AHOGY VISSZANÉZEK AZ ÉLETEMRE

Ahogy visszanézek az életemre, látom, hogy minden kis részlete felkészülés volt a következőre. A legjelentéktelenebb esemény is beleillik a nagyobb képbe, ahogy a mozaik az előre megálmodott mintába.

Margaret Sanger

Forrás ~ Internet

 

NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Fogadd el a mennyország szeretetét!'

Isten irántad táplált szeretete olyan mély, hogy azt képtelenség szavakba önteni. Ahhoz, hogy legyen némi sejtelmed arról, mekkora szeretet vesz körbe, próbálj meg lelki szemeid elé képzelni egy mindent magába ölelő, határtalan energiát.

A mennyországban a veled kapcsolatos összes gondolat pozitív, hiszen Isten csakis magasztosságodat és isteni mivoltodat látja, és kedvét leli tökéletességedben.

Angyalaidként mi visszatükrözzük feléd ezt a ragyogó szeretetet - mi is jobban szeretünk, mint ahogyan azt valaha is szavakba lehetne önteni. Örömmámorban úszunk, ha melletted lehetünk, és megtisztelő a számunkra, ha segíthetünk.

Gondolat a mai napra

Igazán nagy szeretetben részesülök, hiszen megérdemlem a dédelgetést. Isten irántam táplált törődése feltétel nélküli, határtalan és mindent felölelő.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet

 Gyökössy Endre ~ Így szeresd gyermekedet!

  Tedd a Bibliádba ezt a levelet, szülőtestvérem, s ha gyermekedért imádkozol, ne felejtkezz el azért könyörögni,
 • ​H​
  ogy hited soha meg ne rendüljön a gyermek Atyjában, akié gyermeked, a teremtés és a megváltás jogán, akinek célja van vele - s veled. S hogy megértsd azt a célt, amit Ő tűz ki gyermeked elé - és nem te.
 • Hogy hosszútűrő türelmed soha el ne fogyjon gyermekeddel szemben. Hiszen Ó is eltúr téged. Hogy tudj újrakezdeni, el nem fogyó szeretettel szeretve!
 • Hogy tudj várni! Várni és újra várni: a megfelelő pillanatra a nevelésben. Olyan türelemmel, ahogy az Atya várakozott a tékozló fiúra.
 • Hogy mindig megtaláld az Ő segítségével a megfelelő szót és cselekvést minden alkalommal, s éppen akkor, amikor kell! Hogy ne mondj, cselekedj se többet, se kevesebbet, mint kell. Nem később és nem előbb, mint amikor kell.
 • Hogy soha ne ingadozz az Igében, ha szól gyermeked felől!
 • Hogy mindig megtaláld a megfelelő büntetést s elkerülhessed azt, ami nemcsak többet árt, mint használ, de amit Ő sem cselekednék!
 • Hogy tudj megbocsátani kevés szóval, vagy szó nélkül - bocsánatért esdve és bocsánatot nyerve.
 • Hogy adjon isten elég időt gyermekedhez, s te ezt az időt ne használd másra. Hogy megismerd őt legalább úgy, mint földedet, állataidat, szerszámodat.
 • Hogy a gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd' mindig bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk örököl, lát, hall, és les el mindent.
 • Hogy nevelés közben - te is nevelődjél. Ha kell, gyermeked által. Mert mindig az a nevelő gyermek és szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz. S nemegyszer a gyermek áll, ér közelebb Őhozzá.
 • Hogy megismervén a gyermeket, örömmondó, evangéliumhirdető szülője legyél. Mert az evangélium örömhír Csak így emelheted át testi-lelki nehézségein. Csak így gondot majd rád szeretettel, akkor is, ha már nem leszel e testben.
 • Hogy a hosszútűrő türelem és szeretet mellé adjon megértő tapintatot, hogy megérezzed: fájdalomszerzésre nem szabad fájdalomszerzéssel, dacra dühvel, neveletlenségre gorombasággal, szívtelenségre hidegséggel válaszolnod. Mert a hasonló csak fokozza a hasonlót, míg a szeretet felold. Az öröm: gyógyít. A jóság: fölemel. Mert Jézus is így cselekednék!
 • Hogy mindig le tudd győzni magad, amikor úr akarsz lenni az Úr helyett. Hogy bálvány ne légy otthonodban. Hogy soha el ne felejtsd: Néki növekednie kell, neked pedig alábbszállanod.
 • Hogy vegye el a kaszárnyahangot és beszédet, hogy megtanulhass Jézustól röviden, világosan, melegen, szívvel beszélni gyermekeiddel.
 • Hogy gyakran legyen erőd az 1. Korintusi levél 13. fejezetében leírt szeretet himnuszának mérlegére tenni szülői szeretetedet, mert ez az Ige. Jézus azonnal megmondja az így kérdezőnek: hol a baj. De azt is - újra és újra -, hogy a mi nevelésünk elsősorban: szolgálat. Mégpedig mentőszolgálat. Odamentés az Orvoshoz, Jézushoz, aki meg is tudja menteni gyermekünket. Erre és az örök életre, velünk együtt.
 
