A GYÖNGESÉG EREJE

FELADAT

Uram,
Te minden bajunkat,
minden lelki nyomorunkat és minden testi betegségünket
meg tudod gyógyítani.
Két hete történt:
vasárnap volt, s én egy kórházi parkban egyedül,
kezemben nagy táskával lépegettem egy épület felé,
amelyre ez volt kiírva: „Sebészet”.
Telve voltam kelletlenséggel,
és ilyeneket mondtam magamnak:
'Hát normális vagyok én? Megyek itt, mint valami vágóhídra,
a saját elhatározásomból!'
A józanabbik eszem azt mondta:
'De hát fáj a lábad! Nem tudsz cipőt húzni!
Meg kell operálni!'
És nyomorultul éreztem magam.
Akkor hozzád fordultam, Uram,
és azt kértem, hogy segíts rajtam.
Mutasd meg, hogyan viselkedjem, mit tegyek,
hogy ne legyek ilyen szánalmas.
És abban a pillanatban választ kaptam.
Egy gondolat született meg bennem:
'Itt van előtted ez az épület,
itt lesz mostantól feladatod.
Nem szenvedni mégy, nem azért, hogy kiszolgáltasd magad,
hanem azért, mert itt feladatod van.
Ez az épület telve szenvedő és elcsigázott emberekkel.
Szenvednek, mert betegek,
és elcsigázottak, mert a kimerülésig dolgoznak,
mint orvosok, műtősök,
beteghordozók, nővérek.
Neked az a feladatod,
hogy hozz ide mosolyt,
hozz ide derűt, bizakodást,
hozz ide szeretetet.'
Attól a pillanattól megváltozott bennem minden.
Köszönöm, Uram, hogy segítettél,
hogy a feladatra figyeljek és ne magamra.
És köszönöm, hogy segítetted mindazokat,
akik elhozták hozzám a mosolyukat,
a biztatásukat, a süteményt, az ebédet,
felhívtak telefonon, vagy gondoltak rám.
Áldd meg, Uram, és sokasítsd meg a bennünk élő jót!
Ámen.

AMI VALÓBAN FONTOS

Uram,
a napokban beszélt valaki a rádióban,
aki súlyos műtét után
a halálból jött vissza.
Azt mondta,
gyökeresen megváltozott az élete:
az anyagi javak nem érdeklik többé.
Végeredményben
csak kettő fontos a számára.
Egyik: naponta közelebb jutni hozzád, Uram.
Másik: szeretettel, szorosan fogni
választott társának a kezét,
el nem engedni őt -
vele együtt közeledni hozzád.
Azt mondta, ha ez a kettő megvan,
számára semmi más nem fontos a földi életben.
Nem kellene-e, Uram,
hogy mindannyian egyszer
visszajöjjünk a halálból,
hogy ilyen pontosan láthassuk, mi az,
ami valóban fontos nekünk?
Könyörülj rajtunk, Uram,
adj nekünk egy kissé kevesebb napi gondot,
és egy kissé nagyobb lelki erőt,
hogy több energiánk maradjon
rád és egymásra figyelni.
Ámen.

ÉHSÉG

Uram,
köszönjük a lelki táplálékot,
a lelki kenyeret,
amelyet Szent Testedből adtál,.
Olyanok vagyunk, mint a csecsemő,
aki sír, ha inna vagy enne,
bár nem tudja, mi baja,
csak sír, panaszkodik, erőlködik.
Mi is
csak sírunk, panaszkodunk, erőlködünk,
hisz nem is tudjuk, hogy éhesek vagyunk -
a lelkünk éhes.
Azt olvastuk a múlt heti hírekben,
hogy mégiscsak lesz kenyérgabona,
méghozzá nagyon jó minőségű.
Pedig árvíz is pusztított,
és egy tikkasztó nyár eleji aszály.
Már előre sírtunk, panaszkodtunk, erőlködtünk,
hogy jaj, nem lesz termés!
És lesz.
Köszönjük, Uram,
hogy táplálod a testünket
és a lelkünket is,
és nem nézed, hogy megérdemeljük-e,
vagy csak sírunk és panaszkodunk és erőlködünk,
mint a tudatlan csecsemő.
Ámen.

