ÁLDÁS ÉS IMA A FÖLDÉRT
 
Csendben vagyok… 
Szívem együtt dobban embertársaim, 
és a Föld szívével. …..

Az óceán hullámai végigmossák a partokat, 
és messzire viszik a fájdalmat… helyette örömöt, békét, és szeretetet hoznak. 
Lábam a puha homokba süpped, és hűs hullámok mossák.
 Örömmel elfogadom az érzéseket, amik most megérintenek engem. 
Mélyen beszívom tüdőmbe az óceán friss illatát… 
és kifújom a feszültségeimet, majd örökre elengedem őket… 
ezt megismétlem többször, lassan, és egyenletesen…

Jól érzem magam, és ezeket a szavakat mondom: 
Szeretem ezt a Földet! 
Óvom és védelmezem. 
Minden gondolatommal, 
hálámmal és szeretetemmel azon vagyok,
 hogy sebeit begyógyítsam.

Veletek vagyok, és erősek vagyunk együtt. 
Feladatunk van, és mi felismertük azt. 
Tudjuk, hogy egyre többen és többen leszünk, a
kik tenni akarnak a Földünkért.

Energiánk, szeretetünk összeadódik, 
és pozitív ereje megsokszorozódva járja körbe a Földet, 
majd visszatér hozzánk. 
Tudjuk, hogy sikeresek leszünk! 
Most érezzük át a hálát...
Emeljük magasba kezünket és a tekintetünket, 
és mondjuk ki háromszor a köszönöm szót együtt. 
Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm!

Én is köszönöm, hogy Veletek lehettem! 
Áldjon az Ég Benneteket,
 és Otthonunkat, a FÖLDET !Az Új Esztendőre 2014 előtt hajlamosak vagyunk megfogadni dolgokat, pl. bizonyos viselkedéseinket megváltoztatni, vagy legalább is a szándékát a változásnak kitűzzük magunk elé. 
Szeretnék egy csokrot átnyújtani, hogyan érdemes indítani a napunkat 
és napközben is visszatérni az alapgondolatokhoz. 
Ha valakinek sikerült kedvet csinálni hozzá, akkor munkám nem volt hiába való.
 Ha ezt mindennap elvégzed, mikor felkelsz, megváltozol és megváltozik a világ körülötted.

1. Csinos vagyok, szép vagyok, szerethető vagyok, elégedett vagyok, pont olyan vagyok amilyennek Isten megteremtett a saját megelégedésére.
2. Reggel az ágyban amikor felébredek és kinyitom a szemem: látok, látom a csodás világot, a környezetemet, a gyerekeimet, a páromat, a lakásomat stb. Mozgatom a kezem, a lábam, a fejem, egészséges vagyok, eltelik a lelkem hálával, hogy ezt átélhetem. 
3. Felkelek és teszem a dolgomat, és áldás van rajtam, hogy ezt tudom tenni ma is. 
4. Bármi ami történik velem tanítás, minden azért van, hogy nemesedjek, kiteljesedjek, hiszem és tudom és átélem a lelkem mélyén. 
5. Csodás nap vár Rám. Összeszedem a gondolataimat és terveket készítek az aznapi időbeosztásomra. 
6. Képes vagyok Mindent könnyedén megoldani, mert elfogadom és rugalmasan állok hozzá. 
7. Ezt az emelkedett lelki állapotot kisugárzom másokra is. Szeretteimre, környezetemre távolabbi embertársaimra. 
8. Bárhogy reagálnak is rá, ez az ő reakciójuk, ezt elfogadom. Nem akarok senkit megváltoztatni, mert nem is tudom. Szemlélem a környezetemet, de nem ítélem el, hanem elgondolkodom, hogy a számomra ellenszenvesnek tűnő viselkedést ki és mikor minősítette először számomra és mikor ítélte el Bennem vagy másokban. 
9. Mostantól a jó, kellemes, szerethető embereket, dolgokat, híreket stb. helyezem előtérbe. Magamban is szeretek és elfogadok mindent. 
10. Elfogadom, hogy még nem értek, tudok dolgokat. 
Tanuló vagyok a magam életútján, és ott tartok ahol éppen tartok. 2014 minden napjára szeretettel.
 

Kalo Jenő ÚJÉVI JÓKIVÁNSÁGOK

 Szilveszter éjjelén válasz egy csillagot,
ha bármi bánt, neki elmonthatod.
Meggyógyitja szivedet , lelkedet,
Kivánom tegye szebbé a jövő évedet!

