ÉLETEM ÚTJA

'Azt álmodtam, hogy a tengerparton járok az Úrral, és az égen fölvillannak életem egyes jelenetei. Minden egyes jelenetnél két pár lábnyom jelent meg a homokban.

Az Úr lábának nyomai és az én lábaimé. Amikor életem utolsó jelenetének képe is kihunyt előttünk, visszanéztem a homokra és észrevettem, hogy életem ösvényén gyakran nem négy, hanem csak két lábnyom mutatkozik. Azt is észrevettem, hogy ez mindig életem mélypontjain, tragikus korszakaimban van így.

És megkérdeztem az Urat:
- Uram, te azt mondtad nekem, ha én egyszer elhatároztam, hogy követlek téged, akkor te velem jössz minden utamon. De észrevettem, hogy éppen életem leggyötrőbb pillanataiban csak egyetlen lábnyom maradt a homokban. Nem értem miért van az, hogy éppen akkor hagysz el, amikor a legnagyobb szükségem volna rád?

És az Úr válaszolt:
- Drága gyermekem, soha nem hagytalak el a te megpróbáltatásaidban és a te szenvedéseidben. 
Ahol csak egy pár lábnyomot látsz, ott a karjaimban vittelek.'

Forrás ~ Internet
'Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.'

Máté 16,24-27

Reményik Sándor ~ Valaki értem imádkozott

Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.'Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.
Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.' 

Zsoltárok könyve 121:7-8

ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR

1. Mielőtt a világ meglett
Ő már téged eltervezett
Téged Ő már akkor szeretett.
Testedet Ő alkotta, lelkedet
Ő formálta
Azért vagy mert Ő akarta

Áldjon meg téged az Úr
És őrizzen meg téged Ő
Világítsa meg rajtad
Arcának fényét
s könyörüljön terajtad Ő

Fordítsa tereád
Az Úr az Ő orcáját
Adjon tenéked békességet
És hozza el az Ő országát

2. Mikor elszakadtál tőle Ő utánad
jött a földre
Helyetted Ő ment keresztre
A halálból kihozott, sebeivel meg-
gyógyított
vérével tisztára mosott

Áldjon meg téged az Úr
És őrizzen meg téged Ő
Világítsa meg rajtad
Arcának fényét
s könyörüljön terajtad Ő

Fordítsa tereád
Az Úr az Ő orcáját
Adjon tenéked békességet
És hozza el az Ő országát

3. Megmentette a lelkedet,
Tőle kaptál új életet
Mert Ő maga a szeretet
Ő a te édesapád
Országa a te hazád,
Míg odaérsz Ő vigyáz reád

Áldjon meg téged az Úr
És őrizzen meg téged Ő
Világítsa meg rajtad
Arcának fényét
s könyörüljön terajtad Ő

Fordítsa tereád
Az Úr az Ő orcáját
Adjon tenéked békességet
És hozza el az Ő országát

Új Forrás ~ Áldás

'Ajándékok, amelyek nem kerülnek pénzbe'

Egy jó szót szólni.
Egy beteget felvidítani.
Valakinek kezet nyújtani.
Megdicsérni az ételt.
Nem feledkezni meg egy közeledő születésnapról.
Óvatosan csukni be az ajtót.
Apróságoknak örülni.

Mindenért hálásnak lenni.
Jó tanácsot adni.
Egy levél írásával örömöt szerezni.
Apró tűszúrásokon nem évődni.
Jogos panaszt nem melegíteni föl újra.

Nem tenni szóvá, ha a másik hibázott.
Nem fogni fel elutasításként, ha háttérbe szorultunk.
Levert hangulatot nem venni komolyan.
Nem sértődni meg egy félre sikerült szó miatt.

Megtalálni az elismerő, dicsérő szót a jóra,
az együttérzés szavát a megalázottnak,
egy térfás szót a gyerekeknek.
Meleg kézszorítással vigasztalni a szomorút.
Becsületesen elismerni az elkövetett helytelenséget.

Örülni a holnapi napnak.
Bizonyos dolgokra aludni egyet.
Mindenre rászánni a kellő időt és gondot.
És mindenben: szeretettel lenni.Mit kívánok neked! ~ Egy keresztanya imája

Nem kívánok neked olyan életet,
amelyben nincs szomorúság,
csak azt, hogy akkor találj
mindig vigaszt, jó szót,
ha arra vágyik szíved -
ezt kívánom neked.

Nem kívánom, hogy 'szabadon',
emberek nélkül élj,
de hogy lelj jó barátokra,
akikkel egymásban bízva,
egymásnak tartást adtok -
ez amit neked kívánok.

Nem kívánom, hogy tündérrel találkozz,
aki téged gazdaggá tehet,
de hogy szemed legyen,
mely a hétköznapi csodákat meglátja -
ezt kívánom neked.

Semmi sem magától értetődő.
Isten ajándéka ez a gazdagság.
Minden, ami történik, a szeretet,
amit te adsz vagy adnak neked,
az életerő, ami betölt téged,
az Ő ajándéka, Isten adta neked.

