Ne állj meg sírva nyughelyem előtt,
ne hidd, hogy alszom, hitt ott sem vagyok.
A halkan fúvó szellőben találsz meg,
és a hóban, mely gyémántként ragyog.
Vagyok a napfény érett búzatáblán,
őszi eső, mely gyengéden alászáll.

Ha kora reggel arra ébredsz,
hogy madárraj száll szárny suhogva,
ha szíved csendes éjben engem érez,
én sugárzom rád, csillagként ragyogva.
Ne állj hát sírva nyughelyem előtt,
emlékezz rám, s a halál nem vesz rajtam erőt!

Greg Schreiner


Aranyosi Ervin ~ Szép az élet

A Nap az arcod simogatja.
Varázsló fénye visszaadja,
elvesztett hited és reményed,
- újra érzed, hogy szép az élet.

Ha bántanak, ne vedd magadra,
komor szemed emeld a napra.
Arcodon mosoly fénye éled,
- újra érzed, hogy szép az élet.

Ezernyi gond, mi nyomta vállad,
amire gyógymód a bocsánat.
Elengedéssel érhet véget,
- s rájössz arra, hogy szép az élet.

Hagyd lelked végre, újra élni,
nem kell a múlttal szembe nézni.
Ha múltad árnyát már nem féled.
- újra érzed, hogy szép az élet.

Ha nem bánt múlt, nem gyötör bánat,
és feloldoz a bűnbocsánat,
elengedés tesz szabaddá téged,
- tudni fogod, hogy szép az élet.


Isten szava

Tőlünk függ, igenis mitőlünk,
hogy Isten Fiának szavát
nemzedékről nemzedékre meghallgassák
és azok veszendőbe ne menjenek.
Igen, tőlünk. . .
akik semmik, és senkik sem vagyunk,
tőlünk, akik a semmiből jöttek módjára
mást sem teszünk, mint hogy néhány évet eltöltünk itt.
Igen tőlünk függ, tünékeny teremtményektől,
akik egy napon megszűnünk itt lenni
s annál egy nappal sem maradhatunk tovább,
akik szegény utasok vagyunk, béresek módjára dolgozunk.
Igen, mitőlünk, esendőktől függ,
vajon az Örök Szó visszhangra talál-e vagy sem.

Charles Péguy
 

'Hasonló a mennyek országa a kincshez, amelyet elrejtettek a szántóföldben. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt.' Mt 13,44-46Pecznyík Pál ~ Ima a természetben


Urunk hozzád esdünk
térdünkön imában,
a természet csodás
fényes templomában.
 
Kupolája az ég,
falai, fenyvesek,
abban magasztalnak
felnőttek, gyermekek.
 
Zöld lomb-orgonáján,
szárnyal a lomb-zene,
természet szép ölén,
híveid éneke.
 
Ha szólsz: elcsendesül
a vihar, a tenger,
de folyton háborog,
a hálátlan ember.
 
Pedig Tőled mindent,
ajándékba kapunk,
mégis olyan sokszor,
hálátlanok vagyunk.
 
Fiad váltságáért
szeretsz Te bennünket,
rád vethetjük minden
gondunkat, terhünket.
 
Hálátlan voltunkat,
bocsássad meg nekünk,
fogadd el dicsérő
istentiszteletünk.
 
Trónodnál hódolnak
híveid imában,
földünk napcsillárú,
fényes templomában!Ima az örök életcél betöltéséért

Végtelen jóságú mennyei Atyánk!
Add, hogy benső szellemi látásunk
- szellemi szemünk -
megnyíljon!

Áldd meg értelemvilágunkat!
hogy a végtelen isteni bölcsesség
- az élő hit által -
bennünk örök bölcsességgé váljék!.

Áldd meg érzelemvilágunkat!
hogy a végtelen isteni szeretet
- az élő alázat által -
bennünk örök szeretetté váljék!

Áldd meg akaratvilágunkat!
hogy a végtelen isteni erő
- az élő remény által -
bennünk örök erővé váljék!

Áldd meg földi életünket!
hogy testetöltésünk célját
- a szeretet két főparancsának betöltését -
minden élethelyzetben felismerjük,
és mind magasabb fokon betöltsük!

Áldj meg minden ügyet
- melyet szolgálunk!
Áldj meg mindenkit,
akivel kapcsolatba kerülünk!

Hogy mindenben minden
- szent akaratod szerint történjék -
bennünk és általunk!
Ámen!

Makk István
 
 
'Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk'

1Jn 4,7-16

'Szeretteim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást! Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és szeretete tökéletes bennünk. Abból ismerjük meg, hogy benne lakunk, és ő mibennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi pedig láttuk, és tanúságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte Fiát, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia,abban Isten benne marad, és ő Istenben. Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne.'

'Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. 
Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek,
és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek
néktek. Miért nézed pedig a szálkát, ami a
te atyádfia szemében van, a gerendát pedig,
ami a te szemedben van, nem veszed észre?
Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának:
Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott
íme, a te szemedben gerenda van? Képmutató,
vesd ki előbb a gerendát a te szemedből és
akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát
a te atyádfiának szeméből.'
(Máté 7:1-5) Richard Bach ~ Illúziók

Volt egyszer, hogy egy kristálytiszta vizű, hatalmas folyó fenekén különös lények éltek.A folyó csendesen hömpölygött mindannyiuk - fiatalok és öregek, gazdagok és szegények, jók és gonoszok - fölött, a víz folyt, ahogyan folynia kellett, a víz csupán kristálytiszta önmagát ismerte.
A lények mindegyike görcsösen kapaszkodott a folyómeder mélyén heverő ágakba meg kövekbe, mert életük volt a kapaszkodás, az, hogy ellenálljanak a sodró áramlásnak, ezt tanulták születésük pillanatától.
Végül azonban az egyik lény így szólt: 'Elegem van már ebből a kapaszkodásból. Bár a saját szememmel nem tudok meggyőződni róla, de bízom benne, hogy a folyó tudja, hová folyik. Hagyom hát, hadd sodorjon magával az áramlás, és vigyen, ahová akar. Ha továbbra is itt kapaszkodom, belehalok az unalomba.' A többi lény kinevette, és azt mondták: 'Te bolond! Engedd csak el magad, és az áramlás, amelyet oly nagyra tartasz, majd jól megforgat, odavág és úgy szétmorzsol a köveken, hogy abba hamarabb belehalsz, mint az unalomba!' De a lény nem hallgatott rájuk, hanem elszántan elengedte, amibe addig kapaszkodott, mire valóban rögtön forogni, bukdácsolni kezdett, és az áramlás a kövekhez vagdalta.
Ám a lény ennek ellenére sem kapaszkodott meg újra, az áramlás így egy idő múlva felemelte a folyómeder fenekéről, és többé már nem ütődött, zúzódott.
Azok a lények pedig, akik a folyó alján éltek tovább, és nem ismerték a sodródót, így kiáltottak fel: 'Lássatok csodát! Ugyanolyan lény, mint mi vagyunk, de ő repül! Íme a Messiás, aki eljött, hogy mindnyájunkat megváltson!' És a sodródó így szólott: 'Dehogy vagyok én Messiás, vagy akkor ti is azok vagytok. A folyónak telik kedve benne, hogy felemeljen bennünket, hogy szabaddá tegyen, ha van merszünk hozzá, hogy elengedjük, amibe kapaszkodtunk. Valódi tennivalónk az utazás, a nagy kaland.'De ők csak egyre azt kiáltozták: 'Megváltó', és továbbra is görcsösen kapaszkodtak a kövekbe, és a következő pillanatban a sodródó eltűnt a szemük elől, ők pedig ott maradtak, és legendákat találtak ki maguknak holmi Megváltóról.
Az öröm

Menjetek földjeitekre és kertjeitekbe, és meglátjátok majd,
 hogy a méh örömmel gyűjti a virágok mézét, ám a virág is örömmel engedi át a mézét a méhnek.
A méh számára a virág az élet forrása, és a virág számára a méh a szeretet követe, és mindkettőjük számára, méhnek és virágnak egyaránt, örömöt adni és kapni egyszerre szükség és boldogság.

Kahlil Gibran


Vendég vagy a világban, 
és a világ, szép vendégfogadó. 
Van napsugara, vize, pillangója, madara. 
Van virága, rengeteg sok. 
Tanulj meg örvendeni nekik. 

Embere is van. 
Igyekezz kevesebbet törődni velük és többet azzal, 
ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, 
az emberiség minden pusztításai mellett is. 

Nem győzöm eleget mondani: 
 tanulj meg örvendeni.
 Annak hogy élsz. 
S mert élsz: gazdag lehetsz

Wass Albert


 Szent Márta emléknapja ~ július 29.

Mindenható, örökkévaló Isten, kinek megtestesült Igéje arra méltatta Szent Mártát, hogy betért a házába, és elfogadta gondoskodását, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy testvéreinkben hűségesen szolgáljuk Fiadat, és a mennyben otthonra leljünk nálad! 

Amen.


'Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.' Róma 8:27-28


Füle Lajos ~ Uram, könyörülj...

Uram, könyörülj környezetemen
azáltal, hogy rajtam könyörülsz!
Hogy az ördögtől gonoszul gyötört,
kötözött lelkek szabaduljanak
bilincseikből, s oldjak magam is,
Uram, először rajtam könyörülj!

A nyelvemen, hogy mérge ne legyen,
a szememen, hogy tisztátalanul
senkit ne rontson, balgán ne kisértsen,
a szívemen, hogy szeretetlenül
veszni ne hagyjon senkit soha vészben!

A kezemen, hogy adjon, lábamon,
hogy jóra vigyen napról-napra, míg
e földön szolgálatom letelik,
és hitemen, hogy legyen benne tűz!

Amen.

Mégis hiszek

Uram, mindig elláttál kenyérrel holnapra is.
Bár most szegény vagyok, mégis hiszek.
Uram, te mindig megajándékoztál békéddel.
Ma ugyan félek, mégis hiszek.

Uram, te mindig adtál elegendő erőt.
 Most nagyon gyönge vagyok, mégis hiszek.
Uram, hányszor őriztél meg az ellentétek, válságok közepette.
 Bár szorongatott helyzetben vagyok, hiszek.

Uram, megmutattad az utat a holnap felé.
Ma ismét sűrű homály fedi utamat, én hiszek.
Uram, te mindig kellő időben hallattad hangod.
 Noha ma hallgatsz, én hiszek.