Szilveszterkor ha majd éjfélt üt az óra,
Gondolj kérlek rám is, csak egy pillanatra.
Enyhe szellő szárnyán szeretetet viszek,
Békés Boldog Új Esztendőt Neked!


 ÚJÉVI JÓKIVÁNSÁGOK

B ékés álmainkba ne csalódjunk soha
O ltalmazzon minket angyalok mosolya
L elkünkben béke és szeretet virítson
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk
G azdagság kísérje minden vidám léptünk
Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé
J övendőnk munkája ne váljon kereszté
É jszaka pompásan ragyogjon csillagod
V eled lehessek amikor csak akarod
E gymásra találjon most minden kereső
T ársával éljen minden egymást szerető
K özösen tegyük szebbé ezt a világot
Í zleljünk már most mennyei boldogságot
V áljon minden titkos, szép álmunk valóra
Á ldott legyen minden együtt töltött óra
N evetni tudjunk és őszintén örűlni
O dvas idő fogát messze elkerülni
K eveset mondok végül, de szépet:
Kívánok Boldog Új Évet!

szerzője ismeretlen

 

Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet,
Csendes lépteidet kísérje szeretet,
Költözzön szívedbe béke, lelkedbe nyugalom,
Légy boldog a következő 365 napon.
  ~
Hogy boldog lehess, 3 kincset keress: 
Higgy, remélj, szeress. 
Hozzon az új év örömből végtelent, 
Szeretetből önzetlent, sikereket mit csak lehet!
 ~
Virradjon Rád szép nap, köszöntsön Rád jó év,
 kedves hajlékodba költözzön a jólét. 
Lelkedben boldogság, szívedben béke,
 Ezt kívánom az új évre!

 Újévi köszöntő

Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.
Sokan biz örömest búcsúznak el tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a követője.
Itt állok magam is, azt óhajtom itten,
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt nékünk.

 Adjon Isten minden jót
ez új esztendőbe!
Jobb időt, mint tavaly volt
ez új esztendőbe.
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
jó termést és jó vásárt
ez új esztendőbe.

Adjon Isten minden jót
ez új esztendőbe!
Drága jó bort, olcsó sót
ez új esztendőbe.
Jó kenyeret, szalonnát,
tizenkét hónapon át
ez új esztendőbe.

Adjon Isten minden jót     
ez új esztendőbe!
Vegye át mind a nem jót
ez új esztendőbe!
Mitől félünk mentsen meg,
amit várunk tegyen meg
ez új esztendőbe!

II. János Pál ~ Újévi ima

Egyetlen Isten!
Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.

Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!

Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.

Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek 
ajándékoztál, hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel 
vesszük körül a názáreti Szűz anyaságát,

Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,hogy a 
Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.

Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:
'Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!'

Újév alkalmával ezeket a kívánságokat
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!

Forrás ~ Internet
 IDÉZETEK A CSALÁDRÓL

Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. 
Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, 
mint akiknek nincs szükségük terád. 
Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, 
mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.
Weöres Sándor

Minden embernek van egy útja, amelyiken járnia kell. Nem lehet letérni róla. Az ember azt hiszi, hogy akik egy födél alatt élnek, azoknak útjok is egy. De ez nem így van. Nem a födelen múlik, hanem az utakon. A födél nem tartja össze az utakat, ha azok nem úgy indultak, hogy egymás mellett haladhassanak hosszú ideig.
Wass Albert

Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát.
Wass Albert

Arra született az ember, hogy kínlódjon, vergődjön, de legyen mellette egy asszony, legyen mellette gyermek, család, mert különben nincs értelme a kínlódásnak.
Wass Albert

A nagyszülők szíve kerek alma,
beleharaphatnak a más nyelvű unokák.
A nagyszülők szíve tiszta szoba,
ahol leülhetnek a más nyelvű
unokák.
De egyszer elfogynak a nagyszülők:
elfogy a kerek alma,
kihűlnek a tiszta szobák.
Az unokák nem tanulják meg a
varázsigéket,
és elfelejtik a világot.
Gyurcsó István

Az asszonynak úgy kellene a férjére néznie,
mint a világ legnagyszerűbb emberére - mert akkor az az ember,
a férj a világ legnagyszerűbb édesapja lesz.
És tudjon úgy nézni a férj az ő feleségére, mint a világ legcsodálatosabb asszonyára - mert akkor az asszony kivirágzik, szárnyai nőnek, és lehozza a csillagokat az égről a családjáért.
Böjte Csaba