Ami vagy, amid van, az Ő csodája:
te, mint minden ember,
az Ő szeretetének vagy a képmása.


 ÁLDÁS

Sok számos esztendőket vígan elérhess.
Napjaidat számlálni ne legyen terhes.
Az ég harmatja szívedet újítsa.
Áldások árja házad elborítsa.

Tenéked minden öröm holtig adassék,
amellé meg semmi bú ne barátkozzék,
légyen éltednek virága mind kinyílt,
szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt.

Míglen az egek várát nyilván szemlélhesd,
ott aztán az életet jobbal cserélhesd,
az Úr a boldog életben részt adjon,
a szentek serege közükbe fogadjon.

Sok minden van, amit szívesen adnék Neked.
   
Szeretnék Neked bölcsességet adni,
de azt csak a múló évek hozhatják meg.
Szeretnék Neked sikert adni,
de annak csak akkor van értéke,
ha megdolgozunk érte.

Szeretnék Neked boldogságot adni,
de az oda vezető utat mindenkinek magának kell megtalálnia.
De van egy olyan ajándék, amit adhatok Neked,
amely mindig veled lesz és az nem más, mint az én szeretetem..

A Szeretet meleg, mint a kályha.
Odatartod a tenyeredet, és érzed.
Felé fordítod az arcod, és sugárzik.
Egy ember körül, aki szeret, más légkör van. Meleg van!
Kívánom, hogy ezt a meleget egész évben érezzétek magatok körül!

Emmet Fox ~ Hegyi beszéd

 Nincs az a nehézség...

Nincs az a nehézség, amelyet a szeretet ne győzne le.
Nincs az a betegség, amelyet a szeretet meg ne gyógyítana.
Nincs az, az ajtó, amelyet a szeretet fel ne nyitna.
Nincs az a szakadék, melyet a szeretet át ne hidalna.
Sem bűn, amelyet elég szeretettel ne lehetne jóvátenni.
Nem számít milyen mélyen gyökerezik a gond.
Milyen reménytelenek a kilátások.
Milyen kusza a zűrzavar.
Milyen nagy a hiba.
A helyesen értelmezett szeretet mindent megold.
S ha elég erős benned a szeretet,
te leszel a világ legboldogabb és legerősebb embere.


 Emmet Fox

 ÁLDÁS GYERMEKÜNKRE

Örök Atyaisten,
Te adtad nekem gyermekemet,
Hogy a Te szent akaratod szerint felneveljem.
Te felhatalmaztál engem, hogy a Te szent nevedben
megáldjam őt.
Ebben a szent órában
szülő áldásomat adom gyermekemre:
áldás szálljon fejére
és kísérje lépteit.

Áldjon meg, kedves gyermekem
a Mindenható Isten:
az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Szálljon rád az Ő áldása
most és egész életeden keresztül.

Amen.

Érted imádkoztam

Ma imádkoztam érted, és tudom, hogy Isten meg kellett, hogy hallgassa. 
Éreztem a választ a szívemben, bár Ő nem szavakkal beszélt. 
Nem kértem gazdagságot és hírnevet, tudtam, hogy téged ezek nem érdekelnek. 
Sokkal tartósabb kincseket kértem Tőle. 
Azt kértem Tőle, hogy legyen melletted minden új nap kezdetekor. 
Hogy adjon neked egészséget, áldjon meg, és küldjön neked barátokat, 
akikkel együtt járhatod az utadat. 
Boldogságot kértem számodra a kis és nagy dolgokban egyaránt.
 De leginkább szerető gondoskodásáért imádkoztam.  

Elisabeth Elliot
 
 Szent Ágoston imája

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: 
őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, 
s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban
 fogadd jóakarattal könyörgésemet:
 hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől,
 erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, 
adj nekem bensőséges gondolatokat, 
és vezess el engem boldogságod birtoklására!


 Ez a könyv soha be nem csukódik, ez az írás soha fel nem göngyölődik előlük, mert te vagy könyvük, írásuk örökké; mert magasra emelted őket írásod erőssége fölé. A Szentírást a lent lakó emberi nem gyöngesége fölé rendelted, hogy legyen mire föltekintenie, s megismernie könyörületességedet, amely az idők beláthatatlan folyamán keresztül folyton tanúságot tesz rólad, az időknek is alkotómesteréről.

Szent Ágoston


Sajgó Szabolcs ~ Legyen időd...

Legyen időd gondolkodni...
ez az erő eredete.
Legyen időd játszani...
ez az örök fiatalság titka.

Legyen időd olvasni...
ez a bölcsesség forrása.
Legyen időd imádkozni...
ez a legnagyobb erő a Földön.

Legyen időd szeretni, 
s hogy mások szerethessenek...
ez Isten adta kiváltság.
Legyen időd barátságosnak lenni...
ez az út a boldogság felé.

