'Szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket.'

Kérjük a Szűzanyát és Szent Józsefet, hogy családotokban meg tudjátok
tenni mindazt gyermekeitekkel, amit ők tettek Jézusért Názáretben.

Nincs bennük semmi félelem, hiszen Jézus mondta 'Ne féljetek; én veletek vagyok, szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket.' - Ebből az emberek felismerik majd, hogy Jézushoz tartoztok. A szeretet nem szavakból táplálkozik; szavakkal kifejezhetetlen, megmagyarázhatatlan.


Teréz anya breviáriuma