Uram, mindig újra megvilágítottad éjszakáimat.
Bár sötétség borul rám, hiszek.

Uram, te mindig hűséges barát vagy.
Az árulók bántalmazásai ellenére hiszek.
Uram, te mindig teljesítetted ígéreteidet.
Ma kétségeim ellenére is hiszek.

St Etienne du Grec

Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk.
Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.
Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják.
Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.

Richard Bach


Szuhanics Albert ~ Taníts meg Uram

Taníts meg Uram boldognak lenni,
Tiszta szívemből, könnyen szeretni.
Szállván virágra, miként a lepkék,
Könnyen cikázva, ahogy a fecskék.

Taníts meg engem, tisztának lenni,
Vissza nem nézni, előre menni!
Letenni minden terhet és gondot,
Látni magamban a középpontot...

Taníts még nekem egyszerűséget,
Hogy megláthassam mindig a szépet.
Igazgyöngy legyen szellemi lényem
A hamis ékszert még meg sem nézzem!

Taníts meg engem nyugodtnak lenni,
Útra kelőktől, szép búcsút venni.
Túltenni magam, azon mi nem megy,
Erősebb szenved, okosabb enged...

Taníts meg engem szerelmet adni,
Nem szalmalángként, parázs maradni.
Embernek lenni, minden esetben,
Segítő erő legyen kezemben!

Taníts még engem, hogyan lehessen,
Új reményt adni csüggedésemben!
Mindig, mindenkor emberi szóra,
Könnyet törölni, hajlani jóra.

Taníts meg engem, tanító tettre,
Példás jellemre, hű szeretetre.
Víg mosolyt csalni bánatos arcra,
Taníts meg Uram, erre a harcra!

'Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, azoknak, akik az ő végzése értelmében arra hivatottak, hogy szentek legyenek. Mert akiket eleve ismert, azokat eleve arra is rendelte, hogy hasonlók legyenek Fia képmásához, s így ő elsőszülött legyen a sok testvér között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat meg is hívta; és akiket meghívott, azokat megigazultakká is tette; akiket pedig megigazultakká tett, azokat meg is dicsőítette.' Róm 8,28-30


Jószay Magdolna ~ Régmúlt gyöngyszemek

A jelenben mindig ott vannak az árnyak,
a gondok, küszködések, és sötét félelmek,
mert nem tudhatjuk, mit rejt a holnap,
s a gyöngyszemet eltakarják titkos rejtelmek.

Nem tudod, hogy megoldható-e a csomó,
hogy szabad akarattal feloldható-e a görcs,
hogy pótolható-e a hiány, mit nem tölthet be semmi,
a jelent illetően úgy tűnik, nem lehetsz bölcs.

Ha visszagondolsz a múltra, előhíva az emlékeket,
akkor eszmélsz rá igazán, mikor voltál boldog,
ha már nem játszanak szerepet mellettük
az akkor kísérő, nyomasztó, fájdalmas dolgok.

A múlt maradandó gyöngyszemei
a jelenben már fényesen ragyognak,
s mindig utólag döbbensz rá, hogy gyöngyszem volt
egy homoknak, kavicsnak hitt mozzanat.

A múlt akkor fénytelennek tűnő dolgaiból
egy akkori perc, óra, hónap vagy év
most vált jelentőssé... s egy pillanat, egy arc,
egy mozdulat, egy kéz - melyeket el még
nem felejtettél - talán most lett szép.


  Nagymamáknak

Gyermekszívemet
hála járja át,
és köszöntök ma
minden nagymamát,
akik szeretve
szolgálnak nekünk,
megértő szívvel
örülnek velünk.

Minden örömünk
megtízszerezik,
s a bánatunkat
mind megfelezik.
Áldja meg az Úr
nemes szívüket,
és jutalmazza
szeretetüket.


Ima Szent Anna közbenjárásáért

Uram, Isten, kegyelmes Atyám, Te választottad kegyelmesen
egyszülött Fiad anyjának szülőjévé Szent Annát.

A te kegyelmed tette őt az üdvözítés fönséges művének részesévé.
Hozzád könyörgünk, Uram: engedd, hogy az ő párfogásának segítségével
irgalmad és kegyelmed részesei lehessünk!

Szent Anna asszony, az áldott Szűz anyja, kérünk:
légy és maradj mindenkor pártfogónk Istennél!
Íme, teljesen rád bízzuk magunkat,
és oltalmadra hagyatkozunk minden testi-lelki ügyünkben.

Amen. 

 Ima Szent Annához ~  a gyermeket váró édesanyákért

Dicsőséges édesanya, Szent Anna, 
Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszául is rendelt téged. 
Bizalommal és állhatatosan kérünk, könyörögj a gyermeket váró édesanyákért 
és szívük alatt hordott gyermekünkért! Isten óvja meg őket minden bajtól!

 Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket! 
Esdj ki számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák azt, 
akit már most nagyon szeretnek!

 Két legdrágább Édesanya, Szent Anna és Istenszülő, 
Boldogságos Szűz Mária, könyörögjetek az áldott állapotú édesanyákért!
Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek!

 Amen.Boldogságos Szűz Mária szülei emléknapja - július 26.