Legyen időd nevetni...
ez a lélek muzsikája.
Legyen időd adni...
túlságosan rövid a nap, 
ahhoz hogy önző legyél.

Legyen időd dolgozni...
ez a boldogulás ára.
Legyen időd cselekedni 
tiszta szeretetből...
ez a mennyország kulcsa.

Figyelj a Mára!
a Tegnap csak egy álom,
a Holnap csak egy látomás:
a helyesen megélt Ma tesz
boldog álommá minden Tegnapot,
és minden Holnapot reményteljes látomássá.

 'és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára'

Pál levele a filippiekhez 1:9-10


 Teréz anya imája

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
ahol sértés, oda megbocsátást,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétely, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol szomorúság, oda örömet.Teréz anya a 'Szeretet küldötte' születésnapján

1910. augusztus 27. - 1997. szeptember 5.

Taníts meg a mindig türelmes és mindig kedves szeretetre,
amely nem féltékeny, nem kérkedik, nem önző, nem ingerlékeny,
olyan szeretetre, amely az igazság öröméről tanúskodik,
s mindig kész megbocsátani, hinni, remélni és tűrni.

Teréz anya
 

Rendezd el Istenem

Rendezd el Istenem minden dolgomat,
Őrizd minden bajtól kis családomat.
Tőled kaptam őket, Te légy vigaszuk,
El ne vesszen egy sem, légy jó Pásztoruk.

Rendezd el Istenem, sajgó szívemet,
El ne veszíthessen soha Tégedet,
Hitem örökmécse ki ne aludjék,
Mint Húsvéti gyertya, világosodjék.

Családom tagjai életükön át,
Lángomról gyújthassák hitük gyertyáját.
Életük útjait ez ragyogja be,
Te élj a szívükben élők Istene.

Rendezd el Istenem, hajszolt életem,
Szeretet Istene, lelket adj nekem,
Lelket, mely mindenben rád hagyatkozik,
Téged el nem felejt, benned megnyugszik.

Mint a szentmisében: most felajánlom,
Kenyerem és borom: egész családom.
Családom Főpapja Te vagy Jézusom,
Egyesítsd magaddal kicsim és nagyom.

Rendezd el Istenem üdvösségemet,
Irgalmad pótolja gyengeségemet.
Másban én nyugtomat nem találom,
Életem, halálom Neked ajánlom.

Mindnyájunk jó Anyja, szép Szűz Mária,
Hozzád is fordulok, mennyek Ajtaja,
Te vidd az Úr elé minden gondomat,
Oszd meg családommal boldogságodat. 


EGY KERESZTÉNY ÉDESANYJA IMÁJA SZENT MÓNIKÁHOZ

Szent Mónika szenvedő feleség és anya,
te ismered könnyeimet, szenvedésemet és fájdalmamat.
Egyszer Te is úgy szenvedtél, mint én,
könyörülj hát rajtam. Imádkozz értem!

A Szentlélektől megkaptad a bölcsesség és megértés,
az erősség és imádságosság ajándékait.
Kérd, hogy én is megkaphassam ezeket az ajándékokat.
Imádkozz férjemért és gyermekeimért.

Te a béke asszonya voltál.
Kérj békét az otthonunk számára.
Isten segítségével megmentetted férjedet és fiadat.
Könyörögj Istennél otthonunk számára
hitért és az Isten kegyelméért.

A mindennapi szentmiséből erőt és vigaszt merítettél.
Könyörögj értünk, hogy ebben mi is részesüljünk.
Könyörögj anyagi jólétünkért,
hogy dolgozhassunk és biztonságban,
kényelemben élhessünk otthonunkban.

Imádkozz gyermekeimért is,
hogy mindig ismerjék, szeressék és szolgálják az Urat.
Könyörögj értem, hogy jó anyjuk lehessek.
Könyörögj azért is, hogy amikor ez az élet véget ér,
szeretteim mind együtt lehessenek az Úrban,
ahogy Te együtt vagy most férjeddel és gyermekeiddel.
Szent Mónika, édesanyák védőszentje, könyörögj értem!

Amen.

Szent Mónika emléknap ~  augusztus 27.

Mónika a férjes asszonyok és az anyák védőszentje. Életének titka az isteni bölcsesség és a megtestesült Ige iránti szeretet volt.

Az afrikai Tagastében született 331-ben keresztény családból. Fiatal leányként a pogány Patríciushoz adták férjhez. Fiai között van Szent Ágoston, akinek megtéréséért sok könnyet hullatott és sokat imádkozott Istenhez. Az igazi édesanya mintaképe: hitét imádsággal táplálta és erényeivel ékesítette. Ostiában halt meg 387 őszén.

 1430-ban avatták szentté, tiszteletét az ágostonos szerzetesrend tagjai terjesztették el.

Az 1987-ben madridi édesanyák által alapított, Szent Mónika közösség - amely Magyarországon, így plébániánkon is megalakult és működik - tagjai névadójuk példáját követve minden nap így imádkoznak:

Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok Neked és áldom szent Nevedet. Úr Jézus! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. Szentlélek Úristen, erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni! Amen.

