SZENT CECILIÁHOZ

Kihez az Úr elküldé angyalát, hirdesse nékünk Cecíliát.
Jó példa ő, szívderítő, mennyország kertjében nyílt rózsatő.
Hangozzatok zenének hangjai, ifjaknak sípjai és lantjai,
Cecíliát magasztalni, Jézust ki bátor volt megvallani.
Zengetvén a mennybéli orgonát, dicséred dallal az Isten Fiát.
Hajlítsd hozzánk ő irgalmát! Hogy néki mondhassunk harmóniát!

Szövege Szegedi L. (Cantus Ctholoci, 1674) - dallama Nádasdy K.
az Éneklő Egyház 311. (SzVU 218/B) alapján

Forrás ~ Internet