'Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!'
Nehémiás 8: 10

Munkálkodj bennem és általam Úr Jézus, hogy áldás lehessek valaki számára ezen a mai napon. 
Amen.