FÁJDALOM

Uram,
köszönöm, hogy kinyithatom a szíven.
Fájdalom van benne:
találkoztam egy jó ismerőssel, egy apával,
akinek fiát sziklamászás közben
baleset érte,
s a gyermeket most temették.
Uram, Te tudod,
hogy ennek az embernek
mennyire örömteli, sikeres volt az élete idáig.
Nemrégiben még az volt a legnagyobb gondja,
hogy munkahelyi kollégáját jobban megbecsülik,
nagyobb fizetést kap, mint ő.
Most azt mondta,
egyetlen fontos, aminek az életben értelme van:
hogy szeressük egymást.
Uram, úgy látszik,
ennyire nagy fájdalomnak kell érnie bennünket,
hogy megértsük, mit vársz tőlünk:
hogy szeretettel szolgálunk egymásnak!
Nincs több szavam.
Kérlek, légy ezzel az apával,
légy az ő családjával,
segítsd őket nehéz fájdalmukban
Ámen.

EMBERI SZÓ

Uram, 
köszönöm azt a hajléktalant,
akivel a héten
egy budapesti piros lámpánál találkoztam.
Én az autómban ültem,
ő az autók között lépegetett,
a hajléktalanok újságját kínálgatta.
Fáradt és feszült volt az arca,
s az autósok nem törődtek vele.
Mutattam neki,
hogy a lap, amit kínál,
nekem már megvan,
mindig meg szoktam venni.
Akkor az az ember,
nem alázatosan, nem pénzéhesen,
hanem mint egy testvérére,
rám mosolygott,
s a visszapillantó tükörből még láttam,
hogy utánam integetett.
Köszönöm, Uram, ezt a találkozást,
amely megerősít abban,
hogy még aki a legjobban rászorult,
annak sem csak a pénz hiányzik,
legalább annyit ér: az emberi szó.
Köszönök mindenkit,
akitől emberi szót kapok,
aki kedvesen néz rám,
akinek eszébe jutok.
Ámen.

A GYÖNGESÉG EREJE

Uram,
ma egy huszonhárom éves, értelmi fogyatékos
leányért mondok köszönetet,
aki kis mongolos arccal, Down-kórosan született,
és a keresztlányom lett.
Különös módon éppen ő kellett ahhoz,
hogy visszataláljak egyházamba,
ő kellett ahhoz,
hogy szülei ismét hívő, imádkozó
emberek legyenek.
S ő kellett ahhoz is,
hogy egy családi vitás jelenet után
megszólaljon az asztalnál:
'Tudjátok, mi a ti legnagyobb bajotok?
Hogy nem szeretitek egymást eléggé.'
Köszönöm, Uram,
hogy Anikó közöttünk él,
és mi megtanulhatjuk általa,
hogy milyen erő lakozik
a gyöngeségben.
Ámen.

ÁRVÍZ

Uram,
jó nekünk itt lennünk, a te szent hajlékodban.
Most azokra a testvéreinkre gondolunk,
akik határon innen és túl
nem ülhetnek ma templompadokban,
mert a gátakon kell dolgozniuk,
vagy átmeneti szállásokon várják
a víz elvonulását.
Vannak, akik talán ma hazatérhetnek.
Átlépik átvizesedett, fertőtlenítőszagú
otthonuk küszöbét,
és szomorú, nyugtalan szemekkel keresik
az emlékeket:
a sok kedves személytől fényesre koptatott bútorokat,
a szerető gondoskodással felrakott függönyöket,
a fényképeket, amelyeken régi gyerekek nevettek.
Uram, add, hogy ne csak sajnálkozzunk,
de tegyünk is a bajbajutottakért:
tegyünk a kezünkkel,
tegyünk az adományainkkal,
tegyünk az imáinkkal.
Segítsd őket, Uram,
nehéz helyzetükben!
Ámen.