Forrás ~  Internet

 'Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.'

Pál levele a galatákhoz 5:13


IMA A CSALÁDOMÉRT

Imára kulcsolom most a két kezem.
Elmondom a vágyam, drága Istenem....
Nem kincset szeretnék, nem is gazdagságot.
Nem is magam miatt mondok imádságot.
Gyermekeim sorsáért aggódom nagyon.
Az ő boldogságuk többet ér, mint egy vagyon.
Küldj nekik hitet a nehéz napokra.
Gondolatokat, amik a gondokat megoldja.
Adj nekik reményt, hogy bízni tudjanak.
Erőt, egészséget, hogy el ne bukjanak.
Unokáim tisztességgel nevelhessék.
Munkájuk gyümölcsét el ne veszítsék.
Imádságaikat ne mondják hiába.
Vigyázz rájuk, Istenem! Rájuk, s a családra...

Amen.
 


'Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.'

János evangéliuma 13:34-35


CSAK A SZERETETET LÁTOM

Jézus Krisztus kérlek téged, könyörgésünk hallgasd most meg.
Csak a szeretetre vágyom, csak a boldogság az álmom,
Csak a boldogság az étkem, csak a szeretetet élem.

Kérlek Jézus, szeress minket, bocsáss meg az embereknek.
Csak a szeretet a párom, csak a boldogságot várom,
Csak a boldogságot kérem, csak a szeretet a bérem.

Hálás szívvel kérlek téged, feledd el a bűneinket.
Csak a szeretet a tiszta, csakis boldogság a titka,
Csak a boldogságot élem, csak a szeretet a részem.

Drága Krisztus kérlek téged, a gonosztól védj meg minket.
Csak a szeretetet látom, ez a földi boldogságom,
Csak a boldogságot vallom, csak a szeretet a kardom.

Uram Jézus kérlek téged, teremts köztünk békességet.
Csak a szeretet az édes, csakis boldogságra képes,
Csak a boldogságot kérem, csak a szeretet a vérem.

Semmi más nem fontos nékem, csak szeretet földi étkem.
Csakis szeretetből állok, csak a boldogságra várok,
Csak a boldogságot érzem, csak a szeretet nézem.

A mennyei boldogságot, hozd el nékünk itt a Földön.
Csak a szeretetre éhes, ember boldogságra képes,
Csak a szeretet a végső, boldogságra sose késő.

Jézus Krisztus kérünk téged, mentsd meg az emberiséget.
Csak a szeretetért éljél, csakis boldogságot kérjél,
Csakis boldogságot adtam, csak a szeretet kaptam.

Fényességed most ragyogjon, fáklyalángként hadd lobogjon.
Csak a szeretet a formád, izzó parázs bennünk részed,
Csak a boldogság szikrája, lehet szeretet forrása.

Angyalok és Apró Szentek, kérünk mi most, segítsetek,
Boldogságnak óceánja, törjön föl a friss forrásba,
Szeretetnek friss forrása, ömöljön az óceánba,
A Szeretet esőcseppje, gyűljön össze tengeredbe,
Száraz földet, s tengereket, borítson be a szeretet,
Üzenjük az Égieknek,

Készen állunk, segítsetek!

 
 
Sokszor eltűnődöm
 
      Sokszor eltűnődöm, hol van a szeretet?
Mind az mit anyáink, nagyanyáink,
dédanyáink, neveltetése adott!
Csak rohan a világ a szeretet megkopott.
Fakó, kopár, már-már mondhatnám azt is,
hogy majdnem kihalt, de nem az nem lehet
Még látok egy lángocskát féltve föl emelem,
s viszem óvatosan tovább neked adok belőle,
egy lángoló parázst vigyázz rá kérlek,
el ne aludjon. Féltve őrizd. S egy szép napon,
Te is add tovább!

'Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.'
 
Pál levele az efézusiakhoz 5:1-2


 Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk

 Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,
töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk,
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.

Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk,
Hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk,
reménységünk Belőled fakad,
hogyha szívünk, lelkünk mindentől szabad.

Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,
töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk,
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.

Ajándékul Lelked küldted el,
hogy ne önmagunknak, hanem annak éljünk,
Aki értünk életét adta,
Mi is átadjuk most Neked életünk.

Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,
töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk,
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk. 
Engedjétek hozzám

Megnyitom most előtted, a mennynek kapuját
Hogy átélhesd Te is, országom csodáját
Gyere hát bátran, s nézz körül e tájon
Gyere be azért, hogy lelked messze szálljon

Én vagyok a fény, mely rád világít fentről
Ha bennem mélyen hiszel, reám találsz egyből
Én vagyok a hang, ki szíved nyelvén beszél
S álmaid tengerén, e csodás helyről mesél

Figyelj hát rám kérlek, mert most hozzád szólok
Mikor imádkozol, reád áldást szórok
Minden áldott szó, mely elhagyja ajkaid
Fülembe el jut, s könnyíti napjaid

Figyelemmel kísérem, sorsod szüntelen
Tudd, hogy jó helyen vagy, s a lelked bűntelen
Tisztító fényemben megfürdetem szíved
Mint anya a gyermekét, úgy szeretlek téged

Térj most be hozzám, a mennyek országába
Beszélgess el velem, egyetlen imába
Nézz körül bátran, mert ez a Te otthonod
Mikor hited gyenge én akkor is ott vagyok.

