'A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
 A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.
 Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsátó Hatalom így szólt:
Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit.
Segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni!
Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg!
 Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja!  De jaj neked, ha magadnak tartod!
Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj, és élj, mert a világ a tiéd!'

Hamvas Béla ~ Útravaló