Nagyon nehéz az arany középutat megtalálni magunk számára is, családunk, gyermekeink számára is. Biztos, hogy nem jó, ha valaki éhezik és nyomorog, és tényleg sovány, de ugyanolyan veszélyes az is, ha halálra eszi magát. Az anyagi dolgokkal való viszonyban az arany középúton kellene járni, hiszen minden, ami van körülöttünk, Isten ajándéka, de ezek mind csak eszközök, és nem célok.
Böjte Csaba

A családban megtanuljuk értékelni az embereket attól függetlenül, hogy hogyan néznek ki, vagy mit tudnak értünk tenni. Megtanulunk a belsőnkből szeretni.
Andrew Matthews

Ott él mellettünk egy ember, legyen az férj, feleség, szülő vagy testvér, és valójában nem törődünk vele. Szinte semmit sem tudunk róla. Hallgatjuk őt, és alig halljuk. Kedvesen és barátságosan bánunk vele, mintha ekként pótolni lehetne mindazt, amit nem adunk meg neki, ami lehet figyelem, szeretet, gondoskodás. Az esetek többségében nem adódik olyan helyzet, amelyben ezt felismerhetnénk. Elmúlhat így az egész élet is.
Vavyan Fable

Ahhoz, hogy a gyerekek fölnőjenek, nem kell külön szoba, mindegyik szobába külön tévé, a gyermekneveléshez család kell.
Papp Lajos

A karácsony nem attól lesz tökéletes, hogy nincs porcica a szekrények mögött, tízféle sütit sütsz és halomban áll a fa alatt az ajándék. Nem lesz jobb az ünnep attól, ha beleszakadsz a házimunkába, hogy aztán az ünnepek alatt holtfáradt legyél! Sem attól, ha mártírként sütsz-főzöl-takarítasz-vásárolsz hetekig. A készülődés lehet az ünnep része. Lehet együtt készülődni és nem attól lesz tökéletes, hogy minden tökéletes, hanem attól, hogy együtt vagyunk.
Vida Ágnes

Családnak hívják a szüleiket sokan tévesen, mikor már megvan a saját párjuk. Nem, tudd, hogy a házasság vagy együttélés első napjától kezdve az a családod, akit választottál magadnak. A napi dolgokat vele beszéled meg, a nehézségeket is együtt kezelitek, a döntésekben együtt álltok ki, együtt élitek az életet. Nem egymás mellett, hanem együtt.
Marie Clarence

Azokban a családokban, ahol szeretet és együttérzés fűzi össze az embereket, a gyerekek sokkal sikeresebbek és boldogabbak. Ha ettől a környezettől megfosztják a gyereket, azzal az egész életét, jövőjét tönkretehetik. A gyereknevelésben a szeretet a leghatékonyabb eszköz.
Tendzin Gjaco

 Tiszteld a nőt, mert Ő az univerzum édesanyja és az isteni teremtés teljes igazsága benne van.
Ő az alapja mindennek ami szép és jó, amiképp ő az élet és halál csirája is.
Kínok között ad életet neked,verejtékeivel felnevel téged, 
és haláláig te okozod neki a legnagyobb aggodalmakat.
Áld és imádd a nőt,mert ő a te egyetlen őszinte barátod,az egyedüli támogatód a földön.
Ugyanígy szeresd és tiszteld a feleségedet,mert ő lesz az anya holnap,később meg a fajtája őse.
Légy szelíd a nőkkel, mert a nő szerelme megnemesíti a férfit, meglágyítja a megkövesedett szívét, megszelídíti a kegyetlent benne és egy bárányt varázsol belőle.
A feleség és anya a felbecsülhetetlen kincs amit Istentől kaptál. 
Védelmezd a feleséged, hogy ő megvédelmezhessen téged és az egész családod. 
Minden amit teszel feleségedért,édesanyádért vagy egy özvegyért,azt Istenedért teszed.

A családi békesség titkai

Ha égve maradt, kapcsold le,
Ha kiömlött, töröld fel,
Ha a földön van, vedd fel,
Ha kifogyott, töltsd meg,
Ha piszkos, mosd el,
Ha tele van, vidd ki,
Ha szomorú, öleld át,
Ha fáradt, altasd el,
Ha hiányzik, írj neki,
Ha kérdez, válaszolj,
Ha mesél, hallgasd meg,
Ha távol van, hívd fel,
Ha ünnepel, lepd meg!
És soha ne feledd:
Összetartoztok.