VIDEÓ

 
Forrás ~ Internet

NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Tudd, hogy megtaláltad, ami után kutattál!'

Minden, amire vágysz, már létezik is abban a pillanatban, amikor rágondolsz. Kívánságaid üzeneteket közvetítenek az univerzumnak, mint amikor e-mailben elküldesz valamit. Miután megrendeltél egy terméket, bízol benne, hogy azt gyorsan le is szállítják neked, és ugyanez történik a gondolataiddal is: minden egyes gondolatod igen rövid idő alatt megjeleníti saját tükörképét.

Ahelyett, hogy a külvilágban kutakodnál az után, amit szeretnél, koncentrálj inkább a vágyaid mentális képének kifejlesztésére. Ezeket a képeket pedig öleld körbe a biztonság, a hála és a hit érzéseivel; és tudd, hogy mindaz, amit kerestél, már úton van feléd ebben a pillanatban.

Nem kell jobban aggódnod azért, hogy miként fog valami elérkezni hozzád, mint amennyire az aggasztana, hogy a postai úton megrendelt csomagoddal mi fog történni útközben. Ahogyan a postaszolgálat elvégzi a folyamat lebonyolítását, úgy az univerzum is elvégzi a saját részét. A te szereped az, hogy kinyisd a kaput, amikor a vágyad megérkezik, és hogy kiélvezd pozitív gondolataid gyümölcseit.

Gondolat a mai napra

Minden, amire vágyom, bennem lakozik ebben a pillanatban. Széttárom karjaimat az univerzum ajándékainak befogadására, és mindvégig pozitív gondolatokat táplálok. Bízom benne, hogy minden, amit akarok, már most manifesztálódik, és megérdemlem ezt a jót.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet


 Garai Gábor ~ Jókedvet adj Uram

Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
A többivel megbirkózom magam.
Akkor a többi nem is érdekel,
szerencse, balsors, kudarc vagy siker.

Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
nem kell más, csak ez az egy oltalom,
még magányom kiváltsága se kell,
sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
ha jókedvemből, önként tehetem;
s fölszabadít újra a fegyelem,
ha értelmét tudom és vállalom,
s nem páncélzat, de szárny a vállamon.

S hogy a holnap se legyen csupa gond,
de kezdődő és folytatódó bolond
kaland, mi egyszer véget ér ugyan -
ahhoz is csak jókedvet adj, Uram. 

Forrás ~ Internet

NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Hagyd, hogy az angyalok segítsenek!'

Mi, az angyalok korábban már megvitattuk veled a szabad akarat tárgykörét, többszörösen elismételtük, miként és miért kell segítséget kérned tőlünk ahhoz, hogy megajándékozhassunk támogatásunkkal. Emlékezz rá, hogy szívesen fogadjuk szüntelen segélykéréseidet, így sose aggódj amiatt, hogy túlterhelsz bennünket.

A kommunikációért és a szolgálatért élünk, és örömünket leljük ezekben a tevékenységekben. Minél többször kérsz tőlünk támogatást, annál jobban tudunk közösen, összhangban dolgozni - és a csapatmunka pillanati okozzák a legnagyobb örömöt számunkra.

Mindenben szeretnénk segíteni neked, kedves Egyetlenünk! Arra kérünk, hogy ne feledd el igénybe venni segítségünket a nap folyamán.