'Istenünk, ki Szent Joachimot és Szent Anna asszonyt arra választottad, 
hogy tőlük szülessék  Egyszülött Fiad édesanyja,
az ő közbenjárásukra kérünk, add meg, hogy elnyerhessük az üdvösséget, 
melyet minden nép számára ígértél.'

'Jézus Krisztus test szerinti nagyszüleinek, Szent Joakimnak és Szent Annának emléknapját tarja az Egyház. Az ő gyermekük volt a Boldogságos Szűz Mária. A II. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária szüleit. Szent Annát már a VI. századtól tisztelték Keleten, kultusza Nyugaton a X. században terjedt el. Szent Joakim tisztelete az újkorban fejlődött ki.'

 Forrás ~ Internet


ZARÁNDOKOK IMÁJA

Uram, légy az utazó társasága,
irányadója az elágazásoknál!
Adj neki erőt, amikor elgyengül,
védelmezd veszély közben,
oltalmazd az út során,
adj árnyékot a nap hevében,
világíts a sötétségben,
nyújts vigaszt, mikor kedvét szegi
és szilárdítsd meg szándékában!

Amen

A zarándok imája


Simuljon előzékenyen lábunk alá az út,
és támogassa meg szél a hátunkat!
Arcunkat fürössze fényébe és melegébe a nap,
és bő eső itassa szomjas földjeinket!
Amíg újból nem látjuk egymást, Isten tartsa meg óvó tenyerén
szállásadóinkat és szeretteinket!
Ha pihenünk, hajoljon Isten hozzánk és tartson gyöngéden óvó tenyerén!
Urunk, segítsd lépteinket!

Amen.

Aki rohan, azt az idő szorítja, aki zarándokol, azt az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut, aki zarándokol, önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik, aki zarándokol, saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít, aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik, aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelődik, aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan, aki zarándokol, célra talál.
Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van.

'Életünk legnagyobb utazását nem a külvilágban, hanem a szívünkben tesszük.
 Egy emberöltőnyi vándorlás és felfedező rácsodálkozások végén lassan megismerjük önmagunkat.'

Simon András

'Az ember ahhoz ér el, amiből kiindult, vagyis nem indulhat ki másból, mint a célból, amit el akar érni.'

Hamvas Béla

Aranyosi Ervin ~ Amikor boldog vagy...

Tudod, amikor boldog vagy,
arcodról fény sugárzik.
Mosolyod fénye útra kél,
s érzékeli egy másik...
 

Boldogságod, mint fénysugár,
széjjel terül a földre,
szivárványszínben tündököl,
s árad csak körbe-körbe.
 

Tudod, körötted annyian
vágynak a boldogságra,
kérlek, boldogság-fényedet
vetítsd a nagy világra.
 

Szereteted, mint fényözön,
szívekben gyújtson lángot!
Tárd ki lelked a szép előtt,
s fogadd be a világot.
 

Azért jöttél a földre el,
hogy megtanulj szeretni,
nyílt szívvel éld az életed,
s ne maradjon ki senki.
 

Ne ítélj, ne bánts másokat,
ragyogjon tiszta fényed!
Boldog lesz minden pillanat,
mikor a percet éled.

Adj szeretteimnek jó egészséget

Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot,
hitet és szeretetet, igaz lelki életet,
ajándékozd nekik békédet, amelyet
nem kaphatnak meg a világtól.

Engedd, hogy védelmed alatt
boldog közösséggé váljunk;
hogy mindig szeretettel és
hűséggel viseljük el, ami ér bennünket;
hogy mindig osztozzunk egymás
örömében és bánatában.

Adj erőt, hogy amikor szeretteim
elcsüggednek és keserű csalódás éri őket,
mindig vigasztalást, menedéket,
támaszt jelenthessek számukra!

Amen.

Aranyosi Ervin ~ Szeretni jöttünk

Szeretni jöttünk széles e világra.
Keresni másban énünk jobb felét.
Örömöt lelni, napról napra várva,
a belső hangot, a misztikus zenét.

Mert a magánynak kongó kapujából,
az élet ösvénye másfelé vezet,
tárd ki szíved, mely börtönödhöz láncol,
s örülj a mának, amíg csak lehet.
Nyisd ki szemed, és a lelkedben érezd,
ami ma gond, az mind megoldható.

Álmodni merj! És sohase fékezd!
Amit csak elképzelsz, valóra váltható.
Szellemedet, ha lehet csillapítsd le,
Érzéseid vezessék léptedet.

Szeretetet, mit mástól kapsz fogadd be,
s hidd, amit akarsz el is érheted.
Érezni fogod, megnő a világod.
Szépség és jóság mind tiéd lehet.
Becsülj meg minden szerető barátot,
s teljessé válik ettől életed.


Aranyosi Ervin ~ Higgy Önmagadban...

Bárhova is mennél széles e világon,
mi a te emléked, az tiéd marad.
Lelkedben él, mint egy élő mozivásznon,
míg az élet filmje ketté nem szakad.
Ám tudod, a múltad nem csak széptől ékes,
történtek már dolgok, búsak is veled.

