Szűz Mária, te vagy az én Királynőm!
Testemet és lelkemet ma, mindennap és halálom óráján a te oltalmadba, 

különös gondviselésedbe,
 anyai szívedbe ajánlom! 
Neked ajánlom minden reménységemet, minden örömömet, 
minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. 
Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, 
szavamban és tettemben a Te isteni Fiadnak szent akaratát teljesítsem. 
 Ámen