Szeretsz engem?
 
A meggyötört, eladott, kiközösített, leköpött, megvert, 
megkínzott és megfeszített Jézus visszatér a túlvilágról, 
s azt kérdi a gyáva tanítványától:
- Szeretsz engem?
'Amas me?'
Ez minden emberi lény legvégső kérdése.
A tiéd is.
Szeretet nélkül még az Isten sem tud élni.

Müller Péter

 Minden igazi találkozás: tűzrakás
 
A szeretet Napja régóta nem süt már a földön.
Nekünk kell egymással és önmagunkból tüzet rakni.
Hogy melegedhessünk körülötte.
Minden igazi találkozás: tűzrakás. 
Amíg közelében vagyunk, értelmet kap az életünk, és megfeledkezünk arról, 
hogy néhány lépéssel arrébb már fagy van, félelmetes sötét és halálos ridegség.
 
Müller Péter

Valódi jótett
 
A valódi jótett nem lehet más, mint hogy a másik embert önmagához visszavezetjük. 
Saját erejére, sorsmegoldó hatalmára ráébresztjük - végső soron megtanítjuk önmagát szeretni.
Márpedig ha ezt önmagunkkal nem tudjuk megtenni, másokkal sem fog sikerülni.
 
Müller Péter