AZ OKOS SZERETÉS TÍZ PARANCSOLATA


1. Ne vegyél nekem dolgokat, amelyekre Te hiába vágytál! Ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni nekem mindent, amire fáj a fogam. Néha csak azért kérek valami, hogy lássam, hol a határ.

2. Add nekem az idődet.

3. Kérdezd meg mi történet velem az iskolában! Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok. Érdeklődj afelől, hogyan oldom meg feladataimat! Taníts engem a jóra, és mond el, mi a rossz! Vitassuk meg terveinket! Bátoríts választásaimban! Dicsérj, ha megérdemlem! Terelj jó útra, ha tévedtem!

4. Higgy nekem, bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani. Ha magam mellett tudlak, nem csatlakozom bandákhoz, távol tartom magam az alkoholtól és a drogtól. Magyarázd meg nekem a gyógyszerhasználat szabályait és figyelmeztess a droghasználat veszélyeire!

5. Szeress, és hagyd hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz vagyok! Mutasd ki szeretetedet még abban az esetben is, ha nem tetszik neked a viselkedésem!

6. Bocsáss meg nekem! Fejezd ki megértésedet tévedéseimkor! Add értésemre, hogy mindig van esély az újrakezdésre! Engedd meg, hogy tetteimért én vállaljam a felelősséget! Javíts ki, mondd el, ha tévedtem, de sose tedd ezt meg mások előtt! Kérlek, sose hasonlíts másokhoz, különösen ne a testvéreimhez!

7. Büntess meg, ha rosszat teszek! Ismerd el ha jót cselekszem! Ne parancsolj nekem, kérj tőlem! Ez összetartozásunk érzését jelenti számomra. Ha megkérsz valamire boldogan megteszem majd.

8. Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal! Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit! Még csak gyerek vagyok, de nekem is vannak gondolataim, aggodalmaim. Tiszteld a bánatomat, fájdalmamat!

9. Mond sokszor, hogy szeretsz engem! Erősíts meg abban a tudatban, hogy különleges vagyok, és mindig szeretsz, bármi történjen is. Részed vagyok, valami különös dolog, a szerelem teremtett.

10. Megígérem, hogy megtanulok viselkedni, mondani fogom, hogy „Bocsáss meg!”, „Kérem szépen…”, „Köszönöm.”, „Sajnálom a történteket.” – szóval mindent, amit elképzeltél, amikor beszélni tanítottál. Mondani fogok majd mást is, pl. hogy „Szeretlek Benneteket!”

Mindenekelőtt tanítsatok a szeretetre, hitre és az emberek, országunk tiszteletére!

 "Csak most érkeztél erre a földre,
Arcodon még az angyalok könnye.
Még az útra küldő szót a szíveden hordod,
Te vagy a tűz, és annak a melegét szórod.

Ahogyan felém szaladsz puha talpakon,
S bőröd illatát magamba szívhatom,
Ahogy engem kutatva nézel az ablakon,
Indulnom kell,…de a szívemet itt hagyom.

Szeretlek kötőszók nélkül,
A MERT és a HA elkopnak végül.
Legyél hát bármilyen, gyermekem,
Nekem elég az is, hogy létezel. " 


Szabó Lőrinc ~ Ima a gyermekekért
Fák, csillagok, állatok és kövek,
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.
Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.
Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.
Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.
Kináld őket gyümölccsel, almafa,
tanítsd őket, csillagos éjszaka.
Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.
S ti mind, élő és halott anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,
vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.
Az ember gonosz, benne nem bizom.
De tűz, víz, ég s föld igaz rokonom.
Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;
tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek!