Gondolat a mai napra

Az angyalaimmal mindenről tudok beszélgetni. Nem felejtek el segítséget kérni tőlük, és nyitottan be is fogadom azt. Az angyalaim minden apró-cseprő dologban a segítségemre szeretnének lenni.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet

TÜRELEM

Minden ember okkal lép az életünkbe. Egyes emberek úgy adnak, hogy örömet okoznak, mások úgy, hogy fájdalmat. Mindkét esetben olyasmit kapunk tőlük, amelyet késleltethetünk ugyan, de elkerülnünk nem érdemes. Légy türelmes és kitartó, járj nyitott szemmel, hisz olyan kincsre is bukkanhatsz egy embertársadban, amely értékesebb bármely földi jónál! 
 
Forrás ~ Internet
 
NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Tedd meg a következő lépést!'

Mostanában sokat imádkoztál és töprengtél a következő lépéseden, amit az életcélod felé vezető irányba meg kell tenned. Mi, az angyalok azért vagyunk itt ma, hogy megnyugtassunk arról, minden cselekedet számít, ahogyan minden kis aprópénz összeadódik, amit a bankba teszel be.

Az univerzum reagál törekvéseidre, és azokhoz igazítja saját hozzájárulásait. Minden egyes cselekedeted egy energetikai hullámot hoz létre, és ez az áradat később kiegyenlítődik a beérkező energiával.

Ez azt jelenti, hogy bármekkora figyelmet is szentelsz az életcélodnak, annak bizony nagy jelentősége van, és pozitív eredményeket szül majd - tegyél hát meg ma egy apró lépést, amelyre indíttatást érzel. Add át nekünk az összes aggodalmadat azzal kapcsolatban, vajon a lépésed a legjobb, avagy helyes-e, mi majd meggyőzünk arról, hogy a saját utadon jársz.

Gondolat a mai napra

Megteszek egy lépést az álmaim, szenvedélyeim, tehetségem és érdeklődési köröm irányába.Tudom, hogy életcélom igazán nagy jelentőséggel bír, és ezt halogatás nélkül magamhoz ölelem. Céljaimmal kapcsolatban csak és kizárólag a mára összpontosítok, bízván abban, hogy minden holnapom jól alakul majd.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet
 
 
HÁROM DOLOG A LEGNEHEZEBB
 
Az embernek három dolog legnehezebb az életében:
- hinni abban, amit nem ismer,
- bízni abban, amitől fél,
- megbocsátani azt, amit nem ért.
 
Forrás ~ Internet

NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Engedd el a szeretteid iránti aggodalmadat!'

Minden embernek vannak őrangyalai, akik szüntelenül őrködnek felettük, és ez a szeretteidre is egyértelműen igaz. A barátaid vagy családtagjaid iránti aggódásod helyett kérd azt, hogy álljon melléjük még több angyal - abban a pillanatban, hogy így teszel, kérésed megadatik.

Minél több angyal vesz körbe téged vagy valaki mást, annál jobban körbeszigetel majd a szeretet. Ez az erő menedéket nyújt neked, valamint mindazok számára, akiket szeretsz - a viharok és az örvénylő áradatok elől -, elsegítvén a boldogságot és a biztonságot.

Ebben a szent pillanatban is őrködünk szeretteid felett. A velük kapcsolatos összes gondodat és aggodalmadat add át Istennek, és tudd, hogy az imáid révén mi, az angyalok megvédjük őket.

Gondolat a mai napra

Isten és az angyalok vigyáznak szeretteimre, gondjaimat és aggodalmaimat pedig átnyújtom a mennyeknek. Köszönet néktek, isteni lények, hogy őrködtök szeretteim, különösképpen ... fölött.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet
 
TEREMTŐ GONDOLAT
 
Az embernek megváltozik az élete, ha megváltoznak a gondolatai. Ha más töltést kap a gondolat, akkor más irányt vesz az akarat, a cselekvés, hiszen cselekedeteink: láthatóvá vált gondolataink. Ha pedig más irányt vesz a cselekedet, más irányt vesz az élet is - és így másképpen alakul és alakít.

Gyökössy Endre
 
Forrás ~ Internet

NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Óvd meg tökéletesen a testedet!'

Immáron tudod, milyen változásokat szeretnél megtenni a testeddel és fizikai egészségeddel kapcsolatosan. Mi, az angyalok a mai napon azon fogunk veled dolgozni, hogy hozzájuk is fogjál.

