S az Ige alatt meggörnyedt a lélek.
Szomorún indult a kapu felé,
De onnan visszafordult: 'Ó Uram,
Egy vágyam, egy utolsó volna még;
Egy angyalt, testvér-lelket hagytam itt,
Szerettük egymást véghetetlenül,
Tisztán, ahogy csak a mennyben lehet,
Szeretném viszontlátni odalenn,
Ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot.'
S felelt az Úr:'
Menj és keresd! Lehet, hogy megtalálod.'

Reményik SándorAz emlékek és az elmosódott lábnyomok a szem számára láthatatlanok,
 a figyelmes lélek mégis képes megérezni a régen elmúlt álmok 
és az idővel elhaló fiatalkori vágyak rezdüléseit.
 Ha valaki csendben megáll és szívével hallgatja a csillagfényes éjszakát, érezni fogja a szerelmet, 
amelyet hajdan oly sokan, oly sokféleképpen éreztek és fejeztek ki.

Wass Albert


Az ember lelke olyan, mint a gyémánt, amit csiszolni kell hosszú időn keresztül, 
míg teljes fénye és szépsége kitisztul. 
Kinek ami hibája van, annak a hibának a kijavítása miatt 
vissza kell jönnie a földre újra meg újra.

Wass Albert


A gyermek lelke olyan, mint a tükör, 
mely váltakozva fordul új és új irányba s fényt keres,
 napok, holdak, csillagok, vagy pislogó gyertyák fényét,
 mit önmagáról visszatükrözhessen.

Wass AlbertA világosság felé vezető úton megtett minden lépés 
mélyebb sötétséget idéz.

Hamvas Béla


A léleknek a lélek iránt való érzékenysége: a szeretet.

Hamvas BélaA lelket kell meggyógyítani ahhoz, 
hogy a sejtek egészségesek legyenek.

Wass AlbertAki haragot visel a szívében, bárki ellen is, 
az vesse ki onnan, mert a szívben rejtőzködő harag 
megmérgezi a lelket, meg a testet.

Wass Albert
Ne üss sebet embertársaid lelkén!
Ha a Tiedet gondtalanul megkarcolja valaki,
ne csinálj belőle nagy ügyet.
Az agyontapogatott sebek mérgesednek el leghamarabb.
Ha pedig a seb körül éreznéd már a töprengések gyötrő szaggatásait: 
vedd elő az akarat kését, izzítsd föl a szellem tüzében 
és vágd ki vele lelkedből a megtámadott részt.
Mosd ki a sebet tiszta önbírálattal, bármennyire is csíp és éget. 
Tégy rá feledés-tapaszt és úgy járj vele az emberek között,
mint akivel semmi sem történt.

Wass Albert

A Nap pompás és fényes, de csupán világító szikla volna, 
ha nem melegítené a földet.

Boldizsár Ildikó


Az erény mindig fényt sugároz magából, 
még az ínség bajain és szűk nyílásain keresztül is.

Miguel de Cervantes

A vers a Föld útja a Nap körül. 
A vers a mindenütt folytonos, de sehol sem differenciálható függvény. 
A vers változó irányú, egymást inverz transzformációsorozatokkal 
beburkoló erőterek viaskodása egy telítetlen kontinuumban. 
A vers olyan, mint egy roló, mint egy ablakredőny, amelynek lécei a verssorok, 
átsüt közöttük a fény, s a roló mögött ott áll a költő és szárítkozik.

Szőcs Géza
A Nap fénye a Föld teremtményeit erősíti,
Az igazság napfénye az emberszívet erősíti.

Rudolf Steiner

A szeretet sír és óhajt;
a szeretet kér és sóhajt;
sóhajjal táplálkozik,
A szeretet hogyha sem könny,
sem sóhaj, mélyéből nem jön,
nem is égő, igazi.

A szeretet szenvedni vágy.
Teher néki ez a világ;
unalom maga a fény.