MIÉRT KARÁCSONY?
Volt egyszer egy ember, aki nem hitt Istenben és soha nem habozott, hogy mások tudtára adja, mit gondol a vallásról és a vallási ünnepekről, köztük természetesen a Karácsonnyal. Felesége viszont hívő volt és gyerekeit is Istenbe és Jézusba vetett hite szerint nevelte, férje rendszeres bántó megjegyzései ellenére.
Egy havas Karácsony estén a feleség és a gyerekek a falusi templom karácsonyi miséjére készülődtek. Hívták az apát, de ő persze hallani sem akart arról, hogy elkísérje őket.
„Ez a történet egy nonszensz,” mondta. „Miért alacsonyítaná le magát Isten, hogy emberként jöjjön a földre? Teljesen nevetséges!”
A feleség és a gyerekek így nélküle indultak útnak.
Kicsit később felerősödött a szél és a hóesésből hóvihar lett. A férfi az ablakon kinézve csak vakító fehérséget látott. Leült a kandalló elé és elégedetten nézte a csendesen égő tüzet.
Néhány perc elteltével egy nagy puffanást hallott odakintről. Valami nekiment az ablaknak. A hang megismétlődött. Kinézett, de még egy méterre is alig lehetett ellátni. Amikor a vihar alábbhagyott egy kicsit, kimerészkedett, hogy megnézze mi adhatta a furcsa hangot az ablak közelében. A ház melletti mezőn egy csapat vadludat látott. A jelek szerint a ludak délre igyekezhettek a téli hideg elől, de a hóvihar miatt nem tudták folytatni útjukat. Eltévedtek és végül a farmon kötöttek ki, étel és menedék nélkül. Ijedten csapkodtak szárnyaikkal, körbe-körbe repkedve a mező felett, vakon és céltalanul. Bizonyára némelyik madár nekirepült az ablaknak. Ezt hallhatta korábban.
A férfi megsajnálta az állatokat és segíteni akart rajtuk. Az istálló tökéletes hely lenne nekik, gondolta. Meleg és biztonságos. Ott tölthetnék az éjszakát és biztonságban megvárhatnák a vihar végét. Miután ezt kigondolta, odament az istállóhoz és tágra nyitotta az ajtaját. Megállt és figyelt, azt remélve, hogy a madarak észreveszik az istállót és bemennek. A ludak azonban csak ide-oda repkedtek céltalanul és úgy tűnt, egyáltalán nem vették észre az istállót, illetve, hogy mit jelenthet az épület számukra. A férfi megpróbálta magára terelni a madarak figyelmét, de ettől csak megijedtek és messzebbre húzódtak.
Bement a házba egy kis kenyérért. Morzsává szaggatta és egy csíkban elszórta a bejáratig. Még mindig nem értették meg, mit akar.
Most már kezdett elfogyni a türelme. A madarak mögé lopódzott és megpróbálta az istálló felé terelni őket, de csak még jobban megijedtek és a szélrózsa minden irányába repültek, csak éppen az istálló felé nem. Akármit tett, egyszerűen nem tudta elérni, hogy az istállóba terelje őket, ahol melegben és biztonságban lehettek volna.
„Miért nem követnek engem?” – morfondírozott magában türelmetlenül. „Nem látják, hogy ez az egyetlen hely, ahol átvészelhetik a vihart?”
Addig törte a fejét, míg rájött, hogy a madarak soha nem követnének egy embert. „Ha én is lúd lennék, meg tudnám menteni az életüket,” mondta ki hangosan.
Ekkor eszébe jutott valami. Bement az istállóba és kihozta egyik saját libáját és óvatosan a vadlúdcsapat mögé ment vele. Amikor elengedte, saját libája átrepült a madárcsapaton, egyenes be a meleg épületbe. A vadludak egyenként követték.
A férfi megállt és hirtelen eszébe ötlöttek néhány perccel korábban kimondott saját szavai: „Ha én is lúd lennék, meg tudnám menteni az életüket!” Azután a feleségére és a köztük korábban lezajlott párbeszédre gondolt. „Miért akarna Isten olyanná válni, mint mi? Ez nevetséges!” Hirtelen minden világos lett. Pontosan ezt tette Isten. Mi emberek vagyunk a vadlibák. Vakon bolyongva, elveszetten bukdácsolunk a halál felé. Isten olyanná tette a Fiát, mint mi, hogy megmutassa az utat és megmentsen. Rájött, hogy ez a Karácsony értelme.
Ahogy a szél és a hóvihar csendesedni kezdett, úgy csendesedett és nyugodott meg lelke is, miközben ezeket a csodálatos gondolatokat forgatta fejében. Végre rájött, hogy miről szól a Karácsony és miért jött el Krisztus. Hosszú évek kételyei és hitetlensége, mint a múló vihar, szertefoszlottak egy pillanat alatt. Térdre esett a friss hóban és elmondta élete első imáját: „Köszönöm Istenem, hogy emberként eljöttél, hogy kivezess a viharból!”

~ Ismeretlen szerzőtől


Szent-Györgyi Albert ~ Ima a gyermekekért

Uram, mentsd meg a gyermekeinket.
Mentsd meg értelmüket, hogy
romlottságunk ne rontsa meg őket.

Mentsd meg életüket, hogy fegyverek,
melyeket mások ellen kovácsolunk,
ne őket pusztítsák,
Hogy jobbak lehessenek szüleiknél,
hogy építhessék önnön világukat,
a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat
és méltányosság világát,
melyet a béke és a szeretet kormányoz.

Mindörökké.
 
