P.Cirill ~ A prágai kis Jézushoz

Óh, kisded Jézusom, Hozzád folyamodom,
És Szűz Anyád által esdve fohászkodom:
Ezen szükségemben segíts meg engemet,
Mert hiszen hatalmas segítő Szent Kezed.

Minden reményemet Tebenned helyezem,
Engedd, hogy kegyelmet találjak szíveden,
Szeretlek Tégedet szívemből, lelkemből.
Szabadíts meg, kérlek, engem bűneimtől.

Fogadom, hogy Téged soha meg nem bántlak,
S teljes életemben Téged hűn szolgállak.
Fölajánlom Neked testemet, lelkemet,
Szent szolgálatodba fogadj be engemet.

Szívesen viselem Érted keresztemet,
Ki mindhalálig szerettél engemet.
Szeretem Éretted felebarátomat,
Amint parancsolád, mint önmagamat.
Óh, kisded Jézusom, borulva imádlak.

S hatalmas voltodért Téged szívből áldlak.
Szabadíts meg engem ezen szükségemből,
Hogy hálát zenghessek Tenéked lelkemből.

Add, hogy Máriával s Szent Józseffel mennyben
Láthassalak Téged angyalid körében.

Amen.