Szent Bernát


Ősszel, amikor egy lámpás fénye elég ahhoz, 
hogy otthon érezzük magunkat - valójában az emberi sors, az emberi helyzet misztériumát éljük át. 
A természet elalszik - s mi fölébredünk. Látszatra leszűkül életünk; bezárkózunk.
 De ez a kiterjedés nélküli hely - ahol szobánk áll, és lámpásunk világít - a "kör középpontja". 
Valódi helyünk. 
Mivel az ember, bár a természetben él, igazában a mindenség, az univerzum polgára. 
Mi több, az idő természetes folyamán túl az öröklété: Isten meghívottja.
 Valódi helye ezért jelképes. 
Látszatra egyetlen kiterjedés nélküli pont. 
Valójában az öröklét időtlen tágassága.
Égessük lámpásunkat!

Pilinszky János


Fény nélkül nincsen árnyék. 
De a fény nem felelős az árnyék létéért.

Szepes Mária
Amikor elmúlik a fiatalság, az életbe gyönyörű időszak köszönt be - nyugodt és mély, mint a napsugaras ősz. Ebben az időszakban érik meg az élet vetése és a kertben a gyümölcs. Az ifjúság tavaszi szertelensége akkor már nem helyénvaló. Mintha földi hajlékunk épületét most tetőzné be az élet. Ebben az időszakban minden, amit átélünk - jó és rossz is, az örömteli és a szomorú is -, megváltoztatja tudatunkat. Lemondunk arról, hogy az ábrándozás elvarázsolt világában tévelyegjünk, és úgy rendezzük be az életet, ahogyan azt korlátozott lehetőségeink megengedik. Nem vonz bennünket egy ismeretlen, szerelmes asszony csábító tekintete, és többre értékeljük a régi vonzalmakat. Az ifjúság frissessége akkor már elhalványodik, és az ember nem öregedő lelke a hosszú közös élet után mind világosabban ül ki az arc, a szem kifejezésében. A hang, a mosoly, a tekintet - minden összhangba kerül az ember belső világával. Nem reménykedünk többé az elérhetetlenben, nem kesergünk többé a hűtlen szerető miatt, és megbocsátunk azoknak, akik megcsalnak bennünket. S akkor odaadjuk a szívünket annak, aki mellettünk állt, aki megszeretett bennünket, aki hűséges maradt hozzánk az élet minden vihara és minden keserű elválása után. S érezzük az elégedettséget és nyugalmat a kipróbált, hű barátok kedves körében. Keserű azok sorsa, akik az élet lágy alkonyán új vonzalmakat, új sikereket vonszolnak hasztalanul, akikre nem vár a meghitt otthon, amelyben megpihenhetnek, s akiket nem üdvözöl a lámpa meleg fénye, ha este hazatérnek.

Rabindranath Tagore

Kevés dolog van, ami annyira élvezetes, mint szabadon megosztani valaki mással 
legtitkosabb vágyainkat és gondolatainkat.
 Ez közhelynek tűnik ugyan, de valójában nagy figyelmet, nyitottságot és érzékenységet kíván. 
 A gyakorlatban a barátságra fordított pszichikai erőfeszítés ilyen foka sajnálatosan ritka.
 Kevesen vannak, akik rászánják a szükséges időt vagy energiát.

Csíkszentmihályi MihályAz életednek van egy titkos csúcsa,
Hová a mélyből kibukkan fejed,
S a szépség minden gazdagsága, fénye
Megáldja két csodálkozó szemed,
Hol tiszta vagy, mint kristálypatakok,
S megnyitod szíved, mint egy ablakot.

Reményik Sándor


Épp azáltal tökéletesedik az ember, hogy fényt derít önnön tökéletlenségére.

Szent Ágoston
Ha valaki olyan "barátokkal" veszi körül magát, akik pusztán csak megerősítik a kifelé mutatott személyiségét, akik soha nem kíváncsiak álmaira és vágyaira, akik soha nem biztatják arra, hogy új utakat próbáljon ki, akkor elmulasztja azokat a lehetőségeket, amelyeket a barátság nyújthat.
 Az igazi barát olyasvalaki, akivel időnként bolondozhatunk, aki nem várja el tőlünk, hogy mindig a papírformát hozzuk; olyasvalaki, aki segít bennünket az önmegvalósításban, és ezért hajlandó osztozni a kockázatban, amely minden komplex tevékenységben jelen van.

