Uram, átadom Neked minden gondomat, melyek saját személyem vagy hozzátartozóim miatt nyugtalanítanak, és átadom Neked minden lelki és testi szenvedésemet. Gondjaimmal együtt átadom Neked minden aggodalmamat, kínzó érzésemet is, amelyek nyugtalanítanak és mindig újra feltörnek bennem, sőt kínoznak és szerencsétlenné tesznek. Nem gondolok többé azokra az emberekre és körülményekre, amelyek ezeket előidézték. 

Átadom neked ezeket úgy, ahogy vannak, ha nagy fájdalmat is okoznak. Minden bizonytalanságot és aggodalmat felvált bennem az a bizalom, hogy Neked gondod van rám. Átadom Neked minden jogomat arra, hogy védjem és igazoljam magam. Nem akarom a rosszat rosszal viszonozni. Nem akarom többé magamban mindig csak a jót, másban pedig csak a rosszat látni. Rád hagyom minden helyzet és körülmény megítélését.

Átadok Neked mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít. Átadom Neked betegségemet. Nem akarok többé arra gondolni, hogyan és miért kezdődött el valami. Elég, hogy Te tudod azt. Bizalommal akarok a jövőbe tekinteni, mivel Te csak az én javamat akarod. Most összeszedem minden gondomat és átnyújtom Neked azokat, legyenek a Te kezedben. 

Uram, bízom Benned, hogy Te azokat átveszed, gondoskodsz rólam és segítesz nekem mindent a lehető legjobban megoldani. Uram, hálát adok Neked és áldalak Téged, hogy határozottan felszólítasz, az aggodalmaskodás, bosszankodás, siránkozás és boldogtalanság helyett inkább Benned bízzak és engedjem, hogy Te gondoskodj rólam. Köszönöm, hogy arra hívtál, hogy vidám és boldog életet éljek Veled.