EZREK NEVÉBEN

EZREK NEVÉBEN

Uram,
összegyűltünk itt kétezren:
tataiak és környékbeliek,
nők és férfiak,
fiatalabbak és idősebbek,
hívő és nem hívő emberek.
Azért vagyunk itt, Uram, mert tudjuk,
hogy változtatnunk kell.
Segíts, Uram,
hogy bölcsen gondolkodjunk,
felelősséggel válasszunk,
eredményesen cselekedjünk.
Különösen kérünk, Uram, gyermekeinkért.
Gyermekeink, Uram,
folyamatosan gyermekrontó közegben nevelődnek.
Sok gyermekünk, Uram,
úgy kerül iskolába,
hogy nem tud ép mondatokban beszélni
saját anyanyelvén.
Uram, a zavaros mondatok
zavaros gondolatokat takarnak.
A zavaros gondolkodású embert pedig
bárki bármire befolyásolhatja.
Tudjuk, Uram,
hogy mindezen változtatni a mi feladatunk.
Van elég elszántságunk, Uram,
van reményünk és van lelkesedésünk,
csak Te légy velünk!
Kérünk, segíts bennünket
tisztességes jövőhöz,
ahol a gyerek gyerek lehet,
ahol a család család lehet,
ahol a nemzet nemzet lehet!
Úgy legyen.
 
ANYÁK IMÁJA

Uram, az anyák nevében imádkozom.
Uram, olyan sokfélék a gyermekeink!
Akad csöndes és nagyszájú,
akad félénk és élen járó,
akad lázadó és forradalmár,
akad kíváncsi,
és akad, akit csak magukkal sodornak a többiek.
Uram, ők mind,
ezek a gyermekek és fiatalok,
fiúk és lányok,
fiatal anyák és apák,
ők harcoltak értünk azon az őszön,
ők adták fiatal életüket,
amikor összeroppantotta őket a túlerő.
Értük imádkozunk, Uram
- a csöndesekért, a nagyszájúakért,
a félénkekért, az élen járókért,
a lázadókért, a forradalmárokért,
a kíváncsiakért,
és akiket csak magukkal sodortak a többiek.
S imádkozunk a szüleikért, a családjaikért,
imádkozunk a megtévesztett, kérlelhetetlen túlerőért,
s imádkozunk a világért,
amely a fotelből, papucsban figyelte őket,
és nem mert segíteni.
Imádkozunk, Uram, hogy végre megértsük,
mi is történt azon az őszön velünk,
és mi is történik ezen a mostani őszön velünk.
Add, Uram, hogy minden, ami érték,
az értékek közé kerüljön,
és minden, ami értéktelen,
az értéktelenek közé kerüljön.
Add, Uram, hogy igazság és béke költözzék az életünkbe.
Akkor majd megnyugszik az anyák szíve is.
Ámen.
 
ESKÜ

Uram,
ünnep volt tegnap Héregen,
de ünnepelt az egész nemzet:
a tegnapi napon
országunknak olyan vezetői tettek esküt,
akik tudják, vallják, és ki is mondják:
Soli Deo Gloria!
- Egyedül Istené a dicsőség!

Könnyek között hallgattuk azt az esküt, Uram,
és most kérünk:
légy velük, vezetőinkkel!
Érezzék atyai gondoskodásodat,
fiúi, mesteri tanításodat
és Szentlelkes erődet!
Légy velük, Szentháromság Úristen!

Esküt teszünk ezen a mai napon mi is,
ennek a kis héregi plébániának
képviselőtestületi tagjai.
Esküt teszünk,
hogy életünkkel és munkánkkal
egyházunk javát akarjuk előmozdítani.
Segíts, Uram, hogy az eskü
ne maradjon üres szó csupán!

Légy velünk, Szentháromság Úristen,
hogy újra tudjunk kezdeni,
hogy plébániánkat, egyházunkat,
nemzetünket úgy szolgáljuk,
ahogyan azt Te szeretnéd,
és ahogyan azt Te elvárod tőlünk.
Ámen.

Döbrentey Ildikó: 'És képzeld, Uram...' a 21. század zsoltáraiból
 
Forrás ~ Internet