ÁLDÁS TESTVÉREMNEK

 Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten. 
Fogadd testvérem, testvéred áldását, 
amelyet erősítsen meg az Úr. 
Az Atya mindenhatósága őrizzen téged, 
a Fiú bölcsessége világosítson, 
 Szentlélek szeretete gyullasszon fel téged. 
Lángolj a mennyei szeretettől s a földieket 
helyesen használva egyedül Istennek szolgálj. 
Adjon neked hosszú életet, és minden égi és földi áldással 
áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. 
Béke Veled!

Forrás ~ Internet