BÖLCSEK ÉS BOLONDOK
 
FELTÁMADÁS

Uram,
telve szívünk a feltámadás örömével!
A feltámadáséval,
amely nemcsak békét hozó, szép remény,
több annál!
A feltámadásban, Uram,
Te bizonyságot üzensz nekünk.
Bizonyságot, hogy igenis
érkezünk valahonnan ide, a földi életbe.
Jó helyről érkezünk:
személyesen, Uram,
Te magad bocsátasz el bennünket,
személyesen mindegyikünket.
És igenis, megyünk innen valahová.
Jó helyre megyünk:
személyesen, Uram,
Te magad fogadsz ott bennünket,
személyesen mindegyikünket.

Adj, Uram, feltámadást szívünknek!
Adj, Uram feltámadást családjainknak!
Adj feltámadást falunknak, városunknak!
Adj feltámadást egyházunknak!
És adj feltámadást, Uram, nemzetünknek!
Add, hogy a tévelygés útjáról megtérve
elinduljunk az egyetlen jó úton:
a feltámadás útján!
Add, Uram, hogy ez a mai nap
újabb lépés legyen Feléd.
Ámen.

FIATALOKKAL IMÁDKOZOM

Uram,
köszönjük, hogy itt vagy velünk!
Itt ülsz közöttünk egyszerű ruhádban,
sugárzón, biztatón, bátorítón,
hogy ne szorongjunk most semmitől.
Ne szorongjunk, hogy lesz-e, aki mellénk ül,
aki kedvesen ránk néz,
aki megfogja izzadó kezünk,
lesz-e társaságunk.
Ne gondoljunk most ezekre.
Uram, nem tudjuk, milyen eredményt hoz
az elkövetkező öt óra,
csak azt tudjuk, hogy Te itt leszel velünk.
Itt leszel, mint ahogyan velünk vagy mindig,
minden nap minden órájában,
minden percében.
Mint ahogyan velünk vagy
az iskolai és nem iskolai munkákban,
a beszélgetésekben, a randevúkban,
a sportban, a bulikban,
vagy amikor csak lógunk
és nem csinálunk semmit,
vagy amikor
valami disznóságon törjük a fejünket,
vagy éppen valami disznóságot teszünk.
Velünk vagy akkor is, Uram.
Várod, hogy kapcsolatba lépjünk Veled.
Uram, ha Te Velünk, ki lehet ellenünk?!
Köszönjük, Uram, hogy velünk vagy,
és a zsoltárossal mondhatjuk:
Ha az Úr velem, a falon is átugrom!
Ámen.

BIZTATÁS

Uram,
kis híján kétéves a kis unokám,
önállóan tesz-vesz héregi kertünkben.
Éppen a nagy napozóágyat próbálja összehajtani,
ahogyan tőlünk látta.
Én a közelből biztatom:
Jól van, jó helyen fogod!
Ügyes vagy! Ez az, sikerült!
Büszkén kihúzza magát,
én magamhoz ölelem,
s kezdi elölről a hajtogatást.

Uram, Te is így biztatsz bennünket.
Mindig a közelben vagy,
és soha sem mondod:
Te ahhoz kicsi vagy!
Te azt nem tudod!
Tedd le! Menj innen!
Te azt mondod, Uram:
Bízom benned! Meg tudod tenni!
Ne félj, sikerülni fog!
S amikor büszkén kihúzzuk magunkat,
Te magadhoz ölelsz.

Uram, a kis unokám
nyolcadszor hajtja össze a nyugágyat,
s még nem csípte oda a kezét.
Talán, mert hallja a hangom.
Bárcsak hallanánk, Uram, mi is 
a Te hangodat!
biztos, hogy könnyebben mennének
 a mi dolgaink is.
Ámen.

MÉLTATLANOKÉ A KEGYELEM

Uram,
néhány hete itt, a templomban
így utasította el valaki
az oltár előtti felolvasás szolgálatát:
Én nem vagyok arra méltó.

Uram, ha belegondolok,
melyikünk méltó arra, hogy szolgáljon Téged?
Melyikünk méltó arra, hogy oltárodhoz járuljon?
Melyikünk méltó arra,
hogy egyáltalán beléphessen ide, a te házadba?!
Aki meggyónt?
Hiszen mindannyian 
visszaeső, gyönge, bűnös emberek vagyunk!
Ha arra várnánk, hogy méltók lehessünk,
talán senki se járna templomba.

Uram, adj nekünk erősebb hitet,
hogy elfogadjuk
és éljünk a Te kegyelmeddel!
Add megértenünk, hogy Te bennünket
minden mulasztásunkkal, minden tévedésünkkel,
minden fogyatékosságunkkal együtt is
hívsz, vársz és fogadsz!

Uram, segíts felemelni a fejünket!
Segíts, hogy ne nyomasszon
kicsinységünk, tökéletlenségünk,
hanem méltatlanul és gyöngén is
szolgálni merjünk Neked,
és fogadni merjük
a Te szüntelenül áradó kegyelmedet!
Ámen.