Cipeled a terhét, s újra fájni képes,
végleg elengedni, letenni nem mered.
Gondold át! A múltad jövődnek alapja,
s nem mindegy, hogy mire épül fel egy 'vár'.
Sziklaorom lesz a stabil alapzatja,
vagy mély, ingoványos talaj várja már.
Emlékezz hát arra, mi szép volt életedben!

A jövődet jobb, ha erre építed.
A siker emléke, legyen a kezedben,
ez mozgassa elméd, s legyen szép hited.
Ami pedig rossz volt múltadban, temesd el,
takarja el azt jótékony szemfedél!
Mert hidd el, a jóra született az ember,
s akármit elérhet, ha hajtja szenvedély!

Higgy hát önmagadban, mint 'Isten gyermekében'!
Atyád megad mindent, akármire vágysz.
Ha akarod, úgy lesz, amint a mesében,
saját kincseidre ily módon találsz.
Bárhova is mennél széles e világon,
mi a te emléked, az tiéd marad.

 Lelkedben él, mint egy élő mozivásznon,
míg az élet filmje ketté nem szakad.
Ám tudod, a múltad nem csak széptől ékes,
történtek már dolgok, búsak is veled.
Cipeled a terhét, s újra fájni képes,
végleg elengedni, letenni nem mered.

Gondold át! A múltad jövődnek alapja,
s nem mindegy, hogy mire épül fel egy 'vár'.
Sziklaorom lesz a stabil alapzatja,
vagy mély, ingoványos talaj várja már.
Emlékezz hát arra, mi szép volt életedben!

A jövődet jobb, ha erre építed.
A siker emléke, legyen a kezedben,
ez mozgassa elméd, s legyen szép hited.
Ami pedig rossz volt múltadban, temesd el,
takarja el azt jótékony szemfedél!

Mert hidd el, a jóra született az ember,
s akármit elérhet, ha hajtja szenvedély!
Higgy hát önmagadban, mint 'Isten gyermekében'!
Atyád megad mindent, akármire vágysz.
Ha akarod, úgy lesz, amint a mesében,
saját kincseidre ily módon találsz.

'Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad; összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek.' Jn 15,1-8

Patai Irén ~ Ima a Szentlélekért

Uram, imádkozom a szomorú emberekért.
kérlek, jó Istenem, vigasztald meg magadért.
Lelki és testi erőt kérek számunkra,
hiszen Te vagy mindnyájunk ura!

Ne hagyd, hogy keserűség marja szét szívünket.
Ó, küldd el szent lelkedet!
Őt, ki vigasztaló, számunkra lélekgyógyító!
Megkeseredni, tudom, nem hagysz.
Mert te mindvégig velünk maradsz!

Segíts, hogy szívből meg tudjunk bocsájtani
 az ellenünk vétkezőknek!
E cselekedet lesz - tudom - a pajzsunk!
Mellyel ellenállunk!


Patai Irén ~ Hálás szív imája

Szent és erős Isten.
Sokszor azt hiszem,
hogy tovább már nincsen.

Olyankor ott lapulsz a lelkemben,
csendben figyelsz.
Meddig bírom még?

Akkor küldöd a megnyugvást.
A békés biztonság érzését,
hogy tudjam, ott vagy!

Ott legbelül.
Figyeled az embert, ahogyan küzd.
Ám nem nézed tétlenül!

Mindig számíthatok rád,
Sokkal több vagy, mint jó barát!
Az embernek ismered minden porcikáját.

Tudod, kinek, miben van nagy szüksége!
Ez a csodás Isten sokszínűsége!
Gondot visel ránk, ezért ne féljünk.
Ám ne felejtsük, hogy ne csak kérjünk!

Amen.


 Áldott légy, Uram!

Áldott légy, Uram, a mosolyért,
mellyel anyám először kézbe vett,
és áldott a gondoskodásért,
amellyel két szülőm felnevelt!

Áldott légy minden kacagásért,
mely ajkamon gyakran fakadt,
és áldott légy a sok könnyemért,
mely utóbb mindig elapadt.

Áldott légy az egészségemért,
hogy értelmem, s testem épen született,
és légy áldott a betegségekért,
amelyekkel edzettél engemet!

Áldott légy, Uram a szeretetért,
amelyet ajándékul kapok,
és légy áldott minden bántásért,
mely bennem mély nyomot hagyott…
áldott légy, Uram, mert nélküle
sosem lehetnék boldogabb,
mint a nincstelen, kinek semmije,
és balgán ott él a híd alatt.

Áldott légy Uram, hogy megszülettem,
és adtál egy gazdag életet,
de áldottabb légy a halálért,
amely Hozzád egyszer elvezet!