Csíkszentmihályi Mihály


Ahhoz, hogy pár igazi barátra lelj, először számos ismerőst kell magad köré gyűjtened. 
Még barátaid közül is sokat el fog fújni a szél. 
Ez ellen felesleges küzdeni, egyszerűen fogadd el!

Andrew Matthews


Azt mondják, a szerelem költővé tesz. Gyakran. 
A barátság az életet teszi költőivé és költészetté. 
A szerelemből a költészet hamar kivész, mert a szerelemnek minden csak eszköz, 
hogy a világegyetem két legnagyobb ellentétét, a férfit és a nőt egybeolvassza. 
A barátság maga ez a poétikus kapcsolat. 
És a verseket nem írjuk, hanem éljük.
Hamvas Béla


A barátságok lényege, hogy mások jó tulajdonságaira összpontosítunk.

Andrew MatthewsA barátság nem azt jelenti, 
hogy valaki korlátlanul önzéseink rendelkezésére áll.

Wass Albert


Van egy barátom, végzetesen más,
És végzetesen mégis egy velem,
Barátságunkban épp ez a varázs.
Én benne élem égig magamat,
Ő bennem álmodja magát égig.

Ha találkozunk egy más csillagon,
Szerepeinket talán kicserélik.

Reményik SándorTízmilliószoros nap

A mai napon minden pozitív és negatív gondolatunknak, cselekedeteinknek, 
kimondott szavainknak  tízmilliószoros energiája van, így különösen figyeljünk rá.
 
Mai napra ~ szánjunk pár percet, hogy rendezzük gondolatainkat. Helyezkedjünk el kényelmesen, gyújtsunk gyertyát és füstölőt, kapcsoljunk be lágy meditációs zenét. Írjuk fel egy papírra azokat a dolgokat, melyeket szeretnénk elengedni és egy másik papírra amely dolgokat szeretnénk az életünkbe bevonzani. Az elengedésre váró dolgok listáját égesd el a gyertya lángjában és koncentrálj arra, hogy ezeket a dolgok már nem részei életednek. Majd vedd végig  gondolatban azokat a dolgokat, amelyet szeretnél az életedben megteremteni és részletesen gondold át, hogy milyen érzés lenne, ha megkapnád és ezekkel együtt élnél, 100%-ig képzeld a helyzetbe magad, éld át amint megvalósul.
Igyekezzünk, hogy az öröm, a harmónia, a béke és a szeretet járjon át bennünket egész nap, és ezeket az érzéseket terjesszük ki családunk tagjaira, barátainkra, az emberiségre, minden élőlényre és a Földre is. Fontos, hogy csak építő, pozitív gondolatokra összpontosíts ebben az időszakban: a szeretetre, a sikerre, a gyógyulásra, a gazdagságra, a kedvességre, a hálára.

Forrás ~ Internet


Gyönyörűen mondta valaki, hogy barátja az ő "lelke fele". 
Én is úgy éreztem; lelkem az övével egybeforrva egy lélek volt két testben.
 S talán azért irtóztam tovább élni, mert nem akartam fél-életet; s azért féltem meghalni, nehogy, akit annyira szerettem, velem és bennem egészen meghaljon.

Szent Ágoston

Az igazi barátság feltételezi a szeretetet, mely a gyengédséghez vezet el, a bizalmat, mely nem aggodalmaskodik barátunk hűtlenségének lehetőségén, a szabadságot, amely nem fél kimondani a maga véleményét, az egybetartozás érzését, amely nagylelkűen tud adni, és örömmel elfogadni.

Szent Ágoston

A barát nem más, mint vágyunk beteljesülése. 
A barátunk az a szántóföld, amelyet szeretettel vetünk be, s amelyből hálát aratunk le. 
Ő menedék, vagy akár mentőöv. 
Ő az, akihez fordulhatunk szükség esetén, és nála találunk megnyugvást.

Kahlil Gibran


Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, 
mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.

Gyökössy EndreA szerelem titka, hogy a kettőből egy lesz, 
a barátság titka, hogy az egyből kettő.