FOGD A KEZÜNK

Uram,
találkoztam egy idős pappal,
aki kórházmisszióban szolgál:
kórházi betegágyakhoz viszi el
a Te Örömhíredet.
Akad, aki örömmel fogadja,
akad, aki elutasítóan, akad olyan is, aki gúnyosan,
aki szitkozódva vagy durván,
és akad, aki kezet emel rá.
'Sok száz, mindenféle emberrel találkozom'
mondta ez az idős pap,
'de egy bizonyos: az örök élet küszöbén
mindenki megtér.'
Uram, köszönjük,
hogy nekünk nem kell a halálunk percéig várnunk
a Te bizonyosságodra.
Köszönjük, hogy jelen vagy,
biztonságossá és rendezetté teszed
a mi botladozó, kételkedő,
bűnöktől terhes életünket.
Köszönjük, hogy adsz nekünk
hívő testvéreket is,
akik nem néznek bennünket bolondnak,
hanem értik a hit rendjét, amelyben élünk.
Fogd meg a kezünk, Uram,
s vezess bennünket a mindennapokon át,
hogy a hitünk el ne fogyjon!
Ámen.

ERŐ

Uram,
néhány éve ismerek egy apát,
akit még soha nem láttam idegesnek vagy nyugtalannak.
Gyakran mesél szeme fényéről:
csillogó fekete szemű, - hajú kislányáról.
Néhány hete hallottam, hogy a kislány
súlyosan megbetegedett,
a kemoterápiás kezelés miatt
még szép fekete haja is kihullott.
Féltem az apával való találkozástól.
Amikor találkoztunk,
valóságos csoda részese lehettem, Uram,
mert az az ember
pontosan olyan derűs volt és nyugodt,
ugyanolyan szeretettel és hatékonyan
dolgozott, mint azelőtt.
Biztosan tudta, hogy a Te rendelésed az jó,
és nem nyugtalankodott.
Bárcsak ilyen hitem lenne nekem is, Uram!
Milyen csodálatos erőt és magabiztosságot
tudsz nekünk Te adni, Uram!
Áraszd ki ránk Szentlelkedet,
hogy mi is bátrak,
tevékenyek és hatékonyak lehessünk!
Add nekünk azt a bizalmat, amit az apának,
akit még gyermeke súlyos betegsége sem 
taszít a kétségbeesésbe.
Ámen.

HÁROM ARC

Uram,
valaki a családunkból,
politikai okok miatt börtönviselt ember,
azt mondta egyszer a férjemnek:
'Fiam, jegyezd meg:
minden börtönben van
legalább egy emberséges börtönőr.'
És most arcok jutnak eszembe, Uram.
Az első arc
abból az időből mosolyog rám,
amikor Dorka lányom született.
Még a kórházban lábadoztunk.
Az etetéseknél a baba is, én is ügyetlenkedtünk,
és a kudarctól egészen el voltam keseredve,
s akkor ott termett egy fehér köpenyes kedves asszony,
és néhány türelmes mozdulattal
megtanított a gyermekemet táplálni.
A második arccal
egy súlyos karambol résztvevőjeként találkoztam,
amikor csodálatos módon életben maradva,
az autónk roncsai mellett az út szélén ültem kábám,
s akkor egy megálló turistabusz utasai közül
hozzám lépett valaki, fejemre tette a kezét,
és azt kérdezte: 'Jól van?'
A harmadik arcból
egy komoly szempár néz rám egy műtőajtó előtt,
és biztató hangja azt mondja:
'Én vagyok az ön altatóorvosa.
Ne féljen, vigyázni fogok magára.'
Áldd meg, Uram, azt az idős bábaasszonyt,
aki megtanított a gyermekemet táplálni!
Áldd meg azt az izraeli turistát,
aki együtt érzett velem!
Áldd meg azt az altatóorvost,
aki lelket próbált önteni belém!
Köszönöm, Uram,
hogy nehéz helyzetben
mindig van legalább egy ember,
aki segíteni képes.
Add, hogy soha ne feledkezzem el azokról,
akiknek köszönettel tartozom.
Ámen.

