'Szeressétek egymást!
 Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.
 Arról tudják rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.'
János 13,34