Elképzelhető, hogy többet szeretnél edzeni, változtatni szeretnél az étrendeden, vagy fel szeretnél hagyni egy függőséget okozó szer használatával. Bármi legyen is a célod, melletted állunk, mint személyi edzőid és gyógyítóid, hogy bátorítsunk utad során.

Nem az a lényeg, hogy egy nap alatt megváltoztasd az összes szokásodat, hanem inkább, hogy lépéseket tegyél a vágyott irányba. Együtt dolgozunk majd, akár egy támogató csapat, lelket öntünk beléd a partvonalról.

Gondolat a mai napra

Tökéletes gondját viselem a testemnek. Egyvalamit megteszek a mai napon, hogy megtiszteljem a testi egészségemet, és belső énem ragyog a hálától, amint így teszek.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet

 
 
A LÉT CSAK EGY TÜKÖR
 
Minél inkább szeretsz, annál nagyobb benned az ima. Minél inkább szeretsz, annál többet kapsz Istentől, mert te is adsz. Bármit is teszel az emberekkel, Isten is ugyanazt teszi teveled. Ha fösvény vagy az emberekkel szemben, akkor Isten is fösvény lesz veled szemben. Ha adsz, Isten is ad.  lét csak egy tükör, mely visszatükrözi arcodat, mely visszhangozza lényedet.
 
Forrás ~ Internet

NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Dönts a béke mellett!'

Ha mai napon felmerül egy konfliktus, dönthetsz inkább a béke mellett is. Létezik egy régi aforizma, amely így szól: 'Harcaidat bölcsen válaszd meg!' Nos, dönthetsz úgy is, hogy teljes mértékben megelőzöd a harcot! A mai napon válaszd a békét a konfliktus helyett.

Egyáltalán nem kell részt venned olyan helyzetekben, amelyekből erőharc származhat. Ahelyett, hogy hangodat kölcsönöznéd egy vitás helyzethez, hívd magadhoz az isteni vezetést a harmóniára törekvő imáid során, hiszen ezek sokkal hasznosabbak a kreatív megoldások megteremtésében. Ma öleld magadhoz a békét minden tevékenységed során.

Gondolat a mai napra

Lecsendesítem az elmém, és hallgatok végtelen bölcsességére; a harmonikus megoldások mellett döntök. A derültség példaképe vagyok, és megihletem a többieket. Nyugtató hatással vagyok a körülöttem lévőkre, hiszen egy békehozó vagyok.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet
 
 NINCSENEK VÉLETLENEK

Az életben semmi sem történik véletlenül. Sem emberek, sem pedig események nem bukkannak fel ok nélkül az életünkben. Kapcsolataink alakulásának és fejlődésének semmi köze a szerencséhez.

Minden azért történik, mert erő hat rá. Ez az erő mindenkit összeköt. Ez dönti el, megtaláljuk-e magunkat vagy sem. Ez határozza meg, mit érzünk, és hogyan viselkedünk.

Ha megértjük ezt az erőt, és tudatosan alkalmazzuk, pontosan azokat az embereket és eseményeket vonzzuk be az életünkbe, akikre és amelyekre mindig is vágytunk.
 
Forrás ~ Internet

NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Képzelj magad elé egy sikeres napot!'

Képzeld el magad, amint a mai napon minden helyzetben kiélvezed a sikert. Lásd magad, amint mosolyogsz, és vidám vagy, hiszen minden úgy alakul, ahogy szeretnéd. Érezd a lelkesültség és az öröm érzését, miközben minden ajtó kinyílik előtted, és tudd, hogy győzelmeid ösztönzően hatnak a többiekre.

Önmagadnak szánt ajándékként képzelj lelki szemeid elé egy jutalmakban gazdag napot. Pozitív reményeid a saját magad részére elültetett magok, amelyek felemelő tapasztalatokká fogják sikeresen kinőni magukat.

Gondolat a mai napra

Minden szempontból sikeres vagyok, és minden tapasztalatomból tanulok. Az emberek kedvelnek és tisztelnek, amiért nagyra értékelem magam a bőrömben. Biztonságos a számomra, hogy gyarapodom,
és ez meg is engedem magamnak. Megérdemlem az áldásokat - ahogyan mindenki más is -, és amikor sikereket érek el, mindenki más is eléri azokat.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet

TÜRELEM

A türelem tulajdonképpen a szeretet építőművészete. Egyfajta 'passzív' alkotás, amikor a belőlünk áradó szeretet és bizalom éppen azáltal készteti változásra a másik embert, hogy nem szólunk bele az életébe, nem sürgetjük, nem szabunk neki sem határidőt, sem feltételeket. Egyszerűen csak várunk rá. Ez a legfontosabb.
 