 
Összehajolnak Máté, Márk, Lukács,
És összedugják tündöklő fejük
Bölcső körül, mint a háromkirályok,
Rájok a Gyermek glóriája süt.
A gyermeké, ki rejtelmesen bár
S természetfölöttire fogantatott:
De fogantatott mégis, született
S emberi lényként, tehetetlenül,
Babusgatásra várón ott piheg.
A gyermek, a nő örök anya-álma,
Szív-alatti sötétből kicsírázott

Rongyba, pólyába s egy istálló-lámpa
Sugárkörébe. Bús állati pára
Lebeg körötte: a föld gőz-köre.
A dicsfény e bús köddel küszködik.
Angyal-ének, csillagfény, pásztorok
S induló végtelen karácsonyok,
Vad világban végtelen örömök
Lobognak, zengnek -- mégis köd a köd.
S mindez olyan nyomorún emberi
S még az angyalok Jóakarata,
Még az is emberi és mostoha.

De János messze áll és egyedül.
Nem tud gyermekről és nem tud anyáról,
Nem születésről, nem fogantatásról,
Csillag, csecsemő, angyalok kara,
Jászol, jászol-szag, - József, Mária,
Rongy és pólya, királyok, pásztorok,
Induló végtelen karácsonyok:
Nem érdeklik - vagy mint rostán a szem
Kihull az ő külön történetéből,
Kihull mindez, és mindez idegen,
Apró, földízű, emberi dolog.
Nagyobb, nagyobb, ó nagyobb a Titok!

János, evangelista, negyedik
Külön áll, világvégén valahol,
Vagy világ-kezdetén, vad szikla-völgyben
S a fénytelen őrvény fölé hajol.
És megfeszül a lénye, mint az íj,
Feszül némán a mélységek fölé,
Míg lényéből a szikla-szó kipattan
S körülrobajlik a zord katlanokban
Visszhangosan, eget-földet-verőn,
Hogy megrendül a Mindenség szíve:

Kezdetben vala az ige.
S az Ige testté lőn. 

Reményik Sándor
1939
Ajándékot adni annyi,
mint önmagadat megajándékozni.
Ajándékot kapni annyi,
mint lelked örömébe
a másikat befogadni.

A szeretet végtelen óceánján találkoztunk,
s e szent ünnep napján imádkozunk:
Legyen könyörület minden emberben,
áldás és kegyelem mindenki lelkében,
az isteni irgalom hasson a szívekben,
hogy ismét eggyé válhassunk a
TEREMTŐBEN!

Légy áldott!

„Mutasd meg minden nap a szeretetedet”
Mindenkinek, minden nap jár egy mosoly,
egy simogatás és egy „szeretlek” szó.
A szeretetnek nincs kezdete és vége.
A szeretet örök. Karácsony éjjelén csillagokra nézek. 
Csend van.
Az égen Angyalok zenélnek.
Csodálatos zene, bódító a dallam, 
szívem dobbanása felel reá halkan. 
Boldogan szárnyalok, bezárom ablakom, 
csak lelkem békéjének ritmusát hallgatom.FEL, NAGY ÖRÖMRE!

Fel, nagy örömre, ma született,
Aki után a Föld epedett.
Mária karján égi a lény.

Isteni Kisded szűznek ölén.
||: Egyszerű pásztor, jöjj közelebb!
Nézd a te édes Istenedet! :||

Nem ragyogó fény közt nyugoszik.
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely.
Rá meleget a pára lehel.
||: Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi, s földi Király :||

PÁSZTOROK, PÁSZTOROK

Pásztorok, pásztorok örvendezve
Sietnek Jézushoz Betlehembe.
Köszöntést mondanak a Kisdednek,
Ki váltságot hozott az embernek.

Angyalok szózata minket is hív.
Értse meg ezt tehát minden hű szív.
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
Mint a hív pásztorok, magasztaljuk.

****

Üdvöz légy, kis Jézus, reménységünk,
aki a váltságot hoztad nékünk,
meghoztad az igazság világát,
megnyitád Szentatyád mennyországát.

Dicsőség, imádás az Atyának,
érettünk született szent fiának,
és a vigasztaló szentléleknek:
Szentháromságban az egy Istennek!

ÓH, GYÖNYÖRŰSZÉP….

Óh, gyönyörűszép titokzatos éj!
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél!
Kisdedként az édes Úr
Jászolában megsimul
Szent karácsony éjjel.

