ÁLDÁS

'Lépteid előtt Hold világoljon, lépteid mögött Nap világoljon!
Lakodat dombos helyre helyezd, életed hosszú legyen, életed ÖRÖK legyen!
Kaphatatlant megkaphassál, tarthatatlant megtarthassál!
Szószátyárok ne szidhassanak, szorgoskodók ne szorongassanak!
Taposott földed vassá váljék, taposók ellen vassá váljál!
Lenyelt ételed ízes legyen, laktató ételed bőven legyen!
Hordott ruhád rangos legyen, házad tája tisztes legyen!
Könyököd be ne verjed, tagjaid ne fájjanak!
Magas  emberek áldása áldjon!
Víg vendéggel vígadozz!
Száz esztendeig élj!'