'Hibáid, tökéletlenségeid, sőt még súlyos bukásaid se válasszanak el Istentől. 
A gyönge gyermek, ha okos, Atyja közelében marad.'

'Másoknak nyújtson boldogságot az, aki maga is boldog akar lenni. De tegyük ezt feltűnés nélkül. Annyira feltűnés nélkül, mintha saját magunk lenne a megajándékozott. Hogy ez a vágyunk teljesüljön, és ezáltal örömünk teljes legyen, forduljunk gyakran Jézus Szentséges Szívéhez, kérve:
'Alakítsd szívünket a Te Szíved szerint.'