Boldogságos Szűz Mária szülei emléknapja - július 26.

'Istenünk, ki Szent Joachimot és Szent Anna asszonyt arra választottad, 
hogy tőlük szülessék  Egyszülött Fiad édesanyja,
az ő közbenjárásukra kérünk, add meg, hogy elnyerhessük az üdvösséget, 
melyet minden nép számára ígértél.'

'Jézus Krisztus test szerinti nagyszüleinek, Szent Joakimnak és Szent Annának emléknapját tarja az Egyház. Az ő gyermekük volt a Boldogságos Szűz Mária. A II. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária szüleit. Szent Annát már a VI. századtól tisztelték Keleten, kultusza Nyugaton a X. században terjedt el. Szent Joakim tisztelete az újkorban fejlődött ki.'

 Forrás ~ Internet