Simon András
 
Forrás ~ Internet
 

NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Tudd, hogy örök szeretetben részesülsz!'

Mindig is szerettünk téged, réges-rég óta, már lelked megszületésének pillanatától fogva. Isten tökéletes teremtményeként születtél meg, és irántad érzett szeretetünk sosem változott. Veled leszünk egészen az örökkévalóságig, mindörökké melletted állunk.

Örökkön-örökké szeretünk, kedves Egyetlenünk. Ezt azon puszta erényednek köszönheted, hogy a mennyek gyermeke vagy. Semmi mást nem kell tenned, hogy bebizonyítsd vagy kiérdemeld ezt az oltalmat - immáron örökkévalóan a tiéd.

Gondolat a mai napra

Mélységes szeretetben részesülök ebben a pillanatban. Megérdemlem és szívélyesen köszöntöm a szeretetet, miután biztonságos a számomra, mikor átérzem ezt. A szívem teljesen nyitott az isteni gondoskodás befogadására.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet

 

PILLANAT

Isten mindennap ad nekünk egy pillanatot, amikor megváltoztathatunk mindent, ami boldogtalanná tesz, és semmiben sem különbözne a holnaptól. S mi mindennap úgy teszünk, mintha nem vennénk észre ezt a pillanatot, mintha nem is létezne, mintha a ma ugyanolyan lenne, mint a tegnap, De aki résen van, az észre fogja venni a mágikus pillanatot.

Bármikor meglephet minket: reggel, amikor bedugjuk a kulcsot a zárba, vagy az ebéd utáni csöndben, és a nap bármelyik percében, amelyik nem látszik különbözőnek a többitől. Mert ez a pillanat létezik, és ebben a pillanatban a csillagok minden ereje belénk száll, és segítségükkel csodákra leszünk képesek.

Paulo Coelho

Forrás ~ Internet

NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Teremts kapcsolatot Istennel!'

Gyermekként nagy büszkeséggel töltött el az, ha önállóan vittél véghez valamit, az önfenntartás továbbra is nagy öröm forrása a számodra. Azonban az, hogy nem támaszkodsz a többi emberre, az teljesen mást jelent, mint az, hogy függetleníted magad Istentől.

Örök érvényű kapcsolatot alakítottál ki Istennel - a Tőle való elkülönülésed csupán a képzeletedben jöhet létre. A mennyország végtelen szeretete, bölcsessége és bősége, ha úgy kívánod, folyamatosan a rendelkezésedre áll... szabad akaratod megakadályozza Istent abban, hogy rád kényszerítse a segítségét. Ha segítséget kérsz, automatikusan rákapcsolódsz az ajándékok egy kimeríthetetlen tárházára - ami sokban hasonlít például arra a sokféleségre, amit akkor tudsz elérni, amikor rákapcsolódsz az internetre.

Emlékezz erre a kapcsolatra mindabban, amit teszel. Minden feladatoddal, döntéseddel és kérdéseddel fordulj a mennyországhoz. Isten megbízható hírnökeiként mi, angyalok segítünk majd emlékezned erre, és megtisztítjuk az isteni kommunikáció csatornáit, ha megkérsz rá bennünket.

Gondolat a mai napra

Nem felejtek el kapcsolatba lépni a mennyországgal a nap folyamán. Minden döntésem, kérdésem és cselekedetem során isteni támogatás után folyamodok. Köszönet néked, Istenem, biztos segítségedért, amit most hálásan elfogadok.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet


 HISZEM

'A lelki síkon létezem és nem kellenek indokok arra, hogy Szeressek. Hiszem, hogy minden okkal történik és tudom, hogy nem létezik olyan, hogy véletlen. Hiszem, hogy minden rossz és fájdalmas esemény tanít valami, amitől több, jobb és erősebb leszek. Hiszem, hogy létezik valaki, aki anélkül is hall engem, hogy akár egyetlen szó is elhagyná a számat. Hiszem, hogy bármilyen nehéz is az élet, de mégis egy gyönyörű, csodákkal teli, tündérek járta álomvilág.'