Árvai Attila


Egyedül éli meg mindenki életét,
legyen bár rengeteg ismerős és barát,
élete lámpásait maga oltja-gyújtja,
maga éli át minden tragédiáját.
Az úton nyújthatnak segítő kezeket,
mégis... az élete annyira csak saját.
Talán csak - ha hívja - benne élő Istene
törheti át magányosságának falát.

Jószay Magdolna 'Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. 
Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján.'

1Korintus 1:3-8.Áldott jó Istenem!
Megköszönöm Neked azt a nagy kegyelmet,
azt a szeretetet, amivel tartottad kicsiny életemet.
- Őszbe fordult az év Hullnak a virágok.
Hervadnak a szívemben megálmodott álmok.

Vágyakat söpörget bennem az őszi szél,
szétszórja, elfújja: a vágy csak ennyit ér,
Ami mögöttem van hadd legyen kár, szemét,
Ami előttem van: legyen minden Tiéd!

Kegyelmed boruljon utam hajlatára,
a nappalaimra és az éjszakámra.
Havas téli napon melegítsen Igéd,
a téli csend bennem bontsa ki szépségét.

Szenvedélyes hittel úgy várjam a tavaszt,
hogy a lelkem fáján virágot bontson az.
És gyümölcstermő nyár jöjjön életembe:
és a Te nagy Neved szenteltessék benne

Páskulyné Kovács Erzsébet'Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.' Amen.

1Péter 4;9-11

'Ó Mária, mivel te vagy Isten mosolya,
Krisztus fényességének tükröződése,
a Szentlélek lakóhelye,
a hajnalcsillag, a mennyország kapuja
és az első föltámadott teremtmény,
testvéreinkkel együtt kérünk:
könyörögj érettünk!'


'Minden gondotok Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok' 1Péter;5

Uram Tehozzád futok, élő vízre szomjazom,
Közelséged, ó mily jó énnekem.
Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem,
Úgy kívánlak Téged, Istenem.

Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek,
Ajkam beszéli a Te igazságodat.
Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon,
Nagyon szeretlek Téged, Jézusom. 

'Az Úrban leld gyönyörűséged, s ő megadja neked szíved kéréseit.'

Zsolt 37, 4 Szeretem örökké

1. Eléd lépek, jó Uram, hol béke és nyugalom vár,
Vágyom, hogy érints lelkeddel, hogy múljék ami fáj.
Én hiszem, hogy itt vagy közöttünk és halkan szelíden hívsz.
És mi társaid leszünk örökké, Hol boldog dalát zengi minden szív.

Refrén: Áldom az Urat míg élek és szeretem örökké,
Örömmel mondok hálát a világon mindenért.

2. Közénk térdelsz, jó Urunk, féltő szeretettel,
És egy új életnek boldogsága érző szívre lel.
Én tudom, hogy itt vagy közöttünk és halkan szelíden hívsz.
És mi társaid leszünk örökké, Hol boldog dalát zengi minden szív.


'A Boldogságos Szűzanya egyetlen csodát sem tett, nem tartott nagy prédikációkat, mégis a Mennyek Királynéja lett a názáreti csendes, egyszerű, szorgalmas életével. Olyan jó lenne, ha a mi szíveinkben is feléledne a tiszta, egyszerű élet utáni vágy! Ha az emberiség ezt az eszmét, ideált, a názáreti csendes növekedést, a jókedvvel végzett munka örömét, az egymásra figyelést megtanulná, akkor a boldogságát találná meg.' 

Böjte Csaba


SZŰZ MÁRIA A VILÁG KIRÁLYNŐJE

Augusztus 22-én Mária királynői méltóságát ünnepli az Egyház.
 Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepét 1954-ben rendelte el XII. Piusz pápa.

'A világ és a béke Királynője'

'Nézd csak, milyen fölségesen ragyogott Mária csodálatos neve már mennybevétele előtt itt a földön, és mindenütt ismeretes volt már dicsőségének híre, mielőtt e kiváló teremtményét a mennybe vette volna Isten. Illő volt, hogy Fia érdemei folytán előbb itt a földön dicsőség övezze Szűz Máriát, utána pedig megkapja dicsőséges helyét a mennyben is.'

Forrás ~ Internet'Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: 'Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.'

