'Ti azonban nem testi, hanem lelki emberek vagytok,
 ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. 
Akiben viszont nincs meg Krisztus Lelke, az nem az övé.
S ha annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust halottaiból, 
akkor Ő, aki feltámasztotta Jézus Krisztust halottaiból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. Ennélfogva, testvérek, nem vagyunk a test lekötelezettjei, hogy a test szerint éljünk. Ha ugyanis a test szerint éltek, meghaltok, de ha a lélekkel megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.'

Róm 8,9.11-13