Harcos Katalin


Történt pedig, hogy amikor ezeket mondta, a tömegből felkiáltott egy asszony: 
'Boldog a méh, amely hordozott, és az emlők, amelyeket szoptál!'
 Erre ő azt mondta:
 'De még boldogabbak azok, akik Isten szavát hallgatják, és megtartják azt!' 
Lk 11,27-28
 


'Hasonlóképpen a Lélek is segítségére van erőtlenségünknek, 
mert nem tudjuk, miképpen kell kérnünk, amit kérünk; 
de maga a Lélek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal.
 Aki azonban vizsgálja a szíveket, tudja, hogy melyek a Lélek kívánságai, tudja, hogy közbenjár a szentekért Isten akarata szerint.'
Róm 8,26-27


'A nyolc boldogság'

'Látva Jézus a tömeget, fölment a hegyre. 
Amikor leült, hozzá járultak tanítványai.
Jézus pedig megnyitva száját, így tanította õket:

        1. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
        2. Boldogok a szelidek, mert õk bírják a földet.
        3. Boldogok, akik sirnak, mert õk megvigasztaltatnak.
        4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot,
            mert õk kielégíttetnek.
        5. Boldogok az irgalmasok, mert õk irgalmasságot nyernek.
        6. Boldogok a tisztaszivûek, mert õk meglátják az Istent.
        7. Boldogok a békességesek, mert õk Isten fiainak hívatnak.
        8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért,
             mert övék a mennyek országa.'       
                                         
Máté evangéliuma, 5. fejezet
 
'Irgalmas és szent Urunk, 
küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába! 
Segítsd azokat, akiket arra hívsz, 
hogy napjainkban kövessenek Téged!
 
 Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, 
örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, 
amelyet rájuk bíztál, néped 
és valamennyi ember javára. 
 
Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz 
és uralkodol, most és mindörökké.' Amen.

Szent II. János Pál pápa

 Szeretném

Szeretném látni a mosolyt az arcodon
Tisztán, szelíden úgy, hogy ragyogjon
Szeretném látni a boldog szemeket
Amelyekből más is erőt meríthet

Szeretném hallani a boldog nevetést
Amely mindig őszinte és békés
Hallani, ahogy a jót dicséri szád
S nem az elégedetlenség nehezedik rád

Szeretném érezni, hogy békés a világod
Hogy hiteddel a rosszat leigázod
Felülkerekedsz a súlyos bánaton
Hisz Isten veled van minden utadon

Szeretném tudni, hogy jó döntést hozol
Ha válaszút előtt botladozol
Mindig tudd pontosan, melyik Isten útja
Tudd, ha rálépsz boldogság vár rajta

Szeretném, hogy vágyaid valóra váljanak
De hinned kell, hogy imáid meghallgattatnak
S ehhez legyen az a hely a templomod
Ahol a válasz már a szívedben visszhangoz

Szeretném, ha aggódó szíved lecsendesülne
Ha minden gondod Isten elé lenne letéve
Ha szíved ezáltal teljesen felszabadulna
A fénysugár lelkedig hatolhatna

Szeretném, ha veled érted imádkozhatnék
A bánatodban is szívesen osztoznék
Ha nyújtod a kezed, Isten elé vezetlek
Hitem szikrájából lángot gyújtok neked

Szeretném, akár a könnyeid árán is
Hogy hinni tudj abban, aki felszabadít
Egy kőhajtásnyira van az igaz szeretet
De a követ neked kell a földről felemelned

Dévényi Erika
 
Néma imák

Legszebbek a néma imák...
Imádkozik minden virág,
kék imát mond a kék katáng,
kék virága kék Miatyánk.

Gyalogutak, dűlők fele,
kék katánggal van most tele,
mélyült keréknyomok között
milljó kék Miatyánk köszönt.

Ki itt jársz légy jó emberünk,
s néma imát mondj mivelünk.
Tekints némán az égre fel,
egy pillantást megérdemel.

Minden tövön száz kék katáng,
mondja némán, hogy Mi Atyánk.
S hervad hamar és boldogan,
benne mert új élet fogan.

Mert küllőkkel bár töretünk
kocsi kenőcs a kenetünk.
Míg az égre felnézhetünk,
örök élet az életünk.

Erdélyi József


'A napok sorát fűzd fel egy nyakékre.
Minden egyes nap egy újabb gyöngyszem lesz ékszereden.
A csiszolatlan gyöngyöket finoman illeszd egymáshoz,
hogy kezed nyomán ragyogjanak csöndes, békés fénnyel.
Mintha ékszerészmester volnál, aki különös gyöngysorok
alkotására született - így éld az életed.'

Tatiosz

'A szeretet szálát nem látjuk - nem láthatjuk -, de érezzük,
és tudjuk, hogy van, hogy él. Ő tartja életben a láncszemeket.
A szeretet ereje a kiindulópont, melyből minden élet ered,
és hozzá visszatér, miközben egyetlen pillanatra sem szakad el tőle.
 A szeretet ereje láthatatlan.'

Tatiosz

Segít az Isten Anyja!

Az emberélet tengerén ott áll a Mária-kép.
A magasból reánk veti szelíd tekintetét.
És szüntelenül halljuk szavát,
Éjen, ködön, szélvészen át.
- Jöhet ránk bárminő vihar,
Vészek, habok hatalma:
Szívünkben cseng a hangja.
Ragyog a Tenger csillaga,
Segít az Isten Anyja!

Sík Sándor

'Figyeljetek, egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is szám beszédeit!
Csepegjen tanításom, mint az eső, hulljon a beszédem, mint a harmat,
mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint enyhe permet a pázsitra!
Az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket!'
Mózes 5. 32:2-3.