Máté 22;36;39


 Szeretet virágai

 Vannak virágok, mik a szívben teremnek,
Közönséges kertben meg nem gyökereznek,
Azoknak pompáznak, kik szeretik őket,
Ápolják, gondozzák a felnövekvőket.
.
Vannak virágok, mik a lelkünkben nyílnak,
Velünk növekednek, majd velünk elmúlnak.
Szeretetünk napja sugárzik reájuk,
Ezért olyan színes a sziromruhájuk.
.
Az én szívemben kis versvirágok nyílnak,
Mikor boldog vagyok, csodamód virulnak,
Néha a fájdalom elhervasztja őket,
De túlélik mégis a nehéz időket.
.
Virágaimból most szedtem néhány szálat,
Itt vannak kezemben, és reátok várnak.
Olvassátok őket szívvel, szeretettel,
Hisz nektek üzenek mindent virág-verssel.


Aranyosi Ervin ~ Szeretni jöttünk széles e világra...

Szeretni jöttünk széles e világra.
Keresni másban énünk jobb felét.
Örömöt lelni, napról napra várva
a belső hangot, a misztikus zenét.

Mert a magánynak kongó kapujából
az élet ösvénye másfelé vezet,
tárd ki szíved, mely börtönhöz láncol,
s örülj a mának, amíg csak lehet.

Nyisd ki szemed és a lelkedben érezd,
ami ma gond, az mind megoldható.
Álmodni merj! És sohase fékezd!
Amit csak elképzelsz, valóra váltható.

Szellemedet, ha lehet csillapítsd le,
érzéseid vezessék léptedet.
Szeretetet, mit mástól kapsz fogadd be,
s hidd, amit akarsz el is érheted.

Érezni fogod, megnő a világod.
Szépség és jóság mind tiéd lehet.
Becsülj meg minden szerető barátot,
s teljessé válik ettől életed.

  Tatiosz ~ Egymás kedvéért jöttünk a világra...

Egymás kedvéért jöttünk a világra. 
Teremtő gondolatokkal, érző szívvel, igazságszeretettel és emberszeretettel születtünk. Mégis, mikor utadat járod, találkozhatsz mindezek ellenkezőjével: törpe lélekkel és rideg szívvel is. Tudd, hogy ők is Isten teremtményei, és mivel egymás kedvéért jöttünk a világra, szeresd és tanítsd őket.
Ó Szent István dicsértessél

Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél!
De főkképpen nálunk ma, mint Országunk Oszlopa!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!

Boldogságos Szűzanyánknak, mint magyarok Asszonyának
Föláldoztad Hazánkat, szentelted Koronánkat!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!

Azért is hálaadással, ünnepélyes vigassággal
Mi együtt örvendezünk szívünkből emlékezünk!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!

Mi, kik Téged Pártfogónknak választottunk Szószólónknak
Szólj Istennél érettünk, légy mindenkor mellettünk!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre!

Moldvai csángó ének

'Lovász Irén ~ Ó Szent István'

A videón Lovász Irén előadásában láthatjuk és hallhatjuk a csodás archaikus éneket a művésznő éteri hangján és a Szent István Bazilika
egyedi akusztikájában.

https://www.youtube.com/watch?v=fxbT5J8r3is#t=95
'Hol vagy István Király'

Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga
Ki voltál valaha országunk istápja?
Hol vagy István király? Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben teelőtted sírván.

 

Rólad emlékezvén csordulnak könnyei,
Búval harmatoznak szomorú mezei.
Lankadnak szüntelen vitézlő karjai,
Nem szűnnek iszonyú sírástól szemei.

 

Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,
Hozzád fohászkodunk árva maradékid.
Tekints, István király, szomorú hazádra,
Fordítsd szemeidet régi országodra. 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=vg44EFKr0xI


 Szent István királyrúl ének

Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga!
Ki voltál valaha országunk istápja!
Hol vagy, István király? Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben teelőtted sírván.

Rólad emlékezvén csordúlnak könnyei,
Búval harmatoznak szomorú mezei.
Lankadnak szüntelen vitézlő karjai,
Nem szünnek iszonyú sírástól szemei.

Virágoskert vala híres Pannónia,
Mely kertet öntözé híven Szűz Mária.
Kertésze e kertnek István király vala:
Behomályosodott örvendetes napja.

Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,
Hozzád fohászkodunk árva maradékid.
Tekints, István király, szomorú hazádra,
Fordítsd szemeidet régi országodra.

Reménységünk vagyon benned s Máriában,
Mint magyar hazánknak hív királynéjában.
Még éltedben minket ennek ajánlottál,
És szent koronáddal együtt feláldoztál.

Névtelen (16. sz.)


Magyarok Nagyasszonya

Édesanya, boldog anya,
Virágszülő Szűzmária,
Világraszült virágodnak,
Ajánlj minket szent Fiadnak.

Ha nem ajánlsz, hova menjünk?
Nincs egy izrom épség bennünk.
Minden épet, minden szépet
Fölfaltak a cudar évek.

Mind a tíz bűnnel komáztunk,
Belzebúbbal paroláztunk,
Ami csepp jó maradt bennünk,
Lemarta az idegen bűn.

