URAM, ADJ EGÉSZSÉGET!

Csendes kis kápolnában térdre ereszkedek,
Mély sóhajom gyöngyei arcomon peregnek.
Szeretett Istenem, hozzád küldöm fohászom,
Könnyem cseppjeit a betegekért hullajtom.


Látod, mennyi ember kiált új reményekért?
A porba hullt, de mégis értékes életért?
Csodás álmokból szőtt, varázslatos célokért?
Egy jó szóért, segítő kézért, szeretetért?


Adj hitet és elég erőt, kérlek Istenem!
Nem lehet, hogy bárki méltatlanul elvesszen!
Nehéz az út, mit nemes küldetésként kaptunk,
Hibáztunk sokszor, de kínnal el nem bukhatunk!


Oldozd fel a betegség fájó kötelékét,
Add vissza az elesettek szép reménységét!
Tegyél áldott csodákat dicső kegyelmeddel,
Cseréld fel a sorvadást viruló élettel!


A virágok özöne kertekben pompázzon,
S ne a könnyáztatta temetőben nyíljon!
Add, hogy a kéz szeretve fogjon másik kezet,
Felemelve egymást, tegyenek lépéseket!


Engedd a szív arcát egy másikban látni meg,
Ne legyen egy szem sem, mi a sötétben mereng!
Gyújts a homályban apró, szelíd mécseseket,
Mely utat bevilágítva hozzád elvezet!


Éreztesd, hogy minden lélek fény és szeretet,
Ki gyermekedként boldog életre született!
Áld meg, kit gyötör a kór, ereje elveszett,
Ápold irgalommal, már eleget szenvedett!


Hálát adok Szent Atyám, hogy ajtót nyitottál,
Magadhoz engedtél és békességet adtál.
Könyörgő szavaimmal hozzád fordulhattam,
Az esendő emberekért imát mondhattam.

Köszönöm. Amen.

Forrás ~ InternetURAM HA LEHETSÉGES

Uram, ha lehetséges,
adj nekem testi egészséget,
hogy ép szervekkel szolgálhassak neked!

Adj nekem Uram, egyenes lelket,
hogy lássam, mi a jó és helyes,
ne féljek a gonoszság támadásától
és minden ügyemet rendbe tudjam szedni!

Adj nekem, Uram, készséges lelket,
mely sohasem unatkozik,
nem panaszkodik,
nem kesereg és nem érzékenykedik!

Segíts, hogy ne törődjem
mértéken felül azzal a valamivel,
amit 'Én'-nek hívnak!
Adj Uram humorérzéket!

Segíts, hogy értsem a tréfát,
Hogy vidám legyek
És másokat is fel tudjak vidítani!​ Amen.​

Morus Tamás imája

Forrás ~ Internet
 
 
​EMLÉKEZÜNK!​
 
 
'Csak az hal meg, akit elfelejtenek!'

Ő nem halt meg

Ő nem halt meg, csak alszik, föld anyja hű ölén,
de Jézus szava hallszik, új élet, új remény:
Jer, szolgám, híven tűrtél a földi léten át,
most égi fényből fűzzél, mint győztes koronát!

Mint balzsam és szív üdve, éntőlem ami jön,
míg sápad elfeledve a mulandó öröm.
Ó, jöjj, ím hazavárlak, már vígadj idefönn,
az angyalok honában vár boldog örököm!

Ember, rövid az élet

Ember, rövid az élet,
tegnap születtél, s holnap sírba’ vagy.
Minden kincsed a lélek,
ez az egyetlen, mely tiéd marad.

Minden más, miért futsz, légvár, csak álom,
mely szertefoszlik a halálos ágyon,
Ember, rövid az élet, egyetlen kincsed a lélek,
gondold meg nagyon, gondold meg nagyon.
 
Forrás ~ Internet

CSAK EGY ÜDVÖZLÉGYET MONDJUNK EL NAPONTA
.
Csak egy üdvözlégyet mondjunk el naponta
Szűzanya imánkat szívesen hallgatja
Gonddal és bajjal tele minden napunk
Csak az égi Anya segíthet rajtunk


Csak egy üdvözlégyet mondjunk bár naponta
Ha életünk keresztje vállunkat nyomja
Panasz, sírás helyett fogjuk fel a kezünk
Szóljon Szűz Anyának bár egy üdvözlégyünk

Anya vagy feleség, özvegy vagy árva
Kulcsold naponta kezedet imára
Bocsáss meg annak ki ellened vétett
Naponta mondjál el bár egy üdvözlégyet

S ha semmid sem hiányzik megvan mindened
Akkor is legyen felfogva a kezed
földi kincsed mellett legyen égi kincsed
hálából mondjál el bár egy üdvözlégyet. Amen.

Forrás ~ Internet


 GONDOLATOK AZ IMÁDKOZÁSRÓL

Uram, Te mireánk bíztad
A közbenjáró imádság szolgálatát.
Segíts, hogy soha ne lankadjunk,
Ha másokért kell könyörögnünk.


Te meghallgatod kérésünket,
Ha azt hittel, a Te nevedben kérjük,
S az egy-akarat sem hiányzik,
Hogyha együtt imádkozunk.

