Pünkösd
 
Piros pünkösd öltözik sugárba,
mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsaillat,
fényözön hull,a szívek megnyílnak.

 
Hogy először tűnt fel a világnak,
tüzes nyelvek alakjába támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
hirdeté a győzedelmes eszmét.

 
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed
ma is minden bánkódó szívének,
hogy ki tévelyeg kétségbe, homályba,
világító sugaradat áldja.

 
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
diadallal az egész világon.

 
Piros pünkösd szállj le a világra,
taníts meg az új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjjet,
szeretetnek sugara, Szentlélek!

 
Reviczky Gyula