HIÁNYOZNAK

Uram,
mi mindannyian, akik itt ülünk,
gondolunk most valakikre,
valakikre a szeretteink közül,
akik nem tudtak eljönni ma a Te házadba.
Talán, mert gyönge a testük,
s betegség köti ágyhoz őket.
Vagy talán, mert gyönge a lelkük,
s nem tudnak hinni benned.
Vagy talán hisznek, de a templom,
az egyház vesztette értelmét a szemükben.
vagy talán jönnének, de ma is dolgozniuk kell - 
oly sok oka van, amiért kedves szeretteink
hiányoznak innen a templomból.
Értük imádkozunk most, Uram,
akik nem tudnak itt lenni.
Légy velük, erősítsd őket Szentlelkeddel,
adj a szívükbe békét és reményt!
Különösen légy fiatal szeretteinkkel,
akik tapasztalatlanságuk miatt
még oly könnyen sebezhetők!
Uram,Te magad vagy
az Út,az Igazság és az Élet,
segíts nekik megmutatni
az értelmes, a helyes, a jó irányt!
Segíts, Uram,
hogy jobban figyeljünk szeretteinkre,
hiszen talán éppen
a mi figyelmünk hiányzik nekik.
Hisszük, Uram, hogy a Te segítségeddel
egyszer újból együtt lehetünk
itt, a Te házadban.
Ámen.

HALOTTAK NAPJA

Uram,
ez a ma reggeli szél
szinte megkopasztotta öreg hársfánkat:
hajnalban még teli volt levéllel,
és mostanra, alig néhány óra múltán,
csupaszon áll a házunk előtt.
Milyen gyors az elmúlás, Uram!
Milyen megállíthatatlan!
Erre gondolunk most,
amikor megköszönjük
mindazokat a szeretteinket,
akiket már hazaszólítottál.
Köszönjük a meghalt édesanyákat, édesapákat,
a meghalt nagyszülőket,
s mind a többi felmenőt,
köszönjük a meghalt férjeket, feleségeket,
köszönjük meghalt gyermekeinket,
s mind a többieket:
meghalt rokonainkat, barátainkat,
szomszédainkat, ismerőseinket.
Hitünk szerint ők már
nálad vannak, Uram,
otthon vannak,
hazataláltak,
de az is lehet,
hogy még a kapud előtt állanak.
Értük imádkozunk most,
meghalt szeretteinkért:
fogadd be őket, Uram, az Örök Hazába!
Hadd éljenek
a Te tisztaságodban, a Te békédben,
a Te örömödben!
Éljenek, és a Te világosságod
fényeskedjék nekik, mindörökké.
Ámen.

DÖNTÉS

Uram,
tépelődtem ma reggel.
Néhány napja ismét gond van a lábammal:
egy-egy rossz mozdulatra kiakad a térdem,
s olyankor nem tudok mozdulni.
Eléd tártam a kérdést, mondtam:
'Nézd, Uram,
hogyan álljak helyt,
ha leesek a lábamról?'
Közben, húsvétra készülőben,
napról napra végigélem, Uram,
a Te földi életed utolsó tizenkét óráját,
megkínzatásodat, szenvedésedet.
És szégyenkezem, Uram,
hogy nekem ennyire fontos a lábam!
Mi volt a Te istenemberséged titka, Uram,
hogyan tudtál fölülemelkedni a szenvedéseken?
Nem értem.
Hogyan álltál helyt a kísértések közepette?
Nem értem.
Így tépelődtem, Uram,
és akkor azt a döntést hoztam:
'Leteszem én, Uram, az én problémámat
a Te kezedbe,
Tégy velem, ahogy jónak látod!
Rád bízom, Uram, a lábamat,
rád bízom a kezemet,
rád bízom az életemet.
Tégy vele, ahogy gondolod,
s én elfogadom.'
Köszönjük, Uram, hogy vagy,
s ha rád bízzuk magunkat, 
elfogadsz bennünket.
Ámen.

