'Az anyaszívben tanított meg bennünket a Teremtő
annak a különben valószínűtlennek ható tételnek igazságára, hogy
Szenvedés + Szeretet  = Boldogság.'