IMA A FÖLDANYÁHOZ
 
Mi Anyánk, Ki a Földön vagy,
 szenteltessék meg a Te neved!
Jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, 
miként Te benned, azonképpen bennünk is.
Ahogyan mindennap elküldöd a Te Angyalaidat, 
úgy küld el hozzánk ma is.
És bocsásd meg a bűneinket, miképpen mi is jóvátesszük,
 mindazt amit ellened vétkeztünk. 
És ne vígy minket a betegségbe, de szabadíts meg 
minden rossztól, mert Tiéd a Föld, a Test és az Egészség! Amen.

Forrás ~ Internet