Hamvas Béla

"Nincsenek barátaim - a lelkem a barátom."
 Ez nem azt jelenti, hogy teljesen egyedül vagyok, baráttalan magányban, hanem azt, hogy a másokkal való barátságom teljes mértékig az önmagammal való barátságomtól függ.

Müller Péter


S mint ahogy csak az egyféle vércsoporthoz tartozó emberek tudnak egymásnak a veszély pillanataiban segíteni, mikor vérüket adják embertársuknak, kinek rokon a vérképlete, úgy a lélek is akkor tud csak segíteni egy másik léleknek, ha nem 'másféle', ha szemlélete, meggyőződésnél is titkosabb valósága hasonló.

Márai Sándor

Barátságának gyökerei mindörökké mélyek és hatalmasak.
Hűsége és ragaszkodása, mint a tömör lomb, menedéket nyújt azoknak, akiket szeret.

Audrey Hepburn


A nagy, időálló barátságok éppolyan ritkák, mint az egész életre szóló szerelmek. 
Az adottságoknak ugyanolyan különleges találkozása szükséges hozzá.

Szepes Mária


Barát az, akinek megmutatkozunk, 
akinek részvevő érdeklődése hozzásegít bennünket ahhoz,
 hogy legkibeszélhetetlenebb dolgainkat megfogalmazzuk,
 s általa megszabaduljunk a szavaktól, amelyek nehezek, mint a kövek. 
Barát az, akinek segítségével megszabadulhatunk az önmagunkat marcangoló gondolatoktól.

Szepes MáriaÉs amikor barátod hallgat, szíved akkor sem szűnik meg figyelni rá. 
Mert a barátságban minden gondolat, minden vágy, minden remény szavak nélkül születik, 
közös és kimondatlan örömmel.

Kahlil Gibran

Ne feledkezz meg a színes kövecskéről, 
amit az út elején a kezedbe nyomtam, és ami csak a tiéd. 
Tőlem kaptad, hogy mindig tudd, ki vagy. 
Azért adtam a követ, mert az nem romlik el soha.
 Bele van írva az üzenetem, varázshatalmad titkos jelmondata. 
Szorítsd, és őrizd a markodban! 
Akármi történik veled, a varázskő megment téged minden bajtól, veszedelemtől. 
Ha megérted, mi van beleírva.

Müller Péter

Az a fontos, hogy együtt legyünk, hogy ne érezzük magunkat egyedül. 
Ha elmeséljük egymásnak az életünket, rájövünk, 
hogy az emberek többsége ugyanazokon a dolgokon megy keresztül.

Paulo Coelho
Létezem, mert vannak barátaim. 
Azért maradtam felszínen, mert ők az utamba kerültek. 
Megtanítottak arra, hogy magamból a legjobbat adjam, még akkor is, 
ha az életem néhány pillanatában nem bizonyultam jó tanulónak. 
De azt hiszem, hogy sikerült elsajátítanom valamit abból, 
amit úgy hívnak, hogy nagylelkűség.

Paulo Coelho

 
Ha valakivel találkozol, gondolj arra, hogy a találkozás mögött ezer és ezeregy ok rejlik. 
Minden emberi kapcsolat szent egymásra találás.
A másik emberben önmagad másik felét ismered fel, minden vonásában saját vonásaidat látod meg.
Amit róla gondolsz, magadról gondolod.
Amit vele teszel, magaddal teszed.
Amit róla képzelsz, azt magadról képzeled.
Mindaz, amit neki kívánsz, egy napon veled fog megtörténni
.

 TatioszAz Istent szeretőknek minden javukra válik.

Biblia


Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek. 

Biblia

A szeretet képessé tesz rácsodálkozni a másikban rejtőző végtelen szépségre és mélységre. 
A szeretet nem beskatulyáz, hanem szárnyakat ad. 
 Szépnek látja a másikat, és ezzel erőt is ad neki, 
hogy a benne rejlő szépséget felszínre hozza.

Székely János ~ teológus


A szeretet művészet. 
Csodálatos képesség arra, hogy valaki kincseket hozzon elő a másikból és önmagából. 
Képesség arra, hogy az egység csodáját újrateremtsék, két élet harmóniáját megalkossák.

Székely János ~ teológus