Forrás ~ Internet


NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

'Élvezd a benned rejlő tökéletes nyugalmat!'

Létezik egy hely benned, ahová elvonulhatsz, és örömödet lelheted a tökéletes nyugalomban. A zajból, a káoszból és a szorongásból való menekülés rejlik eme belső nyugalomban, ahol tarthatsz egy kis szünetet, és felfrissítheted magad, bekebelezvén a békesség csendes visszhangjait.

Ebbe a szentélybe a békességre való elszántságodon keresztül juthatsz el. Ha behunyod a szemedet, és mélyeket lélegzel, az segíthet, hogy gyorsabban elérkezz ehhez az úti célhoz. Az, hogy megtaláld önmagadban a békességet, természetes és egyszerű folyamat... így hát csak szép lassan.

A nap folyamán tarts 'nyugalmi' szüneteket. Amikor eljutsz erre a belső helyre, visszatérsz a benned lakó mennyországba.

Gondolat a mai napra

Tökéletes nyugalom lakozik most bennem. Nyugodt vagyok, hiszen az elmém megpihent, és teljesen higgadt vagyok. A nap folyamán sokszor mélyeket lélegzek.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet


Szabó Sándor ~ Uram köszönöm

Uram, köszönöm a napfényt, mely ad nekünk meleget.
Köszönöm a testemet tápláló kenyeret.
Köszönöm a vizet, mi oltja a szomjamat,
És még mennyi, mennyi köszönet elmaradt.

Köszönöm a füvet, az esőt, a harmatot,
Köszönöm a virágot, mely ontja az illatot.
Köszönöm a fákat, melyek árnyékot adnak,
Köszönöm az estét, hogy most vége a napnak.

Köszönöm a hangyát, a tücsköt, a bogarat,
A hajnalban ébredő kis dalos madarat.
És még mennyi mindent köszönök Teneked,
Az eget, a földet, a folyót, a hegyeket.

Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt,
S hogy boldogabb vagyok, mint bármikor ezelőtt.
Amit a legjobban köszönök, utoljára hagytam,
Köszönöm az életet, amit tőled kaptam.

Forrás ~ Internet

NAPI ÚTMUTATÁS AZ ANGYALODTÓL

Vedd észre a szeretetet magad körül!

Az univerzum biztos emlékeztetőkkel szolgál a szeretetre nézve, és azok, akik odafigyelnek, tudják, hogy ez az érzés mindenütt jelen van - oly sok mindenért érdemes örömittasan ünnepelni! Ennek az észrevétele egyszerű útként vezet a boldogsághoz.
 
A mai napon tűzd ki magad elé a törődés példáinak megfigyelését... egy illető segítőkészségét például, vagy egy gyermek ragaszkodását. Amint meglátod ezeket az emlékeztető jeleket, kortyonként vedd magadhoz a létrejött zamatos energiát, és tápláld magad forróságával.
A szeretet ott van körülötted mindenütt - ma és mindennap.

Gondolat a mai napra

Mindenhol észreveszem a szeretetet, az emberekben és a természetben is felfedezem eme tápláló erő megjelenési formáit. Kedvemet lelem ezekben az élményekben, és hálás befogadója vagyok ennek az érzésnek.

Doreen Virtue

Forrás ~ Internet


IMÁDKOZOM ÉRTED.

Összeteszem két kezemet,
imádkozom érted!
Azt kívánom, minden jóval
lásson el az élet!
Teljesüljön minden vágyad,
váljon mind valóra!

Örömteli szép percekkel
múljon minden óra!
Legyen mosoly szájad szélén,
ez díszítse arcod!
Siker kísérje a lépted,
sose vallj kudarcot!

Érzéseid vezessenek,
hallgass a szívedre!
Legyél más szívek lakója,
s ne légy számkivetve!
A szeretet vezéreljen,
segíts gyakran máson.
Az életen járjon eszed,
ne az elmúláson!

Ne ítélkezz mások felett,
légy inkább elnéző!
Ne vedd át a mások baját,
de légy együtt érző!
Emeld fel az elesettet,
ne hagyd lent a porban!
Jó ember próbálj maradni,
mindig, minden korban!

Aranyosi Ervin

Forrás ~ Internet