EMBERNEK LENNI

Uram,
nézzük az árvízi híradásokat,
és még ebben az önző világban is,
a zajos és durva hatásoktól
eltompult érzékszerveinkkel is
látjuk, hogy ilyenkor, katasztrófa idején
mennyi hősies odaadás
és mennyi segítőkész cselekedet
tűnik elő az emberekből.
Uram, lehet, hogy azért vannak a katasztrófák,
hogy el ne felejtsünk embernek lenni?
Uram, légy azokkal, akiknek az árvíz miatt
el kellett hagyniuk otthonaikat!
Légy azokkal, akiknek az árvíz miatt
el kellett hagyniuk otthonaikat!
Légy azokkal, akik a gátakon dolgoznak!
Légy azokkal, Uram,
akik minden percben
az otthonaikért aggódnak és dolgoznak!
S nekünk, Uram, akiknek ilyen gondunk nincsen,
add meg, hogy
a katasztrófáktól és szenzációktól mentes,
egyszerű hétköznapjainkban
több megértéssel,
több segítőkészséggel legyünk egymás iránt!
Adj nekünk, Uram, több szeretetet
Te szeretetedből!
Ámen.

NE FÉLJ!

Uram,
köszönjük, hogy itt vagy velünk!
Itt ülsz közöttünk egyszerű ruhádban,
sugárzón, biztatón, bátorítón,
hogy ne féljünk, ne rettegjünk
valamitől, ami ránk vár.
Uram,
nem tudjuk, milyen eredményeket hoz
az elkövetkező hét.
Csak azt tudjuk, hogy Te velünk leszel.
Velünk leszel minden nap
minden órájában,
minden percében.
Velünk leszel az egyszerű kerti munkákban,
intéznivalóinkban, az utazásainkban,
a beszélgetéseinkben,
velünk leszel az iskolai vizsgákon,
az orvosi vizsgálatokon,
velünk leszel
minden születésben
és minden teremtésben.
Uram,
ha Te velünk,
ki lehet ellenünk?
Uram,
köszönjük neked,
hogy a zsoltárossal mondhatjuk:
'Ha az Úr velem, túljutok minden falon!'
Ámen.


TŐLED, ÁLTALUNK

Uram,
ma a betegekért
és a szenvedőkért imádkozunk.
Értük, akik talán
egy szövettani vizsgálat eredményére várnak,
akik talán
az első kemoterápiás kezelésre várnak,
akik talán
egy orvos érthető magyarázatára várnak,
akik talán 
egy nővér biztató jelenlétére várnak,
akik talán 
a család látogatására várnak,
akik talán
egy pohár vízre várnak,
akik talán
egy jó szóra várnak.
Tudjuk, Uram,
hogy tőled mindezt megkaphatják.
Tőled - általunk.
Tégy bennünket képessé. Uram,
hogy mindig észrevegyük a szenvedőt,
tégy bennünket leleményessé,
hogy mindig legyen időnk a segítésre,
tégy bennünket bátorrá, derűssé és bizakodóvá,
hogy bátorságot, derűt és bizakodást
vigyünk oda, ahol szükség van rá.
A mi kezünkkel fogd a betegeink kezét, Uram,
s általunk vigyázz rájuk!
Ámen.

Döbrentey Ildikó: Beszélgetek az Úrral 21. századi imák
 
Forrás ~ Internet