Ima Szent Anna közbenjárásáért

Uram, Isten, kegyelmes Atyám, Te választottad kegyelmesen
egyszülött Fiad anyjának szülőjévé Szent Annát.

A te kegyelmed tette őt az üdvözítés fönséges művének részesévé.
Hozzád könyörgünk, Uram: engedd, hogy az ő párfogásának segítségével
irgalmad és kegyelmed részesei lehessünk!

Szent Anna asszony, az áldott Szűz anyja, kérünk:
légy és maradj mindenkor pártfogónk Istennél!
Íme, teljesen rád bízzuk magunkat,
és oltalmadra hagyatkozunk minden testi-lelki ügyünkben.

Amen. 

 Ima Szent Annához ~  a gyermeket váró édesanyákért

Dicsőséges édesanya, Szent Anna, 
Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszául is rendelt téged. 
Bizalommal és állhatatosan kérünk, könyörögj a gyermeket váró édesanyákért 
és szívük alatt hordott gyermekünkért! Isten óvja meg őket minden bajtól!

 Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket! 
Esdj ki számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák azt, 
akit már most nagyon szeretnek!

 Két legdrágább Édesanya, Szent Anna és Istenszülő, 
Boldogságos Szűz Mária, könyörögjetek az áldott állapotú édesanyákért!
Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek!

 Amen.