Csúfra mégis megmaradtunk,
Nem nyílt meg a föld alattunk,
Kikerültük a koporsót,
Itt vagyunk most, legutolsók,

Legutolsók a világnak,
Kik a szívünkbe nem látnak,
De tenálad, Asszonyunknál,
Tudjuk, hogy csak irgalom vár.

Eddig is mint nyitott könyvben,
Úgy olvastál a szívünkben.
Bűneinket végigsírtad,
De ítélni föl nem írtad.

Te látod, hogy szívünk marja
A bűnbánat jeges karma,
Pislog már a keserűség
Hamvából a régi hűség.

Már a régi hit is mozdul,
A meleg vér meg-megpozsdul.
Ami szégyenünkre válott,
Szemünkről már hull a hályog.

Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó,
Tudjuk, mi félteni való.
Sereglünk a Krisztus elé,
De hogy álljunk szeme elé?
Mit mondjunk, ha reá kérdez?
Szólj helyettünk, anyánk édes,
Annyit mondj csak: rosszak vagyunk,
De mégis a tied vagyunk.

Sík Sándor

 Szent István intelmei Imre hercegnek
 
Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!...

Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,
akkor nagy lesz száma élted éveinek.


I. A katolikus hit megőrzéséről 'Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre.'
István az apostoli hit őrzésére, az alattvalóknak való példamutatásra, az eretnekségről való elfordulása szólítja fel fiát. Arra is figyelmezteti őt, hogy a hitet csakis jó cselekedetekkel lehet teljessé tenni.

II. Az egyházi rend becsben tartásáról 'A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet, az egyház, melynek első ízben a mi fejünk, tudniillik Krisztus vetette el magját, majd az ő tagjai, vagyis az apostolok és szent atyák ültették át, meggyökereztették erősen, s elterjesztették az egész földkerekségen.'
A szentegyházat védelmezni kell naponta megújuló szorgalommal, hogy növekedjen és ne fogyatkozzon, hiszen aki az egyházat csorbítja, az Krisztus testét csonkítja, és ezért büntetést érdemel.

III. A főpapoknak kijáró tiszteletről 'A királyi trón ékessége a főpapoknak rendje, ezért a királyi méltóságban ők kerülnek a harmadik helyre, kedves fiam, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpapokra, mint a szemed világára.'
Isten felkentjeit tiszteletnek és megbecsülésnek kell öveznie, nem lehet őket hamis vádakkal bemocskolni és nyilvánosság elé hurcolni, mert csak így lehet Istentől áldott az uralkodás. A bűnbe eső papokat négyszer kell emlékeztetniük vétkeikre, majd ha ezután sem hallgatnak, akkor kell jelenteni az egyháznak.

IV. A főemberek és vitézek tiszteletéről 'Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szívessége és bizalma. Mert ők országod védőfalai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói.'
Felhívja Imre figyelmét arra, hogy a főemberek és vitézek, katonák nem hajthatók szolgasorba. Békével kell uralkodni, mert a gőg bárkit letaszíthat a trónról, és a vitézek ereje is megfoszthat trónjától egy gyűlölködő királyt.

V. Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról 'A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötödik cifrázása.'
Az apró ügyek feletti ítélkezés a bírák feladata, a nagyszabású ügyekben azonban türelemmel és irgalommal kell ítélkezni.

VI. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról 'A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy' méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén.'
István Róma példáját hozza fel, aki azáltal vált dicsőbbé, mert 'sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról'. Az idegenek különböző nyelveket, szokásokat és fegyvereket hoztak magukkal és ezzel elrettentették az ellenséget és emelték az udvar fényét. Mert gyenge az az ország, melynek csak egy nyelve és szokása van. Ezért István arra ösztönzi fiát, hogy gyámolítsa a jövevényeket 'Mert az egy nyelvű és egy szokású királyság gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.'.

VII. A tanács súlyáról 'A királyi emelvényen a tanács a hetedik helyre tart igény. A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő ront le ellenséges várakat.'
Figyelmezteti Imrét, hogy a tanácsnak nagy hatalma van, ezért csak a legbölcsebb és legtekintélyesebb emberekből lehet összeállítani. Ifjaknak is helyet ad a tanácsban, de az ő javaslataikat felül kell vizsgálni a bölcsekkel.

VIII. A fiak kövessék az elődöket 'Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni.'
Az isteni törvényeket veti az meg, ki őseit veszi semmibe. István az engedetlenséget a pestishez hasonlítja, és felszólítja fiát, hogy sohase veszítse szem elől az általa hozott törvényeket és feltétel nélkül kövesse szokásait.

IX. Az imádság megtartásáról 'Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság kilencedik regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás.'
Az ősi imákat ajánlja Imre figyelmébe, mert csak ezek által válhat nagy királlyá. Inti továbbá, hogy imádkozzon a tétlenség, a tudatlanság ellen és az erény elnyerésért, valamint azért, hogy legyőzhesse ellenségeit, és békében élhessen.

