SZENT CECÍLIA AZ EGYHÁZI ZENE VÉDŐSZENTJE

 Szent Cecíliának, a III. század vértanújának, számos csodát is tulajdonítanak. Néhány ezek közül nagy valószínűséggel csak a későbbi legendás elképzelések szüleménye. Ezeknek a történeteknek a szerzői talán elfelejtik, hogy magának Szent Cecíliának a legnagyobb csoda a teremtés és az isteni szeretet volt, amelyért élt, zenélt és énekelt…
 
Szent Cecília, az egyházi zene védőszentje, juttasd eszébe a kántoroknak, kóristáknak és orgonistáknak, hogy a liturgia alatt az oltár előtt foglalják el az angyalok helyét…
Emlékeztess mindnyájunkat, hogy az életünk ének legyen, Magnificat, azokért a hatalmas tettekért, amelyeket Isten tesz értünk…

'Mindenható Istenünk, fogadd kegyesen könyörgésünket, és Szent Cecília közbenjárására teljesítsd kérésünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Szent Cecília azért lett az egyházi zene védőszentje, mert a hagyomány szerint hangszeres játékával és gyönyörű hangjával elbűvölte hallgatóságát. Ünnepnapján az Egyház a liturgikus zene jelentőségére emlékezik, mert Szent Ambrus mondásával együtt vallja, hogy 'semmi sem védi olyan eredményesen a hitet, mint a szakrális zene'.

Forrás ~ Internet

SZENT CECÍLIA

Cecília, szép, gyermeteg leányka,
a csúnya őszi ködben jön felém
s kezdetleges kis hangszerén kibuggyan
a legszebb dal, a leghűbb költemény.
Így látom őt és hallom is bizonnyal,
amíg hajamra hull az őszi dér
és ismeretlen árnyak imbolyognak
s fehér ködfátyoluk a földig ér.

Forrás ~ Internet