ÉV VÉGI MÉRLEG

Uram,
hát megértük ezt is!
Mintha tegnap lett volna,
amikor hallgattuk az ezredforduló
világvége híreit,
s most itt állunk a 2010-es esztendő küszöbén.
A szívünk hálával és reménységgel van tele.
Hála az elmúlt dolgokért,
reménység az elkövetkezők felé.
Hálás szívvel köszönjük, Uram,
mindazt a jót, amit tőled kaptunk 2009-ben!

Köszönjük gyermekeink mosolyát,
unokáink örömét,
köszönjük családunkat, barátainkat,
falunkat, nemzetünket!
És köszönjük, Uram, a próbákat is,
a kudarcokat, a szenvedést, a bánatot.
Köszönjük, mert Te minden bánatból
kicsiszolsz számunkra
valami későbbi értéket, későbbi örömöt.
S az az érték, az az öröm nagyobb lesz,
mint a mostani bánat.

Uram, köszönünk neked mindent,
amit 2009-ben adtál!
Köszönjük, hogy szüntelenül velünk voltál,
és velünk vagy most is, az év utolsó óráiban.
Áldunk, Urunk, és dicsérünk!
Ámen.

BÖLCSEK ÉS BOLONDOK

Uram,
vasárnap délután három óra van,
a hét legálmosabb órája.
A héregiek a tévé előtt
vagy a heverőn szunyókálnak.
Ha egyikük kikukucskál az ablakon,
s meglát bennünket
felöltözve igyekezni valahová,
talán azt kérdezi:
Hová mennek ezek a bolondok?
Uram, ezek a bolondok mi vagyunk,
és Hozzád jöttünk.

Hozzád jöttünk,
hogy köszönetet mondjunk az elmúlt hétért,
és erőt kérjünk a következőhöz.
Hozzád jöttünk,
a Te szavadat hallgatni, Rólad elmélkedni.
Hozzád jöttünk,
hogy itt szeretteinkre gondoljunk.
Hozzád jöttünk,
hogy gondjainkat letegyük a lábadhoz.
Hozzád jöttünk vigasztalódni,
Hozzád jöttünk gyógyulni.
Köszönjük, Urunk,
hogy mindezt megtaláljuk Nálad!
Érdemes idejönnünk.
Jó nekünk itt lennünk, Urunk,
a Te házadban.
Köszönjük, Urunk, hogy van hitünk,
köszönjük, hogy a te bolondjaid lehetünk.
Ámen.

A TE TENYEREDEN

Uram,
amikor a gyermekünk még akkora volt,
hogy elfért a tenyerünkben,
vigyázva emeltük, óvatosan tartottuk,
s gyöngéden fektettük le,
mint egy törékeny kincset.
Köszönjük, Uram,
hogy a mi életünk is éppen akkora,
hogy elfér a Te tenyeredben!

Köszönjük,
hogy itt, a Te tenyereden, Nagyváradon,
megtalálhattuk a templomot,
ahol hajdan jó társamat, Pétert keresztelték.
Áldd meg, Uram, az ő szüleit,
keresztszüleit, keresztelő lelkészét az örök éleben!
Áldd meg, Uram, ezt a templomot,
áldd meg a benne szolgáló lelkészeket,
áldd meg a gyülekezetet,
s áldd meg nemzetünket,
amelynek, határon innen és túl,
a tagjai vagyunk!
Köszönjük, Uram, ezt a mai napot,
2010 virágvasárnapját!
Köszönjük, hogy a gyermekeid lehetünk,
a Te tenyereden!
Ámen.

MINDENNAPI KENYÉR

Uram, 
Te azt mondtad,
napi imánkban így kérjünk:
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma!
Uram, köszönjük,
hogy Te mindennap többet adsz,
mint amennyit kérünk.
A kenyér mellett ott a sok ízes falat,
s Te mindezen túl
a lelkünket is táplálod.

Uram, köszönjük,
hogy mi, a Te családodnak a tagjai,
kicsinyek és nagyok,
fiatalok és idősek,
együtt imádkozhatunk:
Aki testünknek és lelkünknek ételt, italt adott,
annak neve legyen áldott!
Ámen.

HÁLAIMÁDSÁG ILUSKÁÉRT

Uram,
amikor egy hathetes kislány
belenéz az ember szemébe,
és titokzatos arccal
kis félmosolyra húzza a száját, 
kivirágzik szívünkben a hála.
Szégyenkezem, Uram,
mert volt idő,
amikor még azt is kétségbe vontam,
hogy Te létezel.
Szégyenkezem,
mert kiáltoztam és pöröltem veled.
S Te, Uram,
Te azalatt
a legnagyobb örömöt
készítetted elő nekem.
Köszönöm, Uram,
hogy nem az én akaratom teljesült,
hanem a Tied!
Köszönöm, hogy minden fájdalmamban,
még a legnagyobban is,
elrejtettél a számomra valami ajándékot,
amelynek az öröme nagyobb, 
mint amit valaha is elképzeltem.
Köszönöm, Uram,
hogy gondod van rám!
Köszönjük, hogy nem maradunk örökké
fiatalok és éretlenek.
Köszönjük,
hogy idősödve megsejtünk valamit
a Te titkaidból.
Ámen.

Döbrentey Ildikó: És képzeld, Uram - a 21. század zsoltáraiból

Forrás ~ Internet