X. A kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről 'Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból.'
Kéri, megparancsolja fiának, hogy gyakorolja a kegyességet, az irgalmasságot, a türelmet, az erőt, az alázatosságot, a mértékletességet, a szerénységet, a becsületességet és szemérmességet.

Forrás - Internet

 Lysa TerKeurst ~ Lelki tisztesség

'A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.'
(Jakab 3,17)

Ha valaki mond vagy tesz valamit, amivel megbánt, mi a helyes, a keresztényhez méltó reagálás? Ha úgy teszek, mintha mi sem történt volna, csak hogy megmaradjon a békesség? Vagy az, hogy szembeszállok, és bizonygatom a magam igazát? Egyik sem.
Ha bármikor azon kapom magam, hogy alakoskodom vagy veszekedek, tudhatom, hogy nem a megfelelő módon reagáltam a bántásra.
A helyes út a lelki tisztességé: úgy válaszolok, hogy egyszerre legyek becsületes és békeszerető. Mit mond Jakab apostol? „A felülről származó bölcsesség először is tiszta (becsületes), aztán békeszerető…” Igen, ez az a bölcsesség, amire vágyom – ez a lelki tisztesség. Egyszerre akarok becsületes és békeszerető lenni. De hogyan?
Mindenekelőtt fontos szem előtt tartanom, hogy a valódi becsületességet kell a valódi békességszerzéssel összekapcsolnom.


Valódi becsületesség

Érzelmeim őszinte kifejezése nem mindig számít valódi becsületességnek. Az én őszinte érzelmeim nem biztos, hogy a helyzet helyes megítéléséből fakadnak. Lehet, hogy őszinte vagyok azzal kapcsolatban, amit érzek, ugyanakkor eltúlozhatom, félreértelmezhetem a tényszerű igazságot. Igazolva érzem meztelen érzelmeimet, hogy nem takarok el semmit, és büszke vagyok az őszinteségemre, pedig ezzel csak elkerülöm a helyzet valódi tisztességes megítélését.
Pedig az a becsületesség, ami nem az igazságból fakad, nem is becsületesség. Talán csak egy érzelmi kitörés.
Ezért van szükségünk a békeszerető becsületességre – olyan becsületességre, amit a Szentlélek vezet -, ha autentikus lelki tisztességre vágyunk.
Ha tehát valódi becsületességre vágyom, kérjem meg a Szentlelket, mutassa meg nekem a valódi igazságot.
Látnom kell a dolgokat a másik ember szemével is. Kérdéseket kell feltennem, nem azért, hogy megvádolhassam, hanem hogy jobban megérthessem. A végső célom az legyen, hogy becsületességemet békeszeretővé tegyem.


Valódi békességszerzés

Mennyire fájhat Istennek a békeszerzés sok bóvli változata, amiket nem a becsületesség ösztönöz. Amikor duzzogunk, de eljátsszuk, hogy minden rendben van. Kívülről békességszerzőnek tűnünk. De ha a békességgel elfedjük a valóságot, olyan keserűséget gyűjtögetünk magunkban, ami belülről rothasztja a békénket, s adott pillanatban ki is robbanhat a felszínre. Kikezdheti az egészségünket, és később lelki vagy - szorongás okozta - testi betegségekben nyilvánulhat meg, esetleg lassan felgyűlhet, s a békességszerző egyszer csak azzal lepi meg környezetét, hogy indokolatlan erővel robban ki belőle az indulat. Azt mondani, hogy jól vagyunk, miközben távolról sem vagyunk jól, nem becsületes dolog.
Többnyire azt tartjuk tisztességtelen dolognak, ha valaki olyasmit mond, ami nem igaz. De tisztességtelen az is, ha elhallgatjuk azt, ami igaz. Pillanatnyilag kegyesnek is tűnhet a hallgatás. De ez hamis kegyesség. Az igazság és a kegyesség kéz a kézben járnak. Ha szétválasztjuk őket egymástól, elfordulunk a lelki tisztességtől, megrendül az alap, bizonytalanná válik minden, és ez óhatatlanul kiboruláshoz vezet.
Igen, törekedjünk a lelki tisztességre – a becsületességre, ami egyben békességszerző, és amiből ilyenformán valódi jámborság származik. Az igazi lelki tisztesség egyensúlyt eredményez, ami gátolja a kiborulást. Valódi békességszerzők leszünk, akik nem a maguk igazát szajkózzák, nem játsszák meg magukat, hanem szelíden – kegyesen -, őszintén számolnak be az érzéseikről. A valódi békességszerzés nem akármilyen termést hoz majd az életünkbe: igazságot, kegyességet, egészséget.


Uram, Általad képes vagyok kirobbanó vagy duzzogó önmagamat a Te irányításod, a Te igazságod alá helyezni. Köszönöm Szentlelkedet, aki bölcsességével segít túllépnem kezdetleges reakcióimon. Segíts, hogy teljesen Rád támaszkodjam. Jézus nevében, Amen.

Forrás ~ Internet