Óh, fogyhatatlan csodálatos ér!
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér.
Benne lásd: az édes Úr
Téged szomjaz, rád borul
Szent karácsony éjjel.
Egy világgal ér fel.

KIRYE, KIRYE KISDEDECSKE

Kirye, kirye kisdedecske,
Betlehemi hercegecske!
Ki miértünk sok jót tettél,
A pokoltól megmentettél.

Jézus ágyán nincsen paplan!
Jaj, de fázik az ártatlan!
Hogy is lehetne bundája –
Elveszett a báránykája...

A kis Jézus aranyalma,
Boldogságos szűz az anyja.
Két kezével ápolgatja,
Lábaival ringatgatja.

KISKARÁCSONY

Kiskarácsony, nagykarácsony,
Kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle,
Hadd egyem meg melegébe!

Jaj, de szép a karácsonyfa!
Ragyog rajta a sok gyertya!
Itt egy szép könyv, ott egy labda,
Jaj, de szép a karácsonyfa!

Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra,
Karácsonyfa, fenyőága
Békét hintsél a világra!


 
Karácsonyi kívánságom: Benneteket Isten áldjon.
Adjon Isten szép Új évet, minden jóból dús bőséget.
És ha majd a gyertyák fénye békét hirdet Szent estére,
legyen ott a jó szeretet. Ez kísérje élteteket.


Este, mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafénynél még a csillag is táncol.

Mikor a fenyő illata megérinti a szívünk,
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.

A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
őszintén szeretni és bízni a jóban.

Őrizzük meg a karácsonyunk fényét,
s őrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mi is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.

Dsida Jenő ~ Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!Karácsony

Ilyenkor – így karácsony táján – a magányos szobák még magányosabbak, a régi puszták még csendesebbek, de az emlékek élőbbek és kedvesebbek, olyanok, mint az elmúlt idők és elmúlt barátok halk, puha ölelése.

Fekete István


A szenteste! Karácsony! Micsoda édes zengésű szavak! Hogy megtelik a szív a rájuk való visszaemlékezésben! Gyermekkoromra gondolok s arra a sok szép karácsonyestre, amit családom körében eltöltöttem, a viaszgyertyák fényére, a kis csilingelő csengőre, a fenyő pompás illatára, boldog, gyermeki örömömre. De más karácsonyesték emléke sem mosódhatik el emlékeimben, olyanoké, melyekből hiányzott minden vígság, boldogság, de amelyek mégis – mindennek dacára is, megtartották varázslatos szépségüket.

Karl May

 

Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi, emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennük lévő rosszat.

Vass AlbertAz ünneplés csak annak jelent valamit, aki részt vesz benne…

Hans-Georg Gadamer


Fura ügy ez a karácsonyfadíszekkel. Kevés dolog marad érintetlen az évek során. Kevés az olyan szál, kevés az olyan tárgy, amely könnyűszerrel szolgálhatná mind a gyermekkort, mind a felnőttkort. A gyerekruhákat továbbadják, vagy becsomagolják az Üdvhadsereg számára, a Donald kacsás karórának elpattan a hajszálrugója; piros cowboycsizmák elkopnak. A levéltárcát, amit az ember az első táborozás kézimunka-foglalkozásán készített, Lord Buxton-tárca váltja fel, s a piros játék vonatot felnőttesebb játékok – autók, teniszütők vagy esetleg ezek az új tévés játékok. Csak kevés holmi van, ami hű marad az emberhez. Talán néhány könyv, egy szerencsepénz vagy egy folyton gyarapodó bélyeggyűjtemény. És a szülői ház karácsonyfadíszei.

Stephen King

 

Gyertyát gyújtok, ha itt az este
s nézem apró lángját, keresve
benne Karácsony szép titkait.
Most jó vagyok: most kérj valamit.

Sanzsan


 
KARÁCSONY

Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága.

 

 

A gyerekek, a gyerekek… boldogan várják a telet. Fenyőfát díszít sok szeretet. Kapnak majd játékot, meredek, drága, szép hóbundás hegyeket. (S bónusznak családi meleget.)

 

 

Minden évben ugyanazokat a dalokat énekeljük, ugyanazokat az ételeket esszük, követjük a hagyományokat, és megosztjuk egymással azokat a dolgokat, amelyekről úgy érezzük, valahová tartozunk. És végső soron valójában mindannyian csak az otthonunkat keressük.

 

 

Arra gondoltam, nem veszek többé haldokló kis fenyőfát még hátralevő karácsonyaimra, csak egy ágat, hiszen amiért veszem a kis fákat s a kis gyertyákat, az emlékezés és a szeretet lángja nem bennük, hanem énbennem, magamban van.

