GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE ~ MÁRCIUS 25.

'Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.' 
Lukács evangéliuma 1;32

'Eredetileg a keleti Egyház ünnepe. A római Egyház a VII. századtól ünnepli annak emlékét, hogy Isten elküldte Gábriel arkangyalt azért, hogy hírül vigye Szűz Máriának az Istenanyaság nagy titkát: a Megváltó születését.'

'A mai napon tehát az Anyaszentegyház megemlékezik arról, hogy Isten ígérete beteljesedett; valóra vált a prófétai szó: a Szentlélek teremtő erejével belenyúlt a történelembe; a Boldogságos Szűz Istenanyává lett; a második isteni Személy megtestesült.
 A Szent Szűz 'igen' szavára elindult az istengyermeki élet.'

Az ünnepet Rómában már a 7. században bevezették, neve 'Annuntiatio Domini' volt, vagyis az Úr hírüladása. Keleten a legrégebbi időktől az egyik legnagyobb ünnep.

'Urunk, Jézus Krisztus! Te a mai napon emberi testet öltöttél. Kérünk, add, hogy megtestesülésed szent titka által eljussunk Hozzád, a mi Istenünkhöz; Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.' Amen.

Forrás ~ InternetSZÉP LILIOM SZÁL

'Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,
Ki mindenkor szépen úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél.
Imádd Jézust értünk, Akit Te szültél!
Szép liliomszál, szüzek virága!
Könyörögj érettünk, Istennek anyja!
Ó, mily ékes vagy, Mária,
 bűnösöknek szószólója!'

Erdélyi Mária-ének

Forrás ~ Internet