Indíts mindig arra minket,
Hogy ha valamit kapunk Tőled,
Ne vegyük azt természetesnek,
Hanem rögtön megköszönjük.

Köszönjük, hogy amikor még
Szinte ki sem mondtuk a szót,
Te már akkor teljesíted,
Ha az a Te dicsőségedre van.

Te ismered a szívünket,
Jól tudod minden dolgunkat,
Jóra fordítod a rosszat is,
Kimentve minket a mélységből.

 Sántáné G. Sára

Forrás ~ Internet


CSAK EGY MIATYÁNKOT

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Amikor lelkünket bú és bánat nyomja.
Hitünk szárnyán szálljon fohászunk az égbe,
Az örök szent Isten trónja elébe.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Amikor testünket betegség kínozza.
Epedve, sóhajtva, láztól égő ajkunk,
Óh, hatalmas Isten könyörülj mirajtunk.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Ha betegség, bánat mind jóra fordulna.
A lelkünk mélyéből fakadjon a hála,
Ő hozzá ki mennynek és földnek alkotója.

Örömünk, bánatunk mind Istentől vagyon,
Ő tudja mit, miért, Ő tart minket számon.
Életünk hajója háborgó tengerén,
Ha Ő koronázza békességbe mégyen.

És ha életünk végórája jönne,
Bátorítást mástól ne várjunk csak Tőle.
Nyíljon akkor ajkunk még egyszer imára,
S csak Miatyánkot mondjunk utoljára. Amen.

Forrás ~ Internet


NÉVNAPI ÁLDÁS

Találjon rád Isten áldása minden napon!
Angyalok őrizzenek utadon, bármerre jársz!
A menny világossága ragyogjon rád,
és töltse meg dallal szívedet!
Találjon rád Isten áldása minden új napon! Amen.

Forrás ~ Internet

GONDVISELÉS IMÁJA

Mennyei Atyám!
Gondviselésedre bízom magamat. 
Nem akarok mást, mint akaratodat fölismerni és teljesíteni.
Múltamat ismered: Bocsáss meg érte!
Jövőmet is tudod: Miért aggódnék tehát?
Amit a mindennapok során tennem kell, 
abban hűségesen akarlak szolgálni.
Tied vagyok testemmel, lelkemmel!
Mindig veled akarok maradni, Istenem! Amen.
 
 W. Eberschweiler SJ 
 
VIDEÓ
 
 
Forrás ~ Internet 


FOHÁSZ ~ KÉRŐ IMA

Urunk, Istenünk, azért jövünk ma hozzád, hogy kérjük Szentlelked erősítő, vigasztaló jelenlétét az életünkben. Látod, hogy hány fajta fájdalom, seb, begyógyulásra váró törés, amit magunkkal cipelünk.

Olyan jól megtanultuk, hogy hogyan leplezzük ezt mások elől. Talán már magunk sem hiszünk abban, hogy az életünk sokfajta nyomorúsága változhatna, gyógyulhatna. Kérünk, hogyha valóban lehetséges a gyógyulás, lehetséges a vigasztalás, add nekünk!

Urunk, kérünk, szólj hozzánk úgy, ahogy erre egyedül csak te vagy képes, hiszen a Biblia szerint olyan jól ismersz minket, mint senki más. Tudod a szívünk állapotát, látod az éppen most fejünkben, szívünkben kavargó gondolatokat. Válaszolj nekünk, Istenünk! Lépj mellénk, emelj fel bennünket!

Köszönjük, hogy várhatjuk tőled most is, hogy megajándékozol bennünket minden elképzelésünkön felül szavaddal, jelenlétednek áldott erejével. Könyörgünk, Urunk, add, hogy ne legyünk ennek akadályai. Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy már meghallgattál bennünket. Amen.
 
Forrás ~ Internet

 
TEREMTS MA BELSŐ BÉKÉT MAGADBAN

Leld meg magadban azt a helyet, hol csend, nyugalom és Szeretet honol. Bárhová mész, és bármi is történik körülötted, te mindig tudatosítsd magadban, hogy belső békéd csendes szeretetében vagy. Ebből a szerető biztonságból tekints kifelé és mosolyogj a Világra, hogy felderüljön! Amen.
 
Forrás ~ Internet


PRÓBATÉTELEINK

'Az egész földkerekségen minden népben Krisztus mutatkozik meg, de nem a nagy dicsőségben, hanem a nagy próbatételben. Életünk ugyanis ebben a zarándoklásban nem lehet meg próbatétel nélkül; mert előrehaladásunk csak próbatételen keresztül valósul meg, és senki sem ismerheti meg önmagát sem, hacsak előbb nem volt próbára téve, és senki sem koronázható meg, ha nem győzött, és senki sem győzhet, ha nem küzdött, és senki sem küzdhet, ha nincs ellensége és próbatétele.'
 
Szent Ágoston

Forrás ~ InternetSík Sándor ~ Tedd a jót!

Tekintet nélkül arra, hogy
Másoknak tetszik
Vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy
Látják-e vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e
Sikere vagy nem,
Tedd a jót!
Tégy minden jót, amit
Megtehetsz,
Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát tehetsz,
De mindig, szüntelen ez legyen
A programod!
Forrás ~ Internet