 

 

Legyen templom minden ember szíve, Melyben a lélek szárnyat bontogat! Karácsony édes ünnepén Legyen imádság minden gondolat.

 

 

Légy fénysugár az élet útján! Légy békesség követe! Vigyed a jó hírt szerteszét! Légy a szomorú öröme!

 

 

Fenyőfa illata lapul a szobámban, Angyalkák csókja gyerekeim arcában. Gyertya fénye ünnepi ruhában suttog, Míg szívünk karja ölelkezve boldog.


Séta a parkban, Karácsony éjjel Hópelyhek szállnak ránk.. Csengettyűszóra nyílik egy ajtó Kettőnkre vár..


Karácsony éjjelén csillagokra nézek. Csend van. Az égen Angyalok zenélnek. Csodálatos zene, bódító a dallam, szívem dobbanása felel reá halkan. Boldogan szárnyalok, bezárom ablakom, csak lelkem békéjének ritmusát hallgatom.

 


 

Szeretem a Karácsony komoly báját, családi körben is fura magányát. A nem várt, de mégis eljött kedves érzést, a sok, kimondhatatlan bocsánatkérést…..

 

A mindenséget és önmagadat.
.
Figyelj jól: a karácsony a születés ünnepe. Valaminek vége van, és valami most jön létre. Bárhol. Akár egy istállóban is. Állatok között, segítség nélkül, egy gyűlölettel teli, gonosz és sötét világban, ahol a kis Jézus született. Mindegy. Csak szüless meg. Szüld meg magad. Lobbantsd lángra a szívedet, s hagyd, hogy ez a lángocska elosz…lassa az egész elmúlt éved sötétségét! S ha ez a kis gyerekláng megerősödik benned, menj a hozzátartozóidhoz. Vidd el nekik a békédet, az új arcodat, és azt a meggyőződésedet, hogy az életünk díszlete nem egy szoba, hanem az egész világmindenség. A legszebb ajándék: egy mosoly. Egy ölelés. Vagy még az sem – csak egy gondolat: “Szeretlek”.
Müller Péter

 


 
 
  ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA

Ha a lelkünk egymáshoz ér, az adja az ünnep igazi értékét és melegét. Ha e mellé szépen terített asztal társul, finom étkekkel, az emeli természetesen az ünnep fényét, de szeretet nélkül az anyagi világ értéktelen és elenyésző halmai lesznek csupán.

Simon András
 
„Ahelyett, hogy vennék Neked valamit, amit szeretnél, valami olyat adok Neked, ami az enyém, ami tényleg az enyém. Egy ajándékot. Valamit, ami jelzi, hogy tisztelem azt az embert, aki itt ül velem szemben, és arra kérem, hogy értse meg, mennyire fontos, hogy vele lehetek. Most már van valamije, ami egy kicsit én vagyok, van belőlem egy darabkája.”  
 
Paulo Coelho
 
 
Csak kevés holmi van, ami hű marad az emberhez. Talán néhány könyv, egy szerencsepénz vagy egy folyton gyarapodó bélyeggyűjtemény. És a szülői ház karácsonyfadíszei.”  
 
Stephen King
 
 
„Család nélkül a karácsony nagyon szomorú, a karácsony nem az igazi család nélkül. Magányosan töltöm el a Szentestét, és azon töprengek, hogy az a sok család Európában és a keresztény világban valóban ünnepli-e, amiről ez az est szól.” 
 
Tolnay Klári
 
 
„Ó bárcsak egész évben tartana a karácsony (bár így volna), s bárcsak az előítéletek s szenvedélyek, melyek jobbik énünket eltorzítják, sosem élednének fel az emberekben, akiknek mindezektől épp hogy menteseknek kellene lenniök!”  
 
Charles Dickens
 
 
„Az ajándékot mindenki a saját örömére adja, nem annak az érdemeiért, aki kapja.”  
 
Carlos Ruiz Zafón
 
 
 

Dsida Jenő ~ Közeleg az emberfia 

Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölő
szerszámot, megjelenik az angyal és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre
és tudni fogjuk, hogy Ő az.
 
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,
a petróleumbányák frakkos császárai
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme,
legerősebb lészen a karja és szelíd arcáról ragyog
az örök építők acélos vidámsága.  

  Ő megmutatja minden vándornak az utat,
minden töprengőnek az igazságot, minden
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.
  Őnem ad országot nekünk, hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sírunk,
mert a mosolygás nem én vagyok.
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.