IMA A FÖLDÉRT

Uram, add, hogy nyújthassuk egymásnak kezeinket,
 hogy az a Föld, ahol Te emberként jártál, emberibb legyen!
Uram, add, hogy megfoghassuk szorosan a Te feketének tűnő kezedet,
hogy a Föld a remény gyümölcseit hordozhassa, és ebből minden ember vegyen.
Uram, add, hogy szorosan fogjuk a Te fehérnek tűnő kezedet, hogy kinyíljanak a rügyek,
a virágok, és ezekben az öröm s az igazságosság ne rejtve legyen.
Uram, add, hogy szorosan fogjuk a Te színesnek tűnő kezedet, hogy ahol az utak keresztezik egymást: Afrikában, Ázsiában, Európában, Amerikában és Óceániában a Föld minden lakója az összes kontinensen jobbá váljon, és ez a növekedés és ima közös útja legyen. Amen.

Forrás ~ Internet

VAJON IMÁDKOZOL-E ÉRTEM?

Vajon imádkozol-e értem,
Mikor leszáll a csendes alkony,
S a kis szobádban egyedül vagy,
Hogy senki már ne zavarjon.

Én úgy szeretném, hogyha akkor
Áldást kérnél rám egy imában,
Mert én hiszek az alázatos,
Buzgó, őszinte szent imákban.

Amit másokért mond a lelkünk,
Amit más lelke visszaérez.
Én szeretném, ha imádkoznál
Úgy este későn, ha sötét lesz.

És fönt az Isten trónusánál
Ahol majd mindketten megállunk
Egy csodálatos, tiszta percben
találkozna az imádságunk?

Kárász Izabella

Forrás ~ Internet


Túrmezei Erzsébet ~ Ahol ránk Jézus vár

Valami mindig vár.
Hol munka, lárma, hajsza,
hol a mindennapok küzdelme, harca,
hol keservek és kísértések,
próbák, bukások és szenvedések,
hol csend, csend, csend…
Kívül?
Vagy bent:
Valami mindig vár.
S Valaki mindig vár.

Mert Jézus mindig, mindenütt ott van.
Ott a zajban, a mindennapokban,
küzdelmekben, és feladatokban,
ott szenvedésben és kisértésben,
hogy felemeljen, őrizzen, védjen,
hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon,
átvigyen tűzön és akadályon,
új erőt adjon új kegyelemben.
Mindenütt mindig vár,
de százszorosan vár ránk - a csendben!

Forrás ~ Internet


ÁRADJON RÁD ÁLDÁS

Áradjon Rád az Áldás:
ISTEN gazdagsága és hűsége
ISTEN ereje és vigasztalása
ISTEN öröme és irgalmassága!


Áradjon Rád az Áldás:
hogy azzá légy, akinek Ő szeretne látni Téged,
hogy teljesíthesd azt, amit küldetésként Rád bízott
és ISTEN öröméből élj!

Járjon Veled a kegyelem,
ma és életed minden napján
és töltse be szívedet
ISTEN nagy békességével! Amen.

Forrás ~ Internet
 
AZ ÉLET CSODÁJÁT KÍVÁNOM NEKED

Kívánom Neked a csend szépségét,a napfény dicsőségét,a sötétség rejtelmét,a láng erejét,a víz hatalmát,a levegő zamatát, a föld roppant erejét, és a szeretetet,mely ott található minden dolgok gyökerében. Kívánom Neked az élet csodáját! Kívánok Neked mindent, ami csak jó, kiváltképp az újrakezdés képességét. Tanulj a szomorúságból és a hibákból! Azután indulj tovább! És mindenekelőtt kívánok Neked bátorságot! Ez a bölcsője minden másnak.

Pam Brown

Forrás ~ Internet

Weöres Sándor: Kereszt-árnykép

A kereszt felső
ága égre mutat,
nagy örömhírt tudat:
'itt van a te utad'

a kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:
'vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad

a keresztnek alsó
ága földre mutat:
'vesződj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat.'

Forrás ~ Internet

Reviczky Gyula - Húsvét

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!


Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen.

Forrás ~ Internet