Csak amire vágytok

Kérem Istent toldja meg nektek
Egészítse ki emberi létetek
Adja meg nektek, miről csak álmodtok
Nem többet, csak amire vágytok

Tudom, nem álmodtok csodás palotáról
Csak egy kis lakásról, melyben tűz lángol
Ahol asztalt körülülve imádkozhattok
Evés előtt áldást mondhattok

Tudom, nem vágytok királyi palástra
Csak meleg, puha takaróra
Mely betakarja az álmos gyermekeket
Mely alatt boldog álmot kergethetnek

Tudom, nem érték nektek a drágakő
Ami fölösleg, az már csak nehéz kő
Csak jusson mindenre, a hétköznapokra
Hogy Isten szeretetét szükség ne árnyékolja

Tudom, nincs teljesíthetetlen kívánságotok
Csak őrizni akarjátok a családi lángot
Gyermekszemekben fájdalmat ne lássatok
Legyen erős ölelő karotok

Van egy valami, amiből többet kívánok
Még többet, mint amire vágytok
Erősítse meg az Úr oly nagyon hitetek
Hogy túlcsorduljon bennetek az Istenszeretet.


 Reményik Sándor ~ Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek -
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak -
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy mind halkabb legyek -
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, 
mint egy szelíd igen vagy nem.

Reményik Sándor ~ Ha majd...


Ha majd fűszál leszek,
Mert az leszek,
Igénytelen egyetlen-egy fűszál,
Egy a sok-sok közül, ahogyan most
A hó alól kibukva sorba áll, -
Ha majd fűszál leszek,
Lesz-e emlékem régi életemről,
A fájdalmasról, torzról, tévedettről?

Ó, voltak itt is fűszál-perceim,
Igénytelenek, tiszták, szabadok,
Az egész réttel együtt-zizzenők,
Nem nagyzolók, és nem hitegetők, -
Ó, néha itt is hajnal ragyogott.

A hajnal harmatot is hullatott:
Részvét esője csókolta fejem,
És tündöklött az álom-kék magasság
A lelkembe hullt harmatcseppeken.
E ritka, drága fűszál-perceket,
Amikor nyitva láttam az eget:
Ezeket nem hagyom a sírverembe.
Magammal viszem fűszál-életembe

Reményik Sándor ~ Megváltó szavak

Szavak, szavak, szabadító szavak,
Ó, hányszor, hányszor ócsároltalak!
Hogy kongók vagytok, üresek, szegények,
Hogy nem éri be veletek a lélek.
Szavak, szavak, szabadító szavak,
Én most tőletek bocsánatot kérek.

Mert sokszor, sokszor megváltottatok,
Magam fölé felmagasztaltatok,
Bűnből, világból kiemeltetek, -
Mert külön lélek zengő lelketek,
És zengéstekből külön élet támad,
Hadat izenve kínnak és halálnak.

Szavak, szavak, szabadító szavak,
Ó, hányszor, hányszor ócsároltalak!
Pedig hurcolni ilyen életet
Csak szavak szent mámorában lehet.
S be nagy dolog kimondani a szót,
A kellőt, illőt, épp-odavalót,
Pótolhatatlant és páratlan-egyet,
Melyet az Isten csak nekem teremtett,
Melynek gyökere földi szenvedés,
És földi szenny, és földi szerelem,
De koronája csillagokig ér,
És benne zúg a világegyetem.

S ha kimondottam a megváltó szót,
A magamat és mást szabadítót,
Az égig zengőt: mily komor öröm
Világok felett állni vele fönn,
S egy szürke élet-foszlányt fénybe szőve,
Mint örök-égő csóvát vetni le
A hegytetőről a múló időbe.
Kárpáti Éva ~ Az élet alkonyán...

Elmúlt már az ifjúságod
Itt van életed alkonya.
Ne gondolj az elmúlásra.
Ne add fel soha!

Tartogat még az élet szépet
Még, ha lassabb is már a lépted
Gyönyörködj kerted virágban
Fürdőzz meg a Napsugárban.

Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek.
Tanítsd meg, mire csak lehet
Ha tovább adod a jót és szépet
Már nem volt hiába élted!

A reményt , ne add fel soha,
Hogy sorsod nem lesz mostoha.
Ha elérkezik az utolsó óra
Mosolyogva indulj a Nagy Útra.

Mikor megszülettél, mosolygott mindenki
Egyedül Te sírtál, más senki.
Próbáld úgy élni Élted,
Hogy mikor elmész sírjanak Érted!Szemléld kívülről a helyzetet

Mikor annyira belemerültél az adott helyzetbe, hogy már nem tudod objektíven szemlélni. Ideje távolabbról, kívülről nézni a dolgokat. Próbálj meg felülemelkedni az érzelmeiden. Mások reakcióit ne vedd személyes támadásnak. Így nem védekező álláspontból, hanem szeretettől és bölcsességtől vezérelve tudsz majd cselekedni.
 Maradj bizakodó, és bízd gondjaidat Istenre és az angyalokra.

Összpontosítás

Néha úgy tűnhet, hogy a gondolataink választanak minket - ám ez téves elképzelés. Mindig mi választjuk ki a gondolatainkat - minden pillanatban. A gondolataink sohasem semlegesek, mindig van valamilyen hatásuk. Egy röpke pillanattal a gondolatod előtt már úgy döntöttél, hogy ezt fogod gondolni. Ha gyakorolsz, megtanulhatod a gondolatok kiválasztását, és ezzel tulajdonképpen a kezedbe veszed életed irányítását.
'Képes vagyok szellememet arra irányítani, amire akarom. Gondolataim szeretettel teljesek, az angyalaim szellemem kapujában állva engedik felém áramlani a szeretet gondolatait.'

Forrás ~ Angyali útmutatás

Összpontosíts a szolgálatra

... életed célja miatt aggodalmaskodtál. Lelked arra áhítozik csupán, hogy örömmel szolgálj, és az üdvösség szüntelenül hömpölygő áramában úszkálj. Ez az áramlat folyamatosan azzal táplál, amire szükséged van. Figyelmedet teljes mértékben összpontosítsd arra, hogy bármi is legyen az, amit teszel, minden helyzetben az adás és elfogadás sodrában ússz tovább.

Lehet, hogy bizonytalannak érezted magad, hogy vajon elő tudsz-e teremteni elég pénzt, elég sikeres leszel-e, vagy mások kedvelni fognak-e. Ahelyett, hogy azon aggódnál, mit kapsz, vagy mások miként reagálnak majd, összpontosíts inkább kizárólag arra, hogy miként szolgálhatsz. Használd ki természetes adottságaidat, szenvedélyeidet és érdeklődési körödet, hogy segíts másokon vagy bármilyen más létfontosságú ügyön. Ezek után a vonzás törvénye révén megkapod majd az összes szükséges támogatást.

... Anyagi gondjaidat engedd át Istennek és az angyaloknak. Légy fogékony a belső, isteni útmutatásra, és kövesd kételkedés nélkül. Ha idegessé válsz, összpontosíts a szolgálatra.

Forrás ~ Angyali útmutatás

Próbatétel az út   

Próbára tette Isten a lelkemet.
Adott számomra testet, szellemet.
Adott szülőt, földi életet.
Szólt az Úr, s útnak engedett

Tiéd a vágy, a gondolat!
'Szeresd felebarátodat, mint magadat!'
Tiéd a sorsod, tégy amit akarsz,
szabad vagy, jó s rossz közül választhatsz.
De vigyázz, mert egyszer mindenről számot adsz!

Foghatod a kezem. S ha jót kérsz, kaphatsz,
De el is engedhetsz, nélkülem is haladhatsz.
Segíthetsz azon, ki porba hullt,
ki feléd kiállt, mert nyomorult.

De ott is hagyhatod, kikerülheted.
Adtam széles utat és keskenyet.
De az Ítéletre minden 'út' - Hozzám vezet!

Szabó István


'Magasztallak téged ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsiknek!  Igen, Atyám, így tetszett neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.' (Mt 11,25–30)


'A skapuláré lelki tartalma'

A skapuláré lelki tartalma az Egyháznak azon tanításán nyugszik,
ami szerint, ha őszinte szívvel tiszteljük a Boldogságos Szüzet,
ő különleges oltalmában részesít bennünket földi életünk során, 
 halálunk órájában és halálunk után.
 A Skapuláré tulajdonképpen egy jel. 
A Szűzanya iránti tiszteletből viseljük, annak mintegy látható és állandó jeleként.
 S mivel kifejezi a mi Máriához való kapcsolatunkat, 
egyúttal az ő anyai oltalmát és az örök élet zálogát is jelenti számunkra.

Forrás ~ Internet

 
   
    Kármelhegyi Boldogasszony Anyám

        Anyám,
        Úgy szeretném, ha szeretnél engem,
        és fölém hajolnál, miként Betlehemben
        Szent Fiadat nézted!

        Anyám,
        Úgy szeretném, ha tanítanál járni,
        szavakat pötyögni, az Istent imádni
        égő szeretettel!

        Anyám,
        Úgy szeretném, hogy ha messze tértem,
        aggódó szíveddel visszafordulj értem,
        mint Jézusért tetted!

        Anyám!
        Úgy szeretném, ha munkámat néznéd,
        gondjaimat látnád, s arcom verítékét
        letörölnéd lágyan!

        Anyám,
        Úgy szeretném, ha örülnél vélem,
        menyegzőn, sikeren, híren, dicsőségen,
        mint egykor Fiaddal!

        Anyám,
        Úgy szeretném, hogyha velem sírnál,
        és találkoznánk ott, a keresztútnál,
        s imádkoznál értem!

        Anyám,
        Úgy szeretném, hogyha majd felérek
        a nagy Golgotára, s hazatérni félek,
        ott légy énmellettem!

        Anyám,
        Úgy szeretném, hogy vedd a karodba
        elszálló lelkemet, és vidd a magasba
        örök öleléssel!

        Anyám,
        Úgy szeretném, hogy taníts meg engem,
        hogyan kell odafenn a glóriát zengnem,
        mindig veled együtt,
        mindig veled együtt!

     Szent-Gály Kata

    'Ha még egyszer elölről kezdhetném az életet, egyedül csak ezt a könyvet:
 a Bibliát tanítanám az embereknek!' B. Pascal

'A Biblia Isten élõ igéje, melyben úgy látjuk magunkat, mintha tükörbe néznénk.
A Biblia valóban megmutatja, kik vagyunk.
Az üdvösségtörténet legnagyobbjai a Biblián keresztül találták meg az Urat.'